Impressió

Construcció d'habitatges

La construcció d’habitatges va haver de fer front a un nou període d’incertesa amb l’esclat de la pandèmia i més recentment als augments de costos de les matèries primeres. Tanmateix, l’activitat ha seguit avançant, gràcies en part al reforç de les polítiques d’habitatge assequible a Barcelona.

La pandèmia va suposar la paralització de moltes inversions, obligant a repensar molts projectes de noves construccions. Però a mesura que la situació epidemiològica millorava les promocions residencials es van anar reactivant. A Barcelona, l’impuls als habitatges de protecció pública va ajudar a esmorteir els efectes de la crisi sanitària en el bienni 2020-2021 i segueix tenint un pes significatiu en la construcció residencial. Malgrat els problemes derivats de la manca de sòl, la xifra d’habitatges iniciats a la ciutat en el 2021 ja superava la de 2019, amb un pes dels protegits superior al 40%.

En el 2022, l’evolució del sector ha estat molt favorable i s’ha assolit a la ciutat la xifra d’habitatges iniciats més elevada des de 2008, tot i l’encariment dels materials i els majors costos dels subministraments energètics. També les xifres d’acabats en el darrer bienni han estat les més elevades des de 2009. Però caldrà veure quin és l’impacte de l’empitjorament de les condicions financeres i si la desacceleració que comença a mostrar el mercat immobiliari s’acaba traslladant a la construcció residencial en 2023.