Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
3r.tr.2018 794,4 410,8 383,6 2.796,2 3.797,6
4t.tr.2018 815,1 411,9 403,2 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 414,1 397,9 2.848,5 3.837,6
2n.tr.2019 827,6 423,0 404,6 2.853,2 3.862,4
3r.tr.2019 833,9 423,0 410,9 2.866,2 3.884,5
4t.tr.2019 830,6 427,4 403,2 2.870,1 3.883,9
1r.tr.2020 828,9 425,3 403,6 2.859,7 3.862,8
2n.tr.2020 773,0 399,0 374,0 2.726,6 3.700,4
3r.tr.2020 827,9 425,2 402,7 2.820,2 3.830,5
4t.tr.2020 841,3 417,3 424,0 2.863,7 3.878,5
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
4t.tr.20/4t.tr.19 1,3 -2,4 5,2 -0,2 -0,1
4t.tr.19/4t.tr.18 1,9 3,8 0,0 0,8 1,1
4t.tr.18/4t.tr.17 1,0 -2,6 5,1 1,2 1,2

Els resultats de la darrera Enquesta de Població Activa de 2020 s’ajusten a les previsions. La població activa ha recuperat els valors previs a la pandèmia però tot  fa pensar que després d’un quadrienni de lleu creixement s’endinsi en una fase lleument contractiva per la pressió de l’augment de l’atur.

En conjuntures econòmiques extraordinàries com l’actual, imputable a una emergència sanitària que està abocant a l’economia mundial a una recessió majúscula, algunes estadístiques es queden curtes a l’hora de reflectir la realitat. Bàsicament perquè no estan dissenyades per situacions extremes com l’actual i alguns conceptes perden o alteren el seu significat tradicional. En el cas de l’EPA, una situació de paràlisi o restriccions de l’activitat d’alguns sectors, amb un percentatge significatiu de la població ocupada acollida a expedients de regulació temporal d’ocupació, explica l’augment del nombre d’inactius. Aquests fluxos, encara quantiosos en volum tot i que força menys que durant el període de confinament, obliguen a relativitzar els resultats que ofereix l’EPA tant en termes d’ocupació com d’atur.

Les dades del darrer trimestre mostren que la població activa pràcticament ha recuperat els efectius d’un any abans, just abans de l’esclat de la pandèmia. A tots els àmbits territorials considerats. Amb l’excepció de Barcelona, les diferències per sexes no són rellevants i en tot cas compensen les diferències observades a final de 2019. Com ja és habitual, les dades corresponents a la capital mostren variacions difícils d’explicar i sovint a contracorrent de les de la resta del país. En aquest cas crida l’atenció l’augment de la població activa femenina fins a valors mai assolits que contrasta amb l’estancament o lleu contracció que registra a la resta d’àmbits.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
3r.tr.2018 78,5 77,9 78,0
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
2n.tr.2019 79,0 78,6 78,4
3r.tr.2019 79,3 78,8 78,6
4t.tr.2019 79,9 79,0 78,5
1r.tr.2020 80,3 78,7 77,9
2n.tr.2020 75,3 74,8 74,6
3r.tr.2020 80,1 77,3 77,1
4t.tr.2020 79,1 78,1 77,9
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML