Impressió

Habitatges i places d'aparcament

Array
Array
Array
Array
Habitatges i places d'aparcament
Habitatges Places
d'aparca-
ment
Període Total Nou Reforma i ampliació Habitatge
protegit
2011 2.545 1.891 654 735 5.983
2012 2.015 1.492 523 162 2.649
2013 1.474 768 706 97 2.050
2014 1.773 1.314 459 252 2.679
2015 1.825 1.223 602 358 1.513
  
2016 2.977 2.016 961 304 4.425
1r.tr. 602 507 95 143 799
2n.tr. 1.264 604 660 46 1.036
3r.tr. 654 517 137 87 1.310
4t.tr. 457 388 69 28 1.280
  
2017 2.854 2.151 703 63 3.353
1r.tr. 911 685 226 63 1.481
2n.tr. 542 414 128 0 512
3r.tr. 544 416 128 0 655
4t.tr. 857 636 221 0 705
2018 3.020 2.371 649 204 3.439
1r.tr. 716 602 114 0 865
2n.tr. 1.021 775 246 16 1.123
3r.tr. 608 457 151 83 409
4t.tr. 675 537 138 105 1.042
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Variació (%) Habitatge
Total Nou Reforma i ampl.
4.tr.2018/4.tr.2017 -21,2 -15,6 -37,6
2018/2017 5,8 10,2 -7,7
2017/2016 -4,1 6,7 -26,8
2016/2015 63,1 64,8 59,6

El nombre d’habitatges previstos supera les 3.000 unitats amb un creixement del 5,8% el 2018, impulsat per l’habitatge nou (10,2%).

L’anunci, tramitació i aprovació a finals de 2018 de la normativa que reserva el 30% del sostre a habitatge protegit ha impulsat la demanda de llicències d’habitatge nou fins a nivell rècord. Les llicències d’ampliació i reforma cauen un 7,7% mentre que les d’habitatge nou creixen el 10% al seu nivell màxim absolut des de la crisi. Tanmateix el darrer trimestre les tendències són negatives en els dos segments de tipus d’habitatge amb una taxa global de -21%.

En canvi, l’habitatge protegit reneix d’unes xifres testimonials l’any 2017 i es multiplica per tres de forma molt evident el segon semestre de 2018.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML