Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2017 2018 2019 1r.tr.2020
Barcelona 1.373 2.203 1.931 289
Terrassa 214 194 729 47
l'Hospitalet de Llobregat 746 558 598 319
Badalona 960 517 893 110
Sabadell 287 835 608 270
Mataró 300 190 524 10
Santa Coloma de Gramenet 41 63 38 1
Sant Cugat del Vallès 583 676 291 67
Cornellà de Llobregat 187 416 98 73
Sant Boi de Llobregat 134 187 134 45
Rubí 92 223 108 48
Castelldefels 40 156 67 13
Viladecans 133 27 193 3
el Prat de Llobregat 194 274 233 43
Granollers 190 173 178 65
Cerdanyola del Vallès 56 76 34 6
Mollet del Vallès 5 140 110 2
Total municipis grans 5.535 6.908 6.767 1.411
Total Àmbit Metropolità 8.462 10.306 9.833 2.482
Total Catalunya 11.340 14.517 14.549 3.760

La construcció residencial mostra dinàmiques locals pròpies als diferents municipis i comarques metropolitanes amb el denominador comú de variacions positives durant el primer trimestre d’enguany. La del Maresme es ressent de la trajectòria fortament expansiva del bienni anterior.

Les xifres d’habitatges iniciats durant el primer trimestre d’enguany no alteren les diverses lectures que permetien les dades de 2019. A banda de constatar la impossibilitat de mantenir el fort ritme de creixement del darrer bienni a una bona part de les grans ciutats i comarques metropolitanes, permeten observar un progressiu però lent desplaçament de la promoció residencial des de les grans ciutats cap a la resta del territori. En només tres anys el nombre d’habitatges iniciats a les 17 ciutats més poblades de la regió metropolitana ha perdut uns quatre punts percentuals, del 50% al 46% del total. Una pèrdua que hauria estat més intensa sense el dinamisme constructor que s’ha observat a la capital i a les altres cinc urbs més poblades de Catalunya. La promoció residencial a les ciutats mitjanes s’ha mogut amb peus de plom.

En termes agregats, els gairebé deu mil habitatges que s’han iniciats durant els darrers dotze mesos al conjunt de l‘Àmbit Metropolità no aconsegueixen igualar o superar la dotació de 2018 però s’imposen clarament a les corresponents dotacions del trienni 2015-2017. En conseqüència, la contenció del creixement de noves promocions és un fenomen metropolità a més de barceloní. I fins a cert punt, català. En aquest cas, sembla que la reactivació de la promoció de segones residencies ha ajudat a suavitzar la creixent atonia que afecta al sector més depenent de l’habitatge habitual.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML