Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2012 28.454 122.387 158.190 968.368
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
  
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
1r.tr. 9.417 50.894 65.956 422.070
2n.tr. 12.114 60.200 77.052 499.411
3r.tr. 10.249 50.899 66.528 393.317
4t.tr. 11.087 54.100 70.451 433.763
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
1r.tr. 11.395 50.823 67.019 467.010
2n.tr. 13.144 57.396 75.693 546.145
3r.tr. 10.675 47.870 64.730 440.075
4t.tr. 10.950 46.812 62.792 408.916
2019 45.075 196.733 262.394 1.825.609
1r.tr. 10.896 49.364 65.545 450.459
2n.tr. 11.133 54.047 71.186 533.370
3r.tr. 10.647 45.312 61.286 409.481
4t.tr. 12.399 48.010 64.377 432.299
2020 39.748 152.110 202.883 1.325.153
1r.tr. 11.250 38.268 50.290 328.474
2n tr. 5.448 21.584 29.308 201.157
3r.tr 12.914 48.043 64.170 403.843
4t.tr. 10.136 44.215 59.115 391.679
2021 1.727 7.956 10.992 71.075
gn. 1.727 7.956 10.992 71.075
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
1r.tr.2020/
1r.tr.2019
3,2 -22,5 -23,3 -27,1
2n.tr 2020/
2n.tr 2019
-51,1 -60,1 -58,8 -62,3
3r.tr.2020/
3r.tr.2019
21,3 6,0 4,7 -1,4
4t.tr.2020/
4t.tr.2020
-18,3 -7,9 -8,2 -9,4
2020/2109 -11,8 -22,7 -22,7 -27,4
2019/2018 -2,4 -3,0 -2,9 -2,0
2018/2017 7,7 -6,1 -3,5 6,5

Després de tancar el 2020 amb un retrocés de l’11,8%, les matriculacions de gener cauen de manera molt accentuada, un 62%, un dels percentatges més alts des de la irrupció de la pandèmia.

L'any no ha començat gens bé pel que fa a les matriculacions de vehicles a la ciutat. La caiguda de més del 62% del gener ha estat la més alta des de la irrupció de la pandèmia, a excepció de la del mes d’abril (-96,2%) en plena etapa de confinament.

Totes les tipologies de vehicles han estat afectades, destacant sobretot els ciclomotors, que amb només 37 unitats matriculades cauen més d'un 95%. Els turismes i motocicletes tampoc s'han salvat del desastre, amb reduccions de més del 55%, mentre que les furgonetes són les que surten més ben parades (-25%) i només la categoria d'altres vehicles, que inclouen camions i remolcs, entre d'altres, tanquen el mes en positiu (+2,3%).

L'evolució per àmbits territorials ha estat similar al de la ciutat, encara que amb disminucions més moderades que es mouen entre el 45% d'Espanya i Catalunya i el 48% de la província.

L'increment del tipus impositiu de les matriculacions per la nova homologació WLTP, vigent des de principis d'any, ha passat factura a les vendes de vehicles per la seva incidència sobre el preu final, situació que no ajuda gaire a la recuperació del sector ja prou castigat per la pandèmia.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2012 15.061 9.847 1.334 2.212
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
  
2017 26.081 12.160 933 3.693
1r.tr. 5.865 2.403 150 999
2n.tr. 7.302 3.545 209 1.058
3r.tr. 6.098 3.110 269 772
4t.tr. 6.816 3.102 305 864
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
1r.tr. 6.648 3.058 745 944
2n.tr. 7.821 3.850 244 1.229
3r.tr. 6.320 3.187 270 898
4t.tr. 5.831 3.094 1.094 931
2019 24.586 13.394 3.262 3.833
1r.tr. 5.833 3.148 938 977
2n.tr. 6.249 3.436 454 994
3r.tr. 5.778 3.152 856 861
4t.tr. 6.726 3.658 1.014 1.001
2020 18.844 11.699 6.135 3.070
1r.tr. 5.141 3.343 2.029 737
2n.tr. 2.778 2.027 125 518
3r.tr 5.292 3.506 3.223 893
4t.tr. 5.633 2.823 758 922
2021 859 610 37 221
gn. 859 610 37 221
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
1r.tr.2020/
1r.tr.2019
-11,9 6,2 116,3 -24,6
2n.tr 2020/
2n.tr.2019
-55,5 -41,0 -72,5 -47,9
3r.tr.2020/
3r.tr.2019
-8,4 11,2 276,5 3,7
4t.tr.2020/
4t.tr.2020
-16,3 -22,8 -25,2 -7,9
2020/2019 -23,4 -12,7 88,1 -19,9
2019/2018 -7,6 1,6 38,6 -4,2
2018/2017 2,1 8,5 152,2 8,4

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML