Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona Catalunya
Període Total Dones Homes Total Dones Homes
31 ds. 2014 99.056 50.024 49.032 575.948 293.166 282.782
31 ds. 2015 89.398 46.443 42.955 515.668 272.112 243.556
31 ds. 2016 78.864 41.739 37.125 453.645 245.950 207.695
31 ds. 2017 73.752 39.725 34.027 418.018 232.722 185.296
31 ds. 2018 69.316 37.582 31.734 392.907 221.757 171.150
31 ds. 2019 69.047 37.327 31.720 388.124 218.520 169.604
31 ds.2020 93.842 49.569 44.273 497.611 272.822 224.789
31 mç. 2021 96.384 50.857 45.527 505.900 277.898 228.002
30 jn. 2021 85.486 46.131 39.355 445.862 251.439 194.423
30 st. 2021 67.208 37.323 29.885 378.470 217.371 161.099
31 ds.2021 63.383 34.938 28.445 369.158 210.323 158.835
31 mç.2022 64.060 34.983 29.077 371.486 210.660 160.826
30 jn.2022 59.438 33.049 26.389 338.081 195.076 143.005
30 st.2022 62.254 34.585 27.669 354.318 203.232 151.086
31 oc. 2022 61.590 34.118 27.472 347.996 199.873 148.123
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
 
  Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Dones Homes Total Dones Homes
31 oc.22/31 oc.21 -6,9 -6,9 -6,9 -7,9 -7,5 -8,5
31 ds.21/31 ds.20 -32,5 -29,5 -35,8 -25,8 -22,9 -29,3
31 ds.20/31 ds.19 35,9 32,8 39,6 28,2 24,8 32,5

Array
Array
Array
Array

Les xifres d’atur registrat de final d’octubre seguien sent molt favorables a Barcelona. Malgrat la complexitat de la situació econòmica actual l’atur es manté pràcticament estabilitzat i fins i tot retrocedeix lleugerament en relació amb els mesos anteriors, baixant de les 62.000 persones. Es tracta del nivell més reduït en un mes d’octubre dels darrers quinze anys.

L’atur registrat a la ciutat a final d’octubre s’ha situat en les 61.590 persones, després de disminuir en més de 600 persones en relació amb el setembre (-1,1%). Es tracta d’una xifra molt positiva ja que en els mesos d’octubre l’atur acostuma a créixer. Tot i el context d’incertesa pels efectes de la guerra a Ucraïna i l’episodi inflacionista sobre una economia en fase de recuperació post pandèmia, factors com la reactivació de les fires i congressos en format presencial incideixen positivament en aquests resultats. Però també s’ha de tenir en compte que després de la reforma laboral moltes persones del sector del turisme tenen contractes de tipus fix-discontinu i per tant, encara que deixin de treballar al final de la temporada, no consten al registre d’atur.

D’aquesta manera, la desocupació encara el darrer bimestre de l’any situada en els nivells més baixos des de juliol de 2008, tot i que no s’inclouen els demandants d’ocupació en situació d’ERTO, que es mantenen en nivells molt reduïts. Hauríem de retrocedir a l’any 2007 –abans de l’esclat de la crisi financera- per trobar xifres d’atur més favorables a la ciutat en un mes d’octubre. La trajectòria interanual a la baixa de l’atur registrat acumula ja disset mesos consecutius de variacions de signe negatiu, tot i que com és lògic, el ritme de descens va minvant. Si es compara amb l’octubre de 2021, la xifra d’atur s’ha reduït en prop de 4.600 persones (-6,9%) i en més de 7.400 persones respecte a la situació d’ara fa tres anys, abans de la pandèmia (-10,7%).

A la resta de les cinc comarques de l’Àmbit Metropolità la xifra d’atur s’eleva a les 157.194 persones, amb un descens interanual semblant al de la capital (-6,4%), mentre que al conjunt de Catalunya i d’Espanya la millora ha estat encara més accentuada (-7,9% i -10,5% respectivament) i suposa un punt d’inflexió en la tendència de desacceleració en el descens de l’atur que s’havia observat en mesos anteriors.

Per sexe, les xifres d’octubre han afavorit una mica més al col·lectiu femení a l’atur, que disminueix en relació amb el setembre en major mesura que el masculí. Però en termes interanuals el descens ha estat equivalent i si es compara amb la situació d’abans de la pandèmia, l’atur masculí està sortint més beneficiat per la millora que el femení, que representa el 55,4% de la desocupació. Per altra banda, en el darrer any ha disminuït en prop del 40% l’atur de llarga durada, tot i que hi ha encara una part important de l’atur que tendeix a fer-se crònic. El col·lectiu format per 18.750 persones que porten dos anys o més sense feina suposa més d’un 30% de l’atur registrat a la ciutat i està format majoritàriament per dones, que representen gairebé un 60%.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML