Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
Barcelona província Catalunya CA Madrid Espanya ESPsubjac Zona Euro Z.Euro subj. Unió Europ.
2022
gener 5,5 5,9 5,6 6,1 2,4 5,1 2,4 5,6
febrer 7,1 7,4 6,9 7,6 3,0 5,9 2,9 6,2
març 9,1 9,5 9 9,8 3,4 7,4 3,2 7,8
abril 7,6 8,0 7,7 8,3 4,4 7,4 3,9 8,1
maig 7,8 8,2 8,3 8,7 4,9 8,1 4,4 8,8
juny 9,2 9,7 9,5 10,2 5,5 8,6 4,6 9,6
juliol 9,8 10,3 9,6 10,8 6,1 8,9 5,1 9,8
agost 9,7 10,2 9,3 10,5 6,4 9,1 5,5 10,1
setembre 8,2 8,5 7,8 8,9 6,2 9,9 6,0 10,9
octubre 6,5 6,8 6,3 7,3 6,2 10,6 6,4 11,5
novembre 6,1 6,4 5,8 6,8 6,3 10,1 6,6 11,1
desembre 5,0 5,2 4,9 5,7 7,0 9,2 6,9 10,4
2023
gener 5,1 5,3 5,3 5,9 7,5 8,6 7,1 10,0
febrer 5,4 5,6 5,2 6,0 7,6 8,5 7,4 9,9
març 3,2 3,1 2,6 3,3 7,5 6,9 7,5 8,3
abril 3,9 3,9 3,4 4,1 6,6 7,0 7,3 8,1
maig 3,3 3,2 2,4 3,2 6,1 6,1 6,9 7,1
juny 2,0 1,9 1,4 1,9 5,9 5,5 6,8 6,4
juliol 2,5 2,3 2,0 2,3 6,2 5,3 6,6 6,1
agost 2,6 2,5 2,3 2,6 6,1 5,2 6,2 5,9
setembre 3,4 3,4 3,2 3,5 5,8 4,3 5,5 4,9
octubre 3,5 3,4 3,2 3,5 5,2 2,9 5,0 3,6
Font: INE i Eurostat. Les dades en vermell són un indicador avançat provisional.
IPC per components (%)
Barcelona pr. Catalunya Espanya
oc 21/
oc 20
oc 22/
oc 21
oc 23/
oc 22
oc 21/
oc 20
oc 22/
oc 21
oc 23/
oc 22
oc 21/
oc 20
oc 22/
oc 21
oc 23/
oc 22
Alimentació i begudes
no alcohòliques
1,6 13,6 8,0 1,7 14,0 8,3 1,7 15,4 9,5
Begudes alcohòliques i tabac 0,4 3,9 7,7 0,7 3,7 7,8 1,1 3,7 7,6
Vestit i calçat 1,2 3,2 1,9 1,2 1,9 2,0 1,1 1,4 1,3
Habitatge i subministres 15,8 2,4 -6,2 17,7 3,6 -7,0 20,5 2,6 -7,7
Parament de la llar 0,8 8,1 4,3 1,0 8,0 4,0 1,2 8,0 3,3
Sanitat 1,2 2,0 3,0 1,1 2,1 2,7 0,9 1,1 2,2
Transport 12,5 7,8 2,2 12,6 8,3 2,3 12,3 8,8 1,4
Comunicacions -0,5 -2,0 3,2 -0,5 -2,0 3,3 -0,5 -1,9 3,3
Lleure i cultura 1,6 3,9 4,8 1,5 3,6 4,7 1,5 3,1 3,8
Ensenyament 1,4 0,4 3,2 1,4 0,7 3,3 1,1 1,5 2,7
Hoteleria i restauració 1,7 6,9 5,9 1,7 7,0 5,8 2,0 7,9 6,3
Altres 1,4 3,4 4,3 1,3 3,8 4,2 1,0 4,4 4,4
Total 4,9 6,5 3,5 5,2 6,8 3,4 5,4 7,3 3,5
Subjacent 1,4 5,7 5,3 1,4 6,2 5,2
Font: INE

Array
Array

El mes d’octubre la taxa de variació interanual de l’índex general de l’IPC s’estabilitza repetint valors a Espanya (3,5%), Catalunya (3,4%) i Madrid (3,2%) i augmentant una dècima a la província de Barcelona (3,5%). El mes de juliol hi va haver un punt d’inflexió després d’un any seguit en que les taxes de variació anuals eren inferiors a les del mes precedent. A l’octubre s’ha estabilitzat la tendència de creixement.

L’índex espanyol (113,7), però, és superior al dels altres àmbits i entre les províncies de Barcelona (112,1) i Madrid (112,5) la diferència de nivells ha passat d’un màxim de 9 dècimes el mes d’agost a les 3 dècimes de l’octubre.

Pel que fa a la variació anual de la inflació subjacent d’Espanya (5,2%), des de l’estiu hi ha una tendència a convergir amb l’índex general des de que el desembre de 2022 l’índex sense productes energètics i aliments elaborats va créixer per sobre l’índex general, mostrant l’efecte contagi d’aquests dos grups en la resta de béns i serveis. El mes d’octubre el creixement de la subjacent és un 1,7 superior al de l’índex general.

El grup de béns de la cistella de l’IPC que ha tingut un major creixement en termes anuals el mes d’octubre, torna a ser el dels aliments i begudes no alcohòliques tot i reduir la taxa de variació més de 3 punts en relació a fa 1 any, amb una variació d’entre el 8% de la província de Barcelona i el 9,6% de la de Madrid, i amb increments del 73% en oli d’oliva, o prop del 16% en arròs i patates. Els productes alimentaris no han deixat de créixer des de 2021, i l’índex d’Espanya supera el 127 punts, 3 més que el de la província de Barcelona i de Catalunya.

El segon lloc és per les begudes alcohòliques i tabac, amb taxes properes al 7,7% als quatre àmbits, i un perfil de creixement especialment intens des de desembre de 2022. El tercer lloc és pel grup de l’hostaleria i restauració que varia entre el 5,8% de Catalunya i el 6,6% de Madrid, i que des del mes de març el seu índex  superior el general.
A l’altre extrem i amb taxes negatives hi ha el grup d’habitatge (del -5,8% de Madrid al -7,7% d’Espanya) conseqüència del contrast amb els índexs de fa un any, afectats per l’extraordinari increment de preus d’electricitat i combustibles que va comportar l’inici de la guerra d’Ucraïna i les mesures per limitar el seu efecte sobre la ciutadania. El mes d’octubre, la variació anual de l’electricitat és del , que comporta variacions anuals del -38% en electricitat o -23% del gas. A nivell mensual tant els carburants de vehicles com l’electricitat s’estan encarint.

Tanmateix el pes de cada grup dins l’índex general és divers i junt amb l’evolució de cada component en la variació interanual en resulta una contribució majoritària el mes d’octubre del grup d’Alimentació i begudes, seguit a distància per Restaurants i Hotels, Begudes alcohòliques i Lleure i cultura. En sentit contrari i amb una contribució notable el grup d’Habitatge i Subministres.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML