Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.205.636 455.632 2.121.225 996.799 7.084.412
2015 1.066.025 7.712.912 363.953 2.236.034 702.071 5.476.878
2016 939.394 7.386.534 320.902 2.365.792 618.492 5.020.742
2017 1.358.120 10.191.426 632.844 3.460.297 725.276 6.731.129
2018 806.512 8.704.864 361.656 2.459.389 444.856 6.242.838
1r.tr. 345.283 3.137.997 166.675 1.081.975 178.608 2.056.022
2n.tr. 149.581 877.283 64.463 243.563 85.118 632.321
3r.tr. 139.963 2.552.113 24.959 439.600 115.004 2.112.513
4t.tr. 171.685 2.137.471 105.559 694.251 66.126 1.441.982
2019 1.044.270 9.832.285 373.432 2.880.104 666.849 6.952.181
1r.tr. 190.393 3.168.386 71.942 564.810 117.450 2.603.576
2n.tr. 302.631 2.246.996 107.142 754.755 194.389 1.492.241
3r.tr. 284.021 2.342.472 83.315 498.878 199.706 1.843.594
4t.tr. 267.225 2.074.431 111.033 1.061.661 155.304 1.012.770
2020
1r.tr. 322.846 2.932.698 113.763 755.386 209.083 2.177.312
2n.tr. 131.894 1.240.335 36.461 574.788 95.433 665.547
3r.tr. 57.075 510.498 34.053 144.077 23.022 366.421
Font: Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
3r.tr.2020/
3r.tr.2019
-79,9 -78,2 -59,1 -71,1 -88,5 -80,1
1r.sm.2020/
1r.sm.2019
-7,8 -22,9 -16,1 0,8 -2,3 -30,6
2019/ 2018 29,5 13,0 3,3 17,1 49,9 11,4
2018/ 2017 -40,6 -14,6 -42,9 -28,9 -38,7 -7,3

Array
Array
Array
Array

La crisi econòmica associada a la de salut pública provocada per la covid-19 ha impactat en el volum d’obra pública licitada. Però la impactant davallada que registren les dades del tercer trimestre de 2020 respon al fet que són provisionals.

Efectivament, les dades del darrer trimestre no són comparables amb les dels trimestres precedents. El confinament de la població i les restriccions imposades a una bona part de l’activitat econòmica han alterat els ritmes de treball i retardat els procediments administratius i legals que comporten les licitacions d’obres. Això explica que durant la pandèmia s’hagi acumulat un notable retard en la tramitació i publicació dels projectes d’obres objectes de licitació. En conseqüència, ens abstindrem de comentar les variacions del darrer trimestre i ens centrarem en les del primer semestre, tenint present que també són provisionals.

Després de la davallada de 2018 i lleu recuperació de 2019, les dades del primer semestre de 2020 mostren un retorn a les variacions negatives imputables, si més no parcialment, a la irrupció de la pandèmia i a la provisionalitat de les dades. Una pèrdua que es revela relativament discreta a Catalunya en comparació amb el conjunt d’Espanya. Una evolució que obre la porta a que Catalunya continuï recuperant pes relatiu en l’obra pública licitada després del mínim registrat en 2018. Un pes relatiu que en tot cas, continuarà molt per sota dels valors de 2014-2015.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML