Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 2016 2017 2.018 2.019 2020 2016 2017 2.018 2.019 2020
Ciutat Vella 47 5 43 87 139 4 0 52 15 12
l'Eixample 183 199 254 273 237 239 156 22 178 254
Sants-Montjuïc 222 228 184 712 99 79 234 260 149 99
Les Corts 109 84 31 32 12 119 38 28 32 22
Sarrià-Sant Gervasi 85 36 98 155 27 39 69 98 80 43
Gràcia 30 85 266 110 70 137 5 125 74 74
Horta-Guinardó 77 130 146 166 143 200 54 61 154 66
Nou Barris 79 38 27 15 118 65 101 124 44 30
Sant Andreu 102 147 368 142 193 200 143 138 122 212
Sant Martí 299 421 786 239 854 209 239 343 221 169
Barcelona 1.233 1.373 2.203 1.931 1.892 1.291 1.039 1.251 1.069 981

Array
Array

La lleu contracció que revelen les dades d’habitatges en construcció a Barcelona durant el darrer any accentua la disparitat entre districtes. Sant Martí concentra gairebé la meitat de les noves promocions.

Les dades d’habitatges iniciats a Barcelona durant 2020 situen novament Sant Martí com el districte capdavanter en la promoció de nou sostre residencial amb el 45% del total de la ciutat. Recupera una posició que un any abans havia perdut a favor de Sants-Montjuïc. A l’altre extrem, amb dotacions mínimes de sostre nou en construcció, dos districtes: Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Dels set restants, amb participacions sobre el total que van de l’escàs 3,7% de Gràcia al 12,5% de l’Eixample, el tret a remarcar són els 118 habitatges iniciats a Nou Barris i els 139 de Ciutat Vella, dotacions de les més elevades en aquests districtes els darrers deu anys.   

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML