Impressió

Consum, comerç i preus

La forta i sostinguda recuperació de la demanda interna, sumada al canvi de cicle del preu del petroli i primeres matèries, ha reactivat novament les tensions inflacionistes.  

La represa sostinguda de la despesa en consum afavorida per la millora de les expectatives, els baixos tipus d’interès i l’augment del nombre d’ocupats, s’endinsa en una fase de creixement més contingut atès que ja s’ha satisfet una bona part de la demanda retinguda i que els preus han començat a remuntar. La conjuntura econòmica continuarà sent positiva els propers trimestres i es continuarà creant ocupació encara que amb menys intensitat. I previsiblement perdent capacitat adquisitiva pel repunt dels preus. I sense descartar que si perduren els tipus d’interès negatius o quasi negatius amb els que s’ha tancat 2017, es pot assistir a un enduriment més accelerat de l’expansiva política monetària del BCE.