Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Array
Array
Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2016 2017 2.018 2016 2017 2.018
Ciutat Vella 47 5 43 4 0 52
l'Eixample 183 199 254 239 156 22
Sants-Montjuïc 222 228 184 79 234 260
Les Corts 109 84 31 119 38 28
Sarrià-Sant Gervasi 85 36 98 39 69 98
Gràcia 30 85 266 137 5 125
Horta-Guinardó 77 130 146 200 54 61
Nou Barris 79 38 27 65 101 124
Sant Andreu 102 147 368 200 143 138
Sant Martí 299 421 786 209 239 343
Barcelona 1.233 1.373 2.203 1.291 1.039 1.251

Els districtes de Sant Martí i Sant Andreu concentren més de la meitat dels habitatges iniciats a Barcelona durant el darrer any.

Un any més l’activitat constructora permet dibuixar una divisió de la ciutat agrupant barris i districtes en funció del volum de sostre residencial en construcció. A grans trets hom pot diferenciar quatre Barcelones. Com ja és habitual, el districte de Sant Martí acapara més d’una tercera part del total dels habitatges iniciats. L’Eixample, Sant Andreu, Sants-Montjuïc i puntualment, Gràcia, concentren en conjunt gairebé la meitat del total. Així, cinc dels deu districtes acaparen el 85% de tots els habitatges en construcció a la ciutat. A l’extrem oposat, els tres menys afavorits, Ciutat Vella, Les Corts i Nou Barris, només disposen d’un escàs cinc per cent del total. Per raons ben diferents, l’oferta d’habitatge nou és especialment minsa als districtes barcelonins amb nivells de renda familiar mitjana més extrems.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML