Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
31 ds. 2017 369 5.051 560 5.133 59.140 3.499
31 ds. 2018 299 4.732 568 4.426 55.916 3.375
31 mç. 2019 305 4.677 587 4.247 57.333 3.839
30 jn. 2019 277 4.482 427 4.126 52.895 3.625
30 st. 2019 273 4.610 448 4.152 54.508 3.647
31 ds. 2019 284 4.614 532 4.226 55.986 3.405
31 mç. 2020 292 4.776 578 4.422 62.510 3.618
30 jn. 2020 317 5.323 587 5.099 77.004 4.405
30 st. 2020 339 5.294 501 5.046 75.427 4.675
31 ds. 2020 387 5.342 648 5.296 77.306 4.863
31 mç. 2021 437 5.270 704 5.314 79.291 5.368
30 jn. 2021 382 4.885 570 4.881 69.817 4.951
RMB / Àmbit Metropolità
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
31 ds. 2017 2.235 28.392 2.153 23.160 187.513 16.371
31 ds. 2018 1.748 25.871 1.994 19.896 178.328 15.708
31 mç.2019 1.856 25.279 2.020 18.886 181.691 17.394
30 jn. 2019 1.569 24.229 1.605 18.329 167.460 16.655
30 st. 2019 1.550 25.247 1.791 18.765 174.349 16.352
31 ds. 2019 1.677 25.406 1.954 18.850 178.854 15.297
31 mç. 2020 1.754 25.833 2.125 19.708 196.383 15.610
30 jn. 2020 1.892 28.846 2.081 22.391 235.659 17.889
30 st. 2020 2.061 28.510 1.958 22.027 227.889 19.347
31 ds. 2020 2.289 28.706 2.309 23.156 234.122 19.594
31 mç. 2021 2.368 28.463 2.502 23.040 239.102 21.144
30 jn. 2021 1.995 26.269 2.058 21.069 212.360 19.702
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
30 jn.21/30 jn.20 20,5 -8,2 -2,9 -4,3 -9,3 12,4
31 ds.20/31 ds.19 36,3 15,8 21,8 25,3 38,1 42,8
31 ds.19/31 ds.18 -5,0 -2,5 -6,3 -4,5 0,1 0,9
RMB / Àmbit Metropolità
30 jn.21/30 jn.20 5,4 -8,9 -1,1 -5,9 -9,9 10,1
31 ds.20/31 ds.19 36,5 13,0 18,2 22,8 30,9 28,1
31 ds.19/31 ds.18 -4,1 -1,8 -2,0 -5,3 0,3 -2,6

Array
Array

La millora de les xifres d’atur registrat per quart mes consecutiu s’ha traduït finalment en una reducció generalitzada del nombre de desocupats a tots els sectors econòmics amb l’excepció poc significativa del primari.

La imatge que deixa la covid-19 en el mercat laboral a mitjan d’enguany es diferencia radicalment de la de tancament de 2020, quan el procés de vacunació encara no havia començat. És normal que així sigui perquè, a banda d’algunes poques activitats terciàries condicionades directament per les restriccions encara vigents, són majoria les que ja operen amb total o relativa normalitat. Després de quinze mesos d’afectacions en l’activitat econòmica i en la vida quotidiana de la població, les xifres de desocupats van a la baixa a l’espera d’un major impacte de la vacunació a nivell europeu que possibiliti la mobilitat segura de la població i reactivar plenament l’activitat turística. La situació actual es veu definida per taxes d’evolució anual clarament negatives a tots els grans sectors i sense diferències remarcables entre la capital i l’entorn metropolità. Un canvi de tendència a millor que, si bé és innegable, s’ha de matisar perquè resta encara molt camí per arribar a les xifres d’abans de la pandèmia. Especialment en el conjunt del terciari i entre els que s’incorporen al mercat de treball per primera vegada o després d’un llarg període d’absència.

El gràfic adjunt és una bona imatge de l’actual realitat del mercat laboral metropolità. Una realitat que, amb l’excepció poc rellevant en termes absoluts del primari, comença a corregir els saldos positius (negatius en termes valoratius) de final de 2020.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML