Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2012 28.454 122.387 158.190 968.368
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
  
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
1r.tr. 9.417 50.894 65.956 422.070
2n.tr. 12.114 60.200 77.052 499.411
3r.tr. 10.249 50.899 66.528 393.317
4t.tr. 11.087 54.100 70.451 433.763
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
1r.tr. 11.395 50.823 67.019 467.010
2n.tr. 13.144 57.396 75.693 546.145
3r.tr. 10.675 47.870 64.730 440.075
4t.tr. 10.950 46.812 62.792 408.916
2019
1r.tr. 10.896 49.364 65.545 450.459
2n.tr. 11.133 54.047 71.186 533.370
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i DGT.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
2n. Tr. 19/2n. Tr. 18 -15,3 -5,8 -6,0 -2,3
1r.sm.19/1r.sm.18 -10,2 -4,4 -4,2 -2,9
2018/2017 7,7 -6,1 -3,5 6,5
2017/2016 -0,1 3,2 3,4 7,1

Seguint l’estela dels darrers mesos de l’any passat, la matriculació de vehicles nous tanca el primer semestre d’enguany amb una retallada generalitzada a tot el territori, amb una major incidència a Barcelona per la davallada de la matriculació de turismes.

Durant el primer semestre de 2019 les matriculacions de vehicles han experimentat una reducció en tots els àmbits territorials respecte el mateix període de l’any anterior. Pel que fa a Barcelona, i seguint una tendència a la baixa iniciada ja a partir del tercer trimestre de l’any passat, la reducció ha estat més accentuada que a la resta de Catalunya, i per sobre de la registrada a Espanya. Malgrat el canvi de tendència, les matriculacions de vehicles en termes anuals es continuen mantenint entre les més altes dels darrers deu anys. La divergència de variacions entre Barcelona i la resta de Catalunya, observada en els darrers anys, es continua corregint, i respon a factors que van més enllà de les diferents sensibilitats de la demanda i de les diferents estructures productives, jugant un paper important l’efecte seu social d’empreses de lloguer i renting, la recuperació de les matriculacions de vehicles de dues rodes i, el darrer any, les automatriculacions per esquivar la nova normativa d’emissions.

L’anàlisi per tipologies de vehicles revela que la reducció en les matriculacions de vehicles durant el primer semestre d’enguany es deu bàsicament a l’evolució del segment dels turismes, amb una forta reducció d’un 16,5% en termes interanuals. La resta de vehicles presenta variacions negatives si bé de menys intensitat, a excepció dels ciclomotors, que  experimenta un fort creixement, tot i que té un pes molt reduït respecte el conjunt de vehicles. Tot sembla indicar que aquesta situació respon no tant a una lògica econòmica, sinó a canvis en les normatives ambientals i a regulacions de la mobilitat individual cada cop més restrictives pels turismes i que redueixen el seu atractiu com a mitjà de transport individual a la ciutat.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2012 15.061 9.847 1.334 2.212
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
  
2017 26.081 12.160 933 3.693
1r.tr. 5.865 2.403 150 999
2n.tr. 7.302 3.545 209 1.058
3r.tr. 6.098 3.110 269 772
4t.tr. 6.816 3.102 305 864
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
1r.tr. 6.648 3.058 745 944
2n.tr. 7.821 3.850 244 1.229
3r.tr. 6.320 3.187 270 898
4t.tr. 5.831 3.094 1.094 931
2019
1r.tr. 5.833 3.148 938 977
2n.tr. 6.249 3.436 454 994
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
2n.tr.19/2n.tr.18 -20,1 -10,8 86,1 -1,1
1r.sm.19/1r.sm.18 -16,5 -4,7 40,7 -9,3
2018/2017 2,1 8,5 152,2 8,4
2017/2016 4,7 -7,5 -11,6 -2,9

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML