Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
4t.tr.2018 815,1 411,9 403,2 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 414,1 397,9 2.848,5 3.837,6
2n.tr.2019 827,6 423,0 404,6 2.853,2 3.862,4
3r.tr.2019 833,9 423,0 410,9 2.866,2 3.884,5
4t.tr.2019 830,6 427,4 403,2 2.870,1 3.883,9
1r.tr.2020 828,9 425,3 403,6 2.859,7 3.862,8
2n.tr.2020 773,0 399,0 374,0 2.726,6 3.700,4
3r.tr.2020 827,9 425,2 402,7 2.820,2 3.830,5
4t.tr.2020 841,3 417,3 424,0 2.863,7 3.878,5
1r.tr.2021 865,0 426,9 438,1 2.854,3 3.873,6
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.21/1r.tr.20 4,4 0,4 8,5 -0,2 0,3
4t.tr.20/4t.tr.19 1,3 -2,4 5,2 -0,2 -0,1
4t.tr.19/4t.tr.18 1,9 3,8 0,0 0,8 1,1

Les dades estimades del primer trimestre d’enguany mostren que la població activa s’ha estabilitzat després de recuperar els valors previs a la pandèmia. La darrera onada de contagis ha frenat la progressió viscuda durant la segona meitat de l’any passat.

Novament els resultats de l’EPA referits a Barcelona mostren una evolució a contracorrent de la que s’observa a la resta del país. Mentre que a l’àmbit provincial i a Catalunya el nombre d’actius del primer trimestre d’enguany es manté estable en relació a la xifra del darrer trimestre de 2020 i també en relació a la d’un any enrere, la capital es desmarca amb un avanç del 4,4% interanual, protagonitzat bàsicament pel col·lectiu femení, que repunta un increïble 8,5%. Si hom dóna per igualment vàlides les xifres de la capital i de la província, la conclusió és que Barcelona guanya població activa a costa de l’entorn metropolità. Com que aquesta és una conclusió que no es veu recolzada per cap altre indicador del mercat laboral, el més assenyat és passar per alt les xifres de la capital i centrar-nos en les provincials.

Les dades del primer trimestre d’enguany mostren que la població activa ha recuperat el nombre d’efectius d’un any abans, just abans de l’esclat de la pandèmia. A tots els àmbits territorials considerats, amb l’excepció de Barcelona, les diferències per sexes són irrellevants però mantenen el biaix observat a final de 2019 a favor del col·lectiu femení. Un efecte derivat de l’expansió imputada a aquest col·lectiu a Barcelona.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
2n.tr.2019 79,0 78,6 78,4
3r.tr.2019 79,3 78,8 78,6
4t.tr.2019 79,9 79,0 78,5
1r.tr.2020 80,3 78,7 77,9
2n.tr.2020 75,3 74,8 74,6
3r.tr.2020 80,1 77,3 77,1
4t.tr.2020 79,1 78,1 77,9
1r.tr.2021 80,2 77,8 77,7
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML