Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
31 ds.2012 22.841 90.230 135.825 612.050 20,4 18,8 21,0 12,6
31 ds.2013 20.811 81.041 123.724 555.728 19,3 17,5 19,8 11,8
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
  
31 mç.2017 14.820 55.427 89.222 439.269 18,7 17,0 20,0 11,9
30 jn. 2017 13.257 49.321 74.005 394.128 18,4 16,7 18,9 11,7
30 st. 2017 13.196 49.253 76.123 389.368 18,4 16,6 19,0 11,4
31 ds. 2017 14.566 53.420 86.528 415.270 19,7 17,7 20,7 12,2
31 mç. 2018 14.820 53.555 85.452 416.750 20,0 17,8 20,8 12,2
30 jn. 2018 13.470 48.609 73.266 379.875 19,8 17,6 19,8 12,0
30 st. 2018 13.368 47.636 73.414 374.054 19,4 16,9 19,3 11,7
31 ds. 2018 14.191 50.450 80.764 393.750 20,5 17,7 20,6 12,3
31 mç. 2019 14.788 52.227 82.635 402.683 20,8 18,2 20,9 12,4
30 jn. 2019 13.406 47.741 70.537 366.805 20,4 17,8 19,7 12,2
30 st. 2019 13.588 48.131 71.951 365.923 20,1 17,4 19,3 11,9
30 nv. 2019 14.756 51.791 81.325 403.848 21,2 18,2 20,8 12,6
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
nv.2019/nv.2018 4,2 2,5 0,1 0,5
ds.2018/ds.2017 -2,6 -5,6 -6,7 -5,2
ds.2017/ds.2016 1,2 -3,5 -3,0 -4,5

El canvi de tendència de l’evolució de l’atur entre els estrangers residents a Barcelona es consolida després de cinc mesos de creixement sostingut. Una evolució que es va estenent lentament a l’entorn metropolità.

Les darreres xifres disponibles reiteren que els desocupats estrangers són els principals damnificats del quasi estancament que registren les xifres d’aturats a Barcelona i entorn metropolità després de sis anys de descens. Si es manté l’evolució del darrer semestre, 2019 es tancarà amb un augmenta significatiu del nombre d’estrangers residents a Barcelona en situació d’atur. Sembla que es consolida el canvi de tendència iniciat de manera abrupta el darrer trimestre de 2017. Una situació que aparentment contrasta (i s’explica) amb el fet que darrerament el nombre d’ocupats estrangers creixia més, en termes relatius, que el dels espanyols. Un dinamisme que s’ha esfumat com a conseqüència de la pèrdua d’impuls de la conjuntura econòmica i sense descartar altres factors.

Pel que fa al pes relatiu dels estrangers sobre el total d’aturats, les dades més recents semblen apuntar a una consolidació dels valors assolits després del repunt del darrer bienni. Així, a Barcelona i al conjunt de Catalunya, un de cada cinc aturats registrats és estranger, mentre que a l’entorn metropolità aquest percentatge voreja el 16%. En tots els casos són pesos relatius similars o lleument més elevats que els registrats els darrers anys i clarament inferiors als màxims assolits a l’inici de la dècada, quan el nombre d’aturats creixia de manera sostinguda. Deixant de banda possibles efectes estacionals, les dades disponibles reafirmen que els estrangers en situació d’atur tenen una presència relativa menor a l’entorn metropolità que a la capital i resta de Catalunya.

 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML