Impressió

Atur registrat

Després de més de sis anys de descens sostingut i un cop recuperats volums que començaven a ser comparables als d’abans de la darrera gran recessió, l’atur s’endinsa en una fase d’augment accelerat.

L’evolució de l’atur durant el darrer terç de 2019 ja anunciava el canvi de tendència que finalment, i per raons diferents de les previstes, s’ha produït durant el primer trimestre d’enguany. Després d’uns pocs mesos d’estabilització, el nombre d’aturats s’havia orientat a l’alça com a conseqüència de l’atonia del creixement de l’economia. Era una evolució esperable desprès d’un llarg període de reducció de l’atur i en un context de creixement econòmic feble tant a l’entorn espanyol com europeu. Però aquesta evolució previsible i fins a cert punt controlable, s’ha vist sacsejada per una catàstrofe natural en forma d’emergència sanitària d’abast global. I en qüestió de dies l‘escenari de relativa estabilitat ha mutat a un d’augment accentuat de les xifres d’aturats.