Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
2019 96.508 64.092 26.893 5.523
1r.tr. 25.843 18.333 6.355 1.155
2n.tr. 24.132 15.744 7.042 1.346
3r.tr. 22.919 14.879 6.586 1.454
4t.tr. 23.615 15.136 6.910 1.568
2020 91.198 67.061 19.145 4.991
1r.tr. 24.552 16.906 6.444 1.202
2n tr. 21.461 16.902 3.867 692
3r.tr 22.826 17.061 4.226 1.540
4t.tr. 22.359 16,193 4.608 1.557
2021 7.506 5.802 1.332 373
gn 7.506 5.802 1.332 373
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r.tr.2020/1r.tr.2019 -5,0 -7,8 1,4 4,1
2n.tr.2020/2n.tr.2019 -11,1 7,4 -45,1 -48,6
3r.tr.2020/3r.tr.2019 -0,4 14,7 -35,8 5,9
4t.tr.2020/4t.tr.2020 -5,3 7,0 -33,3 -0,7
2020/2019 -5,5 4,6 -28,8 -9,6
2019/2018 1,2 1,3 1,9 -2,8
2018/2017 -0,8 -0,6 -1,2 -2,2

El consum d’aigua a Barcelona va tancar el 2020 amb un retrocés del 5,5%, evolució negativa que s’accentua al gener amb una caiguda de més del 16%. El consum d’electricitat a Catalunya també va presentar una evolució semblant durant l’any passat.

El consum d’aigua a Barcelona va tancar l’any 2020 amb una disminució del 5,5%, gràcies al fet que l’increment del sector domèstic (+4,6%) va compensar, en part, el fort retrocés del consum industrial i comercial (-28,8%). Al gener d’enguany, l’evolució negativa s’intensifica i el consum total cau més d’un 16% i ho fa de manera molt més accentuada al sector comercial i industrial (-42,3%) que al domèstic (-6,1%).

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, l’any va tancar també en negatiu (-7,2%), amb un retrocés del sector productiu del 10%, mentre que el del sector domèstic encara va augmentar lleugerament (+0,3%). NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML