Impressió

Emprenedoria i innovació

L’emprenedoria és un concepte que s’emmarca en l’estadística i l’anàlisi de la creació d’empreses. La seva aproximació permet fer l’anàlisi de la creació d’activitats econòmiques posant l’accent en els aspectes de perfil dels creadors de les mateixes, els emprenedors, i també els factors de context d’aquestes iniciatives.

En els darrers anys ha existit un interès creixent per l’emprenedoria i ha estat objecte tant d’estudi com de polítiques públiques de suport i promoció de l’activitat emprenedora. Per tal de desenvolupar una estadística sobre aquesta qüestió a nivell municipal el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona va començar una sèrie a partir de 2016, a través de l’explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) del Ministerio de Empleo, la Seguretat Social i l’INE.

La innovació és igualment un aspecte rellevant que pot ser aproximat per la via de la despesa (inputs) o per la via dels resultats (outputs). Dins l’aproximació de resultats destaca l’estadística de patents.

Els indicadors d’innovació basats en patents tenen un vincle molt estret amb la invenció, ja que la majoria d’empreses patenten les seves invencions independentment de si són el resultat dels agents, representant un indicador significatiu de la d’activitats d’R+D i a més permeten localitzar en el territori els esforços de protecció de les innovacions capacitat d’innovació dels territoris. La font de dades utilitzada pels registres de patents són l’Oficina Espanyola de Patents i Models (OEPM), l’Oficina Europea de Patents (EPO) i l’Oficina Nord Americana de Patens (USPTO).

 

Dades i anàlisi