Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2017 2018 2019 2020
Barcelona 1.373 2.203 1.931 1.892
Terrassa 214 194 729 157
l'Hospitalet de Llobregat 746 558 598 692
Badalona 960 517 893 439
Sabadell 287 835 608 422
Mataró 300 190 524 95
Santa Coloma de Gramenet 41 63 38 16
Sant Cugat del Vallès 583 676 291 223
Cornellà de Llobregat 187 416 98 140
Sant Boi de Llobregat 134 187 134 96
Rubí 92 223 108 86
Castelldefels 40 156 67 53
Viladecans 133 27 193 30
el Prat de Llobregat 194 274 233 71
Granollers 190 173 178 134
Cerdanyola del Vallès 56 76 34 85
Mollet del Vallès 5 140 110 90
Total municipis grans 5.535 6.908 6.767 4.721
Total Àmbit Metropolità 8.462 10.306 9.833 7.782
Total Catalunya 11.340 14.517 14.549 11.395

La construcció residencial també pateix les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Després de gairebé dos anys i mig posant en el mercat metropolità una mitjana de dos mil cinc cents habitatges nous cada trimestre, la irrupció de la covid-19 ha provocat que aquesta dotació s’hagi reduït un trenta per cent.  

En un context de creixent incertesa i de pèrdua de dinamisme del mercat laboral, per la pandèmia però també per un inevitable refredament del creixement de l’economia després d’un quinquenni notablement expansiu, era d’esperar que la promoció residencial privada moderés el seu ritme expansiu tot i l’excepcional moment que vivia i viu el mercat immobiliari des de l’òptica financera. Però l’estat d’alarma decretat a mitjan març de l’any passat, que es va allargar tres mesos amb el corresponent confinament de la població i la segona onada de contagis que va obligar a noves restriccions, han generat pèrdues quantioses de producció, rendes i llocs de treball, abocant al sector promotor a un escenari futur extraordinàriament incert pel que fa a la demanda d’habitatge. Una demanda que, a conseqüència de la crisi de salut pública i l’extensió a nous col•lectius de la possibilitat de treballar des de casa, ha començat a mostrar canvis quantitatius, qualitatius i de localització geogràfica.

El lleu creixement que mostraven les dades de construcció residencial del primer trimestre de 2020 ha servit per mitigar la davallada de les xifres anuals. Les dades a contracorrent de Barcelona, un retrocés mínim, s’han de relativitzar pel baix volum d’obra del període de referència i sense perdre de vista l’apatia promotora del trienni 2015-2017, quan a la resta del país la tònica era expansiva.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML