Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
2019 45.075 196.733 262.394 1.825.609
1r.tr. 10.896 49.364 65.545 450.459
2n.tr. 11.133 54.047 71.186 533.370
3r.tr. 10.647 45.312 61.286 409.481
4t.tr. 12.399 48.010 64.377 432.299
2020 39.748 152.110 202.883 1.325.153
1r.tr. 11.250 38.268 50.290 328.474
2n tr. 5.448 21.584 29.308 201.157
3r.tr 12.914 48.043 64.170 403.843
4t.tr. 10.136 44.215 59.115 391.679
2021 6.915 32.257 43.557 301.161
1r.tr. 6.915 32.257 43.557 301.161
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
1r.tr.2021/
1r.tr.2020
-38,5 -15,7 -13,4 -8,3
2020/2019 11,8 -22,7 -22,7 -27,4
2019/2018 -2,4 -3,0 -2,9 -2,0
2018/2017 7,7 -6,1 -3,5 6,5

Les matriculacions del primer trimestre de 2021 encara cauen de manera molt accentuada, un 38,5%, tot i que al març l’evolució ha estat positiva si es compara amb el mateix mes de 2020, quan es va declarar per primera vegada l’estat d’alarma que va fer caure en picat les matriculacions a partir de la segona quinzena.

El nombre de vehicles matriculats a la ciutat durant el mes de març va ser de 2.966, dada un 30,5% superior a la de fa un any quan es va decretar el primer estat d’alarma pel Covid-19 i les mesures restrictives aprovades van fer caure en picat les matriculacions a partir de la segona quinzena. Si comparem, però, aquesta dada amb la de l'any 2019, la reducció supera el 24%. Amb aquest resultat, el trimestre encara tanca un 38,5% per sota del registre de 2020.

Durant el març, totes les tipologies de vehicles, a excepció dels ciclomotors que cauen més del 60%, han mostrat una evolució positiva, destacant les furgonetes (+388%) i els altres vehicles (+146%), essent les úniques tipologies que també augmenten en relació amb el 2019 (+105% i +9,7%, respectivament), fet que pot estar motivat, en part, per la finalització de la moratòria per les furgonetes sense distintiu ambiental a la ZBE a partir de l'1 d'abril. Turismes i motocicletes van augmentar més del 58% i del 30%, respectivament. Els registres del primer trimestre, però, encara presenten reduccions a gairebé totes les tipologies, sobretot pel que fa als ciclomotors (-86,1%), mentre que turismes i motocicletes presenten disminucions més moderades (-34,4% i -29,4%, respectivament).

L'evolució de les matriculacions a la resta d'àmbits territorials durant el primer trimestre també ha estat negativa, però més moderades que la de la ciutat, amb reduccions que van des del 8,3% d’Espanya al 15,7% de la província, tot i que comparant les dades amb les de l'últim any sense pandèmia, tots els àmbits presenten reduccions semblants a la de la ciutat.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
2017 26.081 12.160 933 3.693
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
2019 24.586 13.394 3.262 3.833
1r.tr. 5.833 3.148 938 977
2n.tr. 6.249 3.436 454 994
3r.tr. 5.778 3.152 856 861
4t.tr. 6.726 3.658 1.014 1.001
2020 18.844 11.699 6.135 3.070
1r.tr. 5.141 3.343 2.029 737
2n.tr. 2.778 2.027 125 518
3r.tr 5.292 3.506 3.223 893
4t.tr. 5.633 2.823 758 922
2021 3.373 2.361 282 899
1r.tr. 3.373 2.361 282 899
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
1r.tr.2021/
1r.tr.2020
-34,4 -29,4 -86,1 22,0
2020/2019 -23,4 -12,7 88,1 -19,9
2019/2018 -7,6 1,6 38,6 -4,2
2018/2017 2,1 8,5 152,2 8,4

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML