Impressió

Atur registrat

Després de més de sis anys de descens sostingut i un cop recuperats volums que començaven a ser comparables als d’abans de la darrera gran recessió, l’atur ha viscut un augment desbocat provocat per la covid-19.

L’evolució de l’atur durant el darrer terç de 2019 ja anunciava el canvi de tendència que finalment, i per raons diferents de les previstes, s’ha produït durant el primer trimestre de 2020. Després d’uns pocs mesos d’estabilització, el nombre d’aturats s’havia orientat a l’alça com a conseqüència de l’atonia del creixement de l’economia. Era una evolució esperable desprès d’un llarg període de reducció de l’atur i en un context de creixement econòmic feble tant a l’entorn espanyol com europeu. Però aquesta evolució previsible i fins a cert punt controlable, s’ha vist sacsejada per una catàstrofe natural en forma d’emergència sanitària d’abast global. I en qüestió de dies l‘escenari de relativa estabilitat ha mutat a un d’augment accentuat de les xifres d’aturats. Una primera referència és que 2020 ha tancat amb xifres comparables a les  de cinc anys enrere.