Impressió

IPC a la UE i per components

Array
Array
Array

A la Zona Euro, tots els països considerats registren un augment intens el mes de març, en especial a Espanya i Alemanya amb més de 2 punts en relació a la taxa de febrer. Tanmateix, Espanya té la taxa més alta (9,8%) i França la més baixa (5,1%), mentre que Alemanya (7,6%) es situa 2 dècimes per sota la mitjana de la Zona Euro (7,4%).

Les dades per components d’Eurostat coincideixen en que els grups d’habitatge i subministres i el de transport són els que tenen variacions més elevades. El grup d’habitatge i subministres, és el valor màxim a Espanya (32,8%) i Zona Euro (17,3%). En canvi a Alemanya (11,7%) i França (9%), el major nivell d’increment de l’Índex Harmonitzat correspon al grup del transport amb un 17,2% i 11,6% respectivament. Aquests nivells són superats per Espanya amb un increment del 18,1% en aquest sector.

En conseqüència, també en el diferencial de preus entre Barcelona província i la Zona Euro, el mes de març marca un intens augmentat de 1,7 punts percentuals en l’índex general. En el grup de d’habitatge i subministres el diferencial és màxim i Barcelona té una taxa d’increment 8,5 punts per sobre la Zona Euro. En els grups de vestit i calçat i transport, el diferencial és de 4,5 i 4,2 punts respectivament, i en el d’educació de 2,4. En canvi, en lleure i cultura, i restauració i hotels, les taxes de creixement de l’IPCH de Barcelona són 2 i 1,8 punts més baixes a Barcelona.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML