Impressió

Preus de consum

La inflació interanual espanyola del mes de juny rabassa els 2 dígits al créixer un 10,2%.  Es tracta d’un nou màxim que també s’assoleix amb la inflació subjacent.

La inflació està disparada. La taxa de variació anual de l’IPC a Espanya es situa al 10,2%, al 9,7% a Catalunya i al 9,2% a la província de Barcelona. En relació al mes de maig és una diferència d’entre 1,4 i 1,5 punts percentuals més.

A la Zona Euro, l’Índex Harmonitzat creix més moderadament sumant 0,5 punts percentuals a la taxa de maig, per situar-se en una variació anual del 8,6%. La bretxa amb Espanya empitjora i es multiplica per 2,7.

A Espanya els grups de productes amb increments interanuals més alts són el del transport (inclou  carburants i lubricants), els aliments i begudes no alcohòliques, l’habitatge (que incorpora els subministres energètics i d’aigua), i els hotels, cafès i restaurants, amb una significativa incidència sobre la inflació de juny tot i el pla de xoc del govern espanyol.

Un mes més, la inflació subjacent (sense els productes energètics ni aliments elaborats) assoleix un nou rècord  des de que existeix aquest registre, amb una taxa del 5,5%, 0,6 punts més que el mes passat. En relació a la zona Euro empitjora substancialment el diferencial d’inflació, situant-se a 0,9 punts de diferència.