Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
  
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
4t.tr. 21.771 13.840 6.458 1.474
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
1r.tr. 24.496 17.275 5.972 1.250
2n.tr. 24.587 16.501 6.850 1.236
3r.tr. 24.036 15.325 6.936 1.776
4t.tr. 22.224 14.172 6.630 1.423
2019 96.508 64.092 26.893 5.523
1r.tr. 25.843 18.333 6.355 1.155
2n.tr. 24.132 15.744 7.042 1.346
3r.tr. 22.919 14.879 6.586 1.454
4t.tr. 23.615 15.136 6.910 1.568
2020 68.839 50.868 14.537 3.434
1r.tr. 24.552 16.906 6.444 1.202
2n tr. 21.461 16.902 3.867 692
3r.tr 22.826 17.061 4.226 1.540
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r.tr.2020/1r.tr.2019 -5,0 -7,8 1,4 4,1
2n.tr.2020/2n.tr.2020 -11,1 7,4 -45,1 -48,6
3r.tr.2020/3r.tr.2019 -0,4 14,7 -35,8 5,9
2019/2018 1,2 1,3 1,9 -2,8
2018/2017 -0,8 -0,6 -1,2 -2,2
2017/ 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0

El consum d’aigua a Barcelona va registrar durant el tercer trimestre de 2020 una reducció més moderada que els dos trimestres anteriors, de la mà d’un important augment del consum domèstic i d’una relativa millora del comercial i industrial.

El consum d’aigua a Barcelona durant el tercer trimestre de 2020 va disminuir moderadament (-0,4%), gràcies a l’augment del consum domèstic (+14,7%) i a una relativa millora del corresponent al sector industrial i comercial (-35,8%).

Per mesos, durant el juliol el consum total es va recuperar de la caiguda dels mesos anteriors (+2,3%), mentre que a l’agost, coincidint amb ple període de vacances, va caure prop d’un 10% per tornar a remuntar al setembre amb un increment total del 8%. L’anàlisi per sectors, però, mostra com aquesta evolució mensual ha estat liderada pel consum domèstic i que el consum comercial i industrial, tot i que es va recuperant paulatinament, encara mostra un retrocés del 27% al setembre.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, les xifres del tercer trimestre presenten també una evolució negativa, amb una reducció de més del 8% respecte el 2019, propiciada per la caiguda de més de l’11% del sector productiu. Al juliol, la reducció del consum total encara va ser de l’11,5%, però va anant millorant durant l’agost (-7,5%) i el setembre (-5,4%), gràcies a la moderació en la baixada del sector industrial i terciari (-8%) i del lleuger repunt del consum domèstic (+1%).

L’evolució dels consums d’aigua i electricitat per a la resta de l’any vindrà molt marcada pel ritme de recuperació de l’activitat econòmica durant els propers mesos.NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML