Impressió

Conjuntura industrial

Igual que en el terciari, la crisi provocada pel coronavirus no afecta per igual a totes les activitats industrials. Però totes es veuen obligades a introduir canvis en els processos productius i de distribució que comporten augments dels costos. I han d’encarar canvis en la demanda que, en algun cas, poden ser irreversibles. 

Les dades de Comptabilitat Nacional més recents confirmen que l’activitat industrial ha iniciat el procés de recuperació després de la recessió de 2020. Una recuperació que avança enmig d’un escenari ple d’incerteses. Així, la pandèmia no es pot donar encara per superada perquè el grau d’immunització és encara baix a la major part del continent. I això és una porta oberta a noves variants. La descarbonització de l’economia és un repte que requereix una gran transformació de la majoria de processos i productes industrials i probablement, deslocalitzacions d’empreses. La pandèmia també ha posat de manifest el risc per a l’economia europea d’una excessiva dependència de Xina com a proveïdor de referència. En definitiva, la indústria metropolitana ha surat amb més o menys dificultat durant els pitjors moments de la crisi i, sense respir, ha d’encarar una profunda transformació.