Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta Àmbit Metropolità Àmbit Metropolità Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2013 697 666 959 2.420 1.656 3.086 1.380 3.427 3.036 6.513
2014 752 555 1.694 1.998 2.446 2.553 1.400 3.071 3.846 5.624
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
2018 2.203 1.251 8.103 3.543 10.306 4.794 4.211 2.698 14.517 7.492
1r.tr. 730 322 2.035 712 2.765 1.034 896 531 3.661 1.565
2n.tr. 608 364 2.177 751 2.785 1.115 980 810 3.765 1.925
3r.tr. 423 289 1.804 1.045 2.227 1.334 1.238 505 3.465 1.839
4t.tr. 442 276 2.087 1.035 2.529 1.311 1.097 852 3.626 2.163
2019 1.931 1.069 7.902 4.860 9.833 5.929 4.716 2.902 14.549 8.831
1r.tr. 271 255 2.079 995 2.350 1.250 1.112 871 3.462 1.983
2n.tr. 158 156 2.007 1.023 2.165 1.179 1.018 850 3.183 2.029
3r.tr. 358 227 2.045 1.402 2.403 1.629 1.343 613 3.746 2.242
4t.tr. 1.144 431 1.771 1.440 2.915 1.871 1.243 706 4.158 2.577
2020
1r.tr. 289 268 2.193 1.784 2.482 2.052 1.278 811 3.760 2.863
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
1r.tr.2020/1r.tr.2019 6,6 5,1 5,5 79,3
2n.sm.2019/2n.sm.2018 73,6 16,5 -1,9 36,6
2019/2018 -12,3 -14,5 -2,5 37,2
2018/2017 60,5 20,4 14,3 17,1

Les dades de 2019 i primer trimestre d’enguany confirmen la singularitat de l’impuls que la construcció residencial havia mostrat un any abans a Barcelona. Els més de dos mil dos cents habitatges iniciats en 2018 és un volum d’obra que responia a una conjuntura excepcional que difícilment es repetirà a mitjà termini.

Abans que la pandèmia de la covid-19 capgirés en un obrir i tancar d’ulls una bona part d’allò que consideràvem normal en la vida diària, l’activitat econòmica ja deixava entreveure un cert alentiment del ritme de creixement. Una dinàmica que, a banda de factors interns de caire polític, s’ha nodrit del convuls procés que ha marcat la sortida del Regne Unit de la UE i de la onada de proteccionisme que ha exhibit sense complexos i en diferents direccions i intensitats l’executiu estatunidenc.

En aquest entorn de creixent incertesa i de pèrdua de dinamisme del mercat laboral, era d’esperar que la promoció residencial privada moderés el seu ritme expansiu tot i l’excepcional moment que vivia el mercat immobiliari des de l’òptica financera. Però l’estat d’alarma decretat a mitjan març i que s’ha allargat tres mesos amb el corresponent confinament de la població, pèrdua de producció, rendes i llocs de treball,  aboca al sector promotor a un escenari futur extraordinàriament incert. El lleu creixement que mostren les dades de construcció residencial del primer trimestre d’enguany només servirà per mitigar la davallada que s’espera en termes anuals..

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML