Impressió

Índex de Confiança del Consumidor

Array
Array
Array
Array

L’Oficina Municipal de Dades ofereix resultats de l’Índex de Confiança del Consumidor de Barcelona per semestres des de l’any 2018. Aquest és un índex reconegut a l’estadística europea (Eurostat) com un significatiu indicador avançat de la conjuntura econòmica.

L’Índex de Confiança del Consumidor (ICC) de Barcelona del juny d’enguany continua estable en relació amb els de l’any anterior, amb un valor de 99,5, fruit d’un increment de l’índex de la situació actual que ha anat acompanyat d’una lleugera disminució del de les expectatives.

El diferencial de l’ICC de la ciutat amb el del conjunt d’Espanya (65,8) s’eixampla en prop de trenta-quatre punts, el màxim assolit a tota la sèrie.

Primer semestre de 2022

Índex de Confiança del Consumidor

 

Segon semestre de 2021

Índex de Confiança del Consumidor

Primer semestre de 2021

Índex de Confiança del Consumidor

Segon semestre de 2020

Índex de Confiança del Consumidor

Primer semestre de 2020

Índex de Confiança del Consumidor

 Segon semestre de 2019

Índex de Confiança del Consumidor

 Primer semestre de 2019

Índex de Confiança del Consumidor

Segon semestre de 2018

Índex de Confiança del Consumidor

Primer semestre de 2018

Índex de Confiança del Consumidor

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML