Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
2018
Total 605.485 593.845 1.199.330
Total indefinits 84.538 88.516 173.054
- ordinaris 60.515 64.981 125.496
- convertits en indefinits 22.271 21.827 44.098
- resta indefinits 1.752 1.708 3.460
Total temporals 520.947 505.329 1.026.276
- obra o servei 177.687 215.089 392.776
- eventuals 230.124 235.474 465.598
- interinitat 106.466 47.660 154.126
- formació/pràctiques 3.367 3.418 6.785
- resta temporals 3.303 3.688 6.991
gn-st. 2019
Total 452901 448889 901790
Indefinits 59.681 64.311 123.992
- ordinaris 41.651 46.848 88.499
- convertits en indefinits 17.668 17.074 34.742
- resta indefinits 362 389 751
Temporals 393.220 384.578 777.798
- obra o servei 125.633 152.438 278.071
- eventuals 186.183 198.628 384.811
- interinitat 77.841 29.613 107.454
- formació/pràctiques 2.062 1.890 3.952
- resta temporals 1.501 2.009 3.510
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’empitjorament de les expectatives que ja es fa notar en un refredament del creixement de l’activitat econòmica global frena la contractació laboral, especialment la indefinida. En aquestes circumstàncies es fa difícil evitar el protagonisme de les modalitats contractuals més precàries.

Les xifres dels primers nou mesos ja ofereixen una imatge estable de les característiques de la contractació laboral d’enguany a la capital i permeten una certa comparació amb les de l’any passat. S’accentua el predomini dels homes en l’assignació dels contractes indefinits alhora que la situació és molt més equilibrada en els temporals. Dues afirmacions que convé matisar. La primera, perquè en el mercat laboral barceloní el col•lectiu masculí encara és lleument dominant. La segona, perquè molt probablement l’escàs biaix favorable a les dones s’ampliarà els propers mesos però sense assolir la desproporció que fins fa ben poc era habitual de que les dones, gràcies a la seva presència dominant com a interines, lideraven amb suficiència el segment de la contractació temporal. Comença a ser necessari eradicar l’associació simplista que encara relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones. Si més no a la capital.

Un dels aspectes persistents és el predomini de les modalitats contractuals més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el darrer bienni. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i es manté en zona de màxims anuals. Ja no es pot considerar una situació conjuntural sinó més aviat estructural i molt preocupant. Remarcar també que la construcció ha pres a la indústria el protagonisme de la contractació indefinida en relació al total sectorial.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR