Impressió

Clima empresarial

Enquesta de clima empresarial (AMB) %
    1r.tr.20 2n.tr.20 3r.tr.20 4t.tr.20 1r.tr.21 2n.tr.21 3r.tr.21 4t.tr.21 1r.tr.22 2n.tr.22 3r.tr.22
Valoració del període
Marxa del negoci. Total Estable 47 22 38 44 46 50 53 52 57 59 59
Saldo -37 -66 -44 -32 -25 -3 -2 6 -1 14 5
Indústria Estable 55 17 33 46 50 48 51 45 51 59 57
Saldo -35 -71 -43 -25 -25 3 1 13 -2 13 2
Construcció Estable 33 23 51 55 55 51 53 69 70 65 66
Saldo -52 -75 -39 -28 -22 -5 8 5 -8 2 6
Comerç Estable 35 21 34 41 36 52 51 42 51 57 50
Saldo -28 -52 -42 -35 -23 6 -9 5 -6 8 -4
Hostaleria Estable 48 0 3 3 30 20 28 30 56 32 46
Saldo -52 -100 -97 -97 -65 -59 -46 -39 -21 41 18
Resta de serveis Estable 49 28 46 50 50 55 58 61 62 63 65
Saldo -38 -63 -39 -26 -21 -1 4 10 6 16 10
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci. Total Estable 18 36 44 47 51 55 57 59 58 62 59
Saldo -80 -50 -42 -37 -11 3 2 -3 0 7 2
Indústria Estable 16 31 41 51 54 53 62 58 56 63 54
Saldo -84 -54 -43 -28 -3 3 2 2 -6 3 -1
Construcció Estable 5 41 56 52 59 55 57 75 66 62 66
Saldo -95 -50 -41 -35 -22 -3 15 3 -10 -4 1
Comerç Estable 21 35 34 42 48 56 53 53 52 61 54
Saldo -74 -43 -42 -40 -9 9 -4 -8 -9 -1 -8
Hostaleria Estable 4 11 21 4 20 27 33 34 47 40 47
Saldo -96 -85 -78 -96 -38 -35 -44 -47 11 29 18
Resta de serveis Estable 23 42 51 53 55 59 61 63 62 65 64
Saldo -75 -46 -36 -32 -11 8 10 2 7 12 7
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array

Després de la millora del segon trimestre, la percepció de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tornat a empitjorar en el tercer trimestre de 2022, coincidint amb l’augment dels tipus d’interès per part del BCE. El clima empresarial ha evolucionat a la baixa a la major de sectors excepte a la construcció, però els resultats han seguit sent globalment positius i només el comerç s’ha situat novament en terreny lleugerament negatiu.

Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial relatius a la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el tercer trimestre de 2022 corregeixen bona part del repunt a l’alça del segon trimestre, amb un retrocés de nou punts que deixa el resultat global en el 5,3, equivalent al del conjunt de Catalunya. Un deteriorament del clima empresarial que reflecteix l’enduriment de les condicions financeres, després de l’augment dels tipus d’interès per part del BCE més intens de l’esperat per contenir la inflació, que ha passat a ser un fenomen persistent, accentuat per la intensificació de les tensions geopolítiques. D’aquesta manera, en un context que segueix sent d’elevada incertesa, la percepció global de la marxa dels negocis a l’AMB es manté en terreny positiu, retornant a nivells similars als de final de 2021 i mantenint-se per sobre del registre del primer trimestre del 2022, quan l’esclat de la guerra a Ucraïna va suposar la rebaixa de les perspectives econòmiques, amb l’agreujament de la crisi energètica.

La construcció ha estat l’únic sector que ha presentat resultats moderadament a l’alça en el tercer trimestre, resistint l’impacte de la crisi de subministraments i d’energia millor que la indústria. Malgrat la trajectòria descendent  de la major part de sectors en el tercer trimestre, els resultats han seguit sent positius a tots excepte al comerç. En el cas de l’hostaleria, després de la intensa millora protagonitzada en el segon trimestre, el sector ha moderat el seu dinamisme, però en el tercer trimestre registra els resultats més favorables del conjunt de l’economia i molt superiors als nivells de 2021, deixant enrere més de dos anys de xifres negatives. Gràcies a la recuperació progressiva del turisme, especialment l’internacional –àmpliament majoritari a la ciutat- les perspectives de cara al darrer trimestre de 2022 en aquest sector seguien sent més favorables que a la resta de l’economia.

A la indústria i especialment al comerç, les expectatives de negoci de cara al tram final de l’any eren més pessimistes i entraven en terreny negatiu, primer per les dificultats generades pels colls d’ampolla en les cadenes de subministrament i, posteriorment, per l’augment persistent dels costos energètics. Però en conjunt, amb l’impuls de l’hostaleria i en menor mesura de la resta de serveis, les expectatives de negoci a l’AMB de cara al quart trimestre s’han mantingut en terreny moderadament positiu, amb un resultat global de dos punts, superior al del conjunt de Catalunya (-1,6).  

xxx