Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2016 2017 2.018 1r.sm.2019 (%) (1) 2016 2017 2.018 1r.sm.2019 (%) (1)
Ciutat Vella 47 5 43 10 -17,2 4 0 52 0 -89,4
l'Eixample 183 199 254 73 -57,8 239 156 22 35 7,8
Sants-Montjuïc 222 228 184 76 13,7 79 234 260 68 -53,2
Les Corts 109 84 31 5 -63,9 119 38 28 12 27,3
Sarrià-Sant Gervasi 85 36 98 43 158,1 39 69 98 20 -74,3
Gràcia 30 85 266 48 -33,0 137 5 125 12 74,0
Horta-Guinardó 77 130 146 58 -13,2 200 54 61 80 12,0
Nou Barris 79 38 27 6 -3,7 65 101 124 24 18,2
Sant Andreu 102 147 368 88 -17,7 200 143 138 43 -55,2
Sant Martí 299 421 786 22 -52,2 209 239 343 117 68,8
Barcelona 1.233 1.373 2.203 429 -31,4 1.291 1.039 1.251 411 -10,7

Array
Array

Les noves promocions residencials, darrerament molt concentrades en uns pocs districtes, molt especialment Sant Martí, es diversifiquen a la major part de la ciutat amb l’excepció de Les Corts i Nou Barris.

Com ja és habitual, l’activitat constructora permet dibuixar una divisió de la ciutat agrupant barris i districtes en funció del volum de sostre residencial en construcció. Les dades del primer semestre d’enguany no són una excepció alhora que mostren canvis rellevants. A diferència del que era habitual els darrers anys, no hi ha un o dos districtes destacats que sobresurtin de la resta i acaparin la meitat o més dels habitatges iniciats. Enguany se’n necessiten tres per superar aquesta cota: Sant Andreu, Sants-Montjuïc i l’Eixample. En una posició secundària però emergent en relació amb el passat més recent es situen altres tres districtes: Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó. En una posició relativament marginal, tributària de tants anys de lideratge, hi ha Sant Martí. La irrellevància en termes de noves promocions residencials a la ciutat continua sent patrimoni de Nou Barris i Ciutat Vella amb la novetat de Les Corts.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML