Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2013 500 9.436 930 10.767 82.406 3.638
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
31 ds. 2017 369 5.051 560 5.133 59.140 3.499
31 mç. 2018 354 4.918 612 4.972 59.697 3.686
30 jn. 2018 320 4.642 462 4.487 54.533 3.539
30 st. 2018 298 4.656 447 4.392 55.348 3.618
31 ds. 2018 299 4.732 568 4.426 55.916 3.375
31 mç. 2019 305 4.677 587 4.247 57.333 3.839
30 jn. 2019 277 4.482 427 4.126 52.895 3.625
30 st. 2019 273 4.610 448 4.152 54.508 3.647
31 ds. 2019 284 4.614 532 4.226 55.986 3.405
31 mç. 2020 292 4.776 578 4.422 62.510 3.618
31 mg. 2020 307 5.357 595 5.195 75.076 3.998
RMB / Àmbit Metropolità
31 ds.2013 4.040 57.679 3.829 54.635 279.235 20.191
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
31 ds. 2017 2.235 28.392 2.153 23.160 187.513 16.371
31 mç. 2018 2.186 27.383 2.285 21.800 187.851 17.192
30 jn. 2018 1.834 25.628 1.812 19.933 171.931 16.666
30 st. 2018 1.739 25.843 1.748 19.921 176.237 16.180
31 ds. 2018 1.748 25.871 1.994 19.896 178.328 15.708
31 mç.2019 1.856 25.279 2.020 18.886 181.691 17.394
30 jn. 2019 1.569 24.229 1.605 18.329 167.460 16.655
30 st. 2019 1.550 25.247 1.791 18.765 174.349 16.352
31 ds. 2019 1.677 25.406 1.954 18.850 178.854 15.297
31 mç. 2020 1.754 25.833 2.125 19.708 196.383 15.610
31 mg. 2020 1.826 29.177 2.189 23.160 232.588 16.845
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
31 mg.20/31 mg.19 8,5 18,7 26,1 23,2 37,5 7,6
31 ds.19/31 ds.18 -5,0 -2,5 -6,3 -4,5 0,1 0,9
31 ds.18/31 ds.17 -19,0 -6,3 1,4 -13,8 -5,5 -3,5
RMB / Àmbit Metropolità
31 mg.20/31 mg.19 12,2 18,5 23,7 22,9 34,6 -0,9
31 ds.19/31 ds.18 -4,1 -1,8 -2,0 -5,3 0,3 -2,6
31 ds.18/31 ds.17 -21,8 -8,9 -7,4 -14,1 -4,9 -4,0

Array
Array

L’augment del nombre d’aturats durant els darrers mesos s’ha nodrit d’increments registrats a tots els grans sectors econòmics. Una homogeneïtat que ha acabat integrant l’agregat dels aspirants a incorporar-se al mercat de treball regulat per primera vegada o després d’una absència llarga. Un col·lectiu que s’ha quedat sense opcions laborals per la quasi paràlisi de l’activitat econòmica.

La pandèmia del coronavirus deixa darrera seu un panorama radicalment diferent a l’existent uns mesos abans. En el mercat laboral, malgrat les mesures de tota mena aplicades per suavitzar les inevitables conseqüències del confinament de la població i l’aturada forçada de la major part de l’activitat econòmica presencial, les xifres de desocupats estan creixent a un ritme que no es veia d’ençà la darrera Gran Recessió. Taxes interanuals de dos dígits que en el Terciari superen àmpliament el trenta per cent. Són valors que molt probablement els propers mesos continuaran a l’alça tant en termes absoluts com relatius.

El gràfic adjunt reflecteix la nova realitat del mercat laboral metropolità. Només un parell d’apunts contextuals. Els tres subsectors que registren creixements relatius més intensos, per sobre del cinquanta per cent, formen part del grup central en nombre de desocupats. Per contra, dos dels tres següents en termes relatius, Hosteleria i Serveis administratius, amb increments interanuals que superen el quaranta per cent, són subsectors dels més rellevants en termes absoluts. El nombre d’aturats dels Serveis comercials, l’altre subsector capdavanter en termes absoluts, creix menys que el conjunt. Un fet que, entre altres raons s’explica perquè una part del sector ha escapat del confinament.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML