Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
1r.tr. 24.496 17.275 5.972 1.250
2n.tr. 24.587 16.501 6.850 1.236
3r.tr. 24.036 15.325 6.936 1.776
4t.tr. 22.224 14.172 6.630 1.423
2019 96.508 64.092 26.893 5.523
1r.tr. 25.843 18.333 6.355 1.155
2n.tr. 24.132 15.744 7.042 1.346
3r.tr. 22.919 14.879 6.586 1.454
4t.tr. 23.615 15.136 6.910 1.568
2020 38.717 27.923 9.250 1.544
1r.tr. 24.552 16.906 6.444 1.202
ab. 6.906 5.041 1.683 182
mg. 7.259 5.976 1.123 160
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r.tr.2020/1r.tr.2019 -5,0 -7,8 1,4 4,1
2019/2018 1,2 1,3 1,9 -2,8
2018/2017 -0,8 -0,6 -1,2 -2,2
2017/ 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0

El consum d’aigua a Barcelona registra durant el primer trimestre de 2020 una reducció del 5%, propiciat bàsicament per l’ús domèstic. Durant el mes de maig cau de manera més accentuada, per la incidència del menor consum del sector industrial i comercial.

El consum d’aigua a Barcelona durant el primer trimestre de l’any 2020 va experimentar una reducció del 5% respecte l’any anterior, resultat que ve marcat per la disminució del consum domèstic de prop del 8%, que no es veu compensat per l’increment de l’1,4% del sector comercial i industrial. Pel que fa al consum associat als serveis i espais de titularitat pública, es trenca la tendència a la baixa d’anys anteriors.
Durant el primer mes de confinament, el consum domèstic es va mantenir estable, però va augmentar notablement a l’abril (+7,7%) i més lleument al maig (+1,7%). En canvi, el consum industrial i comercial encara va créixer al març, però durant els dos mesos següents va disminuir amb força (-24,9% i -48,6% respectivament).

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, les xifres del primer trimestre de 2020 cauen moderadament tant al sector domèstic com al comercial i industrial, però a l’abril, la reducció s’intensifica per a aquest últim (-10%), mentre que el consum domèstic augmenta notablement (+15,5%), situació que es repeteix al maig per al comerç i a la indústria (-23%), però no per al segment domèstic que es relaxa i perd un 1,6%.

L’evolució dels consums d’aigua i electricitat per a la resta de l’any vindrà molt marcada pel ritme de recuperació de l’activitat econòmica a partir de la finalització de l’estat d’alarma.NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML