Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Array
Array
Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2016 2017 2.018 2019 1r.tr.2020 2016 2017 2.018 2019 1r.tr.2020
Ciutat Vella 47 5 43 87 0 4 0 52 15 0
l'Eixample 183 199 254 273 4 239 156 22 178 29
Sants-Montjuïc 222 228 184 712 29 79 234 260 149 23
Les Corts 109 84 31 32 2 119 38 28 32 0
Sarrià-Sant Gervasi 85 36 98 155 3 39 69 98 80 17
Gràcia 30 85 266 110 11 137 5 125 74 6
Horta-Guinardó 77 130 146 166 56 200 54 61 154 3
Nou Barris 79 38 27 15 50 65 101 124 44 19
Sant Andreu 102 147 368 142 10 200 143 138 122 114
Sant Martí 299 421 786 239 124 209 239 343 221 57
Barcelona 1.233 1.373 2.203 1.931 289 1.291 1.039 1.251 1.069 268

Les promocions residencials en construcció, que darrerament es concentraven en uns pocs districtes, s’estenen a la major part de la ciutat amb l’excepció de Les Corts.

Com ja és habitual, l’activitat constructora permet dibuixar una divisió de la ciutat agrupant barris i districtes en funció del volum de sostre residencial en construcció. Les dades de 2019 i primer trimestre d’enguany no són una excepció. Alhora que Sants-Montjuïc apareix en una posició molt destacada, que un any abans ocupava Sant Martí, la resta de districtes, amb l’excepció de Nou Barris i Les Corts, es reparteixen més del seixanta per cent dels nous habitatges en construcció. Si per esquivar concentracions puntuals prenem com a referència l’acumulat dels darrers dos anys, la situació varia lleument però es manté l’estructura: el lideratge passa a ser compartit entre Sant Martí i Sants-Montjuïc, amb una oferta conjunta que supera el 45% del total de l’habitatge nou. Els districtes amb menys oferta passen dels dos ja esmentats a tres amb l’afegit de Ciutat Vella. Els cinc restants, amb una oferta d’habitatge en construcció que va del sis al dotze per cent del total per cadascun d’ells, concentren en conjunt prop del 48% del total.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML