Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2017 2018 2.019 2.020 gn-st.2021 2017 2018 2.019 2.020 gn-st.2021
Ciutat Vella 5 43 87 139 33 0 52 15 12 19
l'Eixample 199 254 273 237 313 156 22 178 254 157
Sants-Montjuïc 228 184 712 99 426 234 260 149 99 559
Les Corts 84 31 32 12 25 38 28 32 22 16
Sarrià-Sant Gervasi 36 98 155 27 48 69 98 80 43 101
Gràcia 85 266 110 70 103 5 125 74 74 45
Horta-Guinardó 130 146 166 143 286 54 61 154 66 55
Nou Barris 38 27 15 118 140 101 124 44 30 27
Sant Andreu 147 368 142 193 37 143 138 122 212 107
Sant Martí 421 786 239 854 255 239 343 221 169 414
Barcelona 1.373 2.203 1.931 1.892 1.666 1.039 1.251 1.069 981 1.500

Array
Array

Al llarg dels primers tres trimestres de l’any, els districtes de Sants-Montjuïc, l’Eixample i Horta-Guinardó són els que mostren un major dinamisme en la construcció d’habitatges a Barcelona, concentrant més del 60% de la nova oferta.

En el que va d’any, el nombre d’habitatges iniciats a Sants-Montjuïc s’ha multiplicat per més de sis vegades en relació amb els primers nou mesos de 2020 i per més de dues respecte als registres del mateix període de 2019, concentrant actualment més de la quarta part de l’oferta de nova construcció a la ciutat. Una evolució en la que ha incidit positivament el creixement del parc públic al districte, amb les noves promocions en marxa a la Marina del Prat Vermell.

Amb un comportament també molt dinàmic cal destacar el districte de l’Eixample –on s’ha triplicat la xifra d’habitatges iniciats de gener a setembre de 2019- així com també el d’Horta-Guinardó, on els projectes visats s’han més que duplicat. Cadascun dels dos districtes concentra més de la sisena part dels habitatges iniciats a Barcelona, de forma similar a Sant Martí, amb més del 15% del total. Tanmateix, aquest districte –darrerament un dels protagonistes indiscutibles-  tanca els primers nou mesos de 2021 amb xifres globalment a la baixa, malgrat el comportament significativament més favorable del tercer trimestre. Un volum més baix que el de l’any passat que s’explica probablement pel fet que el districte llavors va acaparar gairebé el 40% de l’oferta nova en construcció. A l’altre extrem, amb dotacions mínimes de sostre nou en construcció es situa el districte de les Corts. També cal destacar la contenció de les xifres a Ciutat Vella i Sant Andreu, després d’uns anys de moderada expansió, mentre que les dotacions a Nou Barris s’han incrementat notablement en el tercer trimestre i el districte presenta una evolució més favorable.

Pel que fa als habitatges acabats de gener a setembre de 2021, Sants-Montjuïc és novament el districte que mostra un major dinamisme i es situa al capdavant concentrant el 37% de l’oferta, seguit de Sant Martí. Ambdós districtes representen en conjunt gairebé el 65% dels habitatges certificats finals d’obra.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML