Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2014 1.452.431 9.205.636 455.632 2.121.225 996.799 7.084.412
2015 1.066.025 7.712.912 363.953 2.236.034 702.071 5.476.878
2016 939.394 7.386.534 320.902 2.365.792 618.492 5.020.742
2017 1.358.120 10.191.426 632.844 3.460.297 725.276 6.731.129
2018 806.512 8.704.864 361.656 2.459.389 444.856 6.242.838
2019 1.039.516 9.825.385 372.632 2.876.404 666.849 6.948.981
1r.tr. 189.639 3.166.386 71.842 564.010 117.450 2.602.376
2n.tr. 300.631 2.245.296 106.842 753.155 194.389 1.492.141
3r.tr. 283.021 2.341.272 83.215 498.878 199.706 1.842.394
4t.tr. 266.225 2.072.431 110.733 1.060.361 155.304 1.012.070
2020 1.443.697 10.611.731 583.535 3.897.891 860.159 6.713.838
1r.tr. 316.560 2.781.020 112.792 745.647 203.768 2.035.373
2n.tr. 233.344 1.751.289 85.543 750.014 147.800 1.001.275
3r.tr. 487.143 2.676.704 266.865 1.073.042 220.277 1.603.661
4t.tr 406.650 3.402.718 118.335 1.329.188 288.314 2.073.529
2021
1r.tr. 150.165 1.639.915 31.905 305.448 118.261 1.334.467
Font: Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
1r.tr.2021/
1r.tr.2020
-52,6 -41,0 -71,7 -59,0 -42,0 -34,4
2n.sm.2020/
2n.sm.2019
62,7 37,7 98,6 54,1 43,3 28,8
2020/ 2019 38,9 8,0 56,6 35,5 29,0 -3,4
2019/ 2018 28,9 12,9 3,0 17,0 49,9 11,3

Array
Array
Array
Array

La licitació d’obra pública a Catalunya augmenta després d’un bienni molt deficitari. Es recupera parcialment el pes relatiu del volum licitat a Catalunya en relació al d’Espanya.

Si hom deixa de banda les dades trimestrals d’enguany, provisionals per incompletes, les del darrer any constaten un augment del volum d’obra pública licitada tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya. Seguint la tendència d’un any abans, l’augment en termes relatius és molt més rellevant a Catalunya que a la resta del país. Aquest diferencial d’intensitat ha permès que Catalunya hagi recuperat una bona part del pes relatiu perdut durant el quadrienni 2016.2019. En concret, el volum d’obra pública licitada a Catalunya durant el darrer any i primer de pandèmia s’ha acostat novament al catorze per cent de la licitada al conjunt d’Espanya. Pràcticament quatre punts relatius més que els valors mínims de 2018.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML