Impressió

Temporalitat, intensitat laboral i durada dels contractes

Array
Array

 

El treball assalariat a Barcelona - 2015

Temporalitat, intensitat laboral i durada dels contractes

 

>El primer objectiu d’aquest informe que s'adjunta és donar a conèixer la proporció de la contractació temporal de les persones assalariades residents a Barcelona en el 2015, tant en el seu conjunt com per una sèrie de segmentacions derivades del seu perfil i el dels contractants. El gràfic 19, extret de l'informe, mostra els valors obtinguts, per ordre de rellevància, d’aquesta proporció d’assalariats/ades temporals.

El segon objectiu és determinar les conseqüències de la temporalitat en dues variables que aproximen de forma parcial però significativa el concepte de precarietat: la intensitat laboral i la durada dels contractes. Fins ara aquest tipus d’anàlisi s’havia fet a partir de l’estadística de contractes. En canvi, en aquest cas és fa des d'una mostra estadística de treballadors/ores residents a Barcelona.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML