Impressió

Població activa i ocupada

El xoc extern provocat per la pandèmia del coronavirus força un radical canvi de tendència de les principals variables del mercat laboral. La trajectòria expansiva que han seguit la població activa i l’ocupada durant la segona meitat de la dècada ha tocat sostre i encaren una nova recessió.

Tant la ciutat central com l’entorn metropolità han gaudit d’un mercat laboral dinàmic i en expansió que els ha permès superar una bona part dels estralls provocats per la crisi financera de 2008-2009 i convertida a continuació en Gran Recessió. Han passat poc més de deu anys de l’inici d’aquells fets i novament ens enfrontem a una situació similar si no més preocupant. De moment, tot apunta a un impacte negatiu de molta envergadura en el teixit productiu i, en conseqüència, en el mercat de treball. I una especial incidència en alguns segments del terciari de mercat, amb un pes determinant en l’economia barcelonina.