Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
2018
Total 605.485 593.845 1.199.330
Total indefinits 84.538 88.516 173.054
- ordinaris 60.515 64.981 125.496
- convertits en indefinits 22.271 21.827 44.098
- resta indefinits 1.752 1.708 3.460
Total temporals 520.947 505.329 1.026.276
- obra o servei 177.687 215.089 392.776
- eventuals 230.124 235.474 465.598
- interinitat 106.466 47.660 154.126
- formació/pràctiques 3.367 3.418 6.785
- resta temporals 3.303 3.688 6.991
gn-jn. 2019
Total 297577 303405 600982
Indefinits 40.151 43.256 83.407
- ordinaris 28.356 31.860 60.216
- convertits en indefinits 11.528 11.107 22.635
- resta indefinits 267 289 556
Temporals 257.426 260.149 517.575
- obra o servei 85.823 105.928 191.751
- eventuals 120.450 132.908 253.358
- interinitat 48.899 18.787 67.686
- formació/pràctiques 1.207 1.067 2.274
- resta temporals 1.047 1.459 2.506
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Les expectatives que fa mesos que anuncien un refredament de l’activitat econòmica frenen la contractació laboral, especialment la indefinida. En aquestes circumstàncies es fa difícil evitar el protagonisme de les modalitats contractuals més precàries.

Les xifres del primer semestre ja ofereixen una imatge estable de les característiques de la contractació laboral d’enguany a la capital i permeten una certa comparació amb les de l’any passat. S’accentua lleument el predomini dels homes en l’assignació dels contractes indefinits alhora que la situació és més equilibrada en els temporals però, aspecte novador, amb un lleu biaix masculí. Dues afirmacions que convé matisar. La primera, perquè en el mercat laboral barceloní el col•lectiu masculí encara és lleument dominant. La segona, possiblement el biaix es corregirà parcialment durant l’estiu però sembla improbable que es torni a la situació fins ara habitual de que les dones, gràcies a la seva presència dominant com a interines, lideraven el segment de la contractació temporal. Tot apunta que enguany es posarà punt i final a l’associació simplista imperant fins fa ben poc que relacionava treball temporal i precari amb treball per a dones. Si més no a la capital. Possiblement aquest canvi seria menys radical sense la negativa evolució de la contractació laboral.

Un dels aspectes persistents és el predomini de les modalitats contractuals més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el darrer any i mig. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i es manté en zona de màxims anuals. Ja no es pot considerar una situació conjuntural sinó més aviat estructural i molt preocupant. Esmentar també que la construcció ha pres a la indústria el protagonisme de la contractació indefinida en relació al total sectorial.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR