Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
3r.tr.2018 794,4 410,8 383,6 2.796,2 3.797,6
4t.tr.2018 815,1 411,9 403,2 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 414,1 397,9 2.848,5 3.837,6
2n.tr.2019 827,6 423,0 404,6 2.853,2 3.862,4
3r.tr.2019 833,9 423,0 410,9 2.866,2 3.884,5
4t.tr.2019 830,6 427,4 403,2 2.870,1 3.883,9
1r.tr.2020 828,9 425,3 403,6 2.859,7 3.862,8
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.20/1r.tr.19 2,1 2,7 1,4 0,4 0,7
4t.tr.19/4t.tr.18 1,9 3,8 0,0 0,8 1,1
4t.tr.18/4t.tr.17 1,0 -2,6 5,1 1,2 1,2

La darrera Enquesta de Població Activa comença a reflectir l’impacte inicial del Covid-19 en el mercat laboral. S’haurà d’esperar als resultats dels propers dos trimestres per disposar d’una imatge més completa.

Ha hagut de transcórrer un lustre de recuperació i expansió de l’economia i de millora quantitativa del mercat de treball perquè la població barcelonina que es declara laboralment activa hagi recuperat els valors de 2013, any de finalització del darrer període recessiu. A l’entorn metropolità aquesta fita ja s’havia aconseguit un any abans.

S’alenteix l’augment de la població de 16 anys i més a tots els àmbits territorials considerats, especialment a la capital, on pràcticament s’estanca. Aquest fet, determinant en l’augment de la població activa, ajuda a explicar la situació de relativa atonia de les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar. El denominador comú, amb l’excepció poc consistent de la capital, és una estabilització per sota del vuitanta per cent de la població en edat de treballar. En el cas dels barcelonins, la taxa d’activitat mitjana del darrer bienni és de les més baixes dels darrers onze anys.

El repunt alcista que mostra la població activa barcelonina en relació amb les xifres d’un any abans, que sembla anar a contracorrent de l’evolució que es registra a l’entorn metropolità, el que realment mostra és una clara estabilització a l’entorn del màxim assolit dos trimestres abans. És l’evolució que també s’observa a la resta de Catalunya i que anuncia la imminència d’un canvi de tendència. Recuperar els màxims de començament de la dècada ja no sembla factible a mitjà termini.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
3r.tr.2018 78,5 77,9 78,0
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
2n.tr.2019 79,0 78,6 78,4
3r.tr.2019 79,3 78,8 78,6
4t.tr.2019 79,9 79,0 78,5
1r.tr.2020 80,3 78,7 78,1
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML