Impressió

Contractes per àmbits territorials

Contractes laborals per àmbits territorials
Barcelona Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2014 857.321 750.138 107.183 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 2.731.815 2.406.282 325.533
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.986.558 2.610.524 376.034
2017 1.114.736 958.072 156.664 3.187.159 2.775.620 411.539
2018 1.199.330 1.026.276 173.054 3.329.416 2.866.239 463.177
2019 1.203.337 1.035.646 167.691 3.346.255 2.899.057 447.198
2020 658.463 549.505 108.958 2.239.613 1.928.301 311.312
1r.tr. 234.471 195.008 39.463 672.613 566.713 105.900
2n.tr. 92.561 76.571 15.990 365.625 316.435 49.190
3r.tr. 151.929 126.636 25.293 605.006 526.357 78.649
4t.tr. 179.502 151.290 28.212 596.369 518.796 77.573
2021
1r.tr. 165.233 133.542 31.691 551.741 461.722 90.019
2n.tr. 189.404 155.129 34.275 683.888 584.519 99.369
3r.tr. 220.894 182.470 38.424 770.292 663.541 106.751
4t.tr. 248.689 203.847 44.842 766.632 644.262 122.370
2022
1r.tr. 227.946 157.083 70.863 693.831 491.483 202.348
abril 70.079 36.835 33.244 220.900 113.089 107.811
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
gn-ab.22/gn-ab.21 34,5 8,6 142,6 22,0 -3,7 154,9
2n.sm.21/2n.sm.20 41,7 39,0 55,6 27,9 25,1 46,7
2021/2020 25,2 22,8 37,0 23,8 22,1 34,4
2020/2019 -45,3 -46,9 -35,0 -33,1 -33,5 -30,4

Array
Array
Array

La contractació laboral tanca el primer quadrimestre de 2022 amb xifres molt positives, especialment en termes qualitatius. El nombre de nous contractes registrats fins al mes d’abril creix en més d’un terç en termes interanuals gràcies a l’intens impuls que està protagonitzant la contractació indefinida, que assoleix volums i proporcions històriques. 

Malgrat el context econòmic actual, on encara predomina una elevada incertesa arran del conflicte bèl•lic entre Rússia i Ucraïna i del seu impacte sobre l’activitat i els preus, les dades de contractació laboral corresponents al primers quatre mesos d’enguany confirmen que la recuperació del mercat de treball seguia avançant a bon ritme, amb la formalització de més de 298.000 nous contractes a la ciutat i un augment d’uns 76.500 en relació amb el mateix període de 2021.

El més positiu d’aquestes xifres és que l’impuls de la contractació ve de la mà de la modalitat indefinida, que en el primer quadrimestre s’ha més que doblat en relació amb un any enrere, mentre que la contractació temporal ha seguit avançant en el conjunt del període però de forma molt més discreta i va perdent pes relatiu. Aquest dinamisme de la contractació indefinida s’explica en bona part per la recentment aprovada reforma laboral, que persegueix la millora del grau d’estabilitat de l’ocupació revertint l’excessiva temporalitat, que ha estat tradicionalment un dels problemes estructurals del nostre mercat de treball.

Factors com l’evolució favorable de la pandèmia i la recuperació del turisme estranger gràcies a la normalització de la situació sanitària estan impulsant el nombre de nous contractes laborals signats, que a l’abril han superat els 70.000 a Barcelona, amb un creixement interanual de gairebé el 25%. Malgrat que la xifra suposa una correcció del fort repunt del mes de març, això obeeix a l’entrada plenament en vigor de la nova reforma laboral després del període d’adaptació del primer trimestre, que està donant lloc a la conversió d’ocupació temporal en indefinida i originant un fort augment del pes de la modalitat més estable de contractació. Després de dotze mesos consecutius de trajectòria interanual a l’alça, els contractes temporals a la ciutat han davallat a l’abril un 18,3% en relació amb l’abril de l’any passat, mentre que els indefinits gairebé s’han triplicat, assolint la xifra rècord mensual de més de 33.200, un 47,4% del total. En l’acumulat del primer terç de l’any, el pes de la contractació indefinida a Barcelona s’enfila ja a gairebé el 35% del total, amb un augment de més de quinze punts percentuals en relació amb el mateix període de 2021. Al conjunt de Catalunya el percentatge és similar, superant també un terç del total de contractes.

La senda ascendent de la contractació laboral es va consolidant a Barcelona tot i que amb magnituds globals inferiors a les d’abans de la crisi sanitària. L’acumulat del primer trimestre de 2022 s’ha quedat un 22,7% per sota de les xifres del mateix període de 2019, però el retrocés obeeix exclusivament a la contractació temporal, ja que la indefinida supera en un 84% els volums de prepàndèmia. Caldrà anar confirmant en els propers mesos si aquest fort augment de la modalitat indefinida es va traduint en una millora de la durada mitjana dels contractes i en una major estabilitat laboral. Ara per ara, sembla que part dels contractes temporals per obra o servei estaria sent substituïda pels indefinits fixes-discontinus, que van guanyant pes.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML