Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2016 2017 2018
Barcelona 1.233 1.373 2.203
l'Hospitalet de Llobregat 560 746 558
Badalona 618 960 517
Terrassa 81 214 194
Sabadell 203 287 835
Mataró 89 300 190
Santa Coloma de Gramenet 9 41 63
Cornellà de Llobregat 336 187 416
Sant Cugat 552 583 676
Sant Boi de Llobregat 155 134 187
Rubí 77 92 223
Viladecans 111 133 27
el Prat de Llobregat 36 194 274
Castelldefels 67 40 156
Granollers 11 190 173
Cerdanyola del Vallès 40 56 76
Mollet del Vallès 12 5 140
Total municipis grans 4.190 5.535 6.908
Total Àmbit Metropolità 5.753 8.462 10.306
Total Catalunya 8.317 11.340 14.517

La reactivació de la construcció residencial es continua consolidant a totes les comarques metropolitanes. El Baix Llobregat i el Vallès Occidental la lideren en termes relatius.

Les xifres d’habitatges iniciats durant el darrer any mostren alguns aspectes rellevants quan es comparen amb les del bienni anterior. El primer i més destacat és el fort creixement de Barcelona. Una situació que, a una escala més petita, també s’observa a unes poques ciutats grans i mitjanes de l’entorn metropolità com ara Sabadell, Cornellà, Sant Boi, Rubí, el Prat, Castelldefels i Mollet. Contràriament, l’Hospitalet, Badalona, Terrassa i Mataró són les grans ciutats amb l’evolució més discreta en comparació amb els registres del bienni anterior. I les dades són encara més discretes a Viladecans. En la majoria d’aquestes ciutats sembla que la dotació de 2017 ha absorbir tants recursos que no s’ha pogut mantenir el ritme inversor un any després. Les xifres de Sant Cugat ofereixen la visió d’un mercat immobiliari expansiu i un dinamisme relativament estable.

En termes agregats, els quasi set mil habitatges iniciats durant 2018 als 17 grans municipis de l‘Àmbit Metropolità equivalen a un augment del 25% en relació als iniciats un any abans. Un percentatge a mig camí del de la resta de l’Àmbit Metropolità i del de Catalunya. La conclusió sembla força diàfana: a banda de casos puntuals com el ja esmentat de la capital, la promoció de sostre residencial viu una conjuntura expansiva relativament generalitzada.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML