Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2016 2017 2.018 2.019 gn-st.2020 2016 2017 2.018 2.019 gn-st.2020
Ciutat Vella 47 5 43 87 127 4 0 52 15 0
l'Eixample 183 199 254 273 216 239 156 22 178 186
Sants-Montjuïc 222 228 184 712 68 79 234 260 149 81
Les Corts 109 84 31 32 5 119 38 28 32 22
Sarrià-Sant Gervasi 85 36 98 155 19 39 69 98 80 32
Gràcia 30 85 266 110 49 137 5 125 74 47
Horta-Guinardó 77 130 146 166 104 200 54 61 154 38
Nou Barris 79 38 27 15 102 65 101 124 44 29
Sant Andreu 102 147 368 142 49 200 143 138 122 196
Sant Martí 299 421 786 239 837 209 239 343 221 137
Barcelona 1.233 1.373 2.203 1.931 1.576 1.291 1.039 1.251 1.069 768

Array
Array

La lleu contracció que revelen les dades d’habitatges en construcció a Barcelona en el que va de 2020 accentua la disparitat entre districtes. Sant Martí concentra més de la meitat de les noves promocions.

Les dades d’habitatges iniciats durant els primers nou mesos de 2020 situen novament Sant Martí com el districte capdavanter en la promoció de nou sostre residencial amb més de la meitat del total. Recupera una posició que un any abans havia perdut a favor de Sants-Montjuïc. A l’altre extrem, amb dotacions mínimes de sostre nou en construcció, dos districtes: Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Dels set restants, amb participacions sobre el total que van de l’escàs tres per cent de Gràcia i Sant Andreu a gairebé el catorze per cent de l’Eixample, el tret a remarcar són els 102 habitatges iniciats a Nou Barris i els 127 de Ciutat Vella, dotacions de les més elevades en aquests districtes els darrers deu anys.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML