Impressió

Contractes per àmbits territorials

Contractes laborals per àmbits territorials
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
2018 1.199.330 1.026.276 173.054 2.366.443 2.026.328 340.115 3.329.416 2.866.239 463.177
1r.tr. 285.240 242.640 42.600 563.116 478.197 84.919 768.020 653.468 114.552
2n.tr. 315.076 271.084 43.992 615.305 529.706 85.599 883.354 764.772 118.582
3r.tr. 282.599 241.147 41.452 574.818 493.428 81.390 839.999 727.899 112.100
4t.tr. 316.415 271.405 45.010 613.204 524.997 88.207 838.043 720.100 117.943
2019 1.203.337 1.035.646 167.691 2.350.567 2.028.038 322.529 3.346.255 2.899.057 447.198
1r.tr. 289.708 246.989 42.719 563.843 480.472 83.371 775.216 662.237 112.979
2n.tr. 311.274 270.586 40.688 598.638 520.620 78.018 878.910 767.017 111.893
3r.tr. 300.808 260.223 40.585 601.519 522.784 78.735 878.847 768.481 110.366
4t.tr. 301.157 257.848 43.699 586.567 504.162 82.405 813.282 701.322 111.960
2020 658.463 549.505 108.958 1.497.101 1.276.229 220.872 2.239.613 1.928.301 311.312
1r.tr. 234.471 195.008 39.463 480.612 403.240 77.372 672.613 566.713 105.900
2n.tr. 92.561 76.571 15.990 225.767 191.856 33.911 365.625 316.435 49.190
3r.tr. 151.929 126.636 25.293 377.740 324.490 53.250 605.006 526.357 78.649
4t.tr. 179.502 151.290 28.212 412.982 356.643 56.339 596.369 518.796 77.573
2021
gn-fb 105.271 86.149 19.122 245.563 206.600 38.963 352.922 299.562 53.360
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
gn-fb 21/gn-fb 20 -39,0 -40,2 -33,3 -30,2 -30,2 -30,2 -28,1 -27,8 -29,4
4t.tr.20/4t.tr.19 -40,4 -41,3 -35,4 -29,6 -29,3 -31,6 -26,7 -26,0 -30,7
3r.tr.20/3r.tr.19 -49,4 -51,3 -37,7 -37,2 -37,9 -32,4 -31,2 -31,5 -28,7
2020/2019 -45,3 -46,9 -35,0 -36,3 -37,1 -31,5 -33,1 -33,5 -30,4
2019/2018 0,3 0,9 -3,1 -0,7 0,1 -5,2 0,5 1,1 -3,4

Array
Array
Array
Array

La tercera onada de contagis ha mantingut estancada la tendència contractiva de la contractació laboral durant el primer bimestre d’enguany. Seguint la tònica de 2020, la capital continua oferint pitjors registres que la resta del país.

L’inici del procés de vacunació ha coincidit amb un augment extraordinari del nombre de contagis. S’ha passat a la tercera onada sense fer net de la segona. Això ha obligat a decretar noves restriccions de mobilitat de les persones i d’activitat econòmica a més de mantenir o endurir les vigents des de l’inici de la crisi de salut pública provocada pel coronavirus. Amb l’experiència dels mesos de convivència amb la pandèmia, el mercat laboral ha optat per actuar amb prudència, emparat en el manteniment de les mesures extraordinàries de recolzament financer temporal a les empreses més afectades per les limitacions imposades. En termes de contractació laboral, aquest pas enrere de la lluita contra la pandèmia es tradueix en més pèrdues de noves contractacions que retarden el redreçament de la tendència de fons. Les xifres revelen que l’aportació dels darrers mesos es resumeix en una lleu correcció de la forta davallada registrada durant el trimestre del confinament.

Les xifres de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostren que la contractació laboral a Barcelona s’ha reduït més d’un cinquanta per cent en relació amb els valors, màxims, d’un any i mig enrere. Gairebé vint punts percentuals més que a l’entorn metropolità i que a la resta de Catalunya. Un diferencial impropi, mai registrat, que denota la singularitat d’aquesta crisi. Un fet comú a tots els àmbits territorials considerats d’ençà l’esclat de la pandèmia és que el segment més afectat sigui el de la contractació temporal. I novament és la capital la més damnificada. Però enguany les diferències entre modalitats contractuals es redueixen a Barcelona i s’inverteixen a la resta del país. Remarcar que l’asimetria de l’impacte està afavorint una millora conjuntural de la ràtio d’estabilitat dels nous contractes de treball.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML