Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.2012 112.192 57.062 55.130 435.450 221.399 214.051 646.956 332.506 314.450
31 mç.2013 115.154 58.664 56.490 447.161 227.866 219.295 664.050 342.417 321.633
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 mç. 2017 79.056 36.941 42.115 279.902 126.064 153.838 446.017 201.367 244.650
30 jn.2017 71.871 32.700 39.171 253.217 109.662 143.555 391.388 169.864 221.524
30 st. 2017 71.660 32.483 39.177 254.991 110.500 144.491 400.373 174.798 225.575
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 mç. 2018 74.239 34.139 40.100 258.697 113.441 145.256 411.461 180.632 230.829
30 jn.2018 67.983 30.311 37.672 237.804 100.674 137.130 370.192 156.805 213.387
30 st. 2018 68.759 30.667 38.092 241.668 103.076 138.592 380.344 163.022 217.322
31 ds. 2018 69.316 31.734 37.582 243.545 105.822 137.723 392.907 171.150 221.757
31 mç. 2019 70.988 32.573 38.415 247.126 107.104 140.022 395.740 170.840 224.900
30 jn. 2019 65.832 29.569 36.263 229.847 97.472 132.375 357.272 150.998 206.274
30 st. 2019 67.638 30.308 37.330 238.054 101.707 136.347 372.623 159.065 213.558
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
30 st.19/30 st.18 -1.6 -1.2 -2.0 -1.5 -1.3 -1.6 -2.0 -2.4 -1.7
31 ds.18/31 ds.17 -6,0 -6,7 -5,4 -6,3 -7,6 -5,2 -6,0 -7,6 -4,7
31 ds.17/31 ds.16 -6,5 -8,3 -4,8 -8,7 -11,7 -6,0 -7,9 -10,8 -5,4

Array
Array
Array

L’evolució del nombre d’aturats en el que va d’any respon a una moderada i persistent pèrdua de dinamisme del mercat laboral. Assolits, a començament d’estiu, els valors més baixos dels darrers onze anys, l’atur registrat s’ha quedat amb molt poc potencial de millora a la capital.

Les darreres xifres disponibles situen el nombre de barcelonins desocupats lleument per sota dels seixanta vuit mil i dels dos cents quaranta mil al conjunt de les cinc comarques que formen l’Àmbit Metropolità. Són valors que superen clarament els de final de juny, els més baixos dels registrats els darrers onze anys i que molt probablement acabaran sent els mínims d’enguany. De l’evolució dels propers mesos, un cop constatat que l’expansió de l’economia va perdent intensitat, no s’ha d’esperar cap millora quantitativa dels principals indicadors del mercat de treball. Especialment del nombre d’aturats. És la realitat que imposa un teixit productiu en el que les activitats estacionals hi juguen un paper rellevant.

El detall de l’evolució per sexes mostra una particularitat que mereix ser remarcada perquè sembla apuntar a un canvi relativament estructural. De moment només s’observa a la capital i, per extensió, a l’Àmbit Metropolità. Sembla que el col•lectiu femení resisteix millor que el masculí l’empitjorament de les xifres d’atur registrat. Si l’evolució dels propers mesos confirma aquesta tendència, el diferencial del nombre d’aturats entre ambdós sexes s’anirà reduint de manera molt més significativa que els darrers mesos. És prematur però, parlar de canvis en el perfil de l’atur a Barcelona i encara menys a la resta de Catalunya, que continua sent marcadament femení.

L’atur mostra una trajectòria de millora que després de sis anys llargs de durada està perdent impuls d’ençà la tardor de 2017. Les diverses causes que expliquen aquest empitjorament relatiu i sostingut del mercat laboral van des de l’excepcionalitat política que, amb alts i baixos, es manté latent a Catalunya i també al conjunt d’Espanya, fins a l’extens camí que ja ha recorregut la recuperació de l’activitat econòmica i que implica un potencial de creixement cada cop més limitat. A aquests factors d’àmbit intern cal afegir-hi darrerament l’empitjorament de la conjuntura econòmica al conjunt de la zona euro.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML