Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona Catalunya Barcelona Catalunya Barcelona Catalunya
ds.2015 876.368 2.417.679 116.137 539.989 1.026.593 3.051.396
ds.2016 908.135 2.525.513 118.325 545.772 1.060.279 3.166.137
ds.2017 934.389 2.633.073 119.440 545.950 1.086.451 3.270.659
ds.2018 965.850 2.729.060 122.267 551.311 1.119.743 3.370.512
ds.2019 978.271 2.794.546 123.903 549.811 1.132.536 3.430.796
ds.2020 944.040 2.721.781 123.739 549.004 1.096.654 3.354.589
ds.2021 966.306 2.851.165 125.138 558.654 1.119.589 3.492.985
mç.2022 996.058 2.878.971 125.304 556.043 1.149.432 3.516.297
jn.2022 1.012.542 2.957.749 125.564 558.873 1.166.718 3.605.294
st.2022 1.013.734 2.957.749 124.767 555.272 1.166.659 3.579.095
ds.2022 1.029.084 2.948.354 126.043 557.537 1.183.473 3.588.801
mç.2023 1.039.370 2993897 125114 554663 1.192.875 3630703
jn.2023 1.034.691 3046476 125912 559293 1.189.166 3697984
Font: Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Les dades corresponen al total d'afiliats -de tots els règims- en alta, l'últim dia del mes.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona Catalunya Barcelona Catalunya Barcelona Catalunya
jn.23/jn.22 2,2 3,0 0,3 0,1 1,9 2,6
ds.22/ds.21 6,5 3,4 0,7 -0,2 5,7 2,7
ds.21/ds.20 2,4 4,8 1,1 1,8 2,1 4,1

Array
Array
Array
Array

Després de més de dos anys de trajectòria interanual alcista, el ritme de creixement de l’ocupació es va desaccelerant. Però tot i així, la xifra amb la que tanca el primer semestre de 2023 és la més elevada en un mes de juny de la sèrie històrica, amb prop d’1,2 milions d’afiliacions a la Seguretat Social a Barcelona.

El mercat laboral de la ciutat ha continuat mostrant-se molt dinàmic durant la primera meitat de 2023, amb una forta creació de llocs de treball. A l’abril passat es va assolir la xifra rècord de més d’1,2 milions d’afiliacions, si bé posteriorment s’observa un cert fre al dinamisme. L’ocupació acumula al juny dos mesos de lleu tendència a la baixa, amb un descens respecte al maig de més de 10.000 llocs de treball. Però la xifra al tancament de la primera meitat de l’any segueix a l’alça en termes interanuals (+1,9%), amb unes 22.400 afiliacions més que ara fa un any i 45.800 més que abans de l’esclat de la pandèmia, al febrer de 2020 (+4%). Són dades molt positives que inclouen les persones que segueixen  afectades pels ERTO, un col·lectiu que s’ha anat reduint i és cada cop menor, així que la recuperació s’ha anat consolidant.

Aquesta favorable evolució del mercat de treball en un escenari econòmic tan complex com l’actual i davant de factors adversos com la inflació i la pujada dels tipus d’interès és un element diferencial destacable de la conjuntura si es compara amb altres períodes del passat d’inestabilitat en el comportament de les variables econòmiques. Com ja va passar al maig, l’evolució de l’ocupació al juny presenta xifres lleugerament més positives al conjunt de Catalunya, amb un augment interanual de l’ocupació del 2,6%, similar al de tot l’Estat (+2,5%). Una tendència que obeeix al comportament del règim general, que en els darrers mesos anys està sent més favorable a la resta del país. Tot i així, la capital segueix concentrant prop d’un terç de l’ocupació del país, un pes relatiu que s’ha mantingut relativament estable en el darrers, amb un lleu descens de tan sols un punt percentual si es compara amb deu anys enrere.

Pel que fa al règim d’autònoms, les xifres es mantenen més estabilitzades, fregant les 126.000 afiliacions a Barcelona, amb una participació majoritària del col•lectiu masculí –sis de cada deu ocupats- que contrasta amb el lleuger predomini de les dones al règim general i sobre el total de l’ocupació.

 

 

 

 

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML