Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
31 ds. 2017 14.566 53.420 86.528 415.270 19,7 17,7 20,7 12,2
31 ds. 2018 14.191 50.450 80.764 393.750 20,5 17,7 20,6 12,3
31 mç. 2019 14.788 52.227 82.635 402.683 20,8 18,2 20,9 12,4
30 jn. 2019 13.406 47.741 70.537 366.805 20,4 17,8 19,7 12,2
30 st. 2019 13.588 48.131 71.951 365.923 20,1 17,4 19,3 11,9
31 ds. 2019 14.595 51.130 80.514 398.294 21,1 18,1 20,7 12,6
31 mç. 2020 16.663 56.073 87.146 443.554 21,9 18,4 20,9 12,5
30 jn. 2020 21.634 68.452 102.330 525.728 23,3 19,1 21,1 13,6
30 st. 2020 22.057 68.633 103.828 528.418 24,2 19,6 21,7 14,0
31 ds. 2020 24.021 74.067 113.806 565.380 25,6 20,5 22,9 14,5
31 mç. 2021 25.281 77.179 118.336 584.165 26,2 21,0 23,4 14,8
30 ab. 2021 24.896 76.169 116.590 579.254 26,2 21,1 23,5 14,8
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
ab.2021/ab.2020 29,5 20,6 19,8 16,5
ds.2020/ds.2019 64,6 44,9 41,3 42,0
ds.2019/ds.2018 2,8 1,3 -0,3 1,2

L’atur entre els estrangers residents a Barcelona es comença a reduir però continua accelerat l’augment interanual. Les magnituds actuals són comparables als màxims històrics de la Gran Recessió. Una trajectòria alcista que, amb menys intensitat, també s’ha imposat a la resta del país.

Les darreres dades conegudes reiteren que els desocupats estrangers són els principals damnificats de la pèrdua de dinamisme del mercat laboral barceloní. Un fet que no és tan evident a la resta del país. El primer quadrimestre d’enguany ha tancat amb un augment sensible del nombre d’estrangers desocupats a tots els àmbits geogràfics considerats. La crisi provocada per l’emergència sanitària del coronavirus, reactivada el passat desembre després de mig any de relativa estabilització i actualment en vies de remissió gràcies a la vacunació, ha consolidat el canvi de tendència iniciat de manera abrupta el darrer trimestre de 2017, tot just després de registrar el nombre més baix d’aturats d’ençà 2008. Una situació que s’explica per l’augment sostingut els darrers anys del pes relatiu dels estrangers sobre el total d’ocupats. Un protagonisme que ara mostra la seva cara negativa com a conseqüència de la greu recessió econòmica associada a la covid-19.

Pel que fa al pes relatiu dels estrangers sobre el total d’aturats, les dades dels darrers mesos reforcen i allarguen la trajectòria alcista encetada el 2016 a Barcelona i un any més tard a la resta de Catalunya. Així, a la capital, un 26,2% dels aturats registrats és estranger, mentre que a l’entorn metropolità aquesta proporció no arriba al vint per cent. En tots els casos són valors més elevats que els registrats els darrers anys i, en el cas de Barcelona, comparables als màxims assolits a l’inici de la dècada passada, quan el nombre d’aturats creixia de manera sostinguda a conseqüència de la Gran Recessió.

  

 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML