Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta Àmbit Metropolità Àmbit Metropolità Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2014 752 555 1.693 1.998 2.445 2.553 1.401 3.071 3.846 5.624
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
2018 2.203 1.251 8.103 3.543 10.306 4.794 4.211 2.698 14.517 7.492
2019 1.931 1.069 7.902 4.860 9.833 5.929 4.716 2.902 14.549 8.831
1r.tr. 271 255 2.079 995 2.350 1.250 1.112 871 3.462 1.983
2n.tr. 158 156 2.007 1.023 2.165 1.179 1.018 850 3.183 2.029
3r.tr. 358 227 2.045 1.402 2.403 1.629 1.343 613 3.746 2.242
4t.tr. 1.144 431 1.771 1.440 2.915 1.871 1.243 706 4.158 2.577
2020 1.892 981 5.890 6.551 7.782 7.532 3.613 4.069 11.395 11.601
1r.tr. 289 268 2.178 1.776 2.467 2.044 1.131 800 3.598 2.844
2n.tr. 222 232 1.100 1.320 1.322 1.552 624 1.002 1.946 2.554
3r.tr. 1.065 270 1.106 1.806 2.171 2.076 716 988 2.887 3.064
4t.tr. 316 211 1.506 1.649 1.822 1.860 1.142 1.279 2.964 3.139
2021
1r.tr. 444 306 1.792 1.716 2.236 2.022 1.200 858 3.436 2.880
2n.tr. 476 798 1.503 1.930 1.979 2.728 1.075 1.304 3.054 4.032
3r.tr. 746 396 1.768 1.673 2.514 2.069 1.419 1.116 3.933 3.185
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
3r.tr.2021/3r.tr.2020 -30,0 46,7 59,9 -7,4
1r.sm.2021/1r.sm.2020 80,0 120,8 0,5 17,8
2020/2019 -2,0 -8,2 -25,5 34,8
2019/2018 -12,3 -14,5 -2,5 37,2

La construcció residencial seguia recuperant-se en el tercer trimestre de l’any del xoc produït per la pandèmia. Malgrat que el sector comença a notar l’encariment en els materials i subministraments, el nombre d’habitatges iniciats a Barcelona de gener a setembre registra la xifra més elevada dels darrers tres anys. Més de la quarta part són de protecció pública.

Els indicadors de construcció residencial seguien mostrant la recuperació de l’activitat en el trimestre estiuenc, tant a Barcelona com a la resta del país. Malgrat que el nombre d’habitatges iniciats a la ciutat de juliol a setembre va anar a la baixa en termes interanuals, cal tenir en compte que la xifra es compara amb un tercer trimestre de 2020 molt atípic, en que es van reprendre els projectes que havien quedat aturats durant el confinament. En relació amb el segon trimestre de 2021, els projectes visats a la capital registren un notable repunt, més intens que a la resta d’àmbits analitzats i l’acumulat de gener a setembre d’enguany és el més elevat des de 2018, l’any en que a la ciutat es van marcar els màxims de la passada dècada. Els registres del mateix període de 2019 s’han duplicat amb escreix. A mesura que ha anat avançant la millora en l’àmbit sanitari, la promoció residencial s’ha reactivat, aprofitant la disponibilitat de crèdit a tipus d’interès en mínims històrics i intentant materialitzar l’activitat perduda durant la major part de 2020. Una activitat que a la ciutat s’ha vist afavorida pel reforç de les polítiques d’habitatge assequible. En l’any de la pandèmia, els habitatges de protecció pública iniciats a Barcelona –prop de 600- van suposar més del 30% del total de projectes visats i en el que portem de 2021 la xifra s’eleva a 464 noves unitats que representen gairebé el 28%. Un pes relatiu que pràcticament dobla el de la resta del país i que ha contribuït a atenuar l’impacte de l’emergència sanitària sobre la construcció residencial de la ciutat.

La recuperació també va avançant a la resta d’àmbits analitzats amb xifres que en el tercer trimestre han estat molt favorables. El ritme de creixement interanual del nombre d’habitatges iniciats s’ha accelerat en els mesos de juliol a setembre tant a la resta de l’àmbit metropolità com de Catalunya. Al conjunt del país, després de dos trimestres consecutius a l’alça, els valors registrats de gener a setembre d’enguany ja han igualat els del mateix període de 2019. Tanmateix, en termes de l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’anàlisi convida moderadament a l’optimisme, ja que amb l’excepció de Barcelona, les dades encara estan per sota dels valors registrats en el 2019, especialment a l’àmbit metropolita (-13%) però també al conjunt de Catalunya (-8%).

La reactivació de l’oferta a Barcelona enguany s’està notant especialment en el nombre d’habitatges acabats. Malgrat que les unitats de juliol a setembre s’han reduït a la meitat en relació amb el segon trimestre, l’acumulat dels primers nous mesos de 2021 és la xifra més elevada en tota una dècada, superant els valors anuals registrats des de 2012. La pèrdua de dinamisme de les xifres d’habitatges acabats en el tercer trimestre es fa més evident a la resta de l’àmbit metropolità, posant de manifest problemes com l’escassetat de materials i els augments de costos, que estan obligant alguns promotors a parar nous projectes d’obres.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML