Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2013 500 9.436 930 10.767 82.406 3.638
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
31 ds. 2017 369 5.051 560 5.133 59.140 3.499
31 mç. 2018 354 4.918 612 4.972 59.697 3.686
30 jn. 2018 320 4.642 462 4.487 54.533 3.539
30 st. 2018 298 4.656 447 4.392 55.348 3.618
31 ds. 2018 299 4.732 568 4.426 55.916 3.375
31 mç. 2019 305 4.677 587 4.247 57.333 3.839
30 jn. 2019 277 4.482 427 4.126 52.895 3.625
30 st. 2019 273 4.610 448 4.152 54.508 3.647
31 ds. 2019 284 4.614 532 4.226 55.986 3.405
31 mç. 2020 292 4.776 578 4.422 62.510 3.618
30 jn. 2020 317 5.323 587 5.099 77.004 4.405
30 st. 2020 339 5.294 501 5.046 75.427 4.675
RMB / Àmbit Metropolità
31 ds.2013 4.040 57.679 3.829 54.635 279.235 20.191
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
31 ds. 2017 2.235 28.392 2.153 23.160 187.513 16.371
31 mç. 2018 2.186 27.383 2.285 21.800 187.851 17.192
30 jn. 2018 1.834 25.628 1.812 19.933 171.931 16.666
30 st. 2018 1.739 25.843 1.748 19.921 176.237 16.180
31 ds. 2018 1.748 25.871 1.994 19.896 178.328 15.708
31 mç.2019 1.856 25.279 2.020 18.886 181.691 17.394
30 jn. 2019 1.569 24.229 1.605 18.329 167.460 16.655
30 st. 2019 1.550 25.247 1.791 18.765 174.349 16.352
31 ds. 2019 1.677 25.406 1.954 18.850 178.854 15.297
31 mç. 2020 1.754 25.833 2.125 19.708 196.383 15.610
30 jn. 2020 1.892 28.846 2.081 22.391 235.659 17.889
30 st. 2020 2.061 28.510 1.958 22.027 227.889 19.347
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
30 st.20/30 st.19 24,2 14,8 11,8 21,5 38,4 28,2
31 ds.19/31 ds.18 -5,0 -2,5 -6,3 -4,5 0,1 0,9
31 ds.18/31 ds.17 -19,0 -6,3 1,4 -13,8 -5,5 -3,5
RMB / Àmbit Metropolità
30 st.20/30 st.19 33,0 12,9 9,3 17,4 30,7 18,3
31 ds.19/31 ds.18 -4,1 -1,8 -2,0 -5,3 0,3 -2,6
31 ds.18/31 ds.17 -21,8 -8,9 -7,4 -14,1 -4,9 -4,0

Array
Array

La relativa estabilització de les xifres d’aturats durant la segona meitat de l’estiu no reflecteix la crítica situació que ha viscut l’economia i especialment el sector turístic per l’escassa afluència de visitants estrangers. Els ERTO’s estan frenant momentàniament la destrucció de teixit productiu i l’augment de les xifres d’aturats. Tot i aquest factor pal·liatiu, l’evolució sectorial deixa clar que l’augment de l’atur durant la pandèmia s’està concentrant bàsicament en el terciari i en els que intenten incorporar-se al mercat de treball.

La pandèmia del coronavirus, novament descontrolada, deixa darrera seu un panorama radicalment diferent a l’existent a començament d’any. En el mercat laboral, gràcies a les mesures de tota mena aplicades per suavitzar les inevitables conseqüències del confinament de la població i l’aturada forçada de la major part de l’activitat econòmica presencial, les xifres de desocupats s’han estabilitzat després d’un segon trimestre amb un ritme de creixement que no es veia d’ençà la darrera Gran Recessió de final de la dècada passada. Taxes interanuals de dos dígits que en el terciari barceloní superen àmpliament el trenta per cent i en el secundari s’acosten al quinze per cent. Són valors que en termes relatius probablement han tocat sostre però no en valors absoluts.

El gràfic adjunt reflecteix la nova realitat del mercat laboral metropolità. Només un parell d’apunts contextuals. Dels cinc subsectors, tots del terciari, que registren els creixements relatius més intensos, clarament per sobre del trenta i del quaranta per cent, dos formen part del pòdium dels més nombrosos en nombre de desocupats. Són els Serveis administratius i la Hoteleria i restauració. El tercer membre, els Serveis comercials, creix menys que el conjunt del terciari gràcies a que una part del sector s’ha considerat activitat essencial.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML