Impressió

Mercat de treball

El mercat laboral barceloní, com el conjunt de l’economia de la ciutat, es va veure arrossegat a una crisi de dimensions globals arran de la pandèmia. Però l’evolució de l’activitat econòmica en els darrers dos anys ha estat molt positiva i la recuperació s’ha traslladat al mercat de treball, que ha arribat a marcar xifres d’ocupació de rècord en el primer semestre de 2023. 

L’impacte econòmic de la crisi de la covid-19 a Barcelona va ser molt intens. La sotragada va afectar plenament una economia com la de la ciutat, amb una marcada concentració d’ocupació terciària.  El retrocés del PIB, superior al 10% en el conjunt de 2020, es va traduir en una reducció de l’ocupació més continguda gràcies a les mesures extraordinàries implementades per protegir les persones treballadores i les empreses del daltabaix ocasionat per la paralització de l’activitat no essencial.

Tanmateix, així que la crisi sanitària ha anat quedant enrere, la recuperació de l’activitat econòmica s’ha traduït en una significativa millora del mercat laboral i de l’ocupació, que es manté en nivells de màxims històrics. Malgrat que la conjuntura s’ha vist marcada per nous episodis de molta incertesa derivats de la crisi energètica i la persistència de la inflació, el mercat de treball ha seguit mostrant-se fins ara molt resilient. Addicionalment, la darrera reforma laboral està fent possible la creació d’ocupació de més qualitat i la reducció de la temporalitat. Com posen de manifest les dades de la primera meitat de 2023, la modalitat de contractació indefinida assoleix el percentatge més elevat en aquest període de la sèrie històrica, representant el 44% dels nous contractes laborals signats.