Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2018/
ds 2017
ds 2019/
ds 2018
ds 2020/
ds 2019
gn 2021/
gn 2020
Barcelona (província) 1,4 0,9 -0,6 0,5
Catalunya 1,4 0,9 -0,6 0,4
C.A. Madrid 1,4 0,9 -0,8 0,4
Espanya 1,2 0,8 -0,5 0,5
- Subjacent 0,9 1,0 0,1 0,6
Zona euro 1,5 1,3 -0,3 0,9
Unió Europea 1,6 1,6 0,3 1,2
Variació mitjana anual
2018/
2017
2019/
2018
2020/
2019
2021/
2020
Barcelona (província) 1,8 0,9 -0,3 0,5
Catalunya 1,9 0,9 -0,4 0,4
C.A. Madrid 1,7 1,0 -0,4 0,4
Espanya 1,7 0,7 -0,3 0,5
- Subjacent 0,9 0,9 0,7 0,6
Zona euro 1,8 1,2 0,3 0,9
Unió Europea 1,7 1,5 0,7 1,2
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

La confiança en una imminent recuperació de l’economia mundial pressiona a l’alça els preus de les primeres matèries. Un fet que, combinat amb les polítiques ultra expansives que mantenen les autoritats monetàries, pot explicar el repunt de l’IPC a l’inici d’enguany. L’etapa deflacionista dels preus de consum associada a la pandèmia sembla superada.

Després del panorama lleument deflacionista observat tant a Catalunya com a Espanya durant la major part de l’any passat i a la Zona euro els darrers mesos, 2021 ha començat amb un gir radical que ha sorprès per la seva intensitat. En termes anuals i en relació amb els valors de final de 2020, l’IPC ha guanyat un punt percentual a Espanya i 1,2 punts percentuals al conjunt de la Zona euro. Un moviment associat no tant a un augment generalitzat dels preus de consum sinó a un comportament atípic d’aquests durant el mes de gener. Tradicionalment és un mes dominat per les rebaixes però enguany aquest efecte no s’ha produït o s’ha vist contrarestat per l’encariment de l’energia a més d’altes productes i serveis.

Un bon indicador de la tendència de fons de la inflació és l’evolució de l’anomenada inflació subjacent, que exclou els preus dels productes alimentaris frescos i l’energia. També en aquest cas es produeix un canvi de trajectòria tot i que més moderat que el de l’índex general. Concretament suma cinc dècimes percentuals a la variació de final de 2020 i s’adreça novament a la cota que li ha servit de referència durant la segona meitat de la darrera dècada.

 

 

 

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML