Impressió

Contractes per àmbits territorials

Contractes laborals per àmbits territorials
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
2018 1.199.330 1.026.276 173.054 2.366.443 2.026.328 340.115 3.329.416 2.866.239 463.177
1r.tr. 285.240 242.640 42.600 563.116 478.197 84.919 768.020 653.468 114.552
2n.tr. 315.076 271.084 43.992 615.305 529.706 85.599 883.354 764.772 118.582
3r.tr. 282.599 241.147 41.452 574.818 493.428 81.390 839.999 727.899 112.100
4t.tr. 316.415 271.405 45.010 613.204 524.997 88.207 838.043 720.100 117.943
2019 1.203.337 1.035.646 167.691 2.350.567 2.028.038 322.529 3.346.255 2.899.057 447.198
1r.tr. 289.708 246.989 42.719 563.843 480.472 83.371 775.216 662.237 112.979
2n.tr. 311.274 270.586 40.688 598.638 520.620 78.018 878.910 767.017 111.893
3r.tr. 300.808 260.223 40.585 601.519 522.784 78.735 878.847 768.481 110.366
4t.tr. 301.157 257.848 43.699 586.567 504.162 82.405 813.282 701.322 111.960
2020
1r.tr. 234.471 195.008 39.463 480.612 403.240 77.372 672.613 566.713 105.900
2n.tr. 92.561 76.571 15.990 225.767 191.856 33.911 365.625 316.435 49.190
3r.tr. 151.929 126.636 25.293 377.740 324.490 53.250 605.006 526.357 78.649
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
3r.tr.20/3r.tr.19 -49,4 -51,3 -37,7 -37,2 -37,9 -32,4 -31,2 -31,5 -28,7
2n.tr.20/2n.tr.19 -70,3 -71,7 -60,7 -62,3 -63,1 -56,5 -58,4 -58,7 56,0
2019/2018 0,3 0,9 -3,1 -0,7 0,1 -5,2 0,5 1,1 -3,4
2018/2017 7,6 7,1 10,5 5,7 4,7 12,3 4,5 3,3 12,5

Array
Array
Array
Array

L’evolució de la contractació laboral durant el darrer mes certifica la fallida recuperació de l’activitat econòmica com a conseqüència del rebrot de la pandèmia. El repunt mensual del nombre de nous contractes és incapaç d’alterar la trajectòria estancada de fons. La capital continua oferint pitjors registres que la resta del país.

La finalització de l’estat d’alarma a l’inici de l’estiu, després d’una vigència de més de tres mesos, ha permès la recuperació, amb limitacions, d’una bona part de l’activitat productiva presencial. La majoria de les restriccions més severes que s’han mantingut durant l’estiu corresponen a diferents branques del terciari. Una situació similar o lleument més restrictiva que l’existent a la majoria dels països del nostre entorn afectats per la pandèmia. Enmig de nous rebrots més o menys locals i dispersos en el territori i que anuncien una segona onada de contagis més generalitzada, el mercat laboral ha optat per una certa estabilització, emparat en el manteniment de les mesures extraordinàries de recolzament financer temporal a les empreses més afectades pel coronavirus. En termes de contractació laboral, aquest pas enrere es converteix en uns volums de contractació insuficients per redreçar la tendència de fons. S’imposa la cautela empresarial perquè la lluita contra la pandèmia mostra moltes esquerdes. Les xifres revelen que l’aportació del tercer trimestre s’ha resumit en una lleu correcció de la forta davallada del trimestre anterior, el del confinament.

De les dades de l’acumulat anual val la pena remarcar dues qüestions que salten a la vista. La primera és que la dramàtica tendència descendent que mostren les xifres en el que va d’any i especialment d’ençà el mes de març ve precedida de l’estancament en màxims històrics durant 2019. El que no es podia preveure era la magnitud d’una davallada que encara no ha tocat fons. La segona és que la capital presenta una evolució més negativa que la resta de l’entorn metropolità i de Catalunya. Un teixit productiu molt centrat en el terciari i amb una elevada recurrència als contractes laborals de molt curta durada propis de l’activitat més banal, pot servir com a primera explicació raonable.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML