Impressió

IPC a la UE i per components

Array
Array
Array

La Zona Euro acaba l’any amb un augment de l’IPCA del 2,9%, mig punt percentual més en relació a novembre. Es trenca la sèrie de set mesos consecutius amb variacions  interanuals inferiors a la del mes precedent. El mateix passa a Alemanya, que registra una variació del 3,8%, 1,5 punts més, i França (4,1%) amb dues dècimes més. L’IPCA d’Espanya es manté en el 3,3%, quatre dècimes per sobre la Zona Euro i en 14a posició  del rànquing de 27, però per sota d’Alemanya i França.

Tot i això, en índex, tant Espanya com França, estan 3 punts per sota la Zona Euro i 5,5 punts per sota d’Alemanya, el que indica una menor pressió de la inflació des de 2015. Des del mes d’agost de 2022, l’índex espanyol és inferior al de la Zona Euro, entre altres causes per les mesures del govern per limitar els efectes de la inflació sobre el país.

La taxa de variació interanual de la inflació subjacent del conjunt de la Zona Euro redueix valor per novè més consecutiu i registra un 3,9% d’increment, 1,8 punt per sobre de l’índex general, i 3 dècimes menys que el novembre.

En relació a la subjacent d’Espanya la taxa d’increment d’aquest mes de la Zona Euro és una dècima inferior a l’espanyola, però en índexs la Zona Euro supera Espanya en 1,3  punts.

Pel que fa a la variació i incidència dels grups de components d’aquests països sobre l’IPCA, el desembre hi ha força divergència entre països. Només el grup d’alimentació i begudes apareix en el rànquing dels quatre grups amb majors taxes interanuals dels àmbits geogràfics considerats. A Espanya i la Zona Euro aquest grup ocupa la primera posició; a França la segona i a Alemanya la tercera. El rang va del 7,4 de França al 5,4% d’Alemanya. El  grup de begudes alcohòliques i tabac figura en la primera posició a Alemanya i França i la segona de la Zona Euro i varia entre el 7,7% de França i el 3,4% d’Espanya (fora de rànquing).

La restauració i hotels està en segona posició a Alemanya i Espanya i en tercera a la Zona Euro, amb valors d’entre el 4% de França (fora de rànquing) i el 5,6% als altres tres àmbits. Segueix el grup d’altres béns i serveis que ocupa la quarta posició de tots menys a França (fora de rànquing), amb taxes d’entre el 5,2% d’Alemanya al  i el 3,4% de França. Com a casos particulars hi ha la tercera posició d’Espanya pel grup de lleure i cultura (inclou els paquets turístics) i la tercera i quarta posició de França pels grups d’habitatge i subministres i d’ensenyament.

Pel que fa a grups amb taxes negatives, hi ha el d’Habitatge i subministres a Espanya i Zona Euro (-5,8% i -2,8%) i el de comunicacions a França i Zona Euro (-3,7% i -0,4%).

En termes de repercussió sobre la variació de l’índex general, Alimentació i Begudes té la major incidència en els quatre àmbits. Són rellevants, també, els efectes de Restaurants i hotels, i tot i que no en tots els àmbits els grups d’Altres béns i serveis i de Transport.NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML