Impressió

Atur registrat per trams d'edat

Evolució de l'atur registrat segons trams d'edats
______________________ Barcelona Catalunya
Període < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds. 2014 12.338 49.304 37.414 81.242 290.933 203.773
31 ds. 2015 11.200 42.922 35.276 71.029 250.525 194.114
31 ds. 2016 9.600 36.852 32.412 60.415 211.720 181.510
31 ds. 2017 9.724 33.646 30.382 58.162 190.087 169.769
31 ds. 2018 9.665 30.791 28.860 58.001 174.225 160.681
31 ds. 2019 9.683 30.453 28.911 58.255 167.864 162.005
31 ds. 2020 14.890 44.749 34.203 82.575 224.474 190.562
31 mç. 2021 15.458 45.675 35.251 84.024 226.369 195.507
30 jn. 2021 11.953 39.847 33.686 64.469 196.109 185.284
30 st. 2021 7.405 29.646 30.157 47.471 160.242 170.757
31 ds. 2021 6.773 27.290 29.320 44.622 155.093 169.443
31 mç.2022 7.663 27.076 29.321 49.346 152.761 169.379
30 jn.2022 6.505 24.806 28.127 40.523 137.129 160.429
30 st.2022 7.290 26.327 28.637 46.518 144.645 163.155
31 oc. 2022 7.220 25.842 28.528 45.620 140.294 162.082
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Barcelona Catalunya
Variació (%) < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 oc.22/31 oc.21 -2,5 -10,4 -4,7 -6,0 -11,6 -5,1
31 ds.21/31 ds.20 -54,5 -39,0 -14,3 -46,0 -30,9 -11,1
31 ds.20/31 ds.19 53,8 46,9 18,3 41,7 33,7 17,6

Array
Array
Array

Les xifres d’atur registrat d’octubre presenten una evolució favorable per a tots els grups d’edat, especialment pel col·lectiu de 30 a 49 anys. En termes interanuals l’atur segueix a la baixa a totes les franges d’edat, amb un ritme de descens més contingut entre la població més jove. 

Després de tancar la primera meitat de l’any en mínims històrics, l’atur juvenil ha tendit a estabilitzar-se en els darrers dos mesos a la ciutat per sobre de les 7.200 persones, En relació amb els registres mínims que es van assolir a final de juny, la desocupació entre els menors de 30 anys presenta un repunt de l’11% a Barcelona, més intens que el de la resta de persones a l’atur. Aquesta evolució, que de forma similar també s’observa a la resta del país, posa de manifest que els joves no han estat els més beneficiats pel descens de la contractació temporal derivada de la reforma laboral.

En termes interanuals i després de disset mesos consecutius de millora, el ritme de descens de l’atur ha anat minvant com és lògic a tots els grups d’edat. Però la millora s’ha frenat més entre els joves, amb un descens del 2,5% a l’octubre, inferior a la mitjana. Tot i així, les xifres d’aquest col·lectiu han estat molt favorables pel conjunt del darrer any, ja que es mantenen en els nivells més baixos de la sèrie històrica. En relació amb les xifres de tres anys enrere, abans de la pandèmia, els joves presenten la reducció de l’atur més intensa, propera al 30%, contrarestant amb escreix l’evolució seguida durant la major part de la crisi sanitària, quan també va ser el jovent el que va patir l’ascens més pronunciat de la desocupació. El pes relatiu dels menors de trenta anys sobre l’atur registrat és ara de l’11,7%, uns tres punts inferior al d’octubre de 2019. El nombre de joves que porta dotze mesos o més sense feina també ha anat minvant considerablement durant el darrer any i a l’octubre la xifra era inferior a les 700 persones, menys del 10% de l’atur juvenil de la ciutat. A la resta del país, el descens interanual de l’atur entre els menors de trenta anys ha estat més intens que a la capital, però la seva participació sobre l’atur registrat total és més elevada (13,1%).

A l’octubre, la trajectòria a la baixa de l’atur ve liderada pel grup de 30 a 49 anys, que malgrat el repunt respecte al juny es manté en els nivells més reduïts des de l’inici de 2008. Pel que fa a les persones de 50 anys en amunt, les xifres d’atur dels darrers mesos s’han mantingut més estabilitzades. Però la millora en termes interanuals també està sent inferior a la mitjana en aquest col·lectiu que s’ha convertit en el grup més nombrós a l’atur registrat. La desocupació dels de 50 i més anys s’ha reduït en unes 1.400 persones en el darrer any, però el pes relatiu d’aquest col·lectiu ja supera el 46% del total i això suposa un canvi significatiu en la composició de l’atur registrat. Les xifres en aquesta franja d’edat no han millorat gaire en relació amb la situació de tres anys enrere (-0,6%) i el balanç del període és un augment del pes relatiu d’aquest col·lectiu de gairebé cinc punts percentuals. Un col·lectiu que concentra més de dos terços de l’atur de llarga durada i més del 70% de l’atur estructural a la ciutat, el de més de dos anys de durada.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML