Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.537 1.965.215 2.766.164 122.719 351.598 555.740 1.115.920 2.372.480 3.423.639
st.2018 960.927 1.966.390 2.744.827 121.855 349.637 551.014 1.114.634 2.374.640 3.393.396
ds.2018 965.851 1.973.900 2.728.019 123.260 351.815 551.311 1.120.737 2.384.240 3.370.512
mç.2019 981.203 2.004.344 2.776.249 123.925 352.658 550.540 1.136.493 2.413.702 3.416.154
ab.2019 979.803 2.020.126 2.794.126 122.932 354.321 551.293 1.134.047 2.431.532 3.436.087
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ab.19/ab.18 3,4 3,3 3,4 1,5 0,3 -0,2 3,0 2,8 2,7
ds.18/ds.17 3,4 3,7 3,7 2,4 1,0 1,0 3,1 3,2 3,1
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4

Array
Array
Array
Array

Les dades d’abril corregeixen el diferencial de creixement del nombre d’ocupats sorgit un mes abans entre la capital i la resta de Catalunya. Barcelona sembla recuperada dels efectes negatius derivats d’una convulsa segona meitat de 2017 que van tenir poc impacte aparent a la resta del país.

L’evolució del nombre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social durant el mes d’abril mostra una situació d’estancament a Barcelona que contrasta amb el lleu augment de la resta del país. Variacions mensuals que, si són puntuals com sembla ser en aquest cas, convé relativitzar-les. Especialment si la variació en termes interanuals mostra una sòlida trajectòria alcista als dos àmbits i un lleu diferencial favorable a la capital. Un diferencial que respon bàsicament a la correcció tècnica derivada d’un primera meitat de 2018 amb una trajectòria expansiva molt més continguda a Barcelona que a la resta del país. Recordem que durant el primer quadrimestre de 2018 el mercat laboral barceloní només va créixer un 1,4%, aproximadament la meitat del que ho va fer el de la resta de Catalunya.

Que enguany el nombre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social al conjunt de la regió metropolitana i també a Catalunya augmenti a un ritme més moderat que durant el quinquenni anterior sembla respondre, amb un cert retard com és habitual en el mercat laboral, al refredament de l’economia que ja s’està fent sentir al conjunt del país i a l’entorn europeu. Les dades de Barcelona poden fer pensar que d’alguna manera el teixit productiu de la capital està esquivant, si més no parcialment, aquest refredament de la conjuntura econòmica. És evident que l’especialització terciària de la ciutat és un punt a favor quan el refredament de l’economia arriba de l’exterior i impacta en primera instància en l’activitat industrial.

Un aspecte a remarcar de manera insistent són les variacions tan diferents en intensitat i fins i tot de signe que mostren els treballadors autònoms a la capital i a la resta del país. Durant el primer quadrimestre d’enguany el nombre d’autònoms a Barcelona i entorn metropolità ha crescut lleument mentre que ha disminuït a la resta de Catalunya. Un biaix positiu favorable a la capital que els darrers anys s’ha convertit en estructural i que remet necessàriament a la problemàtica dels anomenats falsos autònoms i al fort creixement de noves ocupacions en l’economia digital i del nombre de professionals.     

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML