Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta Àmbit Metropolità Àmbit Metropolità Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2014 752 555 1.693 1.998 2.445 2.553 1.401 3.071 3.846 5.624
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
2018 2.203 1.251 8.103 3.543 10.306 4.794 4.211 2.698 14.517 7.492
1r.tr. 730 322 2.035 712 2.765 1.034 896 531 3.661 1.565
2n.tr. 608 364 2.177 751 2.785 1.115 980 810 3.765 1.925
3r.tr. 423 289 1.804 1.045 2.227 1.334 1.238 505 3.465 1.839
4t.tr. 442 276 2.087 1.035 2.529 1.311 1.097 852 3.626 2.163
2019 1.931 1.069 7.902 4.860 9.833 5.929 4.716 2.902 14.549 8.831
1r.tr. 271 255 2.079 995 2.350 1.250 1.112 871 3.462 1.983
2n.tr. 158 156 2.007 1.023 2.165 1.179 1.018 850 3.183 2.029
3r.tr. 358 227 2.045 1.402 2.403 1.629 1.343 613 3.746 2.242
4t.tr. 1.144 431 1.771 1.440 2.915 1.871 1.243 706 4.158 2.577
2020 1.892 981 5.890 6.551 7.782 7.532 3.613 4.069 11.395 11.601
1r.tr. 289 268 2.178 1.776 2.467 2.044 1.131 800 3.598 2.844
2n.tr. 222 232 1.100 1.320 1.322 1.552 624 1.002 1.946 2.554
3r.tr. 1.065 270 1.106 1.806 2.171 2.076 716 988 2.887 3.064
4t.tr. 316 211 1.506 1.649 1.822 1.860 1.142 1.279 2.964 3.139
2021
1r.tr. 444 306 1.792 1.716 2.236 2.022 1.200 858 3.436 2.880
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
1r.tr.2021/1r.tr.2020 53,6 14,2 -17,7 -3,4
2n.sm.2020/2n.sm.2019 -8,1 -26,9 -31,6 21,6
2020/2019 -2,0 -8,2 -25,5 34,8
2019/2018 -12,3 -14,5 -2,5 37,2

La construcció residencial comença a deixar enrere la pandèmia. Això és el que es pot interpretar del fet que el nombre d’habitatges iniciats durant el primer trimestre d’enguany són equiparables a les del mateix període dels darrers dos anys. I clarament superiors a la capital.

A mesura que avança el procés d’immunització de la població i que l’activitat econòmica es va recuperant, la promoció residencial aprofita la disponibilitat de crèdit regalat per intentar materialitzar l’activitat perduda durant la major part de 2020. Però aquesta reactivació de l’oferta té al davant una demanda molt colpejada per la crisi econòmica i laboral associada a la covid-19. És raonable suposar que una bona part de la demanda potencial d’habitatge sortirà de la crisi amb una afectació negativa en la seva capacitat adquisitiva i d’accés al crèdit i unes expectatives a mitjà termini condicionades per l’experiència adquirida durant la pandèmia.

Les dades d’habitatges iniciats durant el primer quart d’enguany, amb avanços interanuals i trimestrals a Barcelona i només trimestrals a la resta d’àmbits contemplats, conviden a ser moderadament optimistes. Amb l’excepció de la capital, les dades dels darrers dotze mesos encara estan força per sota de les mitjanes anuals del bienni previ a la covid-19.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML