Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2014 504 9.141 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.745 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 6.428 5.962 62.750 3.341
31 ds. 2017 369 5.611 5.133 59.140 3.499
31 ds. 2018 299 5.300 4.426 55.916 3.375
31 ds. 2019 284 5.146 4.226 55.986 3.405
31 mç. 2020 292 5.354 4.422 62.510 3.618
30 jn. 2020 317 5.910 5.099 77.004 4.405
30 st. 2020 339 5.795 5.046 75.427 4.675
31 ds. 2020 387 5.990 5.296 77.306 4.863
31 mç. 2021 437 5.974 5.314 79.291 5.368
30 jn. 2021 382 5.455 4.881 69.817 4.951
30 st. 2021 278 4.657 3.951 54.999 3.323
31 oc. 2021 288 4.627 3.876 54.036 3.347
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%)
31 oc.21/31 oc.20 -20,4 -21,3 -24,0 -29,1 -31,4
31 ds.20/31 ds.19 36,3 16,4 25,3 38,1 42,8
31 ds.19/31 ds.18 -5,0 -2,9 -4,5 0,1 0,9

Array
Array

Les xifres d’atur registrat seguien millorant a l’octubre als grans sectors d’activitat, en major mesura als serveis i a la construcció que a la indústria. La reducció de més de 1.000 persones en relació amb el setembre, molt significativa en un mes en que les xifres van tradicionalment a l’alça, s’ha concentrat en més del 90% al terciari.

Després de vint mesos de pandèmia i d’afectacions en l’activitat econòmica i el mercat de treball, les xifres d’atur van a la baixa gràcies al positiu impacte de la campanya de vacunació i la creixent immunització de la població, que està possibilitant avançar en la reactivació de l’economia. La situació actual de l’atur ve definida per taxes de variació anual de signe negatiu a tots els grans sectors, tant a la capital com a l’entorn metropolità. Una imatge que es diferencia radicalment de la de tancament de 2020, quan tot just es començava a posar en marxa el procés de vacunació. I és que atesa l’evolució positiva de les dades epidemiològiques, des de l’octubre van deixar de tenir efecte la majoria de les restriccions i limitacions d’aforament que estaven vigents a Catalunya per prevenir la covid-19 i totes les activitats terciàries ja operaven amb total o relativa normalitat. Fins i tot les activitats vinculades a l’oci nocturn, que al setembre encara estaven condicionades directament per restriccions vigents, van poder reobrir.

El canvi de tendència a millor és innegable i es posa de manifest amb la reducció generalitzada en el darrer any del nombre de desocupats a tots els sectors econòmics, sent el sector serveis el que registra la caiguda més voluminosa, concentrant gairebé el 85% del descens de l’atur en relació amb l’octubre de 2020. Algunes de les activitats terciàries que més han patit en pandèmia són les que ara presenten un comportament més positiu, com es mostra el gràfic adjunt, una bona imatge de l’actual realitat del mercat laboral a la ciutat. Una realitat que avança en la correcció de la tendència a l’alça que mostraven les dades d’atur de final de 2020. Amb la recuperació de la mobilitat de la població i la reactivació de l’activitat turística, sectors com els de l’hostaleria i restauració i les activitats artístiques i d’entreteniment presenten els descensos interanuals més intensos, superiors al 40% en ambdós casos.

Tanmateix, les dades d’atur per sectors s’han de prendre amb cautela, especialment les interanuals, ja que un descens de l’atur pot no correspondre a la millora del sector sinó, simplement, al fet que les persones aturades es poden haver desplaçat cap a altres sectors o cap a la inactivitat. En aquest sentit, el ritme de descens interanual que presenta el segment d’aturats sense ocupació anterior  –més intens en termes relatius que el de la resta de sectors-, tot i ser a priori una dada positiva, planteja alguns dubtes sobre si podria amagar l’abandó temporal del mercat laboral.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML