Impressió

Exportacions industrials

Array
Array
Array
Array
Exportacions de productes industrials milions d'€
  Província
Barcelona Catalunya
Període Total Total
2014   47.184      60.291
2015    50.166      63.885
2016    51.189      65.142
2017    53.667      69.647
2018    55.336      71.200
2019    57.077      73.912
2020    50.673      66.496
2021    61.656      80.538
1r.tr.    14.888      19.184
2n.tr.    15.769      20.500
3r.tr.    14.656      19.428
4t.tr.    16.343      21.426
2022
1r.tr.   16.890   21.873
2n.tr.   19.057   24.620
3r.tr.   17.769   23.092
Nota: Les dades del 2021 són provisionals.
Font: DataComex
Total exportacions
Variació (%) Província Catalunya
3r.tr.22/3r.tr.21 21,2 18,9
1r.sm.22/1r.sm.21 17,3 17,2
2021/2020 21,7 21,1
2020/2019 -11,2 -10,0

Malgrat que el comerç internacional afronta un context d’elevada incertesa, les exportacions de béns de la demarcació de Barcelona segueixen a l’alça i marquen el registre més elevat en un tercer trimestre de la sèrie històrica.

Després de tancar un 2021 de rècord, l’import de les vendes a l’exterior segueixen creixent en el 2022 a un ritme interanual de dos dígits, amb un repunt del 21,2% nominal en el tercer trimestre, superior al del conjunt de Catalunya. Si bé bona part del creixement s’explica per l’increment de preus dels béns que es comercien, el dinamisme de les exportacions les consolida com un dels principals motors  econòmics de l’àrea de Barcelona.

En un context internacional on el comerç mundial es desaccelera i on s’han multiplicat els xocs pel costat de l’oferta i la demanda, l’acumulat de les vendes de Barcelona en els primers tres trimestres de l’any suposa nou màxim, superant en un 18,5% l’import del mateix període de 2021 i en un 25,1% les xifres de 2019. Pel conjunt d’Espanya l’evolució està sent encara més favorable, amb un increment interanual de prop del 25% en el període, el que ha fet retrocedir lleugerament el pes de Barcelona, que ara frega el 19% del total.

Pel que fa a les importacions, el creixement està sent més elevat que el de les exportacions, amb un repunt interanual del 27,3% de gener a setembre. La crisi energètica i el fort augment dels preus de les importacions de productes com els combustibles ha fet créixer el dèficit comercial en el 2022, amb un empitjorament del saldo en relació amb el bienni 2020-2021.

XXXX