Impressió

IPC a la UE i per components

Array
Array
Array

L’IPC harmonitzat de la Zona Euro disminueix per cinquè mes consecutiu, amb una reducció notable el mes de març de -1,5 punts, que el situa en una taxa del 6,9%. Espanya és després de Luxemburg el país de la Unió Monetària amb menor taxa d’inflació anual. Amb 3,6 punts més hi ha França (6,7%) i a 4,7 punts Alemanya(7,8%).  El mes d’abril s’espera un repunt que afectarà més a Espanya que als altres àmbits. Alemanya espera reduir la seva elevada taxa i reduir el diferencial.

Pel que fa a la variació i incidència dels quatre principals grups de components d’aquests països sobre la inflació harmonitzada, hi ha diversitat de situacions. Només hi ha consens general amb que el grup d’alimentació i begudes és indubtablement el més afectat per la inflació a tots els àmbits, amb taxes d’entre el 16,5% d’Espanya al 21,8% d’Alemanya. La resta són situacions particulars en que tant sols el grup de begudes alcohòliques i tabac apareix als quatre àmbits europeus però amb posicions diverses i taxes d’entre 7,3% de la Zona Euro i el 9,6% d’Alemanya. El grup de parament de la llar i el de restaurants i hotels apareixen en 3 àmbits en les quatre primeres posicions, mentre que l’habitatge es troba a Alemanya i França. I tan sols Espanya té taxes negatives molt significatives en habitatge i transport.

Finalment, el diferencial de preus entre Espanya i la Zona Euro situa el gap en 3,6 punts percentuals, en que la diferència en el grup d’habitatge i subministres situa la Zona Euro 20,8 punts per sobre d’Espanya, 5,4 en transport.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML