Impressió

Indicadors d'activitat al sector de la construcció

El procés d’ajustament viscut per la construcció entre 2008 i fins ben entrat 2014 ha donat pas a un quadrienni de progressiu creixement de la producció sectorial que darrerament ja mostra senyals d’alentiment.

Després de posar punt i final a un llarg i costós procés d’ajustament que ha implicat l’eliminació de més de la meitat del teixit productiu del sector en poc més d’un quinquenni, les activitats constructora i immobiliària mostren novament un perfil expansiu consolidat. Un cop avançat i relativament assegurat el procés de sanejament del sector financer espanyol dels excessos del mercat immobiliari privat i de la inversió pública excessiva i poc justificada des de l’òptica de l’eficiència i la utilitat pública, l’activitat constructora ha tornat a recuperar el seu paper de motor i dinamitzador de l’activitat econòmica en un context de creixement més equilibrat que en el passat.