Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta Àmbit Metropolità Àmbit Metropolità Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2012 493 1.077 2.420 3.919 2.913 4.996 2.398 8.007 5.311 13.003
2013 697 666 959 2.420 1.656 3.086 1.380 3.427 3.036 6.513
2014 752 555 1.694 1.998 2.446 2.553 1.400 3.071 3.846 5.624
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
 
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
1r.tr. 310 223 2.161 712 2.471 935 605 953 3.076 1.888
2n.tr. 514 409 2.099 682 2.613 1.091 759 652 3.372 1.743
3r.tr. 200 198 1.400 837 1.600 1.035 612 1.072 2.212 1.684
4t.tr. 349 209 1.429 794 1.778 1.003 902 574 2.680 1.577
2018 2.203 1.251 8.103 3.543 10.306 4.794 4.211 2.698 14.517 7.492
1r.tr. 730 322 2.035 712 2.765 1.034 896 531 3.661 1.565
2n.tr. 608 364 2.177 751 2.785 1.115 980 810 3.765 1.925
3r.tr. 423 289 1.804 1.045 2.227 1.334 1.238 505 3.465 1.839
4t.tr. 442 276 2.087 1.035 2.529 1.311 1.097 852 3.626 2.163
2019
1r.tr. 271 255 2079 995 2350 1250 1112 871 3462 1983
2n.tr. 158 157 2007 1023 2165 1180 1018 850 3183 2030
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2n.tr.2019/2n.tr.2018 -74.0 -56.9 -7.1 36.2
1r.sm.2019/1r.sm.2018 -67,9 -39,9 -3,0 37,9
2018/2017 60,5 20,4 14,3 17,1
2017/2016 11,4 -19,5 56,8 61,2

Les xifres de la primera meitat d’enguany corregeixen el fort impuls que la construcció residencial va mostrar l’any passat. Els més de dos mil dos cents habitatges iniciats en 2018 a Barcelona és un volum d’obra que enguany no es repetirà. La moderació també s’imposa a la resta del país però es manté la tendència alcista dels darrers anys.

L’escàs nombre d’habitatges nous iniciats a la capital durant el primer semestre d’enguany s’ha de valorar sense perdre de vista que el 2018 es va tancar amb la dotació més elevada dels darrers deu anys i un creixement anual del seixanta per cent. El gràfic adjunt mostra l’excepcionalitat d’aquestes dades i permet intuir l’evolució que es pot esperar enguany. Observant amb una certa perspectiva el passat recent, sembla que el salt endavant en l’objectiu d’assolir unes xifres anuals de construcció més ajustades a les necessitats de la ciutat que es desprenia de les dades de 2018, s’ha quedat en poc més que un miratge.

Després d’un quadrienni (2011-2014) realment miserable quant a promoció d’obra nova a la capital, amb una mitjana anual d’escassament 750 habitatges iniciats, seguit d’un trienni (2015-2017) en el que la dotació mitjana gairebé s’havia doblat i un 2018 encara més generós, les condicions actuals del mercat pel que fa a recuperació de les rendes familiars i accessibilitat a finançament bancari a preus extraordinàriament atractius fan pensar que la demanda retinguda l’absorbirà amb relativa facilitat. I és que tot i que l’oferta actual de sostre residencial nou és la més elevada de la dècada, continua sent un volum reduït per una capital com Barcelona.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML