Impressió

Conjuntura sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Nombre d'empreses del sector de la construcció i dels serveis immobiliaris (1)
Període Barcelona Barcelonès Àmbit
Metropolità
Catalunya
ds.2012 8.212 9.705 18.320 30.229
ds.2013 8.063 9.498 17.643 28.672
ds.2014 8.236 9.721 18.227 29.454
ds.2015 8.435 10.025 19.194 30.947
ds.2016 8.866 10.567 20.226 32.322
  
mç.2017 9.012 10.778 20.670 33.122
jn.2017 9.126 10.952 21.093 33.810
st.2017 9.109 10.942 20.924 33.447
ds.2017 9.130 10.979 20.987 33.380
mç.2018 9.320 11.211 21.515 34.348
jn. 2018 9.433 11.369 21.959 35.053
st. 2018 9.312 11.233 21.638 34.512
ds. 2018 9.401 11.317 21.817 34.593
mç.2019 9.598 11.593 22.434 35.664
jn. 2019 9.608 11.654 22.544 35.991
st.2019 9.429 11.471 22.098 35.216
ds.2019 9.452 11.506 22.226 35.178
mç.2020 8.663 10.525 20.255 32.408
jn.2020 8.794 10.761 20.864 33.460
1. Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Variació (%) Barcelona Barcelonès AMB Catalunya
jn 20120/jn 2019 -8,5 -7,7 -7,5 -7,0
ds 2019/ds 2018 0,5 1,7 1,9 1,7
ds 2018/ds 2017 3,0 3,1 3,1 3,4

La pandèmia del coronavirus s’ha fet sentir especialment en el dinàmic i canviant teixit productiu de la construcció. Un cop desactivat l’estat d’alarma i represa, amb limitacions, la major part de l’activitat productiva, el sector inicia la segona meitat de l’any havent perdut aproximadament el vuit per cent de les seves empreses d’ençà els valors màxims registrats un any abans, la major part durant el primer trimestre d’enguany.

L’evolució durant la major part de 2019 del nombre d’empreses (centres de cotització a la Seguretat Social) actives i amb treballadors assalariats al seu càrrec dedicades a la construcció i als serveis immobiliaris ja permetia entreveure un canvi de cicle que la crisi associada a la covid-19 ha avançat i accentuat. Després de sis anys (2014-2019) de trajectòria expansiva que havia fet possible recuperar una part rellevant de la capacitat productiva destruïda durant la darrera crisi, les xifres de tancament del primer trimestre d’enguany ens retornaven a un passat recessiu que és encara molt present. Un canvi dramàtic d’escenari que arribava de la mà d’una catàstrofe natural. La represa de l’activitat productiva després de mesos de confinament ha permès tancar la primera meitat de l’any amb xifres menys negatives de les que es podien esperar atès l’impacte inicial de la pandèmia. En tot cas, el saldo és notablement negatiu.

PIB sectorial i nombre de treballadors

Els indicadors d’estructura productiva, amb un retrocés interanual de l’ordre del set per cent del nombre d’empreses al conjunt de Catalunya i del 8,5% a la capital, han estat els primers a començar a quantificar la magnitud de l’impacte de la crisi provocada per la primera onada del coronavirus. Per contra, el nombre d’ocupats s’ha mantingut relativament estabilitzat. Sembla que les mesures extraordinàries destinades a conservar el teixit productiu han estat útils i efectives per a la majoria de les empreses però no han evitat la desaparició d’un a part de les més petites i menys solvents. En tot cas, són dades que probablement empitjoraran a mitjà termini i que ens retrotreuen a la situació de tres i quatre anys enrere.

Pel que fa a l’evolució del PIB de la construcció a Catalunya, la històrica davallada del segon trimestre d’enguany, estimada inicialment en més del vint per cent interanual, ha vingut precedida d’una inequívoca desacceleració de les taxes de creixement prèvies i, especialment, de la contracció del primer trimestre de l’any, imputable a les primeres setmanes de confinament. Un procés d’ajustament inevitable que la covid-19 pot accelerar.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML