Impressió

Enllaços d'interès

Llocs web d’interès entorn a l’activitat econòmica de la ciutat

Són força els àmbits institucionals i sectorials des d'on es poden seguir els diferents aspectes relacionats
amb la conjuntura econòmica de la ciutat. En destaquem aquí alguns d'ells.

 

 

Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.cat/estadistica

 

Institut d’Estadística de Catalunya
http://www.idescat.catBarcelona Negocis
http://w42.bcn.cat/web/cat/

Aquest portal aporta propostes, serveis i informació per a les empreses i els professionals de la ciutat per tal de contribuir al seu creixement, inclusió i accés a més i millors oportunitats.

Observatori Barcelona
http://www.observatoribarcelona.org

L’Observatori de Barcelona és promogut per l'Ajuntament de Barcelona, a través del Sector de Promoció Econòmica, i per la Cambra de Comerç de Barcelona i el seu Gabinet d’Estudis Econòmics.
 

Turisme de Barcelona
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/publicacions-estadistiques/

El Consorci Turisme de Barcelona és el responsable de la promoció turística de la capital catalana. Està integrat, per una banda, per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i la Fundació Barcelona Promoció i, per una altra, per l’Ajuntament de Barcelona.

 

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
http://www.pemb.cat/

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona promou estratègies de suport al desenvolupament econòmic i social de l’àrea metropolitana de Barcelona, i per fer-ho, el Pla estudia i identifica potencialitats i procura preveure problemes per tal d’avançar-ne solucions. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va ser impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i integra tots els municipis que conformen l’àrea metropolitana.

 

 

Observatori de Desenvolupament Econòmic
Diputació de Barcelona

http://www.diba.cat/web/promoeco/estrategies/ode

L'Observatori del Desenvolupament Econòmic Local recopila, organitza, genera i difon informació territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local.

  

Observatori del Treball i del Model Productiu
Generalitat de Catalunya
http://observatoritreball.gencat.cat/ca

 

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
http://www.pacteindustrial.org

 

  
 

Autoritat Portuària de Barcelona
http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/estadisticas

 

 

Fira de Barcelona
http://www.firabarcelona.com

 

INE
www.ine.es