Impressió

Contractació laboral

La desconfiança empresarial sobre l’evolució de la conjuntura econòmica i la situació política a curt i mitjà termini frena la contractació laboral.

Després d’un trienni en el que el nombre de nous contractes laborals a Barcelona ha crescut a una taxa anual mitjana de l’ordre del deu per cent, més que triplicant el ritme de creixement del nombre d’ocupats, és d’esperar una evolució més continguda a curt i mitjà termini. A banda de les expectatives econòmiques i la incertesa política, l’evolució d’aquesta variable es pot veure molt afectada si es revisa l’actual normativa laboral com exigeix una bona part de les forces polítiques. Un cop superada la situació d’emergència derivada de la darrera recessió, sembla raonable apostar per dotar de major estabilitat als treballadors amb contractes laborals més precaris.