Impressió

Sostre per districtes

Distribució territorial del sostre total previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
_____________________ 2018
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria i altres Total
1. Ciutat Vella 37.321 4.801 18.473 5.886 2.747 457 9.584 79.268
2. Eixample 74.683 14.818 25.603 7.698 8.847 0 10.608 142.257
3. Sants-Montjuïc 30.683 8.685 11.959 1.450 4.711 13.116 91.627 162.229
4. Les Corts 16.462 910 4.466 1.033 3.442 0 643 26.955
5. Sarrià-Sant Gervasi 43.661 20.511 2.305 603 1.372 1.212 19.655 89.319
6. Gràcia 31.267 5.166 1.642 0 12.923 0 3.359 54.357
7. Horta-Guinardó 12.991 3.275 0 345 5.109 0 5.399 27.118
8. Nou Barris 18.624 4.465 1.882 0 7.312 0 700 32.985
9. Sant Andreu 34.069 16.767 7.581 0 20.285 0 1.888 80.590
10. Sant Martí 55.739 28.106 4.992 36.028 12.330 1.178 24.732 163.104
Barcelona 355.500 107.503 78.903 53.043 79.078 15.962 168.194 858.182
2017
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria
i altres
Total
1. Ciutat Vella 48.546 4 9.391 3.715 30.625 1.239 8.322 101.842
2. Eixample 48.299 20.873 15.806 3.919 14.804 21.191 13.832 138.723
3. Sants-Montjuïc 18.823 13.680 4.381 18.678 1.743 1.265 72.213 130.783
4. Les Corts 17.649 23.331 322 49 38.705 52.080 5.885 138.021
5. Sarrià-Sant Gervasi 36.577 13.357 2.097 2.308 7.323 0 9.279 70.941
6. Gràcia 46.267 17.146 5.226 4.709 2.075 0 7.563 82.986
7. Horta-Guinardó 18.951 5.226 1.759 905 2.500 0 2.637 31.977
8. Nou Barris 6.777 1.525 124 0 2.988 0 2.353 13.767
9. Sant Andreu 52.179 24.753 4.670 245 1.677 0 15.959 99.485
10. Sant Martí 69.745 30.722 11.958 21.334 10.716 234 14.406 159.115
Barcelona 363.814 150.616 55.735 55.861 113.157 76.009 152.448 967.641
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

 

 

Array
Array

Sant Martí, Sants-Montjuic i l’Eixample concentren més de la meitat del sostre a construir a la ciutat.

En canvi Les Corts, Horta-Guinardó i Nou Barris sumen junts el 10% del sostre aprovat el 2018. Mentre que Les Corts ha passat de ser co-líder el 2017 a situar-se a la cua, Nou Barris que tenia un pes de l’1% passa a acaparar el 4% del sostre total amb promocions d’habitatge i equipaments.

Pel que fa als usos l’habitatge (40%) i la indústria (20%) ostenten la màxima representació amb un major pes que el 2017, tot i la pèrdua de sostre de l’habitatge (de reforma i ampliació). El sector hoteler representa tan sols el 2% del sostre amb un descens de 6 punts conseqüència del Pla Especial que en limita el seu sostre. En termes d’evolució en relació amb 2017 els usos que més contribueixen a explicar l’11% de reducció de sostre a la ciutat són l’hoteler, l’aparcament i els equipaments, amb especial incidència al districte de Les Corts. En canvi els usos que més pes han guanyat són el comercial a l’Eixample, Ciutat Vella, Sants-Montjuic i Sant Martí, i l’industrial a Sants-Montjuic, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML