Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
2019 96.508 64.092 26.893 5.523
2020 91.198 67.061 19.145 4.991
1r.tr. 24.552 16.906 6.444 1.202
2n tr. 21.461 16.902 3.867 692
3r.tr 22.826 17.061 4.226 1.540
4t.tr. 22.359 16,193 4.608 1.557
2021 88.039 63.383 19.379 5.277
1r.tr. 21.898 16.866 4.017 1.015
2n.tr. 21.468 15.973 4.381 1.114
3r.tr. 22.394 15.338 5.334 1.722
4t.tr. 22.280 15.206 5.648 1.426
2022 14.578 10.449 3.336 793
gen. 7.407 5.352 1.653 401
feb. 7.171 5.096 1.683 392
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
feb.2022/feb.2021 1,9 -5,3 24,6 27,5
2021/2020 -3,5 -5,5 1,2 5,7
2020/2019 -5,5 4,6 -28,8 -9,6
2019/2018 1,2 1,3 1,9 -2,8

El consum d’aigua a Barcelona va tancar l’any 2021 amb una reducció del 3,5%, més moderada que la de 2020 (-5,5%), però a diferència d’aquell any, l’evolució va ser resultat d’una major caiguda del consum domèstic. Al gener d’enguany, aquesta tendència continua i el consum total torna a disminuir un 1,3%.

El consum total d’aigua a la ciutat durant l’any 2021 va tancar amb una reducció del 3,5%, principalment per la caiguda del  consum del sector domèstic, que va anar acompanyada d’una progressiva recuperació del corresponent al sector productiu i comercial. 

Durant el gener de 2022, aquesta tendència continua i el consum total presenta una reducció superior a l’1%, motivada per una caiguda propera al 8% del sector domèstic que l’increment de més del 24% del consum del sector industrial i comercial no ha pogut contrarestar.

Pel que fa al consum d’electricitat, amb dades disponibles fins al maig, el primer trimestre va tancar amb una xifra total similar a la de l’any anterior, amb el sector productiu encara amb nombres vermells (-4,2%), mentre que el domèstic augmentava més d’un 8%. A l’abril i al maig, el consum es recupera i s’incrementa un 4,3% i un 12,4%, respectivament, gràcies a l’important increment de la demanda del sector productiu.NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML