Impressió

Indicadors de consum

Tant la matriculació de vehicles com els consums d’aigua i energia van estar molt condicionats per l’impacte de la pandèmia de COVID-19. Al llarg del 2022, els indicadors es recuperen, tot i que les matriculacions encara presenten reduccions respecte a l’any anterior.

El consum d’aigua a la ciutat es recupera durant l’any 2022, quedant per sobre del corresponent al 2021, gràcies a la positiva evolució del segment industrial i comercial, mentre que el consum domèstic es va reduir.

Les matriculacions, en canvi, encara s’han vist llastrades per la crisi dels microprocessadors i per la situació econòmica, tancant l’any amb una disminució del  2,4%, si bé algunes tipologies com els vehicles tot terreny es van mantenir en positiu i els turismes i motocicletes van retrocedir més moderadament que la resta de vehicles.