Impressió

Població activa i ocupada

La població laboralment activa creix lleument a Barcelona i s’expandeix amb més intensitat a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya. Segons l’Enquesta de Població Activa, el col·lectiu femení és el gran protagonista.

Seguint amb aquesta font, tant la ciutat central com l’entorn metropolità gaudeixen d’un mercat laboral dinàmic i en expansió. Especialment l’entorn metropolità gràcies a un augment de la població en edat de treballar més intens. Uns trets que també s’observen al conjunt de Catalunya. A remolc de l’augment sostingut del nombre d’ocupats, l’atur manté la tendència baixista alhora que el nombre de barcelonins laboralment actius augmenta lleument. A la resta d’àmbits la variació d’aquesta variable és més expansiva. Hom podria dir que s’està assistint a un increment dels saldos migratoris i a la seva reubicació a l’entorn metropolità.