Impressió

IPC a la UE i per components

IPC per components (%)
Catalunya Espanya Unió Europea
ds 17/
ds 16
ds 18/
ds 17
ab 19/
ab 18
ds 17/
ds 16
ds 18/
ds 17
ab 19/
ab 18
ds 17/
ds 16
ds 18/
ds 17
ab 19/
ab 18
Alimentació i begudes
no alcohòliques
2,1 1,6 1,3 1,7 1,3 0,8 2,6 1,3 1,7
Begudes alcohòliques i tabac 1,4 1,4 1,2 1,7 1,4 0,7 3,0 3,6 3,1
     
Vestit i calçat 0,6 1,1 1,0 0,5 0,9 1,1 0,5 0,1 -0,2
Habitatge i subministres 0,8 3,1 2,0 1,3 2,5 2,0 1,8 2,9 2,6
Parament de la llar -0,2 0,8 0,7 -0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5
Medicina 1,7 1,0 1,6 0,4 0,9 1,0 1,3 1,2 1,3
 
Transport 2,7 0,3 2,8 1,9 0,2 3,2 2,3 2,4 3,1
Comunicacions 0,1 2,1 0,0 0,2 2,3 0,1 -1,1 -1,4 -1,7
Lleure i cultura -0,8 -0,2 1,2 -0,6 -0,1 0,3 1,5 1,2 2,0
Ensenyament 0,5 1,0 1,1 0,7 1,0 1,0 -0,3 1,2 1,2
Hoteleria i restauració 1,7 2,0 2,2 1,9 1,8 2,3 2,2 2,3 2,6
Altres 1,2 1,6 2,0 0,7 1,1 1,4 0,7 1,2 1,4
 
Total 1,2 1,4 1,7 1,1 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE són provisionals.

Array
Array
Array
Array
Array

L’estabilitzat mostrada per la taxa d’inflació interanual al conjunt de la UE durant els primers mesos d’enguany es veu empesa a l’alça pel repunt de l’abril. Les tensions en el mercat petrolier i la feblesa de l’euro en relació al dòlar situen novament l’augment dels preus de consum a tocar del dos per cent.

L’evolució de l’IPC al conjunt de la zona euro i també de la UE durant els primers tres mesos d’enguany pràcticament havia calcat la variació d’un any abans. El repunt de l’abril canvia aquesta situació i, com ja va succeir l’any passat, sembla el preludi d’uns mesos, els dos trimestres centrals de l’any, lleument inflacionistes. Una evolució que no sembla pas que hagi d’alterar significativament que la taxa d’inflació al conjunt de la UE es mantingui relativament estable a la part baixa de l’objectiu de l’autoritat monetària. El refredament de les expectatives de creixement econòmic en un context de guerra comercial progressiva entre Xina i Estats Units pot ser determinant a l’hora de moderar les tensions inflacionistes al continent europeu.

La notable convergència assolida en les mitjanes anuals de les taxes d’inflació entre Espanya i la zona euro és assimilable a la que s’observa entre Catalunya i el conjunt d’Espanya. Però la convergència del conjunt, per plena que sigui, no sempre és garantia d’homogeneïtat de la variació dels diversos components de la depesa. Les dades més recents en són un bon exemple. Així, cinc dels dotze components, Alimentació, Begudes alcohòliques, Medicina, Lleure i cultura i Altres mostren variacions interanuals d’intensitat diferent però igual signe als dos àmbits. Dels set restants, tots menys un registren diferències mínimes o inexistents.

Si aquesta comparativa es fa amb el conjunt de la UE, amb una diferència global de només dues dècimes percentuals en la variació interanual, la diversitat de variacions és igualment notable. Més de la meitat dels dotze apartats, Alimentació, Begudes alcohòliques i tabac, Vestit i calçat, Habitatge i subministres, Comunicacions, Lleure i cultura, Hoteleria i restauració i Altres mostren variacions d’intensitat ben diferent i en dos casos, de signe contrari. Remarcar novament la insistent evolució divergent (en procés de correcció) dels preus al segment de les Comunicacions i, puntualment, del corresponent a Vestit i calçat.

 

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML