Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.2012 112.192 57.062 55.130 435.450 221.399 214.051 646.956 332.506 314.450
31 mç.2013 115.154 58.664 56.490 447.161 227.866 219.295 664.050 342.417 321.633
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 mç. 2017 79.056 36.941 42.115 279.902 126.064 153.838 446.017 201.367 244.650
30 jn.2017 71.871 32.700 39.171 253.217 109.662 143.555 391.388 169.864 221.524
30 st. 2017 71.660 32.483 39.177 254.991 110.500 144.491 400.373 174.798 225.575
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 mç. 2018 74.239 34.139 40.100 258.697 113.441 145.256 411.461 180.632 230.829
30 jn.2018 67.983 30.311 37.672 237.804 100.674 137.130 370.192 156.805 213.387
30 st. 2018 68.759 30.667 38.092 241.668 103.076 138.592 380.344 163.022 217.322
31 ds. 2018 69.316 31.734 37.582 243.545 105.822 137.723 392.907 171.150 221.757
31 mç. 2019 70.988 32.573 38.415 247.126 107.104 140.022 395.740 170.840 224.900
30 jn. 2019 65.832 29.569 36.263 229.847 97.472 132.375 357.272 150.998 206.274
30 st. 2019 67.638 30.308 37.330 238.054 101.707 136.347 372.623 159.065 213.558
31 ds. 2019 69.047 31.720 37.327 242.038 106.096 135.942 388.124 169.604 218.520
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.19/31 ds.18 -0.4 0.0 -0.7 -0.6 0.3 -1.3 -1.2 -0.9 -1.5
31 ds.18/31 ds.17 -6,0 -6,7 -5,4 -6,3 -7,6 -5,2 -6,0 -7,6 -4,7
31 ds.17/31 ds.16 -6,5 -8,3 -4,8 -8,7 -11,7 -6,0 -7,9 -10,8 -5,4

Array
Array
Array

Després de més de sis anys de millora sostinguda, el nombre d’aturats s’ha estabilitzat. Una evolució comuna a la major part del país però que es fa especialment evident a la capital i entorn metropolità. Un resultat que respon a la moderada i persistent pèrdua de dinamisme de l’activitat econòmica. Assolits a començament de l’estiu passat els valors més baixos dels darrers onze anys, l’atur registrat s’ha quedat amb molt poc potencial de millora.

Les xifres de tancament de 2019 quantifiquen en poc més de seixanta nou mil els barcelonins desocupats i en més de dos cents quaranta mil els aturats residents al conjunt de les cinc comarques que formen l’Àmbit Metropolità. Són valors que superen clarament els respectius de sis mesos abans, els més baixos dels registrats els darrers onze anys. Si es confirma, com sembla molt probable, que el creixement de l’economia es continuarà desaccelerant durant la major part d’enguany, no s’hauria d’esperar cap millora quantitativa dels principals indicadors del mercat de treball, especialment del nombre d’aturats. És la realitat que imposa un teixit productiu en el que les activitats estacionals i d’escàs valor afegit hi juguen un paper rellevant.

El detall de l’evolució per sexes mostra una lleu correcció del biaix favorable als homes que no parava de créixer d’ençà 2015. Tot i que no passa d’ésser un gairebé inapreciable punt d’inflexió, sembla que el col·lectiu femení resisteix millor que el masculí l’empitjorament de les xifres d’atur registrat. Tant a la capital com a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya. Hi ha jugat a favor l’efecte estacional de les festes nadalenques, que implica un augment de la contractació temporal per part del comerç i altres branques del terciari. S’haurà d’esperar a l’evolució dels propers mesos per valorar la solidesa d’aquest procés corrector. En tot cas, és aviat per començar a parlar de canvis en el perfil de l’atur a Barcelona i encara menys a la resta de Catalunya, que continua sent marcadament femení.

L’evolució de l’atur és a punt de tancar una trajectòria de millora després de més de sis anys de durada. Per explicar aquest empitjorament relatiu i sostingut del mercat laboral s’ha de recórrer a l’excepcionalitat política que, amb alts i baixos, es manté latent a Catalunya i més relativament al conjunt d’Espanya. També s’ha de considerar l’extens camí que ja ha recorregut la recuperació de l’activitat econòmica i que implica un potencial de creixement cada cop més limitat i a taxes més moderades. A aquests factors d’àmbit intern cal afegir-hi l’empitjorament de la conjuntura econòmica al conjunt de la UE.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML