Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
2018
Total 605.485 593.845 1.199.330
Total indefinits 84.538 88.516 173.054
- ordinaris 60.515 64.981 125.496
- convertits en indefinits 22.271 21.827 44.098
- resta indefinits 1.752 1.708 3.460
Total temporals 520.947 505.329 1.026.276
- obra o servei 177.687 215.089 392.776
- eventuals 230.124 235.474 465.598
- interinitat 106.466 47.660 154.126
- formació/pràctiques 3.367 3.418 6.785
- resta temporals 3.303 3.688 6.991
gn-oct. 2019
Total 512845 505024 1017869
Indefinits 68.951 73.290 142.241
- ordinaris 48.258 53.328 101.586
- convertits en indefinits 20.291 19.531 39.822
- resta indefinits 402 431 833
Temporals 443.894 431.734 875.628
- obra o servei 143.709 172.262 315.971
- eventuals 208.872 221.999 430.871
- interinitat 87.207 33.032 120.239
- formació/pràctiques 2.419 2.181 4.600
- resta temporals 1.687 2.260 3.947
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La pèrdua d’intensitat del creixement de l’activitat econòmica i la incertesa política frenen la contractació laboral, especialment la indefinida. En aquestes circumstàncies es fa difícil evitar el protagonisme de les modalitats contractuals més precàries.

Les xifres dels primers deu mesos ja ofereixen una imatge estable de les característiques de la contractació laboral d’enguany a la capital i permeten una comparació acceptable amb les de l’any passat. Es manté relativament acotat el predomini dels homes en l’assignació dels contractes indefinits alhora que s’inverteix la situació en els temporals. Dues afirmacions que convé matisar. La primera, perquè en el mercat laboral barceloní el col·lectiu masculí encara és lleument dominant. La segona, perquè molt probablement l’escàs biaix favorable a les dones s’ampliarà els dos propers mesos però sense assolir la desproporció que fins fa ben poc era habitual de que les dones, gràcies a la seva presència dominant com a interines, lideraven amb suficiència el segment de la contractació temporal. Comença a ser necessari eradicar l’associació simplista que encara relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones. Si més no a la capital.

Un dels aspectes persistents és el predomini de les modalitats contractuals més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el darrer bienni. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i es manté en zona de màxims anuals. Ja no es pot considerar una situació conjuntural sinó més aviat estructural i molt preocupant. Darrerament també repunten els contractes amb una durada que no supera els sis mesos. Remarcar també que la construcció ha pres a la indústria el protagonisme de la contractació indefinida en relació al total sectorial.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR