Impressió

Índex de Confiança del Consumidor

Array
Array
Array
Array

L’Oficina Municipal de Dades ofereix resultats de l’Índex de Confiança del Consumidor de Barcelona per semestres des de l’any 2018. Aquest és un índex reconegut a l’estadística europea (Eurostat) com un significatiu indicador avançat de la conjuntura econòmica.

L’Índex de Confiança del Consumidor (ICC) de Barcelona del juny de 2023 augmenta en relació amb els de l’any anterior, assolint un valor de 108,4, fruit d’un increment tant de l’índex de la situació actual (90,7) com de les expectatives (126,1).

El diferencial de l’ICC de la ciutat amb el del conjunt d’Espanya (92,4) s’escurça respecte als valors del 2022, situant-se en setze punts.  


Primer semestre de 2023

Índex de Confiança del Consumidor

 


 

Segon semestre de 2022

Índex de Confiança del Consumidor

Primer semestre de 2022

Índex de Confiança del Consumidor

Segon semestre de 2021

Índex de Confiança del Consumidor

Primer semestre de 2021

Índex de Confiança del Consumidor

Segon semestre de 2020

Índex de Confiança del Consumidor

Primer semestre de 2020

Índex de Confiança del Consumidor

 Segon semestre de 2019

Índex de Confiança del Consumidor

 Primer semestre de 2019

Índex de Confiança del Consumidor

Segon semestre de 2018

Índex de Confiança del Consumidor

Primer semestre de 2018

Índex de Confiança del Consumidor

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML