Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a l'AMB març 2020
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
març 2020/
desembre 2019
març 2020/
març 2019
març 2020/
desembre 2013
Alimentació i begudes 26.510 -2,0 -2,3 4,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 20.751 -3,8 -7,9 -3,2
Paper 5.354 -2,4 -3,0 6,2
Arts gràfiques 14.301 -2,7 -6,8 -0,5
  
Química 23.914 0,3 0,2 10,2
Farmacèutica 22.217 1,7 2,6 21,7
Cautxú i plàstic 15.548 0,8 0,6 10,4
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 5.744 -6,8 -7,3 -9,1
  
Metal.lúrgia bàsica 4.876 -1,9 -5,5 -12,9
Productes metàl·lics exc. maquinària i equips 31.077 -1,6 -3,5 9,0
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.496 -0,8 -2,3 12,3
Material i equipament elèctric 9.593 -5,1 -6,6 -1,4
  
Maquinària i equipament 17.991 -1,1 -2,2 6,7
Vehicles a motor i altre material de transport 33.371 -1,0 -3,4 6,3
Mobles 4.107 -1,0 -2,6 2,8
Resta d'activitats manufactureres 10.157 2,8 1,3 18,4
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.492 -2,2 -2,4 33,8

Array
Array

L’ocupació al teixit industrial metropolità mostra pèrdues força generalitzades després de gairebé un lustre d’augment sostingut.

En consonància amb el progressiu refredament de l’activitat que darrerament ha reflectit el PIB industrial a Catalunya i especialment per la paràlisi del teixit productiu no essencial que ha provocat l’emergència sanitària associada al Covid-19, l’ocupació directa en la indústria comença a mostrar una trajectòria clarament descendent al conjunt de les cinc comarques metropolitanes. Tot i que per una via inesperada, s’han accentuat els resultats dels darrers trimestres que ja mostraven senyals clars d’esgotament del ritme de creixement. Especialment a la capital, on la variació interanual és negativa per sisè trimestre consecutiu.

Una anàlisi més detallada per subsectors confirma que la situació recessiva del conjunt respon al fet que són majoria els subsectors que registren pèrdues d’ocupació. De les disset branques en què hem segmentat el conjunt de l’activitat industrial metropolitana, tretze han evolucionat a la baixa en relació a un any enrere i també durant el primer trimestre d’enguany. Només la Química, la Farmacèutica, el Cautxú i plàstic i el calaix de sastre anomenat Resta d’activitats manufactureres han continuat ampliant plantilles. Una situació que de ben segur canviarà a pitjor a mesura que es recuperi l’activitat productiva.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML