Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta ÀM
Resta RMB
Àmbit Metropolità
RMB
Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2011 1.073 1.839 3.975 6.349 5.048 8.188 2.850 10.516 7.898 18.704
2012 493 1.077 2.420 3.919 2.913 4.996 2.398 8.007 5.311 13.003
2013 697 666 959 2.420 1.656 3.086 1.380 3.427 3.036 6.513
2014 752 555 1.694 1.998 2.446 2.553 1.400 3.071 3.846 5.624
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
  
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
1r.tr. 323 196 1.058 358 1.381 554 569 552 1.950 1.106
2n.tr. 332 153 1.179 475 1.511 628 781 608 2.292 1.236
3r.tr. 320 628 1.111 473 1.431 1.101 595 562 2.026 1.663
4t.tr. 258 314 1.172 570 1.430 884 619 645 2.049 1.529
 
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
1r.tr. 310 223 2.161 712 2.471 935 605 953 3.076 1.888
2n.tr. 514 409 2.099 682 2.613 1.091 759 652 3.372 1.743
3r.tr. 200 198 1.400 837 1.600 1.035 612 1.072 2.212 1.684
4t.tr. 349 209 1.429 794 1.778 1.003 902 574 2.680 1.577
2018 2.203 1.251 8.103 3.543 10.306 4.794 4.211 2.698 14.517 7.492
1r.tr. 730 322 2.035 712 2.765 1.034 896 531 3.661 1.565
2n.tr. 608 364 2.177 751 2.785 1.115 980 810 3.765 1.925
3r.tr. 423 289 1.804 1.045 2.227 1.334 1.238 505 3.465 1.839
4t.tr. 442 276 2.087 1.035 2.529 1.311 1.097 852 3.626 2.163
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
4t.tr.2018/4t.tr.2017 26,6 32,1 25,6 30,4
2n.sm.2018/2n.sm.2017 57,6 38,8 37,5 27,5
2018/2017 60,5 20,4 14,3 17,1
2017/2016 11,4 -19,5 56,8 61,2

La construcció residencial a Barcelona mostra un impuls com feia anys que no es veia. Els dos mil dos cents habitatges iniciats durant 2018 remeten a volums de deu anys enrere. L’evolució a la resta del país és igualment expansiva i sostinguda en el temps però menys intensa en termes relatius.

Després d’un trienni (2015-2017) en el que la promoció de sostre residencial nou a la ciutat s’havia mantingut estable amb una dotació mensual mitjana de poc més de 110 habitatges iniciats, les dades de 2018 revelen que el valor d’aquesta mitjana ha crescut prop d’un setanta per cent. Observant amb una certa perspectiva el passat recent, sembla evident que es tracta d’un nou salt endavant en l’objectiu d’assolir unes xifres anuals de construcció més ajustades a les necessitats de la ciutat. Després d’un quadrienni (2011-2014) realment miserable quant a promoció d’obra nova a la capital, amb una mitjana anual d’escassament 750 habitatges iniciats, seguit d’un trienni (2015-2017) en el que la dotació mitjana gairebé s’havia doblat, les condicions actuals del mercat pel que fa a recuperació de les rendes familiars i accessibilitat a finançament bancari a preus extraordinàriament atractius fan pensar que, tot i que l’oferta de sostre residencial nou sigui la més elevat de la dècada, la demanda retinguda l’absorbirà amb relativa facilitat.

Aquest creixement de l’oferta nova, rellevant en termes relatius però encara discret en volum i que a la resta del país va a un ritme més pausat, pot ajudar a contenir la forta recuperació que han registrat els preus del mercat residencial de segona mà. Una moderació que no s’acabarà d’imposar fins que els tipus d’interès recuperin una tendència alcista més decidida que encareixin els préstecs hipotecaris, o per una menor pressió de la demanda si es manté l’actual desacceleració del creixement del PIB.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML