Impressió

Atur registrat

Després de gairebé sis anys de descens sostingut i un cop recuperats volums comparables als d’abans de la darrera gran recessió, l’atur s’endinsa en una fase de millora continguda. El perfil de l’aturat barceloní és el d’una dona d’edat avançada.

Que aquesta tendència reduccionista de les xifres d’aturats vagi perdent força mes rere mes tant a la capital com al conjunt del país és una reacció lògica després de més de seixanta mesos centrats en l’objectiu de reduir unes xifres d’atur escandaloses sense parar atenció en les condicions dels llocs de treball creats a l’efecte. Assolit aquest objectiu, sembla arribada l’hora de prioritzar el creixement qualitatiu.

A mesura que es va reduint la xifra absoluta de barcelonins desocupats, augmenta l’edat mitjana del col·lectiu alhora que s’accentua el diferencial existent en termes absoluts entre homes i dones en situació d’atur.