Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.205.636 455.632 2.121.225 996.799 7.084.412
2015 1.066.025 7.712.912 363.953 2.236.034 702.071 5.476.878
2016 939.394 7.386.534 320.902 2.365.792 618.492 5.020.742
   
2017 1.358.120 10.191.426 632.844 3.460.297 725.276 6.731.129
1r.tr. 235.219 1.768.740 95.541 704.029 139.678 1.064.711
2n.tr. 280.149 1.933.506 121.783 689.788 158.366 1.243.718
3r.tr. 360.761 2.779.305 182.204 1.032.551 178.557 1.746.754
4t.tr. 481.991 3.709.875 233.316 1.033.929 248.675 2.675.946
2018 806.512 8.707.864 361.656 2.459.389 444.856 6.248.476
1r.tr. 345.283 3.139.497 166.675 1.081.975 178.608 2.057.522
2n.tr. 149.581 877.283 64.463 243.563 85.118 633.721
3r.tr. 139.963 2.553.613 24.959 439.600 115.004 2.114.013
4t.tr. 171.685 2.137.471 105.559 694.251 66.126 1.443.220
2019 1.044.270 9.847.731 377.421 2.880.745 666.849 6.966.985
1r.tr. 190.393 3.173.941 72.942 565.410 117.450 2.608.530
2n.tr. 302.631 2.250.800 108.242 754.366 194.389 1.496.433
3r.tr. 284.021 2.345.867 84.315 498.165 199.706 1.847.702
4t.tr. 267.225 2.077.123 111.922 1.062.804 155.304 1.014.320
2020
1r.tr. 31.065 784.067 13.751 133.778 17.314 650.289
Font: Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
1r.tr.2020/
1r.tr.2019
-83,7 -75,3 -81,1 -76,3 -85,3 -75,1
2n.sm.2019/
2n.sm.2018
76,9 -5,6 50,4 37,8 96,0 -19,5
2019/ 2018 29,5 13,1 4,4 17,1 49,9 11,5
2018/ 2017 -40,6 -14,6 -42,9 -28,9 -38,7 -7,2

Array
Array
Array
Array

La crisi econòmica provocada per mitigar la crisi sanitària de la Covid-19 ha impactat també i amb duresa en la licitació d’obra pública. Però la impactant davallada que registren les dades del primer trimestre d’enguany responen en bona mesura a un canvi metodològic.

Efectivament, les dades del primer trimestre d’enguany no són comparables amb les dels anys anteriors. A partir de gener de 2020 aquesta font estadística només recull la licitació de l’Estat i de la Seguretat Social. Deixa fora la dels Ens Territorials, bàsicament Comunitats Autònomes i Corporacions Locals que, els darrers anys i de manera aproximada, representava més de la meitat de la licitació total. Fet aquest aclariment, ens abstindrem de comentar les variacions però és innegable que en termes homogenis també s’ha registrat, com era d’esperar, un retrocés significatiu del volum d’obra licitada.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML