Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2017 2018 2019 gn-st.2020
Barcelona 1.373 2.203 1.931 1.576
Terrassa 214 194 729 142
l'Hospitalet de Llobregat 746 558 598 516
Badalona 960 517 893 293
Sabadell 287 835 608 377
Mataró 300 190 524 62
Santa Coloma de Gramenet 41 63 38 16
Sant Cugat del Vallès 583 676 291 166
Cornellà de Llobregat 187 416 98 107
Sant Boi de Llobregat 134 187 134 62
Rubí 92 223 108 75
Castelldefels 40 156 67 48
Viladecans 133 27 193 25
el Prat de Llobregat 194 274 233 54
Granollers 190 173 178 93
Cerdanyola del Vallès 56 76 34 37
Mollet del Vallès 5 140 110 5
Total municipis grans 5.535 6.908 6.767 3.654
Total Àmbit Metropolità 8.462 10.306 9.833 5.997
Total Catalunya 11.340 14.517 14.549 8.695

La construcció residencial a les comarques metropolitanes mostra com a denominador comú variacions negatives en l’acumulat anual, a banda de les lògiques dinàmiques locals a diversos municipis.

Les xifres d’habitatges iniciats durant els primers nou mesos de 2020 homogeneïtzen les diverses lectures que permetien les dades de 2019. A banda de constatar, ja abans de la pandèmia, la impossibilitat de mantenir el fort ritme de creixement del darrer bienni a una bona part de les grans ciutats i comarques metropolitanes, permeten observar un progressiu però lent desplaçament de la promoció residencial des de les grans ciutats cap a la resta del territori. Després d’un trienni en el que les 17 ciutats més poblades de la regió metropolitana han acumulat més del 65% dels habitatges nous, enguany apunten a una pèrdua d’uns cinc punts percentuals. Una pèrdua que hauria estat més intensa sense el dinamisme constructor que s’observa a la capital i a l’Hospitalet de Llobregat. La promoció residencial a la resta de ciutats grans i mitjanes s’ha mogut amb peus de plom després de dos anys de notable creixement. Serà interessant veure si aquesta tendència es manté a mitjà i llarg termini després de l’experiència del confinament i les restriccions de mobilitat i a mesura que avanci la digitalització de l’economia.

Una simple ullada a les dades dels primers nou mesos de 2020 permet observar que el ritme de construcció a la majoria del grans municipis de l’Àmbit Metropolità s’ha alentit notablement en relació al del bienni anterior. Una activitat, la promoció d’habitatges nous, que de ben segur es veurà molt afectada per la incertesa que genera l’evolució de la pandèmia i el seu impacte en l’economia i el mercat de treball. La disponibilitat de finançament a un cost excepcionalment baix pot contribuir a mitigar el recel de la demanda solvent.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML