Impressió

Atur registrat

L’atur va viure un augment desbocat provocat per la covid-19, després de més de sis anys de descens sostingut i un cop s’havien recuperat volums que començaven a ser comparables amb els d’abans de la darrera gran recessió. Però amb la millora de la situació sanitària, la flexibilització gradual de les mesures de contenció ha afavorit la reactivació de l’economia i l’atur mostra ja senyals de contundent millora.

L’evolució de l’atur es va veure sacsejada a final del primer trimestre de 2020 per una emergència sanitària d’abast global que, en qüestió de pocs dies, va transformar un escenari de relativa estabilitat en un altre d’augment accentuat de les xifres d’aturats. Ja durant el darrer terç de 2019 s’anunciava un canvi de tendència que finalment, i per raons diferents de les previstes, es va acabar produint. A l’inici del 2020 el nombre d’aturats s’havia orientat a l’alça com a conseqüència de l’atonia del creixement de l’economia. Una evolució esperable desprès d’un llarg període de reducció de l’atur i en un context de creixement econòmic feble tant a l’entorn espanyol com europeu. Però amb l’arribada de la pandèmia aquesta evolució previsible va donar lloc a un repunt sobtat i molt intens de la desocupació i el 2020 tancava amb xifres d’atur comparables a les de cinc anys enrere.

Tanmateix, més d’any i mig després de l’esclat de la pandèmia i malgrat les incerteses que encara l’envolten, la recuperació de l’activitat econòmica ha anat adquirint una certa solidesa que s’ha traslladat al mercat laboral en forma de notable millora de l’atur registrat, situat ja per sota del nivell de dos anys enrere.