Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta Àmbit Metropolità Àmbit Metropolità Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2014 752 555 1.693 1.998 2.445 2.553 1.401 3.071 3.846 5.624
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
2018 2.203 1.251 8.103 3.543 10.306 4.794 4.211 2.698 14.517 7.492
2019 1.931 1.069 7.902 4.860 9.833 5.929 4.716 2.902 14.549 8.831
2020 1.892 981 5.890 6.551 7.782 7.532 3.613 4.069 11.395 11.601
2021 2.144 2.166 7.587 7.096 9.731 9.262 5.375 4.348 15.106 13.610
1r.tr. 444 306 1.792 1.716 2.236 2.022 1.200 858 3.436 2.880
2n.tr. 476 798 1.503 1.930 1.979 2.728 1.075 1.304 3.054 4.032
3r.tr. 746 396 1.768 1.673 2.514 2.069 1.402 1.076 3.916 3.145
4t.tr. 478 666 2.524 1.777 3.002 2.443 1.698 1.110 4.700 3.553
2022 2.518 2.041 8.110 5.871 10.628 7.912 5.683 4.932 16.311 12.844
1r.tr. 614 305 2.042 1.444 2.656 1.749 1.471 1.429 4.127 3.178
2n.tr. 365 572 2.192 1.673 2.557 2.245 1.374 1.048 3.931 3.293
3r.tr. 410 648 1.723 1.297 2.133 1.945 1.312 1.219 3.445 3.164
4t.tr. 1.129 516 2.153 1.457 3.282 1.973 1.526 1.236 4.808 3.209
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
4t.tr.2022/4t.tr.2021 136,2 -22,5 -14,7 -18,0
2n.sm.2022/2n.sm.2021 25,7 9,6 -9,7 -20,2
2022/2021   17,4 -5,8 6,9 -17,3
2021/2020 13,3 120,8 28,8 8,3

Les xifres de construcció residencial han estat molt positives a la ciutat en el 2022, si més no pel que fa al nombre d’habitatges iniciats. Gràcies al fort impuls del quart trimestre, en el conjunt de l’any s’han superat les 2.500 unitats i ens hauríem de remuntar al 2008 per trobar una xifra més elevada a Barcelona.

Després de recuperar-se en el 2021 de l’impacte de la pandèmia, la construcció residencial ha seguit avançant a Barcelona en el 2022 i ja són dos anys consecutius de creixement del nombre d’habitatges iniciats a un ritme de dos dígits. Els habitatges visats pel Col·legi d’Aparelladors a la capital en el darrer trimestre de l’any registren la xifra més elevada en tres anys, doblant-se amb escreix en relació amb el mateix període de 2021. Aquest dinamisme ha permès tancar el 2022 amb un repunt de les unitats iniciades de més del 17%, superant el màxim de la passada dècada, que es va registrar l’any 2018. Els més de 2.500 habitatges visats queden encara lluny dels registres assolits durant els anys del boom immobiliari de 2006-2007, però es tracta de la xifra més elevada dels darrers catorze anys. L’evolució també ha estat més positiva que a la resta de l’àmbit metropolità i al conjunt de Catalunya, on les xifres del segon semestre de 2022 han anat a la baixa.

La promoció residencial s’ha anat reactivant materialitzant l’activitat perduda en 2020 i aprofitant la disponibilitat de crèdit a uns tipus d’interès que en 2021 van marcar mínims històrics i que van seguir en terreny negatiu fins al primer trimestre de 2022. L’activitat també s’ha vist afavorida a la ciutat pel reforç de les polítiques d’habitatge assequible. En l’any de l’esclat de la pandèmia, els habitatges de protecció pública iniciats a Barcelona van suposar més del 30% dels visats. En el 2021 el percentatge es va enfilar al 44% del total -més de 900 unitats- i malgrat que les xifres s’han reduït en el 2022, els prop de 500 habitatges amb qualificació provisional de protecció pública suposen un 18,5% dels iniciats. Una proporció que pràcticament dobla la del conjunt de Catalunya. 

En el cas dels habitatges acabats en canvi, les xifres de 2022 retrocedeixen a tots els àmbits, amb una tendència a la baixa més accentuada a l’entorn metropolità que a la capital. Tot i així, cal tenir en compte que es tracta d’un descens en relació amb el 2021, quan els certificats finals d’obra van assolir en aquests àmbits els nivells més elevats en dotze anys.

A Barcelona, en el 2022 s’han tornat a superar per segon any consecutiu les 2.000 unitats d’habitatges acabats, unes xifres que no es veien des de 2009. Com en el cas dels iniciats, els qualificats de protecció pública han suposat més del 18% , un percentatge superior al del conjunt de Catalunya. Però caldrà veure si l’encariment dels materials i inputs bàsics i les pujades dels tipus d’interès acaben traslladant-se a les xifres de construcció residencial en el 2023.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML