Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2014 504 9.141 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.745 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 6.428 5.962 62.750 3.341
31 ds. 2017 369 5.611 5.133 59.140 3.499
31 ds. 2018 299 5.300 4.426 55.916 3.375
31 ds. 2019 284 5.146 4.226 55.986 3.405
31 ds. 2020 387 5.990 5.296 77.306 4.863
31 mç. 2021 437 5.974 5.314 79.291 5.368
30 jn. 2021 382 5.455 4.881 69.817 4.951
30 st. 2021 278 4.657 3.951 54.999 3.323
31 ds. 2021 273 4.433 3.859 51.614 3.204
31 mç.2022 287 4.576 3.717 51.850 3.630
30 jn.2022 250 4.253 3.541 47.698 3.696
30 st.2022 250 4.374 3.591 50.438 3.601
31 oc.2022 244 4.373 3.542 49.710 3.721
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%)
31 oc.22/31 oc.21 -15,3 -5,5 -8,6 -8,0 11,2
31 ds.21/31 ds.20 -29,5 -26,0 -27,1 -33,2 -34,1
31 ds.20/31 ds.19 36,3 16,4 25,3 38,1 42,8

Array
Array

L’atur registrat a l’octubre es redueix lleugerament en relació amb el setembre tant a la construcció com als serveis mentre s’estabilitza a la indústria. Però en termes interanuals es manté la trajectòria a la baixa de l’atur a tots els sectors, excepte al col·lectiu sense ocupació anterior.

Després de situar-se per sota de les 48.000 persones a final de juny per primera vegada en prop de catorze anys i de presentar xifres a l’alça a final de l’estiu, les xifres d’atur als serveis han corregit parcialment aquest repunt baixant novament a l’octubre de les 50.000 persones. A la indústria, les xifres de la segona meitat de l’any registren variacions menys significatives en relació amb els nivells mínims de juny, mentre que les de la construcció han estat una mica més favorables.

En termes interanuals, l’atur segueix millorant a final d’octubre tant a la ciutat com a la resta del país a tots els grans sectors econòmics excepte al segment de persones que s’incorporen al mercat de treball, l’únic en que es superen els registres d’ara fa un any. La construcció registra el descens de l’atur més intens en termes relatius, però els serveis lideren la caiguda en volum, amb unes 4.300 persones desocupades menys que ara fa un any, absorbint prop del 95% de la millora.

A la indústria, el ritme de descens interanual de l’atur ha estat inferior a la mitjana, probablement per la persistència de les dificultats relacionades amb l’encariment dels costos energètics i de les matèries primeres i els colls d’ampolla en les cadenes de subministrament. En qualsevol cas, les dades d’atur per sectors s’han de prendre amb cautela, ja que un descens pot no correspondre a la millora del sector, sinó simplement al desplaçament de persones aturades cap a altres sectors o cap a la inactivitat.

Quan l’impacte de la pandèmia sobre l’economia havia anat perdent força fent possible una progressiva recuperació, el panorama s’ha complicat novament amb l’agreujament de les tensions inflacionistes que estan provocant l’enduriment de la política monetària. La millora que mostraven les dades d’atur per branques d’activitat a final de l’any passat ara per ara es manté, tot i que el ritme de descens ha minvat. Les activitats professionals i tècniques lideren a l’octubre la trajectòria a la baixa i algunes de les activitats terciàries que més van patir al llarg de la crisi sanitària, com ara l’hostaleria, continuen mostrant un comportament molt favorable. En canvi, d’altres com les activitats financeres i assegurances, que van resistir millor els embats del coronavirus, presenten un repunt interanual de l’atur que a l’octubre supera el 30%, degut als processos d’integració i concentració que afecten al sector bancari, així com també per la transformació digital que ha portat al tancament de bon nombre d’oficines bancàries.   

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML