Impressió

Contractes per àmbits territorials

Contractes laborals per àmbits territorials
Barcelona Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2014 857.321 750.138 107.183 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 2.731.815 2.406.282 325.533
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.986.558 2.610.524 376.034
2017 1.114.736 958.072 156.664 3.187.159 2.775.620 411.539
2018 1.199.330 1.026.276 173.054 3.329.416 2.866.239 463.177
2019 1.203.337 1.035.646 167.691 3.346.255 2.899.057 447.198
2020 658.463 549.505 108.958 2.239.613 1.928.301 311.312
1r.tr. 234.471 195.008 39.463 672.613 566.713 105.900
2n.tr. 92.561 76.571 15.990 365.625 316.435 49.190
3r.tr. 151.929 126.636 25.293 605.006 526.357 78.649
4t.tr. 179.502 151.290 28.212 596.369 518.796 77.573
2021
1r.tr. 165.233 133.542 31.691 551.741 461.722 90.019
2n.tr. 189.404 155.129 34.275 683.888 584.519 99.369
3r.tr. 220.894 182.470 38.424 770.292 663.541 106.751
oc. 84.316 68.843 15.473 262.995 222.218 40.777
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
jl-oc.21/jl-oc.20 41,4 39,9 49,2 25,2 23,6 35,9
1r.sm21/1r.sm20 8,4 6,3 19,0 19,0 18,5 22,1
2020/2019 -45,3 -46,9 -35,0 -33,1 -33,5 -30,4
2019/2018 0,3 0,9 -3,1 0,5 1,1 -3,4

Array
Array
Array
Array

La fi de la temporada estival en un context que continua sent d’elevada incertesa ha suposat a l’octubre un cert fre en la recuperació de la contractació laboral. Tot i així, les xifres segueixen sent positives a Barcelona, amb el nombre de contractes signats més elevat del que portem de pandèmia, després de superar lleugerament la dada assolida al setembre.

La millora de l’evolució de la pandèmia gràcies al procés d’immunització de la població ha estat determinant en la recuperació progressiva de l’activitat econòmica. El progressiu aixecament de les mesures de contenció ha permès una major mobilitat i la reactivació del turisme a Barcelona durant el període estival. Amb el sector recuperant-se encara de les greus conseqüències provocades per la crisi sanitària, l’activitat turística s’ha vist afavorida per una temporada que s’ha allargat fins ja entrada la tardor. Aquest fet, així com la tornada a l’activitat laboral i lectiva al final l’estiu, es van traduir al setembre en un notable revifament de la contractació laboral a la ciutat. Una reactivació que a l’octubre sembla haver posat el fre per donar pas a una relativa estabilització del nombre de contractes. L’increment en relació amb el setembre, de només l’1%, ha estat el més baix dels darrers cinc anys pel retrocés de la contractació indefinida, mentre que els contractes temporals han seguit avançant moderadament.

El petit pas enrere d’octubre en la tendència a l’alça que mostra la contractació indefinida a la ciutat és l’element menys positiu d’unes dades del mercat laboral que en una perspectiva temporal més àmplia segueixen sent molt favorables. Després de tancar ja la primera meitat d’enguany amb xifres a l’alça, de forma més significativa a la resta de Catalunya que a Barcelona, l’evolució de la contractació laboral durant el darrer quadrimestre ha estat més positiva a la capital que a la resta del país. Una evolució que ha permès en només deu mesos superar ja tot el volum de contractació de 2020. Addicionalment, la contractació indefinida acumulada de gener a octubre d’enguany ha mostrat més impuls que la temporal.

Les dades confirmen que l’activitat econòmica s’està recuperant malgrat les incerteses que segueixen existint, no només per la pròpia evolució de la pandèmia davant l’imminent hivern, sinó també per altres factors de tipus econòmic, com són els problemes derivats dels colls d’ampolla a les cadenes de subministrament i els elevats preus de les matèries primeres i l’energia. Són riscos que han augmentat recentment i s’han de tenir en compte en la mesura que podrien obstaculitzar la recuperació.

Amb set mesos consecutius de variacions interanuals positives, el nombre de nous contractes laborals formalitzats enguany ha anat consolidant la senda ascendent, després d’any i mig d’una tendència a la baixa iniciada a final de 2019, quan l’economia ja estava en fase de desacceleració del ritme de creixement. Els mínims dels primers mesos de pandèmia ja queden lluny. Els prop de 660.000 contractes laborals registrats a la ciutat en el que portem d’any superen en més d’un 20% l’acumulat del mateix període de 2020, però queden un 35% per sota dels registres de 2019, quan es van formalitzar uns 358.000 contractes més. Són dades que deixen clar que a mitjà termini costarà recuperar les magnituds d’abans de l’emergència sanitària.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML