Impressió

Llocs de treball

Després d’un lustre d’augment sostingut del nombre d’ocupats i d’assolir nous màxims d’afiliats actius a la Seguretat Social, el mercat laboral barceloní s’endinsa en una fase, esperada, de suau desacceleració del creixement.

El repunt del nombre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social registrat durant el darrer any ens obliga a retocar les nostres previsions en el sentit d’allargar el calendari. Pensem que es tracta d’una correcció tècnica de caràcter puntual amb una escassa incidència en la tendència de fons. És evident que encara hi ha marge per a continuar creixent en volum, si es donen les condicions, però van apareixent indicis que apunten a que la prioritat de les empreses comença a ser la millora de la rendibilitat i no tant el creixement a qualsevol preu. Un nou enfocament forçat per l’evidència d’un context econòmic cada cop menys expansiu alhora que inestable per la incidència imprevisible de la política.