Impressió

Emprenedoria

L’emprenedoria és un concepte que s’emmarca en l’estadística i l’anàlisi de la creació d’empreses. La seva aproximació permet fer l’anàlisi de la creació d’activitats econòmiques posant l’accent en els aspectes de perfil dels creadors de les mateixes, els emprenedors, i també els factors de context d’aquestes iniciatives.

En els darrers anys ha existit un interès creixent per l’emprenedoria i ha estat objecte tant d’estudi com de polítiques públiques de suport i promoció de l’activitat emprenedora. En el cas de Barcelona aquest interès és molt evident, com posa de manifest la política activa de promoció i recolzament de l’emprenedoria que, des de fa anys, porta a terme l’Ajuntament de Barcelona mitjançant Barcelona Activa.

Aquest interès a l’entorn de l’emprenedoria no ha comportat fins el moment, tanmateix, l’aparició d’una informació estadística pública i sistemàtica sobre aquest fenomen a nivell municipal. Tenint en compte aquesta situació, el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona ha considerat la possibilitat de superar, almenys parcialment, aquesta manca d’informació a partir de l’explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) del Ministerio de Empleo, la Seguretat Social i l’INE.

 

Dades i anàlisi