Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Barcelona
Milions d'€ Variació (%)
Sectors 1r.tr. 2022 1r.tr 2022/
1r.tr 2021
2021/2020
Productes químics 5.515,03 26,38 18,46
Béns d'equipament 2.821,42 5,67 27,09
Sector automòbil 2.107,63 -17,32 11,31
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.993,24 10,14 26,81
Alimentació i begudes 1.763,90 16,01 20,47
Metal·lúrgia i altres semimanufactures 1.306,16 24,03 35,39
Matèries primeres 366,44 13,45 57,71
Energia 605,23 142,26 14,07
Mobles, electrodomèstics i altres béns de cosum durador 255,90 18,45 24,67
Resta sectors i no classificat 154,66 15,96 -2,85
Nota: Dades provisionals.
Font: DataComex

Després de tancar un 2021 de rècord, el 2022 ha començat amb força pel que fa a les exportacions de la província de Barcelona. Després de la caiguda extraordinària per la Covid-19, el sector es troba en una situació immillorable, tot i els constants xocs externs.

L’últim trimestre de 2021 va registrar el màxim històric per a qualsevol trimestre de la sèrie.  Les darreres dades publicades revelen l’increment en un 3,3% de l’anterior xifra.  Les exportacions es troben en un període expansiu que no sembla tenir fre.

La inflació al març es va situar en el 9,8% a nivell nacional i en el 9,1% a Barcelona, xifres que no es veien des de fa més de 30 anys. Un augment considerable provocat per la pujada extraordinària dels preus de l’energia. A més a més, el conflicte entre Ucraïna i Rússia ha agreujat la delicada situació a nivell internacional de les cadenes de subministraments. Tot i així, les exportacions barcelonines han aconseguit esquivar els obstacles.

Caldrà veure amb atenció com evoluciona el panorama internacional i en quina mesura afecta a un dels principals motors econòmics de la ciutat.

 

Exportacions per països i àrees. Barcelona
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees 1r.tr 2022 1r.tr 2022/
1r.tr 2021
2021/2020
Alemanya            1.747 7,9 14,2
França            2.691 16,8 19,0
Itàlia            1.624 26,1 30,0
Portugal               997 16,6 17,0
Resta UE-27            2.581 3,3 18,6
Total UE-27            9.640 12,6 19,4
Regne Unit               732 -19,6 30,4
Resta Europa            1.800 25,2 22,4
Total Europa          12.172 11,5 20,5
 
Amèrica Nord               701 20,5 24,7
Amèrica Central i Sud            1.054 32,6 30,6
Total Amèrica            1.755 27,5 28,0
Xina i Japó               534 -14,0 9,8
Resta Àsia            1.088 5,0 30,6
Resta del món            1.341 42,3 23,8
Total exportacions          16.890 13,4 21,7
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML