Impressió

Població activa i ocupada

La població laboralment activa s’estabilitza a Barcelona i s’expandeix a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya. Segons l’EPA, el col·lectiu masculí copa tot el protagonisme.

Seguint amb aquesta font, tant la ciutat central com l’entorn metropolità gaudeixen d’un mercat laboral dinàmic i en expansió. Especialment l’entorn metropolità gràcies a un augment de la població en edat de treballar més intens. Uns trets que també s’observen al conjunt de Catalunya. A remolc de l’augment sostingut del nombre d’ocupats, l’atur manté la tendència baixista alhora que es manté relativament estable el nombre de barcelonins laboralment actius. A la resta d’àmbits la variació d’aquesta variable és més expansiva. Hom podria dir que s’està assistint a un increment dels saldos migratoris i a la seva reubicació a l’entorn metropolità.