Impressió

Construcció

L’impacte de la pandèmia va ser molt significatiu en un sector sensible al cicle econòmic com és la construcció. Quan tot just s’iniciava una incipient recuperació, el sector ha hagut de fer front a la crisi energètica i de preus i més darrerament a la fi de la disponibilitat de crèdit barat, amb uns tipus d’interès a l’alça.

Superat l’extraordinari cicle alcista que va viure la construcció durant gairebé tres lustres (1995-2008) i també el posterior sexenni de crisi, el retorn a unes xifres d’activitat més acordes amb les necessitats de la població i la seva capacitat econòmica es va revelar un procés llarg, que va requerir el sanejament i reconstrucció del sector. I quan semblava que aquest objectiu era més a l’abast va irrompre la pandèmia. La construcció durant el 2020 va patir una caiguda de PIB molt important, de l’ordre del -12,4% a la ciutat, més que el conjunt de l’economia. A la vegada, dels grans sectors d’activitat, aquest va ser també el que en el 2021 va mostrar una recuperació més feble. Tot i que l’evolució en 2022 ha estat més favorable, caldrà veure si les pujades de tipus d’interès acaben traslladant-se a l’activitat de la construcció residencial.