Impressió

Llocs de treball

El mercat laboral barceloní s’ha vist arrossegat a una crisi econòmica de dimensions globals arran de la pandèmia, després de tot un període de sis anys d’augment sostingut del nombre d’ocupats i d’assolir nous màxims d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social. Tanmateix, vint mesos després de l’esclat del coronavirus, l’ocupació s’ha anat reactivant a la ciutat i darrerament ja creix a un ritme similar al de la resta del país.

L’impacte econòmic de la crisi de la covid-19 a Barcelona ha estat molt intens. El retrocés del PIB, superiors al 10% en el conjunt de 2020, s’ha traduït en una reducció de l’ocupació molt més continguda gràcies a les mesures extraordinàries implementades per protegir les persones treballadores i les empreses del daltabaix ocasionat per la paralització sobtada de l’activitat no essencial. Una sotragada que ha afectat plenament una economia com la de la ciutat amb una marcada concentració d’ocupació terciària, que en els darrers anys havia protagonitzat una trajectòria fortament expansiva. Les restriccions a la mobilitat han perjudicat significativament alguns sectors com els relacionats amb el turisme, especialment l’internacional, majoritari a Barcelona. I la precarietat de moltes d’aquestes contractacions ha facilitat la destrucció de molts llocs de treball, majoritàriament poc qualificats.

Però des de l’inici de la primavera passada, la creixent immunització de la població ha permès la flexibilització gradual de les mesures de contenció de la pandèmia i l’activitat econòmica va cobrant poc a poc un major dinamisme que ja s’està traduint en millores dels nivells d’ocupació. Unes millores que des de l’estiu han agafat embranzida a la capital, que ja avança en la recuperació dels llocs de treball a un ritme similar al de la resta de Catalunya.