Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2016 2017 2018 1r.sm.2019
Barcelona 1.233 1.373 2.203 429
Terrassa 81 214 194 238
l'Hospitalet de Llobregat 560 746 558 275
Badalona 618 960 517 232
Sabadell 203 287 835 385
Mataró 89 300 190 203
Santa Coloma de Gramenet 9 41 63 36
Sant Cugat del Vallès 552 583 676 211
Cornellà de Llobregat 336 187 416 68
Sant Boi de Llobregat 155 134 187 84
Rubí 77 92 223 48
Castelldefels 67 40 156 19
Viladecans 111 133 27 35
el Prat de Llobregat 36 194 274 187
Granollers 11 190 173 109
Cerdanyola del Vallès 40 56 76 14
Mollet del Vallès 12 5 140 42
Total municipis grans 4.190 5.535 6.908 2.615
Total Àmbit Metropolità 5.753 8.462 10.306 4.515
Total Catalunya 8.317 11.340 14.517 6.645

La reactivació de la construcció residencial es consolida a totes les comarques metropolitanes però moderant l’impuls de l’any passat. El Maresme lidera el  creixement en termes relatius i el Barcelonès cedeix protagonisme al Vallès occidental.

Les xifres d’habitatges iniciats durant el primer semestre d’enguany permeten diverses lectures. A banda de constatar la impossibilitat de mantenir el fort ritme de creixement del darrer bienni a la major part de les grans ciutats i comarques metropolitanes, permeten observar un progressiu desplaçament de la promoció residencial, fins ara molt concentrada a les grans ciutats, cap a la resta del territori. En només dos anys i mig, el nombre d’habitatges iniciats a les 17 ciutats més poblades de la regió metropolitana ha perdut deu punts percentuals, del 50% al 40% del total. Un indici de que s’ha reactivat amb relativa força la promoció residencial en àrees turístiques.

Si hom centra l’anàlisi en les dades de Barcelona i grans municipis metropolitans, sobresurten dues ciutats, tres sent estrictes, que escapen de la tònica general: Terrassa, Mataró i Viladecans. Les tres, però molt especialment les dues primeres, han començat a construir en el darrer mig any més habitatges que durant tot l’any passat. En el pol oposat, Barcelona, Cornellà, Rubí, Castelldefels i Cerdanyola encaren la segona part de 2019 amb poques possibilitats de redreçar una evolució clarament contractiva tant si es compara amb la situació d’un any abans o amb la mitjana anual del trienni precedent.

En termes agregats, els 4.515 habitatges iniciats durant el primer semestre d’enguany al conjunt de l‘Àmbit Metropolità es comparen negativament amb la dotació semestral mitjana de l’any passat però supera lleument la corresponent dotació mitjana del trienni 2016-2018.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML