Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona Catalunya
Període Total Dones Homes Total Dones Homes
31 ds. 2014 99.056 50.024 49.032 575.948 293.166 282.782
31 ds. 2015 89.398 46.443 42.955 515.668 272.112 243.556
31 ds. 2016 78.864 41.739 37.125 453.645 245.950 207.695
31 ds. 2017 73.752 39.725 34.027 418.018 232.722 185.296
31 ds. 2018 69.316 37.582 31.734 392.907 221.757 171.150
31 ds. 2019 69.047 37.327 31.720 388.124 218.520 169.604
31 mç. 2020 76.196 40.876 35.320 417.047 233.294 183.753
30 jn. 2020 92.735 49.477 43.258 485.019 268.842 216.177
30 st. 2020 91.282 48.846 42.436 478.201 265.683 212.518
31 ds.2020 93.842 49.569 44.273 497.611 272.822 224.789
31 mç. 2021 96.384 50.857 45.527 505.900 277.898 228.002
30 jn. 2021 85.486 46.131 39.355 445.862 251.439 194.423
30 st. 2021 67.208 37.323 29.885 378.470 217.371 161.099
31 oc. 2021 66.174 36.666 29.508 377.960 216.002 161.958
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
 
  Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Dones Homes Total Dones Homes
31 oc.21/31 oc.20 -28,4 -25,2 -32,1 -22,0 -19,2 -25,5
31 ds.20/31 ds.19 35,9 32,8 39,6 28,2 24,8 32,5
31 ds.19/31 ds.18 -0,4 -0,7 0,0 -1,2 -1,5 -0,9

Array
Array
Array
Array
Array

Les dades d’atur han estat molt positives a l’octubre i seguien orientades a la baixa per vuitè mes consecutiu. La progressiva recuperació de l’activitat econòmica gràcies a la millora de la situació epidemiològica expliquen el notable descens de l’atur registrat, que es redueix en més de mil persones en relació amb el setembre i millora les xifres d’abans de la pandèmia, situant-se per sota dels nivells de juliol de 2019.

Amb la incidència de la pandèmia en els nivells més baixos des de l’inici de l’estiu de 2020 gràcies a la creixent immunització de la població, l’activitat econòmica ha anat agafant embranzida i això s’ha traduït en una notable millora de les xifres del mercat de treball. A l’octubre s’ha completat un període de vuit mesos seguits de reducció de l’atur registrat, una evolució que ens situa en nivells més favorables dels que hi havia abans de l’esclat de l’emergència sanitària, fins i tot inferiors als dels mesos centrals de l’estiu de fa dos anys.

Els registres de final d’octubre quantifiquen en 66.174 les persones desocupades a Barcelona i en prop de 168.000 les de la resta de les cinc comarques de l’Àmbit Metropolità. Si bé es tracta de valors que s’han de relativitzar pel fet que no inclouen els demandants d’ocupació en situació d’ERTO, sens dubte suposen una millora molt significativa en relació amb les xifres dels primers mesos de l’any. En relació amb el setembre, l’atur registrat ha aconseguit baixar en més de 1.000 persones, una  davallada important tenint en compte que l’octubre és tradicionalment un mes en que les dades van a l’alça pel fet que s’acaben molts contractes de la temporada d’estiu. En termes absoluts es tracta dels descens més intens en un mes d’octubre des del 2005, en plena etapa de creixement econòmic. En termes relatius, la magnitud de la reducció mensual (-1,5%) és la més elevada des de l’octubre de 2007.

Després de més d’any i mig de conviure amb el coronavirus i quan ja s’ha assolit un  percentatge superior al 75% de la població de Barcelona -i del conjunt de Catalunya- de més d’onze anys vacunada, les variacions interanuals a l’alça de l’atur registrat de més del trenta per cent que havien estat la norma durant els primers dotze mesos de pandèmia han donat pas a d’altres de magnitud similar però de signe contrari. En l’acumulat dels darrers vuit  mesos, la xifra de barcelonines i barcelonins a l’atur s’ha reduït en més de 31.300 persones –un 32,1%- i més del 80% d’aquesta millora s’ha produït durant els darrers cinc mesos, amb l’arribada de l’estiu i la recuperació de l’activitat turística, després de la relaxació d’algunes de les mesures restrictives que encara es mantenien vigents. Des que es va superar la cinquena onada de la pandèmia, l’activitat s’ha vist afavorida per una temporada estival moderadament satisfactòria que s’ha allargat fins ja ben entrada la tardor i en la que la presència de visitants estrangers ha anat guanyant terreny.

La intensitat de la reducció del nombre d’aturats dels darrers mesos ha propiciat el canvi de tendència esperat –després de gairebé any i mig d’increments interanuals sostinguts- i a l’octubre es completa un període de cinc mesos de variacions interanuals negatives. La millora des de l’estiu està sent més intensa en termes relatius a la ciutat que al conjunt de Catalunya i d’Espanya –on el creixement de l’atur en el període més crític de la pandèmia també va ser més contingut- i està afavorint més al col·lectiu masculí que al femení, que representa el 55,4% de l’atur registrat.

 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML