Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
2018
Total 605.485 593.845 1.199.330
Total indefinits 84.538 88.516 173.054
- ordinaris 60.515 64.981 125.496
- convertits en indefinits 22.271 21.827 44.098
- resta indefinits 1.752 1.708 3.460
Total temporals 520.947 505.329 1.026.276
- obra o servei 177.687 215.089 392.776
- eventuals 230.124 235.474 465.598
- interinitat 106.466 47.660 154.126
- formació/pràctiques 3.367 3.418 6.785
- resta temporals 3.303 3.688 6.991
2019
Total 606.887 596.450 1.203.337
Indefinits 81.354 86.337 167.691
- ordinaris 56.433 62.400 118.833
- convertits en indefinits 24.457 23.439 47.896
- resta indefinits 464 498 962
Temporals 525.533 510.113 1.035.646
- obra o servei 169.027 202.310 371.337
- eventuals 248.938 263.689 512.627
- interinitat 102.754 38.896 141.650
- formació/pràctiques 2.827 2.561 5.388
- resta temporals 1.987 2.657 4.644
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La pèrdua d’intensitat del creixement econòmic i la incertesa política frenen la contractació laboral, especialment la indefinida. En aquestes circumstàncies es fa difícil evitar el protagonisme de les modalitats contractuals més precàries.

La comparació de les xifres de contractació laboral de 2019 amb les d’un any abans permet detectar petites diferències en l’evolució de les diverses modalitats de contractes. Així, el lleu retrocés de la contractació indefinida s’ha concentrat en els contractes ordinaris i especialment en els de foment de l’ocupació indefinida, mentre que han crescut els convertits en indefinits. El segment masculí n’ha sortit lleument beneficiat. Quant a la contractació temporal, el lleu augment registrat és imputable a l’evolució dels eventuals que s’han beneficiat del menor recurs als contractes d’interinitat. La resta de modalitats temporals, amb els contractes d’obra i serveis al capdavant, han registrat pèrdues significatives. En conjunt, replicant el que està sent habitual, les dones s’imposen lleument en l’assignació dels nous contractes temporals tot i que en les dues modalitats quantitativament més importants, obra o servei i eventuals, dominen els homes. Comença a ser necessari eradicar l’associació simplista que encara relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones. Si més no a la capital.

Un dels aspectes persistents és el predomini de les modalitats contractuals més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el darrer bienni. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i es manté en zona de màxims anuals. Ja no es pot considerar una situació conjuntural sinó més aviat estructural i molt preocupant. Darrerament també han repuntat els contractes amb una durada que no supera els sis mesos. Remarcar també que la construcció ha pres a la indústria el protagonisme de la contractació indefinida en relació al total sectorial.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR