Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 969.093 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.825 2.012.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.537 1.965.215 2.766.164 122.719 351.598 555.740 1.115.920 2.372.480 3.423.639
st.2018 960.927 1.966.390 2.744.827 121.855 349.637 551.014 1.114.634 2.374.640 3.393.396
ds.2018 965.851 1.973.900 2.728.019 123.260 351.815 551.311 1.120.737 2.384.240 3.370.512
mç.2019 981.203 2.004.344 2.776.249 123.925 352.658 550.540 1.136.493 2.413.702 3.416.154
jn.2019 990.276 2.018.638 2.845.116 124.841 354.960 554.621 1.146.557 2.431.350 3.501.558
st.2019 971.249 1.995.584 2.789.990 123.637 352.204 548.662 1.125.370 2.406.086 3.437.158
oct.2019 976.952 2.009.310 2.796.591 123.181 352.974 548.186 1.130.493 2.419.315 3.431.650
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
oct.19/oct.18 1,4 2,2 2,5 1,5 0,3 -0,3 1,2 1,7 1,9
ds.18/ds.17 3,4 3,7 3,7 2,4 1,0 1,0 3,1 3,2 3,1
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4

Array
Array
Array
Array

Les dades d’afiliats actius a la Seguretat Social reflecteixen finalment la desacceleració del creixement econòmic que des de fa mesos anuncien els índexs de confiança i mostren les xifres macroeconòmiques i altres variables del mercat de treball. La tardor ha començat amb la taxa de creixement interanual més esquifida dels darrers cinc anys després d’un saldo estiuenc especialment negatiu.

Les xifres més recents de treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social mostren, amb cruesa i de manera relativament inesperada després de mesos d’un dinamisme difícil d’explicar, la magnitud del refredament de l’economia i el seu impacte en el mercat laboral. No s’ha de dramatitzar perquè era una evolució esperada. La realitat és que es continuen generant llocs de treball a tots els àmbits geogràfics analitzats però la intensitat del creixement s’ha reduït dràsticament. Centrant la mirada en el cas de Barcelona i en un intent de contextualitzar mínimament la conjuntura actual, convé recordar que d’ençà començament de 2015, amb l’excepció dels dotze mesos següents als fets de la tardor de 2017, l’economia barcelonina ha estat generant un mínim de 2.500 llocs de treball mensuals de mitjana, amb un creixement interanual del total d’afiliats de l’ordre del tres per cent. De cop i volta, les xifres de tancament de setembre i octubre rebaixen aquest ritme de creixement interanual a poc més d’un u per cent i a un 1,5% aproximadament a la resta de l’entorn metropolità i de Catalunya. Una davallada accentuada per la pèrdua comptable d’uns cinc mil afiliats d’una gran empresa de serveis radicada a Barcelona. Molt probablement a conseqüència d’un trasllat de seu social o administrativa fora de Catalunya.

Centrant l’anàlisi en les dades més recents, convé remarcar dos trets específics. D’una banda, que el creixement s’afebleix més a la capital que a la resta del territori, especialment pel que fa als treballadors assalariats. De l’altra, es mantenen les variacions tan diferents en intensitat i fins i tot de signe que mostren els treballadors autònoms a la capital i a la resta del país. El nombre d’autònoms a Barcelona continua augmentant en relació a un any enrere mentre que s’estabilitza a l’entorn metropolità i disminueix lleument a la resta de Catalunya. Un biaix positiu favorable a la capital que els darrers anys s’ha convertit en estructural i que remet necessàriament a la problemàtica dels anomenats falsos autònoms i al fort creixement de noves ocupacions en l’economia digital i del nombre de professionals.

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML