Impressió

Construcció d'habitatges

Els resultats dels darrers anys confirmen la reactivació de la construcció de nou sostre residencial tant a Barcelona com a l’entorn metropolità. Un repunt de l’oferta amb marge per continuar creixent que respon a una demanda que va guanyant solidesa després d’anys retinguda pel llarg període de crisi.

La contundència de les variacions de l’oferta d’habitatges nous, que ajuden a consolidar una tendència expansiva, alerten de que els valors de referència són encara baixos en relació amb les necessitats de la capital i d’altres grans ciutat de l’entorn metropolità per a mantenir el seu parc residencial en condicions d’habitabilitat acceptables. També s’ha de considerar la possibilitat de què l’esquifidesa de l’actual oferta de sostre nou contribueix a sobrevalorar la magnitud real de la recuperació de la demanda. Una demanda que tot i que ha d’assumir preus d’adquisició més elevats que en el passat recent, es nodreix de la possibilitat d’accedir a crèdit hipotecari a un cost interessant en un context de creixement econòmic sostingut.