Impressió

Atur registrat per trams d'edat

Evolució de l'atur registrat segons trams d'edats
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds. 2014 12.338 49.304 37.414 51.372 192.764 138.783 81.242 290.933 203.773
31 ds. 2015 11.200 42.922 35.276 44.647 165.682 132.115 71.029 250.525 194.114
31 ds. 2016 9.600 36.852 32.412 37.633 139.602 122.769 60.415 211.720 181.510
31 ds. 2017 9.724 33.646 30.382 34.503 117.379 107.942 58.162 190.087 169.769
31 ds. 2018 9.665 30.791 28.860 34.455 107.316 101.774 58.001 174.225 160.681
31 mç. 2019 10.548 31.290 29.150 38.103 106.302 102.721 62.485 171.289 161.966
30 jn. 2019 8.745 28.828 28.259 31.885 98.317 99.845 49.854 152.702 154.716
30 st. 2019 9.479 29.709 28.450 35.345 101.596 101.113 56.545 158.555 157.523
31 ds. 2019 9.683 30.453 28.911 34.962 104.445 102.631 58.255 167.864 162.005
31 mç. 2020 11.723 34.245 30.228 40.691 113.993 106.729 66.589 181.759 168.699
30 jn. 2020 15.970 43.694 33.071 53.495 139.811 115.452 85.462 218.263 181.294
30 st. 2020 14.936 43.225 33.121 50.139 136.170 115.483 81.570 214.097 182.534
31 ds. 2020 14.890 44.749 34.203 49.443 141.085 119.648 82.575 224.474 190.562
31 mç. 2021 15.458 45.675 35.251 51.060 142.616 122.943 84.024 226.369 195.507
30 jn. 2021 11.953 39.847 33.686 40.240 125.644 117.569 64.469 196.109 185.284
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
30 jn.21/30 jn.20 -25,2 -8,8 1,9 -24,8 -10,1 1,8 -24,6 -10,2 2,2
31 ds.20/31 ds.19 53,8 46,9 18,3 41,4 35,1 16,6 41,7 33,7 17,6
31 ds.19/31 ds.18 0,2 -1,1 0,2 1,5 -2,7 0,8 0,4 -3,7 0,8

Array
Array

Les darreres dades disponibles mostren que la reactivació econòmica afavoreix especialment als actius més joves i penalitza als de més edat. És la tendència esperada que contraresta la registrada durant la major part de la pandèmia.

Transcorreguts cinc trimestres des de l’inici de la situació d’emergència i gràcies a que la vacunació de la població ha avançat a bon ritme, l’atur mostra senyals de millora que, tanmateix, convé posar en quarantena, mai millor dit, perquè encara hi ha milers de treballadors sotmesos a ERTO’s. En conseqüència, tot i que la millora és substancial, potser és prematur donar per tancat el procés d’ajust del mercat laboral associat a la pandèmia. Toca avançar mes a mes.

En relació amb el juny de 2020 l’atur entre els barcelonins s’ha reduït gairebé un vuit per cent. Una variació notable que s’ha de contextualitzar pel fet que la magnitud de referència acumulava un augment de més del quaranta per cent en relació al juny de 2019. Efectivament, s’ha produït un canvi de tendència però encara s’està lluny dels valors previs a l’escat de la pandèmia. Un canvi de tendència que, de moment, passa de llarg del col•lectiu dels aturats de més edat. Els més joves, per contra, són els més beneficiats per la progressiva recuperació de l’activitat econòmica.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML