Impressió

Contractació laboral

La dinàmica expansiva del mercat laboral, que durant el 2019 ja mostrava senyals d’asfíxia, s’ha vist estroncada sobtada i dramàticament per la crisi global de salut pública provocada per la covid-19.

Després d’un quinquenni (2014-2018) en el que el nombre de nous contractes laborals a Barcelona havia crescut a una taxa anual mitjana de l’ordre del deu per cent i el posterior estancament de 2019, la paràlisi forçada de l’activitat econòmica presencial i no essencial a partir del març de 2020 ha provocat una contracció majúscula del mercat laboral. Un canvi de tendència que, a banda d’arrasar amb milers de llocs de treball, sense diferenciar massa entre estables i temporals, ha esborrat de l’agenda de prioritats la necessitat de reduir la insuportable taxa de precarietat assentada en el mercat laboral barceloní. En els darrers anys, i malgrat la trajectòria alcista del PIB, més del quaranta per cent dels nous contractes laborals tenien una durada que no superava el mes.