Impressió

Contractació laboral

La proliferació de contractes laborals de molt curta durada ha restat protagonisme a l’augment de la contractació indefinida.

Després d’un trienni en el que la contractació laboral a Barcelona ha crescut a una taxa anual mitjana de l’ordre del deu per cent, més que triplicant el ritme de creixement del nombre d’ocupats, és d’esperar una evolució més continguda a curt i mitjà termini. A banda de les expectatives econòmiques, l’evolució d’aquesta variable es pot veure molt afectada si es revisa l’actual normativa laboral com exigeix una bona part de l’oposició. Superada la situació d’emergència derivada de la darrera recessió, sembla raonable apostar per dotar de major estabilitat als treballadors amb contractes laborals més precaris.