Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
Barcelona província Catalunya CA Madrid Espanya ESPsubjac Zona Euro Z.Euro subj. Unió Europ.
2020
gener 1,1 1,2 0,9 1,1 1,0 1,4 1,3 1,7
febrer 0,8 0,8 0,6 0,7 1,2 1,2 1,3 1,6
març 0,1 0,0 0,1 0,0 1,1 0,7 1,2 1,2
abril -0,5 -0,7 -0,5 -0,7 1,1 0,3 1,1 0,7
maig -0,7 -1,0 -0,7 -0,9 1,1 0,1 1,2 0,6
juny -0,4 -0,6 -0,1 -0,3 1,0 0,3 1,1 0,8
juliol -0,7 -0,8 -0,6 -0,6 0,6 0,4 1,3 0,9
agost -0,7 -0,8 -0,5 -0,5 0,4 -0,2 0,6 0,4
setembre -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 0,4 -0,3 0,4 0,3
octubre -0,9 -1,1 -1,1 -0,8 0,3 -0,3 0,4 0,3
novembre -0,8 -1,0 -1,1 -0,8 0,2 -0,3 0,4 0,2
desembre -0,6 -0,6 -0,8 -0,5 0,1 -0,3 0,4 0,3
2021
gener 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 1,2
febrer -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,3 0,9 1,2 1,3
març 1,2 1,3 0,9 1,3 0,3 1,3 1,0 1,7
abril 1,8 2,0 1,7 2,2 0,0 1,6 0,8 2
maig 2,3 2,6 2,1 2,7 0,2 2,0 0,9 2,3
juny 2,3 2,6 2,1 2,7 0,2 1,9 0,9 2,2
juliol 2,5 2,8 2,6 2,9 0,6 2,2 0,9 2,5
agost 2,9 3,1 3,0 3,3 0,7 3,0 1,6 3,2
setembre 3,5 3,7 3,6 4 1,0 3,4 1,9 3,6
octubre 4,9 5,2 5,1 5,4 1,4 4,1 2,1
novembre
desembre
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades són provisionals.
IPC per components (%)
Barcelona pr. Catalunya Espanya
oc 19/
oc 18
oc 20/
oc 19
oc 21/
oc 20
oc 19/
oc 18
oc 20/
oc 19
oc 21/
oc 20
oc 19/
oc 18
oc 20/
oc 19
oc 21/
oc 20
Alimentació i begudes
no alcohòliques
 1,4  2,5  1,6  1,4  2,5  1,7  1,2  2,3  1,7
Begudes alcohòliques i tabac  0,8  0,6  0,4  0,8  0,5  0,7  0,4  0,5  1,1
Vestit i calçat  1,1  1,0  1,2  1,0  1,0  1,2  1,1  1,0  1,1
Habitatge i subministres -3,1 -2,9 15,8 -3,3 -3,8 17,7 -3,9 -3,6 20,5
Parament de la llar  2,1  0,1  0,8  1,4  0,1  1,0  0,8  0,3  1,2
Sanitat  1,1 -0,2  1,2  0,9  0,0  1,1  0,8  0,3  0,9
Transport -1,5 -5,5 12,5 -1,5 -5,5 12,6 -0,8 -5,1 12,3
Comunicacions  0,8 -4,3 -0,5  0,8 -4,2 -0,5  0,9 -4,2 -0,5
Lleure i cultura  0,4 -0,2  1,6  0,3 -0,4  1,5 -0,2 -0,7  1,5
Ensenyament  1,3 -4,0  1,4  1,3 -4,1  1,4  1,2 -0,2  1,1
Hoteleria i restauració  2,7 -0,7  1,7  2,5 -0,7  1,7  1,9  0,3  2,0
Altres  1,9  1,2  1,4  1,8  1,4  1,3  1,4  1,4  1,0
Total  0,4 -0,9  4,9  0,3 -1,1  5,2  0,1 -0,8  5,4
Subjacent  1,2  0,0  1,4  1,0  0,3  1,4
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE són provisionals.

Array
Array

L’IPC de la província de Barcelona assoleix un màxim des de de 2008 amb una taxa interanual del 4,9% el mes d’octubre, 3 i 4 dècimes per sota de Catalunya i Espanya i 8 dècimes per sobre de la Zona Euro. En relació amb el mes de setembre augmenta 1,4 punts.

A Espanya (5,4%) la taxa d’octubre és la més alta dels darrers 21 anys. Tanmateix la inflació subjacent (l’evolució dels béns i serveis sense tenir en compte els aliments no elaborats ni els energètics) es situa en un 1,4%, 4 punts percentuals menys,  que evidencien  una profunda incidència dels components exclosos en aquest indicador.

En efecte, entre octubre de 2020 i de 2021, els increments més notables es produeixen en els grups d’habitatge, aigua, gas i altres combustibles (15,8% a la província de Barcelona i 20,5% a Espanya) i al grup de transport (12,5% i 12,3% respectivament). Són grups estretament afectats per les tensions als mercats de l’electricitat, el gas, els combustibles i els lubricants, que en el mateix període dels 2 anys anteriors havien tingut taxes negatives.

 

 

 

 

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML