Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.2012 112.192 57.062 55.130 435.450 221.399 214.051 646.956 332.506 314.450
31 mç.2013 115.154 58.664 56.490 447.161 227.866 219.295 664.050 342.417 321.633
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 mç. 2017 79.056 36.941 42.115 279.902 126.064 153.838 446.017 201.367 244.650
30 jn.2017 71.871 32.700 39.171 253.217 109.662 143.555 391.388 169.864 221.524
30 st. 2017 71.660 32.483 39.177 254.991 110.500 144.491 400.373 174.798 225.575
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 mç. 2018 74.239 34.139 40.100 258.697 113.441 145.256 411.461 180.632 230.829
30 jn.2018 67.983 30.311 37.672 237.804 100.674 137.130 370.192 156.805 213.387
30 st. 2018 68.759 30.667 38.092 241.668 103.076 138.592 380.344 163.022 217.322
31 ds. 2018 69.316 31.734 37.582 243.545 105.822 137.723 392.907 171.150 221.757
28 fb. 2019 70.352 32.350 38.002 245.970 106.998 138.972 396.642 171.827 224.815
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
28 fb.19/28 fb.18 -5,1 -5,4 -4,9 -5,3 -6,6 -4,3 -5,2 -6,8 -3,8
31 ds.18/31 ds.17 -6,0 -6,7 -5,4 -6,3 -7,6 -5,2 -6,0 -7,6 -4,7
31 ds.17/31 ds.16 -6,5 -8,3 -4,8 -8,7 -11,7 -6,0 -7,9 -10,8 -5,4

Array
Array
Array

Al marge d’efectes estacionals, l’evolució de l’atur reflecteix la pèrdua de dinamisme del mercat laboral. De manera general a tot el país, la variació interanual de final de febrer ha sigut més moderada que la dels mesos anteriors i que la de d’un any abans.

L’evolució de l’atur registrat entre els barcelonins d’ençà començament d’any permet un mínim de dues interpretacions. D’una banda, la que remarca el ja tradicional augment estacional del nombre d’aturats de principi d’any. Així, l’increment acumulat durant el primer bimestre d’enguany absorbeix àmpliament el descens registrat el darrer bimestre de 2018. Això implica un saldo negatiu pel que fa a la generació d’ocupació estable durant les temporades de Nadal i Reis i posteriors rebaixes. La visió positiva és la que prioritza l’evolució de fons per sobre de la mensual. Així, que durant el mes de febrer el descens de l’atur hagi sigut molt més contingut que un any abans és menys rellevant que constatar que tot i que la variació interanual s’ha alentit lleument, s’ha mantingut per sobre dels mínims de la segona meitat de l’estiu passat. Aquest doble signe confirma que el mercat laboral, igual que l’activitat econòmica, viu una conjuntura expansiva en procés de desacceleració. Una situació que es repeteix gairebé mimèticament a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya.

El detall de l’evolució per sexes tampoc ofereix canvis en relació amb la situació de final de l’any passat. Es manté el biaix relativament favorable al col·lectiu masculí, fet que explica que es mantingui la diferència en termes absoluts entre ambdós sexes en relació a un any enrere. A la resta del país s’observa aquest mateix biaix però més ampliat. En tot cas, el perfil de l’atur a Barcelona, i amb més contundència a la resta de Catalunya, continua sent marcadament femení.

A banda de variacions puntuals o més o menys estacionals, les xifres de l’atur mostren una trajectòria de millora que després de gairebé sis anys de durada està perdent impuls d’ençà la tardor de 2017. Les diverses causes que expliquen aquest empitjorament del mercat laboral van des de l’excepcionalitat política que es manté latent a Catalunya, fins a l’extens camí que ja ha recorregut la recuperació de l’activitat econòmica i que implica un potencial de creixement del nombre de llocs de treball cada cop més limitat. També per l’esgotament d’alguns dels factors extraordinaris que han nodrit la fase alcista del cicle econòmic a Espanya i Europa com ara el moderat preu del petroli i la molt expansiva política monetària. En definitiva, els condicionants de l’economia global que ja fa mesos que anuncien una revisió a la baixa del creixement del PIB.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML