Impressió

Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social

Comptes de cotització per nombre de treballadors
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Total 1-5 6-50 51-500 >500  Total 1-5 6-50 51-500 >500
ds.2013 70.317 53.954 14.259 1.922 182 155.706 118.433 32.913 4.061 299
ds.2014 71.573 54.807 14.618 1.960 188 160.163 121.647 33.999 4.207 310
ds.2015 72.846 55.326 15.316 2.011 193 164.064 123.576 35.809 4.355 324
ds.2016 74.627 56.493 15.833 2.109 192 168.330 126.053 37.381 4.558 338
ds.2017 75.372 56.636 16.344 2.188 204 162.522 120.540 36.996 4.639 347
mç.2018 75.973 56.963 16.568 2.234 208 163.883 121.183 37.591 4.757 352
jn.2018 76.530 57.330 16.723 2.261 216 165.300 121.923 38.180 4.835 362
st.2018 75.233 56.147 16.593 2.274 219 162.617 119.719 37.645 4.884 369
ds.2018 76.018 56.907 16.624 2.265 222 163.951 120.970 37.766 4.841 374
mç.2019 76.717 57.285 16.904 2.304 224 165.514 121.732 38.483 4.921 378
jl.2019 76.829 57.247 17.043 2.317 222 166.080 121.854 38.882 4.969 375
st.2019 74.985 55.798 16.649 2.317 221 162.464 119.146 37.979 4.961 378
ds.2019 75.807 56.530 16.716 2.346 215 163.989 120.567 38.070 4.982 370
mç.2020 68.551 50.202 15.885 2.252 212 148.375 106.772 36.425 4.813 365
jn.2020 68.491 50.369 15.739 2.171 212 149.188 107.711 36.440 4.680 357
st.2020 68.543 50.514 15.603 2.209 217 149.825 108.362 36.315 4.777 371
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
______________ Barcelona Àmbit metropolità
Variació (%) Total 1-5 6-50 51-500 >500 Total 1-5 6-50 51-500 >500
st.20/st.19 -8,6 -9,5 -6,3 -4,7 -1,8 -7,8 -9,1 -4,4 -3,7 -1,9
ds.19/ds.18 -0,3 -0,7 0,6 3,6 -3,2 0,0 -0,3 0,8 2,9 -1,1
ds.18/ds.17 0,9 0,5 1,7 3,5 8,8 0,9 0,4 2,1 4,4 7,8

Array
Array

Amb l’aplicació d’un nou estat d’alarma que s’augura llarg, el lleu repunt del nombre d’empreses operatives registrat durant els mesos d’estiu difícilment tindrà continuïtat a curt termini. Tot apunta a un darrer trimestre de 2020 força negatiu pel que fa a l’augment/manteniment del teixit productiu.

Segons els registres de la Seguridad Social, Barcelona ha tancat el tercer trimestre de 2020 amb poc més de 68.500 empreses actives amb algun treballador assalariat en plantilla. Són unes sis mil cinc centes menys que un any abans, equivalent a un descens interanual del 8,6% per cent. Però el més rellevant és que la major part d’aquesta pèrdua s’ha registrat durant el primer trimestre i, presumiblement, durant la segona meitat de març, els primers quinze dies de vigència del primer estat d’alarma decretat pel govern central en el curs de l’actual pandèmia. Una evolució replicada a l’entorn metropolità, on es localitzen poc més de vuitanta mil empreses i a la resta del país. Una tragèdia humana i econòmica sense comparació en època de pau.

L’impacte inicial d’aquesta crisi s’ha estès a tots els sectors productius amb l’excepció del primari que s’ha mantingut relativament al marge perquè és essencial per definició. El que sí s’ha revelat determinant, especialment en un primer moment, ha estat la grandària de les empreses. Les xifres disponibles permeten constatar que a més grandària, més possibilitats de sobreviure. I a la inversa. S’observa un ventall de variacions interanuals negatives que va de poc menys del dos per cent a gairebé el deu per cent en funció de nombre de treballadors per empresa. A més de la diversitat d’ajuts públics previstos, que mai arriben a tothom ni amb la celeritat requerida, l’elevada taxa de fallides empresarials s’explica per la precària solvència de moltes empreses i la més que probable inviabilitat de molts negocis durant i després de la pandèmia.

  

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML