Impressió

Innovació

Indicadors d’innovació a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-2021

Estadística de patents, marques comercials i dissenys industrials.

 

En aquest document es presenten els principals resultats de les dades d'innovació tecnològica (sol·licituds de patents espanyoles, europees i nord americanes) i no tecnològica (dissenys industrials europeus i marques comercials europees), al municipi de Barcelona, el conjunt de l’AMB i Catalunya. El període d’anàlisi és del 2015 al 2021.

 

 

 

 

 

Indicadors d’innovació a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 2010-2020

Estadística de patents i dissenys industrials.

 

En aquest document es presenten els principals resultats de l’anàlisi de la recopilació de dades en relació amb la innovació tecnològica (sol·licituds de patents espanyoles, europees i americanes), no tecnològica (dissenys industrials europeus-RCD), al municipi de Barcelona, el conjunt de l’AMB comparat amb altres àmbits territorials. El període d’anàlisi és del 2010 al 2020.

 

  

 

 

 

Indicadors d’innovació a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 2010-2019

Estadística de patents, marques comercials i dissenys industrials.

 

En aquest document es presenten els principals resultats de l’anàlisi de la recopilació de dades en relació amb la innovació tecnològica (sol·licituds de patents espanyoles, europees i americanes) i no tecnològica (dissenys industrials europeus-RCD i marques comercials europees-EUTM) al municipi de Barcelona, el conjunt de l’AMB i Catalunya. El període d’anàlisi pels registres de patents és del 2010 al 2016 mentre que pels dissenys industrials és del 2003 al 2019 i per les marques comercials és del 2003 al 2017.

 

Array
Array

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML