Impressió

Clima empresarial

Enquesta de clima empresarial (AMB)     (%)
    3r.tr.19 4t.tr.19 1r.tr.20 2n.tr.20 3r.tr.20 4t.tr.20 1r.tr.21 2r.tr.21 3r.tr.21
Valoració del període
Marxa del negoci. Total Estable 63 60 46 22 37 44 46 50 52
Saldo 7 9 -37 -66 -45 -33 -26 -3 -3
Indústria Estable 59 62 55 17 33 46 50 48 51
Saldo 8 3 -35 -71 -43 -25 -25 3 1
Construcció Estable 68 50 33 23 51 55 55 51 53
Saldo 10 28 -52 -75 -39 -28 -22 -5 8
Comerç Estable 58 56 35 21 34 41 36 52 51
Saldo -1 -4 -28 -52 -42 -35 -23 6 -9
Hostaleria Estable 65 64 48 0 3 3 30 20 28
Saldo 13 17 -52 -100 -97 -97 -65 -59 -46
Resta de serveis Estable 67 63 49 28 46 50 50 55 58
Saldo 8 14 -38 -63 -39 -26 -21 -1 4
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci. Total Estable 65 67 18 36 43 46 51 54 57
Saldo 7 3 -80 -50 -43 -38 -11 3 1
Indústria Estable 65 65 16 31 41 51 54 53 62
Saldo 4 -3 -84 -54 -43 -28 -3 3 2
Construcció Estable 70 64 5 41 56 52 59 55 57
Saldo 2 20 -95 -50 -41 -35 -22 -3 15
Comerç Estable 59 67 21 35 34 42 48 56 53
Saldo 7 0 -74 -43 -42 -40 -9 9 -4
Hostaleria Estable 66 75 4 11 21 4 20 27 33
Saldo 13 6 -96 -85 -78 -96 -38 -35 -44
Resta de serveis Estable 68 67 23 42 51 53 55 59 61
Saldo 10 4 -75 -46 -36 -32 -11 8 10
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

Després de la significativa millora en la percepció de la marxa dels negocis que hi va haver durant el segon  trimestre d’enguany, la cinquena onada de contagis en ple estiu va frenar la recuperació de les expectatives empresarials. En un entorn d’elevada incertesa, les dades del tercer trimestre a l’Àrea Metropolitana es van mostrar globalment estabilitzades, però amb diferències notables a nivell sectorial. La construcció presenta els resultats més favorables mentre que a l’hostaleria el saldo era encara molt negatiu.

Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona del tercer trimestre de 2021 es corresponen amb uns mesos de forta incidència de contagis, en plena cinquena onada de la covid-19 i quan tot just començava el procés de vacunació a les franges de població més jove. La incertesa sobre l’evolució de la covid-19 en un moment en que encara hi havia certes restriccions i limitacions d’aforament en algunes activitats terciàries, així com l’existència d’altres riscos que ja es posaven de manifest, com els colls d’ampolla en les cadenes de subministrament global, pot explicar el fre en el procés de millora de la percepció de la marxa dels negocis en general i a la indústria en particular. Tanmateix, l’evolució d’aquest sector no ha estat la que s’ha vist més perjudicada, amb una diferència entre els percentatges de respostes ‘a l’alça’ i ‘a la baixa’ moderadament positiu per segon trimestre consecutiu.

Així, tot i el lleu augment global del nombre d’empresaris que valoraven com a normal l’evolució del seu negoci durant el tercer trimestre d’enguany, els que en feien una valoració negativa encara suposaven un percentatge rellevant al sector del comerç, on el saldo tornava a ser desfavorable després d’un segon trimestre en positiu. I amb el repunt en la incidència de la pandèmia, el panorama a l’hostaleria encara estava dominat per saldos molt negatius per setè trimestre consecutiu. Tot i així, la situació a l’estiu era en conjunt la més favorable des de l’esclat de l’emergència sanitària i la resta de serveis ja registraven un saldo de respostes lleument a l’alça. Amb tot, els resultats més positius del període són els que presenta la construcció, després d’any i mig en terreny negatiu.



 

 

xxx