Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
2019 45.075 196.733 262.394 1.825.609
1r.tr. 10.896 49.364 65.545 450.459
2n.tr. 11.133 54.047 71.186 533.370
3r.tr. 10.647 45.312 61.286 409.481
4t.tr. 12.399 48.010 64.377 432.299
2020 39.748 152.110 202.883 1.325.153
1r.tr. 11.250 38.268 50.290 328.474
2n tr. 5.448 21.584 29.308 201.157
3r.tr 12.914 48.043 64.170 403.843
4t.tr. 10.136 44.215 59.115 391.679
2021 12.037 57.164 77.170 567.558
1r.tr. 6.915 32.257 43.557 301.161
abr. 2.482 12.141 16.253 123.783
mai 2.640 12.766 17.360 142.614
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
1r.tr.2021/
1r.tr.2020
-38,5 -15,7 -13,4 -8,3
2020/2019 11,8 -22,7 -22,7 -27,4
2019/2018 -2,4 -3,0 -2,9 -2,0
2018/2017 7,7 -6,1 -3,5 6,5

Les matriculacions dels primers cinc mesos de l’any 2021 cauen un 7,4% a la ciutat. Al maig l’evolució ha estat molt positiva si es compara amb les dades del mateix mes de 2020, però encara es mantenen els nombres vermells en relació amb les de 2019.

El nombre total de vehicles matriculats a la ciutat durant el passat mes de maig va ser de 2.640, xifra un 63% superior al registre de 2020, però encara més d'un 36% per sota del registre de 2019.

Els turismes han mostrat una evolució més positiva que mesos enrere, amb un increment de prop del 70%, i les matriculacions de la resta de tipologies també han anat a l’alça respecte a l'any anterior, especialment les furgonetes (+106%) i els altres vehicles (+175%), fet parcialment motivat per la finalització de la moratòria que afecta les furgonetes sense distintiu ambiental a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir del passat 1 d'abril. Comparant les dades del maig amb les de 2019, les caigudes encara són notables a totes les categories, a excepció de les dues abans esmentades que augmenten un 8% i un 1%. En termes acumulats, les matriculacions totals de la ciutat cauen més d’un 7% respecte al 2020, però més d’un 35% en relació amb les dades de 2019.

Contràriament a Barcelona, l'evolució de les matriculacions en el període gener-maig a la província (+27,4%) i a Catalunya (+29,5%) respecte a l’any passat, ha estat positiva,  però és similar si es comparen amb els registres de 2019 (-33,5% i -32,0%, respectivament).

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
2017 26.081 12.160 933 3.693
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
2019 24.586 13.394 3.262 3.833
1r.tr. 5.833 3.148 938 977
2n.tr. 6.249 3.436 454 994
3r.tr. 5.778 3.152 856 861
4t.tr. 6.726 3.658 1.014 1.001
2020 18.844 11.699 6.135 3.070
1r.tr. 5.141 3.343 2.029 737
2n.tr. 2.778 2.027 125 518
3r.tr 5.292 3.506 3.223 893
4t.tr. 5.633 2.823 758 922
2021 5.899 4.253 373 1.512
1r.tr. 3.373 2.361 282 899
abr. 1.183 943 45 311
mai. 1.343 949 46 302
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
1r.tr.2021/
1r.tr.2020
-34,4 -29,4 -86,1 22,0
2020/2019 -23,4 -12,7 88,1 -19,9
2019/2018 -7,6 1,6 38,6 -4,2
2018/2017 2,1 8,5 152,2 8,4

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML