Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Dones Homes Total Total
4t.tr.2014 806,1 406,2 399,9 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 385,4 399,0 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 405,7 413,1 2.800,9 3.761,1
4t.tr.2017 806,7 383,6 423,1 2.813,4 3.795,4
4t.tr.2018 815,1 403,2 411,9 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 397,9 414,1 2.848,5 3.837,6
2n.tr.2019 827,6 404,6 423,0 2.853,2 3.862,4
3r.tr.2019 833,9 410,9 423,0 2.866,2 3.884,5
4t.tr.2019 830,6 403,2 427,4 2.870,1 3.883,9
1r.tr.2020 828,9 403,6 425,3 2.859,7 3.862,8
2n.tr.2020 773,0 374,0 399,0 2.726,6 3.700,4
3r.tr.2020 827,9 402,7 425,2 2.820,2 3.830,5
4t.tr.2020 841,3 424,0 417,3 2.863,7 3.878,5
1r.tr.2021 865,0 438,1 426,9 2.854,3 3.873,6
2n.tr.2021 838,8 444,1 394,7 2.883,2 3.895,7
3r.tr.2021 805,9 421,1 384,8 2.874,4 3.906,1
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Dones Homes Total Total
3r.tr.21/3r.tr.20 -2,7 4,6 -9,5 1,9 2,0
4t.tr.20/4t.tr.19 1,3 5,2 -2,4 -0,2 -0,1
4t.tr.19/4t.tr.18 1,9 0,0 3,8 0,8 1,1

Les dades del tercer trimestre d’enguany confirmen que la població activa s’ha anat recuperant de la sacsejada provocada per la pandèmia tant a la demarcació de Barcelona com al conjunt de Catalunya, on s’han assolit els nivells d’activitat més elevats dels darrers nou anys. Una evolució que segons les dades de l’EPA no ha estat tan favorable a la capital.

Els resultats de la darrera EPA revelen que el mercat laboral s’ha anat recuperant lentament dels estralls provocats per l’emergència sanitària. La població que es declara laboralment activa a la província de Barcelona –gairebé 2,9 milions d’actius- es manté relativament estabilitzada en valors comparables als anteriors a la pandèmia, mentre que al conjunt de Catalunya –més de 3,9 milions- s’ha assolit la xifra de persones actives més elevada des del tercer trimestre de 2012. En ambdós casos, el creixement interanual –a l’entorn del 2%- s’ha moderat en relació amb el trimestre anterior, en que es va produir un efecte rebot pel confinament dels primers mesos de pandèmia. Gràcies a l’èxit de la vacunació i a unes polítiques públiques extraordinàriament expansives, la situació actual és més esperançadora que ara fa tot just un any, malgrat que es mantenen algunes incerteses i que les dificultats de subministrament que pateix una bona part de l’activitat manufacturera estan frenant el ritme d’avanç de l’economia. I sense perdre de vista que encara hi ha desenes de milers de treballadors amb una situació contractual incerta, ja que a finals de setembre eren més de 40.000 les persones que seguien en ERTO a la província de Barcelona.

Pel que fa al mercat laboral barceloní, les dades del tercer trimestre han estat menys favorables que a la resta del país, probablement pel major impacte de la cinquena onada de contagis en plena temporada turística, que va afectar negativament l’arribada d’un turisme estranger que en els darrers anys ha tingut molt pes a la capital. Un cop superat el daltabaix del segon trimestre de l’any passat, la població activa s’havia mantingut relativament estable, però després de dos trimestres consecutius a la baixa, el nombre de persones actives ha quedat situat a Barcelona un 3% per sota dels valors de finals de 2019. Una evolució que segons l’EPA seria imputable al col·lectiu masculí, que en el darrer hauria retrocedit més del 9%, mentre que les dones –que s’imposen com el col·lectiu més nombrós de població de més de quinze anys que es declara laboralment actiu- ja superarien els nivells de prepandèmia en més d’un 4%. Es tracta d’uns resultats difícils de justificar que contrasten amb l’evolució registrada en el darrer any a la resta del país, on ha crescut tant la població activa femenina com la masculina, si bé amb l’augment més contingut del col·lectiu majoritari format pels homes. 

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
2n.tr.2019 79,0 78,6 78,4
3r.tr.2019 79,3 78,8 78,6
4t.tr.2019 79,9 79,0 78,5
1r.tr.2020 80,3 78,7 77,9
2n.tr.2020 75,3 74,8 74,6
3r.tr.2020 80,1 77,3 77,1
4t.tr.2020 79,1 78,1 77,9
1r.tr.2021 80,2 77,8 77,7
2n.tr.2021 79,3 78,6 78,0
3r.tr.2021 78,4 78,5 78,4
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML