Impressió

Preus de consum

Com preveia l’avanç de juny, la taxa de variació anual de l’IPC d’aquest mes dels àmbits espanyols s’ha situat  per sota el 2%, complint el criteri d’estabilitat de preus del Banc Central Europeu.  Per la seva banda, la inflació subjacent continua la desescalada a un ritme més lent, reduint-se 2 dècimes menys. En el marc de la Unió Monetària, Espanya està entre els tres països amb la menor variació anual de l’IPCA del conjunt de la Euro Zona.

La taxa de variació interanual de l’IPC a Espanya el mes de juny ha estat de l’1,9%, el mateix nivell que Catalunya, per un 2% la província de Barcelona, després d’una reducció substancial de 1,3 punts percentuals.

A la Zona Euro, també es compleix l’avanç de dades i la variació anual de l’Índex Harmonitzat es situa en el 5,5% (6 dècima menys que el maig) que el situa 3,6 punts per sobre el d’Espanya. augmentant el gap.

Pel que fa a la inflació subjacent (sense els productes energètics ni aliments elaborats) baixa amb major intensitat a Espanya que a la Zona Euro, fins a una taxa del 5,9% vs el 6,8% el mes de juny.

L’augment dels preus dels aliments i begudes, la restauració i hotels i el lleure són els que més contribueix a la inflació interanual de juny tant a Espanya com a la Zona Euro. I en sentit contrari l’habitatge (a Espanya) i el transport (electricitat i carburants) a Espanya i Zona Euro.