Impressió

Llicències d'obres majors

L’any 2019, el sostre previst a les llicències d’obres tanca amb un augment espectacular del 49%, que s’aproxima als nivells precrisi.

L’evolució de les llicències d’obres majors el 2019 han acabat no només recuperant l’ensopegada de l’any 2018, sinó situant-se amb 1,284 milions de m2 de sostre previst, a un nivell proper al vigent abans de la crisi financera de 2008.

El principal impulsor ha estat l’obra nova, amb un pes de dues terceres parts i un increment interanual del 70%. El sostre derivat d’operacions de reforma i ampliació tampoc s’ha quedat curt al créixer un 19%.

L’ús d’oficina multiplica el sostre previst el 2018 per 3,7; el d’aparcament per 2 i el d’equipament-hotel per 1,7. El sostre residencial creix un 22% i l’única evolució negativa és la del sostre comercial (-16%).