Impressió

Construcció d'habitatges

La reactivació que ha viscut la construcció d’habitatges tant a Barcelona com a l’entorn metropolità els darrers anys s’enfronta a un nou període d’incertesa per l’enorme recessió econòmica que caracteritzarà el final de la dècada.

Quan semblava que l’oferta i la demanda d’habitatge havien consolidat una trajectòria lleument expansiva i equilibrada gràcies a un finançament assequible i només enfosquida per uns preus que començaven a ser prohibitius per a una bona part de la demanda que accedia al mercat per primera vegada, apareix de manera inesperada una emergència sanitària global de magnitud extraordinària que capgira de manera radical l’evolució de l’economia i del mercat de treball i ensorra els índexs de confiança de la població. Una nova realitat que, en funció de com evolucioni durant els trimestres centrals de 2020, frenarà la inversió i obligarà a repensar molts projectes de noves construccions. D’entrada, se’n ressentiran els preus del mercat immobiliari, tant de compravenda com de lloguer.