Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
2019 45.075 196.733 262.394 1.825.609
2020 39.748 152.110 202.883 1.325.153
1r.tr. 11.250 38.268 50.290 328.474
2n tr. 5.448 21.584 29.308 201.157
3r.tr 12.914 48.043 64.170 403.843
4t.tr. 10.136 44.215 59.115 391.679
2021 31.086 137.172 186.002 1.367.982
1r.tr. 6.915 32.257 43.557 301.161
2n.tr. 8.443 38.719 51.988 413.820
3r.tr. 7.266 31.335 43.368 313.962
4t.tr. 8.462 34.861 47.089 339.039
2022 7.466 30.071 40.411 280.026
1r.tr. 7.466 30.071 40.411 280.026
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
1r.tr.2022/
1r.tr.2021
8,0 -6,8 -7,2 -7,0
2021/2020 -21,8 -9,8 -8,3 3,2
2020/2019 -11,8 -22,7 -22,7 -27,4
2019/2018 -2,4 -3,0 -2,9 -2,0

Les matriculacions de vehicles a la ciutat van tancar el 2021 amb una reducció propera al 22%. Durant els primers tres mesos d’enguany, les matriculacions augmenten, però encara mostren xifres molt llunyanes respecte als nivells d’abans de la pandèmia.

Després de dos mesos d’evolució positiva, els vehicles matriculats a la ciutat durant el mes de març de 2022, mostren una reducció del 3% respecte a les dades de l’any anterior, amb un total de 2.878 altes. La majoria de les tipologies presenten resultats negatius, amb les furgonetes al capdavant, que perden prop d'un 60%, seguides dels ciclomotors (-40%) i dels turismes (-14%). En canvi, les altes de motocicletes i de vehicles tot terreny augmenten un 30% i un 55%, respectivament.

En termes acumulats els registres totals encara són positius (+8%), excepte per a les furgonetes que acumulen un descens superior al 50%. Tanmateix, en comparació amb els registres de l'últim any prepandèmic, els nombres vermells s’imposen, amb una reducció superior al 30%.

La resta d’àmbits territorial ha tingut un comportament similar al de la ciutat, amb resultats positius més moderats respecte a l’any anterior (8,4% a la província i 4,2% a Catalunya), però amb fortes caigudes al voltant del 40% respecte als registres de fa dos anys.

La resta d’àmbits territorials ha tingut al març resultats negatius més accentuats respecte a 2021, superiors al 20%, i a diferència de la ciutat, les dades del primer trimestre presenten també una caiguda total al voltant del 8%, que afecta totes les tipologies, a excepció de motocicletes i ciclomotors.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
2017 26.081 12.160 933 3.693
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
2019 24.586 13.394 3.262 3.833
2020 18.844 11.699 6.135 3.070
1r.tr. 5.141 3.343 2.029 737
2n.tr. 2.778 2.027 125 518
3r.tr 5.292 3.506 3.223 893
4t.tr. 5.633 2.823 758 922
2021 15.184 11.254 1.549 3.099
1r.tr. 3.373 2.361 282 899
2n.tr. 4.049 2.977 535 882
3r.tr. 3.525 2.769 340 632
4t.tr. 4.237 3.147 392 686
2022 3.579 2.809 333 745
1r.tr. 3.579 2.809 333 745
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
1r.tr.2022/
1r.tr.2021
6,1 19,0 18,1 -17,1
2021/2020 -22,9 -6,7 -75,7 2,9
2020/2019 -23,4 -12,7 88,1 -19,9
2019/2018 -7,6 1,6 38,6 -4,2

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML