Impressió

Atur registrat per trams d'edat

Evolució de l'atur registrat segons trams d'edats
______________________ Barcelona Catalunya
Període < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds. 2014 12.338 49.304 37.414 81.242 290.933 203.773
31 ds. 2015 11.200 42.922 35.276 71.029 250.525 194.114
31 ds. 2016 9.600 36.852 32.412 60.415 211.720 181.510
31 ds. 2017 9.724 33.646 30.382 58.162 190.087 169.769
31 ds. 2018 9.665 30.791 28.860 58.001 174.225 160.681
31 ds. 2019 9.683 30.453 28.911 58.255 167.864 162.005
31 mç. 2020 11.723 34.245 30.228 66.589 181.759 168.699
30 jn. 2020 15.970 43.694 33.071 85.462 218.263 181.294
30 st. 2020 14.936 43.225 33.121 81.570 214.097 182.534
31 ds. 2020 14.890 44.749 34.203 82.575 224.474 190.562
31 mç. 2021 15.458 45.675 35.251 84.024 226.369 195.507
30 jn. 2021 11.953 39.847 33.686 64.469 196.109 185.284
30 st. 2021 7.405 29.646 30.157 47.471 160.242 170.757
31 oc. 2021 7.405 28.830 29.939 48.514 158.672 170.774
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Barcelona Catalunya
Variació (%) < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 oc.21/31 oc.20 -51,8 -33,8 -10,7 -42,4 -26,3 -7,7
31 ds.20/31 ds.19 53,8 46,9 18,3 41,7 33,7 17,6
31 ds.19/31 ds.18 0,2 -1,1 0,2 0,4 -3,7 0,8

Array
Array
Array

La reactivació econòmica dels darrers mesos està afavorint la reducció de les xifres d’atur a totes les franges d’edat. La millora mensual d’octubre s’ha concentrat fonamentalment en el col·lectiu de 30 a 49 anys, mentre l’atur s’estabilitza al segment de població més jove, després de reduir-se a més de la meitat entre l’abril i el setembre, en plena temporada estival.

Transcorregut ja vint mesos d’ençà l’inici de l’emergència sanitària i gràcies a la millora de la situació epidemiològica, l’atur mostra senyals contundents de millora. En el darrer any, l’atur s’ha reduït en prop de 26.300 persones, compensant amb escreix l’augment que ara fa un any es registrava en relació amb l’octubre de 2019. Són senyals molt positius que permetrien donar ja per tancat el procés d’ajust del mercat laboral associat a la pandèmia de no ser pel fet que encara hi ha milers de treballadors afectats pels ERTO –més de 34.000 persones a final d’octubre a la demarcació de Barcelona i prop de 40.500 al conjunt de Catalunya-.

El canvi de tendència, que s’ha consolidat en el darrer mig any, ha beneficiat en major mesura als més joves. La progressiva recuperació de l’activitat econòmica i més concretament, de l’activitat estacional en els mesos d’estiu, va reduir a la meitat la xifra d’atur dels joves menors de trenta anys en només cinc mesos, entre l’abril i el setembre. Malgrat que les xifres d’atur juvenil a Barcelona s’han estabilitzat a l’octubre, en perspectiva anual aquest segment de població més jove és el que registra la caiguda de l’atur més intensa en termes relatius, mentre que pel col•lectiu dels aturats de més edat la millora ha estat molt més limitada. Cal no oblidar que és en aquesta franja de més de 50 anys on es concentra el 70% de l’atur estructural a la ciutat, el de més de dos anys de durada. Una evolució similar s’observa també al conjunt del país i contraresta la registrada durant la major part de la pandèmia, quan també era el jovent el col·lectiu que patia l’ascens més pronunciat de l’atur.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML