Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 ds. 2018 69.316 31.734 37.582 243.545 105.822 137.723 392.907 171.150 221.757
31 mç. 2019 70.988 32.573 38.415 247.126 107.104 140.022 395.740 170.840 224.900
30 jn. 2019 65.832 29.569 36.263 229.847 97.472 132.375 357.272 150.998 206.274
30 st. 2019 67.638 30.308 37.330 238.054 101.707 136.347 372.623 159.065 213.558
31 ds. 2019 69.047 31.720 37.327 242.038 106.096 135.942 388.124 169.604 218.520
31 mç. 2020 76.196 35.320 40.876 261.413 115.727 145.686 417.047 183.753 233.294
30 jn. 2020 92.735 43.258 49.477 308.758 137.850 170.908 485.019 216.177 268.842
30 st. 2020 91.282 42.436 48.846 301.792 133.886 167.906 478.201 212.518 265.683
31 ds.2020 93.842 44.273 49.569 310.176 139.994 170.182 497.611 224.789 272.822
31 gn. 2021 96.227 45.508 50.719 316.444 143.050 173.394 508.081 229.466 278.615
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
 
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 gn.21/31 gn.20 36,3 40,0 33,1 29,3 33,1 26,3 29,1 33,3 25,8
31 ds.20/31 ds.19 35,9 39,6 32,8 28,2 32,0 25,2 28,2 32,5 24,8
31 ds.19/31 ds.18 -0,4 0,0 -0,7 -0,6 0,3 -1,3 -1,2 -0,9 -1,5

Array
Array
Array

En plena onada de contagis que forcen restriccions d’activitat i de mobilitat i a mantenir milers d’ERTO activats, l’atur comença l’any mantenint la tendència alcista que l’ha caracteritzat d’ençà la irrupció del coronavirus.

Els registres oficials de final de gener quantifiquen en més de 96.000 els barcelonins desocupats i en 220.000 els aturats residents a la resta de l’Àmbit Metropolità. Valors que, en el cas de la capital, equivalen a un creixement anual del trenta sis per cent que ens retorna a les magnituds de final de 2009. L’impacte a la resta de Catalunya està sent menor, aproximadament uns deu punts percentuals menys de creixement, com a conseqüència de les diferències que presenten els respectius teixits productius. A tall d’exemple, el primari i la major part de la indústria que s’ha considerat essencial durant l’estat d’alarma i que no s’ha vist afectada per les restriccions imposades durant la segona onada de la pandèmia ni a l’inici de la tercera, es concentra majoritàriament fora de la capital i entorn metropolità més immediat. D’altra banda, l’adopció i posterior pròrroga de mesures excepcionals de caire laboral, econòmic i financer encaminades a contrarestar una situació de crisi sobrevinguda d’abast mundial ha evitat, momentàniament, una major destrucció de llocs de treball. En conseqüència, tot i el notable augment de l’atur, les xifres actuals no reflecteixen la totalitat de l’impacte de la covid-19 en el mercat de treball.

El detall de l’evolució per sexes mostra el mateix perfil a tots els àmbits territorials analitzats: l’atur masculí creix més que el femení. Un comportament diferencial accentuat arran de la pandèmia i que darrerament es va reduint.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML