Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.205.636 455.632 2.121.225 996.799 7.084.412
2015 1.066.025 7.712.912 363.953 2.236.034 702.071 5.476.878
2016 939.394 7.386.534 320.902 2.365.792 618.492 5.020.742
2017 1.358.120 10.191.426 632.844 3.460.297 725.276 6.731.129
2018 806.512 8.704.864 361.656 2.459.389 444.856 6.242.838
1r.tr. 345.283 3.137.997 166.675 1.081.975 178.608 2.056.022
2n.tr. 149.581 877.283 64.463 243.563 85.118 632.321
3r.tr. 139.963 2.552.113 24.959 439.600 115.004 2.112.513
4t.tr. 171.685 2.137.471 105.559 694.251 66.126 1.441.982
2019 1.044.270 9.832.285 373.432 2.880.104 666.849 6.952.181
1r.tr. 190.393 3.168.386 71.942 564.810 117.450 2.603.576
2n.tr. 302.631 2.246.996 107.142 754.755 194.389 1.492.241
3r.tr. 284.021 2.342.472 83.315 498.878 199.706 1.843.594
4t.tr. 267.225 2.074.431 111.033 1.061.661 155.304 1.012.770
2020 1.282.031 8.873.152 498.156 3.102.843 783.875 5.770.309
1r.tr. 316.560 2.785.183 112.792 749.544 203.768 2.035.639
2n.tr. 232.821 1.863.773 85.543 864.880 147.278 998.893
3r.tr. 494.910 2.687.085 268.592 1.077.118 226.318 1.609.967
4t.tr 237.740 1.537.111 31.229 411.301 206.511 1.125.810
Font: Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
4t.tr.2020/
4t.tr.2019
-11,0 -25,9 -71,9 -61,2 33,0 11,2
2n.sm.2020/
2n.sm.2019
32,9 -4,3 54,3 -4,6 21,9 -4,2
2020/ 2019 22,8 -9,7 33,4 7,8 17,5 -17,0
2019/ 2018 29,5 13,0 3,3 17,1 49,9 11,4

Array
Array
Array
Array

La licitació d’obra pública a Catalunya ha esquivat el daltabaix que ha provocat la pandèmia en l’activitat econòmica. Es recupera parcialment el pes relatiu del volum licitat a Catalunya en relació al d’Espanya.

Un cop superada la provisionalitat de les dades trimestrals com a conseqüència del confinament de la població i les restriccions de mobilitat i activitat que s’han mantingut la major part del primer any de pandèmia, les xifres disponibles revelen un lleu augment del volum d’obra pública licitada a Catalunya, molt concentrada durant el tercer trimestre, que contrasta amb el retrocés que ha registrat al conjunt d’Espanya. Aquest comportament divergent ha permès que Catalunya hagi recuperat una bona part del pes relatiu perdut durant el darrer quinquenni. En concret, el volum d’obra pública licitada a Catalunya durant el 2020 s’ha acostat novament al quinze per cent de la licitada al conjunt d’Espanya. Pràcticament cinc punts relatius més que durant el bienni 2018-2019.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML