Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.825 2.012.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.537 1.965.215 2.766.164 122.719 351.598 555.740 1.115.920 2.372.480 3.423.639
st.2018 960.927 1.966.390 2.744.827 121.855 349.637 551.014 1.114.634 2.374.640 3.393.396
ds.2018 965.851 1.973.900 2.728.019 123.260 351.815 551.311 1.120.737 2.384.240 3.370.512
mç.2019 981.203 2.004.344 2.776.249 123.925 352.658 550.540 1.136.493 2.413.702 3.416.154
jn.2019 990.276 2.018.638 2.845.116 124.841 354.960 554.621 1.146.557 2.431.350 3.501.558
st.2019 971.249 1.995.584 2.789.990 123.637 352.204 548.662 1.125.364 2.406.086 3.437.158
ds.2019 978.275 2.013.769 2.789.412 124.905 354.667 549.811 1.133.542 2.427.784 3.430.796
mç.2020 943.550 1.937.010 2.679.871 123.104 350.105 542.691 1.096.470 2.342.164 3.306.557
jn.2020 926.640 1.903.394 2.668.938 123.178 350.435 544.472 1.078.580 2.315.414 3.308.724
st.2020 937.930 1.935.310 2.709.560 122.268 351.438 545.746 1.088.964 2.347.620 3.341.309
oct.2020 951.187 1.968.088 2.742.758 123.054 351.303 547.734 1.103.130 2.380.390 3.374.737
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
oct.20/oct.19 -2,6 -2,0 -1,9 -0,1 -0,0 -0,1 -2,4 -1,8 -1,7
ds.19/ds.18 1,3 2,0 2,3 1,3 0,8 -0,3 1,1 1,8 1,8
ds.18/ds.17 3,4 3,7 3,7 2,4 1,0 1,0 3,1 3,2 3,1

Array
Array
Array
Array

La lleu recuperació del mercat laboral durant l’estiu es veu seriosament amenaçada per la segona onada de contagis que ha provocat la imposició de noves restriccions a l’activitat econòmica i a la circulació de les persones. Perilla la gran cita consumista del Nadal com a darrera oportunitat per a molts negocis amb l’aigua al coll.

La proliferació de rebrots les darreres setmanes confirma la virulència de la segona onada de la pandèmia. Una onada que s’ha presentat abans del que s’esperava i que ha perjudicat greument la reactivació de l’activitat turística en plena temporada alta. Pel que fa al mercat laboral, aquests passos enrere per excés de confiança i dèficits de prevenció estan alentint l’assoliment d’una certa normalitat en el dia a dia de les persones i de l’activitat econòmica. Un primer efecte d’aquest empitjorament de la covid-19 ha estat l’allargament de la vigència dels ERTO’s uns mesos més. Un últim recurs que evita un deteriorament encara més accentuat del mercat laboral en el curt termini però que no aborda les conseqüències de fons que deixarà la pandèmia.

Les dades d’ocupació de final d’octubre, amb els centres d’ensenyament novament oberts i l’activitat productiva majoritàriament en marxa, reforcen l’augment del nombre d’ocupats iniciat un mes abans i consoliden el punt d’inflexió de la tendència baixista observat durant els mesos centrals de l’estiu. És una millora palpable de la conjuntura laboral però encara resta recuperar a uns quaranta mil llocs de treball, només a Barcelona, per retornar a la situació d’abans de l’esclat de la pandèmia. Sense comptar els milers de llocs de treball connectats a la respiració assistida d’un ERTO.

L’ocupació a la capital continua mostrant una evolució lleument més negativa que a l’entorn metropolità i que a la resta de Catalunya. Si l’any passat aquests dos àmbits van tancar l’any gaudint de més dinamisme laboral que la capital, iniciada la recta final d’enguany els saldos són negatius a tot arreu però el ritme de la davallada és més intens a Barcelona que a la resta de Catalunya. Un tret més o menys temporal imputable a les diferents estructures productives i especialment a l’elevat grau d’obertura de l’economia barcelonina. 

 

 

 

 

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML