Impressió

Contractes per àmbits territorials

Contractes laborals per àmbits territorials
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
2018 1.199.330 1.026.276 173.054 2.366.443 2.026.328 340.115 3.329.416 2.866.239 463.177
1r.tr. 285.240 242.640 42.600 563.116 478.197 84.919 768.020 653.468 114.552
2n.tr. 315.076 271.084 43.992 615.305 529.706 85.599 883.354 764.772 118.582
3r.tr. 282.599 241.147 41.452 574.818 493.428 81.390 839.999 727.899 112.100
4t.tr. 316.415 271.405 45.010 613.204 524.997 88.207 838.043 720.100 117.943
2019 1.203.337 1.035.646 167.691 2.350.567 2.028.038 322.529 3.346.255 2.899.057 447.198
1r.tr. 289.708 246.989 42.719 563.843 480.472 83.371 775.216 662.237 112.979
2n.tr. 311.274 270.586 40.688 598.638 520.620 78.018 878.910 767.017 111.893
3r.tr. 300.808 260.223 40.585 601.519 522.784 78.735 878.847 768.481 110.366
4t.tr. 301.157 257.848 43.699 586.567 504.162 82.405 813.282 701.322 111.960
2020
gener 84.609 70.146 14.463 180.184 151.949 28.235 253.297 215.043 38.254
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
gn.20/gn.19 -17,3 -20,1 -0,1 -10,9 -12,4 -1,7 -9,1 -10,4 -1,1
2n.sm.19/2n.sm.18 0,5 1,1 -2,5 0,0 0,8 -5,0 0,8 1,5 -3,4
2019/2018 0,3 0,9 -3,1 -0,7 0,1 -5,2 0,5 1,1 -3,4
2018/2017 7,6 7,1 10,5 5,7 4,7 12,3 4,5 3,3 12,5

Array
Array
Array
Array

Les xifres de contractació del primer mes d’enguany corroboren que la feblesa de la conjuntura econòmica incideix greument en la trajectòria del mercat laboral barceloní. El nombre de nous contractes temporals cau amb una força desconeguda i per quart mes consecutiu.

Durant l’any 2019 la contractació laboral va evolucionar de més a menys al conjunt de Catalunya amb una especial incidència a l’entorn metropolità. El 1.150.000 contractes laborals formalitzats en aquest àmbit territorial durant l’any passat equivalen a un descens de l’1,5% en relació al total de 2018, mentre que a Barcelona la contractació va créixer un anèmic 0,3% i a la resta de Catalunya un 3,4%. Un escenari marcat per una certa estabilització que les dades de gener d’enguany han convertit en recessiu: tots els epígrafs de tots els àmbits geogràfics considerats han tancat el mes amb un ampli ventall de taxes negatives, amb Barcelona al capdavant.

A l’hora d’identificar els factors responsables d’aquest empitjorament de la conjuntura laboral és inevitable referir-se a la desacceleració que ha caracteritzat el creixement econòmic a Catalunya, Espanya i especialment al conjunt de la UE. Tampoc s’ha d’obviar la responsabilitat de la inestabilitat política que s’ha instal·lat a Catalunya i que també afecta a l’executiu espanyol. I per si aquests factors no eren suficients, també es pot recórrer a l’augment, a contrapeu, dels costos salarials dels treballadors menys qualificats.

En el cas de Barcelona, l’evolució de l’acumulat dels darrers dotze mesos comença 2020 amb la primera variació interanual negativa d’ençà final de 2013. Un canvi de tendència anunciat d’ençà la segona meitat de l’estiu passat. Amb una mitjana mensual de cent mil contractes laborals nous, el 86% dels quals són temporals i encarant una conjuntura econòmica plena d’incerteses i menys expansiva que en el passat recent, era fàcil preveure que la contractació laboral acabaria encetant una fase de reducció del nombre de contractes més o menys intensa i llarga en el temps en funció dels esdeveniments. Un procés que en primera instància passa per un menor recurs als contractes laborals més precaris i de menys durada.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML