Impressió

Indicadors de consum

Tant la matriculació de vehicles com els consums d’aigua i d’electricitat durant el 2021, han estat encara molt condicionats per l’impacte de la pandèmia de COVID-19.

L’evolució de les matriculacions durant el 2021 s’ha vist, encara, molt afectada per la incidència de la pandèmia, que juntament amb la crisi econòmica i la falta de microprocessadors, ha impactat en la venda de vehicles nous.

Al llarg de 2021 les matriculacions han anat oscil·lant, marcant un màxim al maig per després disminuir progressivament fins al desembre, que registra el mínim anual. D’aquesta manera, el 2021 va tancar amb una reducció propera al 22%, molt més elevada que la corresponent a altres àmbits territorials com la província (-9,8%) o Catalunya (-8,3%). A Espanya, en canvi, el registre anual ha estat positiu, amb un increment del 3,2%.

L’evolució anual del consum d’aigua a la ciutat, amb un retrocés del 3,5%, va estar també molt condicionada per la crisi sanitària durant la primera meitat de l’any.