Impressió

Població activa i ocupada

El xoc extern provocat per la pandèmia del coronavirus va suposar un radical canvi de tendència de les principals variables del mercat laboral. Tanmateix, amb la millora de la situació epidemiològica, la població activa i els volums d’ocupació s’han anat recuperant tant a la província de Barcelona com a Catalunya mentre que segons l’EPA, l’evolució dels darrers trimestres a la capital no està sent tan positiva.

Amb l’esclat de l’emergència sanitària, la trajectòria expansiva que havien seguit la població activa i l’ocupada durant la segona meitat de la dècada passada va tocar sostre. Tant la ciutat central com l’entorn metropolità havien gaudit d’un mercat laboral dinàmic i en expansió que els havia permès superar una bona part dels efectes de la crisi financera de 2008-2009. Quan havien passat poc més de deu anys de l’inici del que es va acabar convertint en la Gran Recessió, novament hem hagut d’encarar una altra situació de crisi amb profundes implicacions sobre el mercat de treball i el teixit productiu. I amb una especial incidència en alguns segments del terciari amb un pes determinant en l’economia barcelonina.

Tanmateix, en aquesta crisi sobtada l’economia ha anat a cavall de la situació sanitària i així que s’han anat retirant restriccions s’ha aconseguit que l’activitat i el mercat de treball es vagin recuperant. Una reactivació recolzada encara en les mesures extraordinàries implementades per protegir teixit productiu i persones treballadores de l’impacte de la pandèmia i que segons els resultats de l’EPA, s’està posant de manifest a la resta de Catalunya en major mesura que a la capital.