Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a l'AMB juny 2020
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
juny 2020/
desembre 2019
juny 2020/
juny 2019
juny 2020/
desembre 2013
Alimentació i begudes 26.598 -1,7 -3,9 4,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 20.818 -3,5 -7,4 -2,9
Paper 5.342 -2,6 -3,0 5,9
Arts gràfiques 14.094 -4,1 -7,7 -1,9
  
Química 23.804 -0,1 -0,8 9,7
Farmacèutica 22.339 2,3 2,0 22,3
Cautxú i plàstic 15.349 -0,5 -1,3 9,0
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 6.082 -1,4 -2,9 -3,8
  
Metal.lúrgia bàsica 4.854 -2,3 -6,1 -13,3
Productes metàl·lics exc. maquinària i equips 30.645 -3,0 -5,5 7,5
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.465 -1,4 -2,1 11,7
Material i equipament elèctric 9.403 -7,0 -8,9 -3,4
  
Maquinària i equipament 17.697 -2,7 -3,8 5,0
Vehicles a motor i altre material de transport 33.042 -2,0 -3,1 5,3
Mobles 4.095 -1,3 -4,6 2,5
Resta d'activitats manufactureres 9.599 -2,8 -5,0 11,9
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.461 -2,5 -3,3 33,5

Array
Array

L’ocupació al teixit industrial metropolità mostra pèrdues generalitzades després de gairebé un lustre d’augment sostingut.

En consonància amb el progressiu refredament de l’activitat que darrerament ha reflectit el PIB industrial a Catalunya i especialment per la paràlisi del teixit productiu no essencial que ha provocat l’emergència sanitària associada al coronavirus, l’ocupació directa en la indústria mostra una trajectòria clarament descendent al conjunt de les cinc comarques metropolitanes. Tot i que per una via inesperada, s’han accentuat els resultats dels darrers trimestres que ja mostraven senyals clars d’esgotament del ritme de creixement. Especialment a la capital, on la variació interanual és negativa per setè trimestre consecutiu.

Una anàlisi més detallada per subsectors confirma que la situació recessiva del conjunt respon al fet que gairebé tots els subsectors registren pèrdues d’ocupació. Només la indústria Farmacèutica es manté en positiu, per raons òbvies. Les setze branques restants revelen pèrdues d’ocupació tant en el que va d’any com en relació al mateix període de 2019. Al capdavant en termes absoluts, el Metall, el Tèxtil i confecció i les Arts gràfiques. A l’altre extrem, el de la contracció més moderada, en sobresurten la Química i el Cautxú i plàstic.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML