Impressió

Construcció

Tot i que l’origen de la crisi ocasionada per la pandèmia amb que va tancar la passada dècada va ser exogen, l’impacte va ser molt significatiu en un sector com la construcció sensible al cicle econòmic. Quan tot just s’iniciava una incipient recuperació, el sector ha de fer front a l’actual crisi energètica i de preus i a la fi de la disponibilitat de crèdit barat, amb uns tipus d’interès que es van ajustant a l’alça.

Superat l’extraordinari cicle alcista que va viure el sector de la construcció durant gairebé tres lustres (1995-2008) i també el posterior sexenni de crisi, el retorn a unes xifres d’activitat més acordes amb les necessitats i la capacitat econòmica de la població, les empreses i el país, es va revelar un procés llarg que va requerir el sanejament i reconstrucció del sector. I quan semblava que aquest objectiu era més a l’abast, la irrupció de la pandèmia ho va trastocar tot. La construcció durant el 2020 va patir una caiguda de PIB molt important, de l’ordre del -12,4% a la ciutat, més que el conjunt de l’economia. A la vegada, dels grans sectors d’activitat, aquest ha estat també el que en el 2021 ha mostrat una recuperació més feble. En els propers mesos caldrà seguir l’evolució d’una oferta que comença a notar l’encariment dels materials i subministraments, factors que podrien incidir negativament en la reactivació del sector.