Impressió

Contractes per àmbits territorials

Distribució dels contractes laborals registrats
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2012 779.115 667.081 112.034 1.502.779 1.291.951 210.828 2.127.925 1.841.770 286.155
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
  
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
1r.tr. 262.522 222.516 40.006 520.561 442.960 77.601 711.580 608.157 103.423
2n.tr. 288.942 249.340 39.602 579.923 503.515 76.408 862.094 755.130 106.964
3r.tr. 275.377 238.166 37.211 565.239 493.025 72.214 827.572 728.480 99.092
4t.tr. 287.895 248.050 39.845 572.821 496.155 76.666 785.913 683.853 102.060
2018 1.199.330 1.026.276 173.054 2.366.443 2.026.328 340.115 3.329.416 2.866.239 463.177
1r.tr. 285.240 242.640 42.600 563.116 478.197 84.919 768.020 653.468 114.552
2n.tr. 315.076 271.084 43.992 615.305 529.706 85.599 883.354 764.772 118.582
3r.tr. 282.599 241.147 41.452 574.818 493.428 81.390 839.999 727.899 112.100
4t.tr. 316.415 271.405 45.010 613.204 524.997 88.207 838.043 720.100 117.943
2019
1r.tr. 289.708 246.989 42.719 563.843 480.472 83.371 775.216 662.237 112.979
2n.tr. 311.274 270.586 40.688 598.638 520.620 78.018 878.910 767.017 111.893
3r.tr. 300.808 260.223 40.585 601.519 522.784 78.735 878.847 768.481 110.366
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
3r.tr. 19/3r.tr. 18 6,4 7,9 -2,1 4,6 5,9 -3,3 4,6 5,6 -1,5
1r.sm.19/1r.sm.18 0,1 0,7 -3,7 -1,4 -0,7 -5,4 0,2 0,8 -3,5
2018/2017 7,6 7,1 10,5 5,7 4,7 12,3 4,5 3,3 12,5
2017/2016 7,9 7,5 10,2 7,0 6,7 8,7 6,7 6,3 9,4

Array
Array
Array
Array

La contractació laboral s’ha reactivat durant el setembre. Amb especial intensitat a la capital. Això ha permès tancar el trimestre estiuenc en positiu i trencar l’atonia del primer semestre. El que no s’altera és l’evolució descendent de la contractació indefinida, que encara digereix el notable repunt que va registrar durant la segona meitat de l’any passat.

Les xifres de contractació del passat mes de setembre, especialment les registrades a la capital, s’han de considerar relativament atípiques. No tant per la seva magnitud, que també, sinó especialment perquè es desmarquen radicalment de la tònica dominant d’ençà començament d’any. Si l’acumulat dels primers vuit mesos presentava un saldo pràcticament nul en relació al mateix període de 2018, l’augment de prop del vint per cent del setembre aparca momentàniament el que semblava el final d’un quinquenni fortament expansiu de la contractació laboral. Un període expansiu que ha propiciat un lleu avanç de l’estabilitat de les noves contractacions que s’està perdent a mesura que la conjuntura ha anat empitjorant. Un refredament del creixement econòmic i de la contractació laboral motivat bàsicament per l’empitjorament de les expectatives a curt i mitjà termini. A més d’aquest factor determinant, l’estancament del nombre de contractacions indefinides també es pot explicar per l’augment, a contrapeu, dels costos salarials dels treballadors menys qualificats.

L’acumulat dels darrers dotze mesos constata la dificultat d’assolir nous màxims històrics, equivalents a una mitjana mensual de cent mil nous contractes laborals a Barcelona i que el ritme de creixement es va alentint tot i el repunt del darrer mes. Un procés gradual iniciat durant la convulsa tardor de 2017. A banda d’aquesta tendència, cal insistir en una altra qüestió rellevant com és la desproporció entre els trenta mil nous llocs de treball assalariats creats els darrers dotze mesos i el milió dos cents mil contractes generats. Una desproporció associada al recurs exagerat als contractes laborals que no superen el mes de durada. Una tipologia de contractes que els darrers dos anys ha aplegat la meitat dels contractes temporals registrats a la capital. Una cota fins ara mai assolida.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML