Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
31 ds.2012 22.841 90.230 135.825 612.050 20,4 18,8 21,0 12,6
31 ds.2013 20.811 81.041 123.724 555.728 19,3 17,5 19,8 11,8
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
  
31 mç.2017 14.820 55.427 89.222 439.269 18,7 17,0 20,0 11,9
30 jn. 2017 13.257 49.321 74.005 394.128 18,4 16,7 18,9 11,7
30 st. 2017 13.196 49.253 76.123 389.368 18,4 16,6 19,0 11,4
31 ds. 2017 14.566 53.420 86.528 415.270 19,7 17,7 20,7 12,2
31 mç. 2018 14.820 53.555 85.452 416.750 20,0 17,8 20,8 12,2
30 jn. 2018 13.470 48.609 73.266 379.875 19,8 17,6 19,8 12,0
30 st. 2018 13.368 47.636 73.414 374.054 19,4 16,9 19,3 11,7
31 ds. 2018 14.191 50.450 80.764 393.750 20,5 17,7 20,6 12,3
31 mç. 2019 14.788 52.227 82.635 402.683 20,8 18,2 20,9 12,4
30 jn. 2019 13.406 47.741 70.537 366.805 20,4 17,8 19,7 12,2
30 st. 2019 13.588 48.131 71.951 365.923 20,1 17,4 19,3 11,9
31 ds. 2019 14.595 51.130 80.514 398.294 21,1 18,1 20,7 12,6
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
ds.2019/ds.2018 2,8 1,3 -0,3 1,2
ds.2018/ds.2017 -2,6 -5,6 -6,7 -5,2
ds.2017/ds.2016 1,2 -3,5 -3,0 -4,5

El canvi de tendència de l’evolució de l’atur entre els estrangers residents a Barcelona es consolida després de mig any de creixement sostingut. Una evolució que es va estenent lentament a l’entorn metropolità.

Les xifres de tancament de 2019 reiteren que els desocupats estrangers són els principals damnificats de la pèrdua de dinamisme del mercat laboral i del quasi estancament que registren les xifres d’aturats a Barcelona i entorn metropolità després de sis anys de descens. Tot i la lleu correcció del desembre, 2019 s’ha tancat amb un petit increment del nombre d’estrangers residents a Barcelona en situació d’atur. S’ha consolidat el canvi de tendència iniciat de manera abrupta el darrer trimestre de 2017, tot just després de registrar el nombre més baix d’aturats d’ençà 2008. Una situació que bàsicament s’explica pel sostingut augment del pes relatiu dels ocupats estrangers sobre el total. Un protagonisme que es veu negativament afectat per la pèrdua d’impuls de l’activitat econòmica.

Pel que fa al pes relatiu dels estrangers sobre el total d’aturats, les dades de tancament de 2019 reforcen i allarguen la trajectòria de recuperació encetada en 2016 a Barcelona i un any més tard a la resta de Catalunya. Així, a Barcelona i al conjunt de Catalunya, un de cada cinc aturats registrats és estranger, mentre que a l’entorn metropolità aquest percentatge voreja el 16%. En tots els casos són pesos relatius similars o lleument més elevats que els registrats els darrers anys i clarament inferiors als màxims assolits a l’inici de la dècada, quan el nombre d’aturats creixia de manera sostinguda. Les dades disponibles reafirmen que els estrangers en situació d’atur tenen una presència relativa menor a l’entorn metropolità que a la capital i resta de Catalunya. Una diferència que no s’observa tan clarament quan es tracta d’ocupats.

 

 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML