Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Barcelona
Milions d'€ Variació (%)
Sectors gn-st. 2022 gn-st. 2022/2021 2021/2020
Productes químics             16.791 23,7 18,5
Béns d'equipament               9.144 11,8 27,1
Sector automòbil               7.185 11,2 11,3
Tèxtil, calçat i altres manufactures de consum               6.117 6,4 26,8
Alimentació i begudes               5.831 15,6 20,5
Metal·lúrgia i altres semimanifactures               3.972 18,4 35,4
Energia               2.111 135,7 14,1
Matèries primeres               1.083 9,0 57,7
Mobles, electrodomèstics i altres béns de cosum durador                  927 36,2 24,7
Resta sectors i no classificat                  554 45,5 -2,9
Nota: Dades provisionals.
Font: DataComex

El sector químic es consolida com a principal motor del comerç exterior de Barcelona amb més del 30% del valor exportat i un creixement interanual superior a la mitjana. La UE, el principal destí de les exportacions, presenta registres favorables amb un ritme de creixement similar a la mitjana.

Malgrat la persistència de les pressions inflacionistes i el complex escenari internacional, les exportacions de l’àrea de Barcelona mantenen la trajectòria alcista i es situen en màxims històrics. En l’acumulat de gener a setembre de 2022 tots els sectors presenten registres positius en relació amb el mateix període de l’any passat.

Els productes energètics han més que doblat el valor exportat pel fort augment dels preus de l’energia. Però és el sector químic el que lidera les exportacions, concentrant  el 31,3% del valor exportat i un creixement interanual superior a la mitjana, de gairebé el 24%. Fins i tot el sector de l’automòbil aconsegueix compensar la marcada tendència a la baixa dels primers mesos de l’any, els més afectats per la crisi d’aprovisionament de semiconductors.

Per àrees geogràfiques, el principal receptor de les exportacions de Barcelona, la Unió Europa, representa el 57% del valor total exportat. Cal destacar l’impuls que presenten les vendes a França, que creixen al mateix ritme que les destinades al continent americà. En sentit contrari, van a la baixa les exportacions a la Xina degut a unes restriccions sanitàries al país asiàtic que estant llastant la seva economia.

 

Exportacions per països i àrees. Barcelona
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees gn-st. 2022 gn-st. 2022/2021 2021/2020
Alemanya            5.389 13,7 14,2
França            8.983 30,0 19,0
Itàlia            5.009 24,0 30,0
Portugal            3.213 16,2 17,0
Resta UE-27            8.203 9,9 18,6
Total UE-27          30.797 18,8 19,4
Regne Unit            2.414 -1,5 30,4
Resta Europa            5.175 18,5 22,4
Total Europa          38.385 17,3 20,5
 
Amèrica Nord            2.418 23,8 24,7
Amèrica Central i Sud            3.555 35,0 30,6
Total Amèrica            5.973 30,2 28,0
Xina i Japó            1.632 -11,2 9,8
Resta Àsia            3.478 11,3 30,6
Àfrica            2.734 10,4 26,2
Resta del món            1.513 173,8 14,9
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML