Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2018 2019 2020  1r.tr.2021
Barcelona 2.203 1.931 1.892 444
Terrassa 194 729 157 140
l'Hospitalet de Llobregat 558 598 692 540
Badalona 517 893 439 116
Sabadell 835 608 422 138
Mataró 190 524 95 22
Santa Coloma de Gramenet 63 38 16 3
Sant Cugat del Vallès 676 291 223 46
Cornellà de Llobregat 416 98 140 10
Sant Boi de Llobregat 187 134 96 14
Rubí 223 108 86 25
Castelldefels 156 67 53 17
Viladecans 27 193 30 4
el Prat de Llobregat 274 233 71 55
Granollers 173 178 134 22
Cerdanyola del Vallès 76 34 85 8
Mollet del Vallès 140 110 90 4
Total municipis grans 6.908 6.767 4.721 1.608
Total Àmbit Metropolità 10.306 9.833 7.782 2.236
Total Catalunya 14.517 14.549 11.395 3.436

La construcció residencial a les comarques metropolitanes està lluny de recuperar el dinamisme mostrat durant el trienni 2017-2019. La pandèmia l’ha enganxat amb molta oferta nova en procés de comercialització. Atès el radical canvi d’expectatives que ha provocat la pandèmia, és lògic que s’alenteixi la reactivació d’alguns projectes frenats per la crisi de salut pública.

De les xifres d’habitatges iniciats el darrer any convé retenir-ne dos apunts: que la relativa estabilització de les dades corresponents a Barcelona ha limitat la contracció del conjunt de l’Àmbit Metropolità a només un 21% i que s’observa un cert desplaçament de la promoció residencial des de les grans ciutats metropolitanes cap a la resta del territori. Una tendència a la descentralització de la nova oferta residencial sense massa recorregut si la distribució dels habitatges iniciats durant el primer trimestre d’enguany es manté la resta de l’any. 

Després d’un trienni en el que les 17 ciutats més poblades de la regió metropolitana han acumulat més del 65% dels habitatges nous, les xifres de 2020 van confirmar una pèrdua d’uns cinc punts percentuals. Una pèrdua relativa que hauria estat més intensa sense el dinamisme constructor mantingut a la capital i a l’Hospitalet de Llobregat. La promoció residencial a la resta de ciutats grans i mitjanes està avançant amb peus de plom després de dos anys de notable creixement.

Una simple ullada a les dades del primer trimestre d’enguany permet constatar que el ritme de construcció als cinc municipis més poblats de l’Àmbit Metropolità (i en algun de més petit) s’ha recuperat amb relativa força i anuncien una dotació anual igual o superior a la de 2020. Momentàniament, el lideratge l’ostenta l’Hospitalet de Llobregat.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML