Impressió

Construcció d'habitatges

La construcció d’habitatges va haver de fer front a un nou període d’incertesa per la recessió econòmica derivada de la crisi sanitària que va esclatar en el 2020. Tanmateix, el reforç de les polítiques d’habitatge assequible a Barcelona ha contribuït a atenuar l’impacte de la pandèmia sobre la construcció residencial de la ciutat.

L’emergència sanitària global va aparèixer de manera inesperada capgirant radicalment l’evolució de l’economia i del mercat de treball, en un moment en que l’oferta i la demanda d’habitatge havien consolidat una trajectòria expansiva gràcies a un finançament assequible. Una evolució que es veia enfosquida per uns preus que començaven a ser prohibitius per a una bona part de la demanda, especialment per la  que accedia al mercat per primera vegada.

La nova realitat imposada per la crisi sanitària va suposar la paralització de moltes inversions, obligant a repensar molts projectes de noves construccions. Però a Barcelona, on la manca d’una oferta de nova planta abundant ha estat la tònica al llarg de bona part de la passada dècada, la revifada de la construcció d’habitatges de protecció pública ha ajudat a esmorteir els efectes de la crisi sanitària sobre el sector. Els habitatges protegits iniciats l’any 2020 a la ciutat van suposar més del 30% dels visats dels aparelladors, fent que el retrocés de l’activitat ocasionat per la pandèmia fos molt més contingut que a la resta de l’àmbit metropolità o Catalunya. En el 2021, les més de 900 unitats iniciades representen el 44% del total d’habitatges visats. A mesura que la situació epidemiològica ha anat millorant, la promoció residencial privada també s’ha anat reactivant, tot i que el sector comença a patir els problemes derivats de l’encariment dels materials i els majors costos dels subministraments energètics.