Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2016/
ds 2015
ds 2017/
ds 2016
ds 2018/
ds 2017
oct 2019/
oct 2018
Barcelona (província) 1,9 1,2 1,4 0,4
Catalunya 1,9 1,2 1,4 0,3
C.A. Madrid 1,4 1,2 1,4 0,3
Espanya 1,6 1,1 1,2 0,1
- Subjacent 1,0 0,8 0,9 1,0
Zona euro 1,1 1,3 1,5 0,7
Unió Europea 1,2 1,7 1,6 1,1
Variació mitjana anual
2016/
2015
2017/
2016
2018/
2017
2019/
2018
Barcelona (província) 0,2 2,2 1,8 0,9
Catalunya 0,1 2,2 1,9 0,9
C.A. Madrid -0,3 1,8 1,7 1,0
Espanya -0,2 2,0 1,7 0,7
- Subjacent 0,8 1,1 0,9 0,7
Zona euro 0,2 1,5 1,8 1,1
Unió Europea 0,3 1,9 1,7 1,4
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

La contenció de l’evolució dels preus de consum iniciada el passat mes de maig i accentuada durant la segona meitat de l’estiu, sembla que toca fons. Un any marcat per un alleujament de la pressió inflacionista imputable, bàsicament, a l’empitjorament de les expectatives i a la pèrdua d’impuls de l’economia europea, inclosa l’espanyola.

Després que 2018 es tanqués amb un creixement de l’IPC a la banda baixa de l’objectiu del BCE i que la situació comencés a canviar durant el primer terç d’enguany, l’evolució dels darrers mesos desmenteix les previsions que apuntaven a una certa consolidació de la trajectòria lleument alcista dels preus de consum. Condicions climàtiques benignes aquí i a la major part de l’hemisferi nord, juntament amb l’afebliment del creixement de l’economia mundial i unes expectatives a curt i mitjà termini menys optimistes que ara fa un any, han afavorit una menor demanda d’energia que s’ha traduït en una contenció dels preus després que el mercat del petroli fos molt inflacionista durant la major part de 2018. Això explica que l’augment mitjà dels primers deu mesos d’enguany sigui sensiblement més moderat que la variació mitjana de 2018 a tots els àmbits geogràfics considerats. Una situació de baixa inflació que molt probablement es començarà a corregir abans de final d’any. La lleu tendència alcista que mostra l’evolució de l’anomenada inflació subjacent sembla anunciar-ho.

A l’àmbit barceloní, l’augment de l’IPC en el que va d’any ha mantingut la tònica dels darrers mesos de coincidència quasi total amb el de Catalunya i, llevat dels darrers mesos, el d’Espanya. Per destacar alguna singularitat, durant el primer terç enguany el diferencial d’inflació entre Catalunya i la Comunitat de Madrid ha evolucionat canviat de signe per primera vegada en el que va de segle. Una singularitat que ja s’ha corregit i que fa pensar en variacions idèntiques o quasi a final de 2019, en la línia dels darrers anys. 

 

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML