Impressió

Construcció

El sector de la construcció acostuma a accelerar amb relativa facilitat, però mai abans d’hora i normalment desaccelera tard, bàsicament perquè una bona part de la seva producció requereix terminis llargs. Tot i que l’origen de la crisi amb la que ha tancat la passada dècada ha estat exogen, l’impacte ha estat significatiu en un  sector sensible al cicle econòmic.

Superat l’extraordinari cicle alcista que va viure el sector durant gairebé tres lustres (1995-2008) i també el posterior sexenni de crisi, el retorn a unes xifres d’activitat més acordes amb les necessitats i la capacitat econòmica de la població, les empreses i el país, s’ha revelat un procés llarg que ha requerit el sanejament i reconstrucció del sector. Quan semblava que aquest objectiu era plenament a l’abast, la irrupció de la pandèmia ho ha trastocat tot. Està encara per veure quin serà l’impacte final d’aquesta crisi global sobre l’economia barcelonina i en concret sobre la construcció. Durant el 2020, aquest ha estat el sector que ha patit la caiguda de PIB més important, de l’ordre del -15,5% a la ciutat –gairebé quatre punts percentuals més que el conjunt de l’economia-. Però també és un dels que en la primera meitat de 2021 s’anava recuperant a més bon ritme. En els propers mesos caldrà seguir l’evolució d’una oferta que comença a notar l’encariment dels materials i subministraments, factors que podrien incidir negativament en la reactivació del sector.