Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2016 2017 2.018 gn-st.2019 (%) (1) 2016 2017 2.018 gn-st.2019 (%) (1)
Ciutat Vella 47 5 43 68 134,5 4 0 52 10 -80,8
l'Eixample 183 199 254 101 -58,4 239 156 22 87 395,5
Sants-Montjuïc 222 228 184 173 -6,0 79 234 260 115 -50,4
Les Corts 109 84 31 14 -39,1 119 38 28 32 166,7
Sarrià-Sant Gervasi 85 36 98 80 9,6 39 69 98 67 -28,7
Gràcia 30 85 266 52 -69,2 137 5 125 14 -85,9
Horta-Guinardó 77 130 146 124 17,7 200 54 61 107 75,4
Nou Barris 79 38 27 12 22,7 65 101 124 39 -66,9
Sant Andreu 102 147 368 104 -59,8 200 143 138 44 -64,8
Sant Martí 299 421 786 59 -90,8 209 239 343 123 -23,1
Barcelona 1.233 1.373 2.203 787 -55,3 1.291 1.039 1.251 638 -34,6
(1) Variació de l'acumulat anual.

Array
Array

Les promocions residencials en construcció, darrerament molt concentrades en uns pocs districtes, molt especialment Sant Martí, es diversifiquen a la major part de la ciutat amb l’excepció de Les Corts i Nou Barris.

Com ja és habitual, l’activitat constructora permet dibuixar una divisió de la ciutat agrupant barris i districtes en funció del volum de sostre residencial en construcció. Les dades dels primers nou mesos de 2019 no són una excepció alhora que mostren canvis rellevants. A diferència del que era habitual els darrers anys, no hi ha un o dos districtes destacats que sobresurtin de la resta i acaparin la meitat o més dels habitatges iniciats. Ara se’n necessiten tres o més per superar aquesta cota: Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Andreu o l’Eixample, indistintament. En una posició secundària però emergent en relació al passat més recent es situen dos districtes: Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella. I dos més, Gràcia i Sant Martí, que es veuen relegats pels bons resultats obtinguts un any abans. La irrellevància en termes de noves promocions residencials a la ciutat continua sent patrimoni de Nou Barris i, puntualment, Les Corts.  

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML