Impressió

Indicadors de consum

Tant la matriculació de vehicles com els consums d’aigua i, sobretot, d’electricitat durant el 2020, han estat molt condicionats per l’impacte de la pandèmia del COVID-19.

L’evolució de les matriculacions durant el 2020 s’ha vist molt afectada per la incidència de la pandèmia del COVID-19. Durant els dos primers mesos de l’any, les altes de vehicles van presentar increments superiors al 28%, impulsades per la implementació de la zona de baixes emissions (ZBE) a partir de l’1 de gener de 2020.

Aquesta tendència positiva es va truncar amb l’aparició en escena de la pandèmia, que durant els mesos de confinament dur va ensorrar les matriculacions. Amb l’aixecament de les restriccions a finals de juny, les vendes van començar a recuperar-se ràpidament, però amb la segona onada i les noves limitacions de mobilitat adoptades, les xifres van tornar a caure durant l’últim trimestre de l’any. Amb tot, el 2020 va tancar amb una reducció de l’11,8%, molt més moderada que la corresponent a altres àmbits territorials com Catalunya (-22,7%) o Espanya (-27,4%).

L’evolució anual tant del consum d’aigua a la ciutat, amb un retrocés del 5,5%, com del d’electricitat, que cau un 7,2% al conjunt de Catalunya, va estar també molt condicionada per la crisi econòmica que ha comportat la pandèmia.