Impressió

Preus de consum

La fase contractiva que inicia l’economia europea i també la mundial contribueix a mantenir baixa la pressió inflacionista a Catalunya i Espanya i també a la zona euro. L’evolució del tipus de canvi de l’euro i del preu del petroli i primeres matèries pot accentuar aquest efecte.

Hi ha un consens inusual a l’entorn de què enguany l’economia catalana i l’espanyola patiran una recessió de les que fan època. És un panorama similar al que afronten la majoria dels països del nostre entorn i de la major part del món. En conseqüència, no s’esperen tensions en els preus de consum per la pressió de la demanda ni pel cantó de l’oferta. Més aviat preocupa l’inici d’una etapa deflacionista com la viscuda a mitjan de la dècada. Un perill que no sembla imminent atesa l’estabilitat que mostra l’anomenada inflació subjacent.