Impressió

Indicadors d'activitat al sector de la construcció

La crisi associada a la pandèmia del coronavirus posa punt i final a un sexenni de recuperació de l’activitat constructora i enceta un període d’enorme incertesa difícil de calibrar.

Després de posar punt i final a un llarg i costós procés d’ajustament que va implicar l’eliminació de més de la meitat del teixit productiu del sector en poc més d’un quinquenni (2008-2014), les activitats constructora i immobiliària havien mostrat novament un perfil expansiu que durant la segona meitat de 2019 ja presentava símptomes evidents d’esgotament. L’envestida inesperada d’una emergència sanitària global ha convertit el que havia d’ésser un període de consolidació dels volums assolits en una recessió que es preveu enorme. Amb la dificultat afegida que els plans i recursos que es preveuen per la reconstrucció no situen a la construcció com una de les activitats tractores com en el passat.

Dades i anàlisi