Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
31 ds.2013 20.811 81.041 123.724 555.728 19,3 17,5 19,8 11,8
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
31 ds. 2017 14.566 53.420 86.528 415.270 19,7 17,7 20,7 12,2
31 mç. 2018 14.820 53.555 85.452 416.750 20,0 17,8 20,8 12,2
30 jn. 2018 13.470 48.609 73.266 379.875 19,8 17,6 19,8 12,0
30 st. 2018 13.368 47.636 73.414 374.054 19,4 16,9 19,3 11,7
31 ds. 2018 14.191 50.450 80.764 393.750 20,5 17,7 20,6 12,3
31 mç. 2019 14.788 52.227 82.635 402.683 20,8 18,2 20,9 12,4
30 jn. 2019 13.406 47.741 70.537 366.805 20,4 17,8 19,7 12,2
30 st. 2019 13.588 48.131 71.951 365.923 20,1 17,4 19,3 11,9
31 ds. 2019 14.595 51.130 80.514 398.294 21,1 18,1 20,7 12,6
31 mç. 2020 16.663 56.073 87.146 443.554 21,9 18,4 20,9 12,5
30 jn. 2020 21.634 68.452 102.330 525.728 23,3 19,1 21,1 13,6
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
jn.2020/jn.2019 61,4 43,4 45,1 43,3
ds.2019/ds.2018 2,8 1,3 -0,3 1,2
ds.2018/ds.2017 -2,6 -5,6 -6,7 -5,2

L’augment de l’atur entre els estrangers residents a Barcelona s’accelera, recuperant valors que no s’assolien d’ençà la tardor de 2013. Una trajectòria alcista que, amb menys intensitat, també s’ha imposat a la resta del país.

Les darreres dades conegudes reiteren que els desocupats estrangers són els principals damnificats de la pèrdua de dinamisme del mercat laboral i del repunt que registren les xifres d’aturats a Barcelona després de sis anys de descens. Un fet que no és tan evident a la resta del país. En la mateixa línia del conjunt de l’atur, el mes de juny s’ha tancat amb augments mensuals i interanuals del nombre d’estrangers desocupats a tots els àmbits geogràfics considerats. La crisi provocada per l’emergència sanitària del coronavirus ha consolidat el canvi de tendència iniciat de manera abrupta el darrer trimestre de 2017, tot just després de registrar el nombre més baix d’aturats d’ençà 2008. Una situació que bàsicament s’explica per l’augment sostingut del pes relatiu dels ocupats estrangers sobre el total dels darrers anys. Un protagonisme que ara es veu negativament afectat per l’aturada decretada de l’activitat econòmica i la forta recessió que l’ha seguit.

Pel que fa al pes relatiu dels estrangers sobre el total d’aturats, les dades de tancament de 2019 i les del primer semestre d’enguany reforcen i allarguen la trajectòria de recuperació encetada el 2016 a Barcelona i un any més tard a la resta de Catalunya. Així, a Barcelona, el 23,3% dels aturats registrats són estrangers, mentre que a l’entorn metropolità aquest percentatge no arriba al 18%. En tots els casos són pesos relatius més elevats que els registrats els darrers anys i, en el cas de Barcelona, comparables als màxims assolits a l’inici de la dècada, quan el nombre d’aturats creixia de manera sostinguda a conseqüència de la Gran Recessió. Les dades disponibles reafirmen que els estrangers en situació d’atur tenen una presència relativa menor a l’entorn metropolità que a la capital i resta de Catalunya. Una diferència que no s’observa tan clarament quan es tracta d’ocupats.

 

 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML