Impressió

Sostre per districtes

Distribució territorial del sostre total previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
_____________________ 2019 1r.semestre
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria i altres Total
1. Ciutat Vella 18.955 2.227 7.796 767 883 73 18.129 48.830
2. Eixample 36.340 3.531 9.974 8.026 48.736 0 4.854 111.461
3. Sants-Montjuïc 46.835 19.248 866 4.228 0 150 19.361 90.689
4. Les Corts 5.972 5.123 2.307 35 10.714 0 863 25.015
5. Sarrià-Sant Gervasi 25.761 6.842 2.942 0 9.694 124 5.806 51.169
6. Gràcia 18.281 2.894 901 0 102 0 2.311 24.489
7. Horta-Guinardó 26.858 8.495 0 322 3.813 0 977 40.463
8. Nou Barris 6.915 1.479 434 0 0 0 218 9.046
9. Sant Andreu 10.222 15.959 544 0 4.232 0 10.052 41.010
10. Sant Martí 26.919 59.434 6.570 90.667 9.705 7.217 5.810 206.321
Barcelona 223.058 125.230 32.333 104.045 87.880 7.564 68.384 648.495
2018 1r.semestre 2018 1r.semestre
Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria i altres Total
1. Ciutat Vella 14.838 2.532 2.318 5.243 170 384 4.037 29.520
2. Eixample 35.782 10.577 17.019 2.047 2.564 0 2.763 70.754
3. Sants-Montjuïc 22.638 8.333 5.697 746 2.536 0 21.910 61.862
4. Les Corts 5.096 910 4.331 959 1.581 0 536 13.411
5. Sarrià-Sant Gervasi 33.159 18.343 1.928 131 245 0 4.232 58.038
6. Gràcia 16.922 4.697 1.642 0 892 0 2.881 27.033
7. Horta-Guinardó 7.441 1.423 0 0 2.301 0 730 11.894
8. Nou Barris 3.940 1.140 1.694 0 7.312 0 130 14.216
9. Sant Andreu 18.900 12.777 12.840 0 7.626 0 1.713 53.856
10. Sant Martí 28.751 15.517 2.768 11.014 10.217 963 18.829 88.061
Barcelona 187.467 76.250 50.236 20.140 35.446 1.347 57.759 428.646
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana

 

 

Array
Array

Sant Martí, l’Eixample i Sants-Montjuic  concentren les dues terceres parts del sostre a construir a la ciutat.

Al districte de Sant Martí s’han compromès 206.000m2 de sostre el primer semestre de 2019, el 32% del total de Barcelona amb un increment del 134% en relació a l’any anterior. Aquest districte és el principal receptor de llicències destinades a oficines, aparcaments i hotels. L’Eixample concentra el 17% del total  i s’hi localitza el volum més important de sostre comercial i d’equipaments. En quant a Sants-Montjuic reté el 14% del sostre total i el major volum de sostre residencial i industrial.

Pel que fa als usos, el procés de diversificació d’aquest primer semestre es concreta amb un pes de l’habitatge del 34%, 19% l’aparcament, 16% les oficines (amb un creixement del 416%), 14% els equipaments (amb augment del 148%) i 11% l’industrial. El sostre previst de comerç s’ha reduït un 35% i representa el 5% del total, i el pes més baix és el del sector hoteler amb un 1%, tot i registrar signes de recuperació després de la frenada en sec que va comportar l’aplicació del Pla Especial per limitar el seu sostre.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML