Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2012 28.454 122.387 158.190 968.368
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
  
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
1r.tr. 9.417 50.894 65.956 422.070
2n.tr. 12.114 60.200 77.052 499.411
3r.tr. 10.249 50.899 66.528 393.317
4t.tr. 11.087 54.100 70.451 433.763
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
1r.tr. 11.395 50.823 67.019 467.010
2n.tr. 13.144 57.396 75.693 546.145
3r.tr. 10.675 47.870 64.730 440.075
4t.tr. 10.950 46.812 62.792 408.916
2019 45.075 196.733 262.394 1.825.609
1r.tr. 10.896 49.364 65.545 450.459
2n.tr. 11.133 54.047 71.186 533.370
3r.tr. 10.647 45.312 61.286 409.481
4t.tr. 12.399 48.010 64.377 432.299
2020 13.003 44.867 59.572 395.983
1r.tr. 11.250 38.268 50.290 328.474
ab. 134 658 1.055 9.066
mg. 1.619 5.941 8.227 58.443
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i DGT.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
1r.tr.2020/1r.tr.2019 3,2 -22,5 -23,3 -27,1
2019/2018 -2,4 -3,0 -2,9 -2,0
2018/2017 7,7 -6,1 -3,5 6,5
2017/ 2016 -0,1 3,2 3,4 7,1

Els efectes de l’estat d’alarma en les matriculacions de vehicles han estat devastadors, però amb l’obertura dels concessionaris a finals de maig les altes comencen a recuperar-se.

Després dels excel·lents resultats dels dos primers mesos de l'any, amb increments al voltant del 28%, el nombre de matriculacions a la ciutat durant el març va presentar una reducció del 42%, tal com era d'esperar, tenint en compte que el gruix de les mateixes, al voltant del 90%, es van produir fins el dia 13, l'últim dia laborable abans de la entrada en vigor de l'estat d'alarma. Tot i això, les dades acumulades del primer trimestre de l'any encara van tancar en positiu (+3,2%), a diferència de la resta d’àmbits territorials on les matriculacions van retrocedir més del 20%. 

Durant l’abril, amb els concessionaris tancats, només es van registrar 134 altes a la ciutat, xifra que mesos abans de la pandèmia s’assolia en una sol dia. Al maig, les matriculacions comencen a recuperar-se, amb un total de 1.619 altes (-60,6%), concentrades a la segona quinzena del mes, amb la tímida obertura dels concessionaris i la relaxació de les mesures de confinament. La recuperació ha estat generalitzada a tots els àmbits territorials, però és menys accentuada en el cas de la província, Catalunya i Espanya, amb caigudes al voltant del 68%-69%. En termes acumulats, la reducció és molt més lleu a Barcelona (-30%) que a la resta d'àmbits (entre el 48% i el 50%).

Per tipologies, les altes de motocicletes i furgonetes s’han situat al maig al capdavant, i presenten una reducció per sota del 50%, mentre que els turismes i els tot terreny perden al voltant del 67% i els ciclomotors un 64%. Amb aquestes dades i la finalització de l'estat d'alarma, els concessionaris mantenen l'esperança de que les vendes es recuperin i que les ajudes estatals del Pla Renove 2020, aplicables a partir del 16 de juny, que inclouen els vehicles de combustió tradicional amb eficiència energètica A o B a més dels de zero emissions, ajudin a impulsar el sector de cara al segon semestre de l'any.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2012 15.061 9.847 1.334 2.212
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
  
2017 26.081 12.160 933 3.693
1r.tr. 5.865 2.403 150 999
2n.tr. 7.302 3.545 209 1.058
3r.tr. 6.098 3.110 269 772
4t.tr. 6.816 3.102 305 864
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
1r.tr. 6.648 3.058 745 944
2n.tr. 7.821 3.850 244 1.229
3r.tr. 6.320 3.187 270 898
4t.tr. 5.831 3.094 1.094 931
2019 24.586 13.394 3.262 3.833
1r.tr. 5.833 3.148 938 977
2n.tr. 6.249 3.436 454 994
3r.tr. 5.778 3.152 856 861
4t.tr. 6.726 3.658 1.014 1.001
2020 5.970 4.028 2.078 927
1r.tr. 5.141 3.343 2029 737
ab. 36 33 7 58
mg. 793 652 42 132
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
1r.tr.2020/1r.tr.2019 -11,9 6,2 116,3 -24,6
2019/2018 -7,6 1,6 38,6 -4,2
2018/2017 2,1 8,5 152,2 8,4
2017/ 2016 4,7 -7,5 -11,6 -2,9

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML