Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
Barcelona província Catalunya CA Madrid Espanya ESPsubjac Zona Euro Z.Euro subj. Unió Europ.
2021
gener 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 1,2
febrer -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,3 0,9 1,2 1,3
març 1,2 1,3 0,9 1,3 0,3 1,3 1,0 1,7
abril 1,8 2,0 1,7 2,2 0,0 1,6 0,8 2
maig 2,3 2,6 2,1 2,7 0,2 2,0 0,9 2,3
juny 2,3 2,6 2,1 2,7 0,2 1,9 0,9 2,2
juliol 2,5 2,8 2,6 2,9 0,6 2,2 0,9 2,5
agost 2,9 3,1 3,0 3,3 0,7 3,0 1,6 3,2
setembre 3,5 3,7 3,6 4 1,0 3,4 1,9 3,6
octubre 4,9 5,2 5,1 5,4 1,4 4,1 2,1 4,4
novembre 5,0 5,3 5,3 5,5 1,7 4,9 2,6 5,2
desembre 5,8 6,1 6,2 6,5 2,1 5,0 2,7 5,3
2022
gener 5,5 5,9 5,6 6,1 2,4 5,1 2,4 5,6
febrer 7,1 7,4 6,9 7,6 3,0 5,9 2,9 6,2
març 9,1 9,5 9 9,8 3,4 7,4 3,2 7,8
abril 7,6 8,0 7,7 8,3 4,4 7,4 3,9 8,1
maig 7,8 8,2 8,3 8,7 4,9 8,1 4,4 8,8
juny 9,2 9,7 9,5 10,2 5,5 8,6 4,6 9,6
juliol 9,8 10,3 9,6 10,8 6,1 8,9 5,1 9,8
agost 9,7 10,2 9,3 10,5 6,4 9,1 5,5 10,1
setembre 8,2 8,5 7,8 8,9 6,2 9,9 6,0 10,9
octubre 6,5 6,8 6,3 7,3 6,2 10,6 6,4 11,5
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades són provisionals.
IPC per components (%)
Barcelona pr. Catalunya Espanya
oc 20/
oc 19
oc 21/
oc 20
oc 22/
oc 21
oc 20/
oc 19
oc 21/
oc 20
oc 22/
oc 21
oc 20/
oc 19
oc 21/
oc 20
oc 22/
oc 21
Alimentació i begudes
no alcohòliques
2,5 1,6 13,6 2,5 1,7 14,0 2,3 1,7 15,4
Begudes alcohòliques i tabac 0,6 0,4 3,9 0,5 0,7 3,7 0,5 1,1 3,7
Vestit i calçat 1,0 1,2 3,2 1,0 1,2 1,9 1,0 1,1 1,4
Habitatge i subministres -2,9 15,8 2,4 -3,8 17,7 3,6 -3,6 20,5 2,6
Parament de la llar 0,1 0,8 8,1 0,1 1,0 8,0 0,3 1,2 8,0
Sanitat -0,2 1,2 2,0 0,0 1,1 2,1 0,3 0,9 1,1
Transport -5,5 12,5 7,8 -5,5 12,6 8,3 -5,1 12,3 8,8
Comunicacions -4,3 -0,5 -2,0 -4,2 -0,5 -2,0 -4,2 -0,5 -1,9
Lleure i cultura -0,2 1,6 3,9 -0,4 1,5 3,6 -0,7 1,5 3,1
Ensenyament -4,0 1,4 0,4 -4,1 1,4 0,7 -0,2 1,1 1,5
Hoteleria i restauració -0,7 1,7 6,9 -0,7 1,7 7,0 0,3 2,0 7,9
Altres 1,2 1,4 3,4 1,4 1,3 3,8 1,4 1,0 4,4
Total -0,9 4,9 6,5 -1,1 5,2 6,8 -0,8 5,4 7,3
Subjacent 0,0 1,4 5,7 0,3 1,4 6,2
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE són provisionals.

Array
Array

Per tercer mes consecutiu, la taxa de variació anual de l’IPC d’octubre és inferior a la del mes precedent. En relació amb el setembre, la reducció ha estat d'1,5 punts. La inflació anual espanyola (7,3%) supera en 5 dècimes percentuals la catalana i en 7 dècimes la de la província de Barcelona. En canvi, a la Zona Euro la variació anual de l’índex harmonitzat augmenta 7 dècimes, i amb una taxa del 10,6% es posa 3,3 punts per sobre el nivell d’Espanya.

Quant a l’evolució de la inflació subjacent (l’evolució dels béns i serveis sense tenir en compte els aliments no elaborats ni els energètics) mentre que a Espanya es manté en el 6,2%  a la Zona Euro augmenta 4 dècimes i supera l’espanyola en 2 dècimes. El gap entre l’índex general i el subjacent a Espanya és quasi nul però a la Zona Euro hi ha 4 punts de diferència.

El mes d’octubre els components de la cistella de l’IPC que han tingut majors creixements en termes anuals presenten variacions diferencials. El major increment i incidència continua sent el del grup dels aliments i begudes no alcohòliques, amb una variació d’entre l’13,6% de Barcelona i el 15,4% d’Espanya, amb taxes al voltant del 20% en olis, llegums i cereals. En segona posició reapareix el grup del transport amb un augment d’entre el 7,8% i el 8,8%, amb increments elevats en carburants i lubricants (14%) o accessoris i venda de vehicles (10%) i grans decrements en transport de viatgers (-38% en transport combinat de passatgers). Segueix el grup del parament de la llar (8%) i en quart lloc es situen hotels i restauració (entre 6,9% i 7,9% i amb un 16% d’augment dels serveis d’allotjament).

L’habitatge (que incorpora els subministres energètics i d’aigua) cau a la setena posició amb un augment dintre el 2,4% i el 3,6% i és el grup que més ha contribuït en la moderació de la inflació als àmbits espanyols, al reduir-se un -15,4%.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML