Impressió

Atur registrat per trams d'edat

Evolució de l'atur registrat segons trams d'edats
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds.2012 16.113 59.546 36.533 66.763 233.977 134.710 103.254 347.585 196.117
31 ds.2013 13.970 54.756 37.951 58.166 221.061 140.382 90.469 329.265 205.138
31 ds. 2014 12.338 49.304 37.414 51.372 192.764 138.783 81.242 290.933 203.773
31 ds. 2015 11.200 42.922 35.276 44.647 165.682 132.115 71.029 250.525 194.114
31 ds. 2016 9.600 36.852 32.412 37.633 139.602 122.769 60.415 211.720 181.510
  
31 mç. 2017 10.719 36.114 32.223 39.020 126.379 114.503 64.682 202.479 178.856
30 jn. 2017 8.845 32.413 30.613 32.560 112.359 108.298 50.855 173.414 167.119
30 st. 2017 9.397 32.027 30.236 34.702 112.541 107.748 55.993 177.176 167.204
31 ds. 2017 9.724 33.646 30.382 34.503 117.379 107.942 58.162 190.087 169.769
31 mç. 2018 10.354 33.500 30.385 36.718 115.190 106.789 60.291 184.186 166.984
30 jn. 2018 8.735 30.435 28.813 31.686 104.629 101.489 49.969 163.121 157.102
30 st. 2018 9.599 30.531 28.629 34.558 105.644 101.466 55.987 166.379 157.978
31 ds. 2018 9.665 30.791 28.860 34.455 107.316 101.774 58.001 174.225 160.681
31 mç. 2019 10.548 31.290 29.150 38.103 106.302 102.721 62.485 171.289 161.966
30 jn. 2019 8.745 28.828 28.259 31.885 98.317 99.845 49.854 152.702 154.716
30 st. 2019 9.479 29.709 28.450 35.345 101.596 101.113 56.545 158.555 157.523
31 ds. 2019 9.683 30.453 28.911 34.962 104.445 102.631 58.255 167.864 162.005
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds.19/31 ds.18 0,2 -1,1 0,2 1,5 -2,7 0,8 0,4 -3,7 0,8
31 ds.18/31 ds.17 -0,6 -8,5 -5,0 -0,1 -8,6 -5,7 -0,3 -8,3 -5,4
31 ds.17/31 ds.16 1,3 -8,7 -6,3 -3,0 -11,3 -7,2 -3,7 -10,2 -6,5

Array
Array

Les xifres d’aturats repunten lleument entre els més joves i els actius de més edat. L’enfosquiment de la conjuntura i de les expectatives econòmiques minoren les possibilitats d’ocupació d’aquests col·lectius.

La persistent moderació que darrerament registra el descens de l’atur es fa notar en totes les edats i àmbits territorials considerats. Cal remarcar, però, l’incipient canvi de tendència que mostren les xifres d’atur entre els menors de 30 anys a l’entorn metropolità. L’altre col·lectiu que també ha consumat el temut canvi de signe de la variació interanual és el dels desocupats de més edat, que concentra més del 40% del total i una part majoritària de l’atur estructural a més d’ésser, per a molts, l’estança prèvia a la jubilació. El tercer segment, el dels adults joves, és l’únic que continua contribuint a la reducció de les xifres d’aturats. Al perfil femení del desocupat barceloní i català hom pot afegir-hi que és, cada cop més, una persona d’edat avançada, a la recta final de la seva vida laboral.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML