Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
31 ds. 2017 369 5.051 560 5.133 59.140 3.499
31 ds. 2018 299 4.732 568 4.426 55.916 3.375
31 mç. 2019 305 4.677 587 4.247 57.333 3.839
30 jn. 2019 277 4.482 427 4.126 52.895 3.625
30 st. 2019 273 4.610 448 4.152 54.508 3.647
31 ds. 2019 284 4.614 532 4.226 55.986 3.405
31 mç. 2020 292 4.776 578 4.422 62.510 3.618
30 jn. 2020 317 5.323 587 5.099 77.004 4.405
30 st. 2020 339 5.294 501 5.046 75.427 4.675
31 ds. 2020 387 5.342 648 5.296 77.306 4.863
31 mç. 2021 437 5.270 704 5.314 79.291 5.368
30 ab. 2021 429 5.208 671 5.318 77.753 5.472
RMB / Àmbit Metropolità
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
31 ds. 2017 2.235 28.392 2.153 23.160 187.513 16.371
31 ds. 2018 1.748 25.871 1.994 19.896 178.328 15.708
31 mç.2019 1.856 25.279 2.020 18.886 181.691 17.394
30 jn. 2019 1.569 24.229 1.605 18.329 167.460 16.655
30 st. 2019 1.550 25.247 1.791 18.765 174.349 16.352
31 ds. 2019 1.677 25.406 1.954 18.850 178.854 15.297
31 mç. 2020 1.754 25.833 2.125 19.708 196.383 15.610
30 jn. 2020 1.892 28.846 2.081 22.391 235.659 17.889
30 st. 2020 2.061 28.510 1.958 22.027 227.889 19.347
31 ds. 2020 2.289 28.706 2.309 23.156 234.122 19.594
31 mç. 2021 2.368 28.463 2.502 23.040 239.102 21.144
30 ab. 2021 2.355 27.963 2.412 22.917 234.265 21.402
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
30 ab.21/30 ab.20 43,5 -0,6 7,9 2,9 8,9 48,0
31 ds.20/31 ds.19 36,3 15,8 21,8 25,3 38,1 42,8
31 ds.19/31 ds.18 -5,0 -2,5 -6,3 -4,5 0,1 0,9
RMB / Àmbit Metropolità
30 ab.21/30 ab.20 30,0 -2,6 4,5 -1,5 5,5 35,0
31 ds.20/31 ds.19 36,5 13,0 18,2 22,8 30,9 28,1
31 ds.19/31 ds.18 -4,1 -1,8 -2,0 -5,3 0,3 -2,6

Array
Array

L’evolució sectorial de l’atur reafirma que una bona part del terciari i el col·lectiu dels que es volen incorporar al mercat laboral són els més afectats per la crisi econòmica que ha provocat la pandèmia.

La imatge que deixa la covid-19 en el mercat laboral a final d’abril es comença a diferenciar clarament de la de tancament de 2020. És normal que així sigui perquè, a banda d’algunes activitats terciàries condicionades directament per les restriccions imposades, són majoria les que ja operen amb total o relativa normalitat. Després d’un any d’afectacions en l’activitat econòmica i en la vida quotidiana de la població, les xifres de desocupats s’han estabilitzat a l’espera d’un major impacte de la vacunació a nivell europeu que possibiliti la mobilitat segura de la població i reactivar així l’activitat turística. Taxes de creixement anual d’un sol dígit a tots els grans sectors i, amb l’excepció de la indústria que evoluciona positivament, més elevades a la capital que a la resta de l’entorn metropolità. Convé remarcar la forta desacceleració que s’observa en relació als valors de final de 2020 a tots els àmbits i sectors llevat del col·lectiu dels que s’incorporen per primera vegada o després d’una absència llarga al mercat laboral. La indústria i la construcció són, amb diferència, els sectors que mostren una evolució més positiva.

El gràfic adjunt reflecteix l’actual realitat del mercat laboral metropolità. Una realitat que es comença a desmarcar de la situació de final de l’any passat. Els signes positius (negatius en termes valoratius) són encara majoritaris però apareixen els primers signes negatius que reflecteixen reduccions de la xifra d’aturats. Es detecta una moderació generalitzada de les variacions que és especialment rellevant en els subsectors que van tancar l’any passat amb un increment més elevat del nombre d’aturats.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML