Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.537 1.965.215 2.766.164 122.719 351.598 555.740 1.115.920 2.372.480 3.423.639
st.2018 960.927 1.966.390 2.744.827 121.855 349.637 551.014 1.114.634 2.374.640 3.393.396
ds.2018 965.851 1.973.900 2.728.019 123.260 351.815 551.311 1.120.737 2.384.240 3.370.512
mç.2019 981.203 2.004.344 2.776.249 123.925 352.658 550.540 1.136.493 2.413.702 3.416.154
jn.2019 990.293 2.025.860 2.848.646 123.814 353.660 554.621 1.145.547 2.437.350 3.501.558
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
jn.19/jn.18 3,1 3,1 2,9 1,7 0,6 -0,2 2,7 2,7 2,3
ds.18/ds.17 3,4 3,7 3,7 2,4 1,0 1,0 3,1 3,2 3,1
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4

Array
Array
Array
Array

Barcelona continua generant nous llocs de treball per sisè any consecutiu. La intensitat que ha mostrat aquest procés durant el primer semestre d’enguany contraresta i s’explica en part per l’atonia mostrada durant la major part de l’any passat.

La perspectiva que atorga el transcurs del temps permet afirmar que el mercat laboral de la ciutat ha superat definitivament les conseqüències negatives dels fets extraordinaris viscuts durant la segona meitat de 2017. Els atemptats terroristes de l’agost i la revolta política a l’entorn del referèndum il·legal de l’octubre van incidir negativament en una trajectòria fins aleshores molt dinàmica del mercat laboral. Després de gairebé tres anys en els que les afiliacions d’actius a la Seguretat Social mantenien un creixement interanual clarament per sobre del tres per cent, a partir de final de 2017 i fins ben passat l’estiu de l’any passat, el creixement d’aquesta variable no va superar, de mitjana, el dos per cent. En termes absoluts, si durant el trienni 2015-2017 l’economia barcelonina generava uns 2.650 llocs de treball nous de mitjana mensual, durant els dotze mesos compresos entre setembre de 2017 i agost de 2018 aquesta mitjana mensual es va reduir a menys de la meitat. En els darrers nou mesos, d’octubre de 2018 a juny d’enguany, s’ha tornat a taxes de creixement interanual a l’entorn del tres per cent amb un augment mensual mitjà de 3.500 nous afiliats. Una mitjana mensual que previsiblement s’anirà reduint durant la segona meitat de l’any.

Centrant l’anàlisi en les dades més recents, la xifra d’ocupats a Barcelona i entorn metropolità mostra una evolució més positiva que a la resta del territori. Això porta a pensar que d’alguna manera el teixit productiu de la capital i regió metropolitana està esquivant, si més no parcialment, el refredament de la conjuntura econòmica que, amb més o menys contundència, afecta a les principals economies europees, inclosa l’espanyola. L’especialització terciària de la ciutat i el repunt de la construcció a l’entorn metropolità atenuen el refredament de l’economia que arriba de l’exterior i impacta en primera instància en l’activitat industrial.

Un aspecte a remarcar de manera insistent són les variacions tan diferents en intensitat i fins i tot de signe que mostren els treballadors autònoms a la capital i a la resta del país. Transcorreguda la primera meitat d’enguany, el nombre d’autònoms a Barcelona ha continuat creixent en relació a un any enrere mentre que s’ha estabilitzat a l’entorn metropolità i ha disminuït lleument a la resta de Catalunya. Un biaix positiu favorable a la capital que els darrers anys s’ha convertit en estructural i que remet necessàriament a la problemàtica dels anomenats falsos autònoms i al fort creixement de noves ocupacions en l’economia digital i del nombre de professionals.

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML