Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
2018
Total 605.485 593.845 1.199.330
Total indefinits 84.538 88.516 173.054
- ordinaris 60.515 64.981 125.496
- convertits en indefinits 22.271 21.827 44.098
- resta indefinits 1.752 1.708 3.460
Total temporals 520.947 505.329 1.026.276
- obra o servei 177.687 215.089 392.776
- eventuals 230.124 235.474 465.598
- interinitat 106.466 47.660 154.126
- formació/pràctiques 3.367 3.418 6.785
- resta temporals 3.303 3.688 6.991
gn-fb. 2019
Total 97.366 97.403 194.769
Indefinits 13.773 14.541 28.314
- ordinaris 9.754 10.882 20.636
- convertits en indefinits 3.912 3.570 7.482
- resta indefinits 107 89 196
Temporals 83.593 82.862 166.455
- obra o servei 28.022 36.161 64.183
- eventuals 35.390 38.309 73.699
- interinitat 19.392 7.412 26.804
- formació/pràctiques 431 436 867
- resta temporals 358 544 902
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La contractació laboral en el que va d’any mostra unes característiques pràcticament idèntiques a les del bienni anterior. L’aspecte més qüestionable és el desproporcionat protagonisme de les modalitats contractuals més precàries.

Es manté el lleu predomini dels homes en l’assignació dels contractes indefinits i de les dones en els temporals. Una afirmació, la primera, que cal matisar perquè en el mercat laboral barceloní el col·lectiu masculí encara és lleument dominant. I en el cas dels contractes temporals, l’insistent protagonisme de les dones ocupant llocs de treball com a interines explica que, en contra del que seria raonable per seu pes en la població activa i l’ocupada, continuïn acaparant més contractes temporals que els homes. I això que en les dues modalitats contractuals més utilitzades, els eventuals i els d’obra o servei, la distribució és clarament favorable als homes.

Un dels aspectes persistents darrere del creixement de la contractació temporal és el predomini de les modalitats més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen prop de la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el que va d’any. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i ja supera els anteriors màxims de 2013 en relació al total de contractes anuals. Un revifament de la modalitat contractual més precària que conviu amb un augment de la indefinida igualment intens en termes relatius.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR