Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.825 2.012.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.537 1.965.215 2.766.164 122.719 351.598 555.740 1.115.920 2.372.480 3.423.639
st.2018 960.927 1.966.390 2.744.827 121.855 349.637 551.014 1.114.634 2.374.640 3.393.396
ds.2018 965.851 1.973.900 2.728.019 123.260 351.815 551.311 1.120.737 2.384.240 3.370.512
mç.2019 981.203 2.004.344 2.776.249 123.925 352.658 550.540 1.136.493 2.413.702 3.416.154
jn.2019 990.276 2.018.638 2.845.116 124.841 354.960 554.621 1.146.557 2.431.350 3.501.558
st.2019 971.249 1.995.584 2.789.990 123.637 352.204 548.662 1.125.364 2.406.086 3.437.158
ds.2019 978.275 2.013.769 2.789.412 124.905 354.667 549.811 1.133.542 2.427.784 3.430.796
mç.2020 943.550 1.937.010 2.679.871 123.104 350.105 542.691 1.096.470 2.342.164 3.306.557
jn.2020 926.640 1.903.394 2.668.938 123.178 350.435 544.472 1.078.580 2.315.414 3.308.724
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
jn.20/jn.19 -6,4 -5,7 -6,2 -1,3 -1,3 -1,8 -5,9 -4,8 -5,5
ds.19/ds.18 1,3 2,0 2,3 1,3 0,8 -0,3 1,1 1,8 1,8
ds.18/ds.17 3,4 3,7 3,7 2,4 1,0 1,0 3,1 3,2 3,1

Array
Array
Array
Array

La lenta transició de l’activitat econòmica cap a la normalitat post confinament comporta una persistent pèrdua d’ocupats que no és més significativa perquè el mercat laboral continua parcialment anestesiat pels ERTO’s.

Les dades d’afiliats actius a la Seguretat Social de mitjan d’any comencen a reflectir com serà d’intens l’impacte de la primera onada de la pandèmia en el mercat laboral. Sense perdre de vista que els milers d’ERTO’s vigents desvirtuen la realitat de la conjuntura del mercat laboral, les dades de tancament de juny informen que durant el primer semestre d’enguany el teixit productiu de la ciutat ha perdut uns 55.000 llocs de treball, aproximadament un cinc pe cent del total. Per contextualitzar, durant el mateix període de 2019 el saldo fou positiu i quantificat en uns 25.000 nous ocupats. La primera conclusió és que, tot i les mesures extraordinàries pensades per a mitigar els efectes de la paràlisi de l’activitat econòmica en el mercat laboral, el panorama que la pandèmia deixa rere seu és desolador. La impossibilitat de fixar terminis més o menys concrets de quan es podrà decretar que l’activitat econòmica ha iniciat una fase de relativa normalitat, associada al temor d’una nova onada que els rebrots locals que van sorgint a diferents llocs del territori mantenen viu, afecta negativament tant a la confiança dels empresaris com a la dels consumidors. A l’espera d’una solució global que permeti reduir els efectes i la letalitat de la covid-19, l’economia i el mercat laboral han d’aprendre a conviure amb un elevat grau d’incertesa.

Tornant a la fredor de les dades, l’ocupació a la capital continua mostrant una evolució lleument més negativa que a l’entorn metropolità i que a la resta de Catalunya. Si l’any passat aquests dos àmbits van tancar l’any gaudint de més dinamisme laboral que la capital, a mitjan d’enguany els saldos són negatius a tot arreu però el ritme de la davallada és més intens a Barcelona que a la resta d’àmbits. Un tret més o menys temporal imputable a les diferents estructures productives. 

 

 

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML