Impressió

Atur registrat per trams d'edat

Evolució de l'atur registrat segons trams d'edats
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds. 2014 12.338 49.304 37.414 51.372 192.764 138.783 81.242 290.933 203.773
31 ds. 2015 11.200 42.922 35.276 44.647 165.682 132.115 71.029 250.525 194.114
31 ds. 2016 9.600 36.852 32.412 37.633 139.602 122.769 60.415 211.720 181.510
31 ds. 2017 9.724 33.646 30.382 34.503 117.379 107.942 58.162 190.087 169.769
31 ds. 2018 9.665 30.791 28.860 34.455 107.316 101.774 58.001 174.225 160.681
31 mç. 2019 10.548 31.290 29.150 38.103 106.302 102.721 62.485 171.289 161.966
30 jn. 2019 8.745 28.828 28.259 31.885 98.317 99.845 49.854 152.702 154.716
30 st. 2019 9.479 29.709 28.450 35.345 101.596 101.113 56.545 158.555 157.523
31 ds. 2019 9.683 30.453 28.911 34.962 104.445 102.631 58.255 167.864 162.005
31 mç. 2020 11.723 34.245 30.228 40.691 113.993 106.729 66.589 181.759 168.699
30 jn. 2020 15.970 43.694 33.071 53.495 139.811 115.452 85.462 218.263 181.294
30 st. 2020 14.936 43.225 33.121 50.139 136.170 115.483 81.570 214.097 182.534
31 ds. 2020 14.890 44.749 34.203 49.443 141.085 119.648 82.575 224.474 190.562
31 gn. 2021 15.700 45.807 34.720 51.837 143.221 121.386 86.450 227.971 193.660
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 gn.21/31 gn.20 54,1 47,4 18,3 43,4 36,6 17,0 43,5 34,7 17,9
31 ds.20/31 ds.19 53,8 46,9 18,3 41,4 35,1 16,6 41,7 33,7 17,6
31 ds.19/31 ds.18 0,2 -1,1 0,2 1,5 -2,7 0,8 0,4 -3,7 0,8

Array
Array

La crisi provocada pel coronavirus no entén d’edats pel que fa al mercat laboral. Però els més joves continuen sent els més afectats perquè les possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral en l’actual conjuntura s’han reduït notablement. I també perquè prescindir de mà d’obra poc experimentada és la via més emprada a l’hora de reduir capacitat productiva.

La no renovació de contractes temporals més o menys precaris ha estat la via natural que han seguit les empreses per intentar trampejar el període d’incertesa iniciat el passat mes de març i que es preveu llarg i complicat per a molts sectors econòmics, especialment del terciari i més concretament de la restauració, turisme, comerç i oci en sentit ampli. El paquet de mesures extraordinàries de suport a les empreses aprovat pel govern no és ni serà suficient per garantir la viabilitat de les més febles ni beneficiarà amb la mateixa intensitat a tot el teixit productiu. A banda d’aquests ajuts les empreses han de comptar amb els seus propis recursos i prendre la iniciativa. A una davallada abrupta i relativament llarga de la facturació del negoci s’imposa una retallada de les càrregues suportades. Prescindir d’una part de la plantilla, especialment la menys experimentada, és una mesura fàcil de revertir i que no limita el potencial de creixement futur de l’activitat productiva per part de l’empresa.

Transcorregut gairebé un any des de l’inici de la situació d’emergència i immersos en la tercera onada de contagis però amb la vacunació de la població ja iniciada, l’atur repunta lleument després de mig any llarg de relativa estabilitat. En relació al gener de l’any passat creix amb molta força entre els actius de menys de cinquanta anys. I especialment entre els més joves. Per contra, l’agregat dels adults més experimentats augmenta a un ritme molt més moderat perquè disposa de la sortida via jubilació com a vàlvula de descompressió. En consonància amb el que ja s’ha vist en les xifres totals i amb l’excepció del darrer segment esmentat, l’evolució a la capital és força pitjor que a la resta del país en tots els segments d’edats.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML