Impressió

Distribució sectorial dels ocupats

Distribució sectorial dels afiliats en alta a la Seguretat Social (Règim General i Autònoms)
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis
ds.2013 381 63.569 11.764 29.517 831.682 3.899 260.465 18.755 97.167 1.572.284
ds.2014 386 62.863 11.567 29.533 855.044 3.900 262.356 18.466 98.076 1.632.849
ds.2015 430 61.448 11.730 30.232 889.527 4.019 266.799 18.947 103.932 1.698.444
ds.2016 473 62.100 12.096 31.265 921.418 4.023 273.168 19.637 110.458 1.767.203
ds.2017 410 62.966 12.147 32.911 946.288 3.076 264.507 19.760 111.796 1.780.131
mç.2018 434 63.417 11.834 33.885 957.868 3.051 268.496 19.353 116.263 1.803.868
jn.2018 484 63.758 12.228 34.431 972.355 3.132 271.600 20.049 119.820 1.826.206
st.2018 446 63.246 12.516 34.051 972.523 3.058 269.596 20.450 118.835 1.828.897
ds.2018 442 62.763 12.004 33.858 980.044 3.025 268.202 19.844 118.265 1.842.696
mç.2019 464 62.569 11.635 35.013 995.447 3.100 269.965 19.304 123.161 1.866.416
jn.2019 512 62.852 11.997 35.362 1.004.394 3.153 270.875 20.010 124.203 1.878.704
st.2019 457 62.121 6.797 34.568 990.943 3.039 267.513 14.788 121.879 1.864.630
ds.2019 455 60.571 6.877 34.181 1.001.096 3.044 266.010 20.069 120.320 1.883.868
mç.2020 450 59.852 11.853 32.672 961.827 3.004 262.499 19.356 114.080 1.815.100
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Variació (%) Barcelona Àmbit Metropolità
Primari Indústria Energia… Constr. Serveis Primari Indústria Energia… Constr. Serveis
mç.20/mç.19 -3,0 -4,3 1,9 -6,7 -3,4 -3,1 -2,8 0,3 -7,4 -2,7
ds.19/ds.18 2,9 -3,5 -42,7 1,0 2,1 0,6 -0,8 1,1 1,7 2,2
ds.18/ds.17 7,8 -0,3 -1,2 2,9 3,6 -1,7 1,4 0,4 5,8 3,5

Array
Array

L’elevat pes dels serveis en el teixit productiu metropolità explica que la major part dels llocs de treball perduts en el que va d’any corresponguin a  aquest sector, però el retrocés més intens en termes relatius l’ha registrat la construcció. 

Després d’un bienni de creixement de l’ocupació més aviat feble i sectorialment heterogeni, l’emergència sanitària provocada pel coronavirus ha capgirat la situació del mercat laboral. Tots els sectors d’activitat registren pèrdues de llocs de treball tat a la ciutat com a l’entorn metropolità. Fins i tot l’essencial Primari. Trenca la norma l’agregat format pels Subministraments d’energia i aigua a més de la recollida i tractament de residus. Productes i serveis igualment imprescindibles. La Construcció, que juntament amb els Serveis havia liderat l’augment de l’ocupació el darrer quinquenni, ara en protagonitza la davallada en termes relatius.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML