Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
2019 96.508 64.092 26.893 5.523
1r.tr. 25.843 18.333 6.355 1.155
2n.tr. 24.132 15.744 7.042 1.346
3r.tr. 22.919 14.879 6.586 1.454
4t.tr. 23.615 15.136 6.910 1.568
2020 91.198 67.061 19.145 4.991
1r.tr. 24.552 16.906 6.444 1.202
2n tr. 21.461 16.902 3.867 692
3r.tr 22.826 17.061 4.226 1.540
4t.tr. 22.359 16,193 4.608 1.557
2021 36.344 27.824 6.815 1.705
1r.tr. 21.898 16.866 4.017 1.015
abr. 7.077 5.335 1.434 308
mai. 7.369 5.622 1.364 383
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r.tr.2021/1r.tr.2020 -10,8 -0,2 -37,7 -15,6
2020/2019 -5,5 4,6 -28,8 -9,6
2019/2018 1,2 1,3 1,9 -2,8
2018/2017 -0,8 -0,6 -1,2 -2,2

El consum d’aigua a Barcelona va tancar el primer trimestre de 2021 amb un retrocés del 10,8%, però a l’abril i al maig es recupera, igual que el consum d’electricitat a Catalunya.

El consum total d’aigua a la ciutat durant el primer trimestre de 2021 va tancar amb una disminució del 10,8%, principalment per la caiguda del  sector productiu (-37,7%), mentre que el consum domèstic va ser similar al del mateix període de l’any anterior.

Durant el mes de maig el consum total d’aigua ha augmentat un 1,5%, gràcies a l’increment de més del 21% del consum del sector productiu, tot i que s’ha de relativitzar aquest augment en comparar-lo amb el maig de 2020, amb plena etapa de confinament domiciliari. Respecte a l’any 2019, el consum productiu encara cau més d’un 37%. El consum domèstic, en canvi, es redueix prop d’un 6% respecte al maig de 2020 i un 4,3% respecte al 2019.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, el primer trimestre va tancar amb un consum total similar al d’ara fa un any, però per sectors, el productiu encara va perdre un 4,2% mentre que el domèstic augmentà més d’un 8%. A l’abril i al maig el consum es recupera i augmenta un 4,3% i un 12,4%, respectivament, gràcies principalment a l’important increment del corresponent al sector productiu (5% i 21%, respectivament).NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML