Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Ciutat Vella 43 87 139 33 2 52 15 12 23 82
l'Eixample 254 273 237 320 485 22 178 254 209 227
Sants-Montjuïc 184 712 99 652 774 260 149 99 580 345
Les Corts 31 32 12 25 - 28 32 22 22 12
Sarrià-Sant Gervasi 98 155 27 53 86 98 80 43 119 43
Gràcia 266 110 70 204 91 125 74 74 74 158
Horta-Guinardó 146 166 143 336 167 61 154 66 77 132
Nou Barris 27 15 118 152 126 124 44 30 28 79
Sant Andreu 368 142 193 37 310 138 122 212 117 300
Sant Martí 786 239 854 332 477 343 221 169 917 663
Barcelona 2.203 1.931 1.892 2.144 2.518 1.251 1.069 981 2.166 2.041

Array
Array

La major part de l’activitat constructora en el 2022 ha tingut lloc als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí, l’Eixample i Sant Andreu, amb més del 80% dels habitatges iniciats i el 75% dels acabats. La transformació del barri de la Marina del Prat Vermell impulsa la construcció residencial a Sants-Montjuïc, que concentra més del 40% dels habitatges protegits iniciats amb protecció oficial a la ciutat.

Les dades d’habitatges iniciats corresponents al 2022 han estat especialment favorables a Sants-Montjuïc. De forma similar a 2021, el districte concentra més del 30% de la nova oferta en construcció, en bona part gràcies al creixement del parc públic a les noves promocions en marxa a la Marina del Prat Vermell. L’activitat constructora també mostra molt dinamisme a l’Eixample, amb prop d’una cinquena part del total d’unitats iniciades i xifres a l’alça per segon any consecutiu.

Amb una proporció similar a l’Eixample –un 19% dels habitatges iniciats- l’evolució en 2022 també ha estat molt positiva a Sant Martí, corregint així la tendència a la baixa que van mostrar les xifres de 2021, com també ha passat a Sant Andreu. En aquest districte, la revifada de l’activitat ha estat especialment notable en el 2022, multiplicant per més de vuit vegades el nombre d’habitatges iniciats respecte a un any abans.

L’evolució també ha estat positiva a Sarrià – Sant Gervasi i menys favorable a Gràcia, Horta-Guinardó i  Nou Barris, mentre que tant a Ciutat Vella com a Les Corts el nombre d’habitatges en construcció segueix sent mínim o inexistent.

Pel que fa als habitatges acabats, Sant Martí concentra en solitari prop d’un terç del total. Tot i que les xifres de 2022 han anat a la baixa, cal destacar que més del 30% dels habitatges acabats al districte ha tingut la qualificació definitiva de protecció pública. A Sants-Montjuïc també han retrocedit els certificats de final d’obra, però l’evolució en el 2022 ha estat més favorable a la major part de districtes. A Sant Andreu i Nou Barris les xifres gairebé tripliquen les de 2021, gràcies en bona part al fet que aquests districtes, juntament amb Sant Martí, han concentrat més del 90% dels habitatges acabats amb protecció oficial a la ciutat.

Pel que fa als habitatges acabats, sis dels deu districtes presenten xifres a la baixa en la primera meitat de l’any mentre que Sant Martí -un dels protagonistes indiscutibles habitualment- concentra en solitari més de la meitat dels habitatges certificats finals d’obra, amb registres especialment favorables en el segon trimestre.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML