Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
4t.tr.2017 726,4 379,5 346,9 2.472,2 3.316,2
1r.tr.2018 719,7 375,4 344,3 2.468,7 3.303,3
2n.tr.2018 728,8 381,2 347,6 2.494,2 3.360,4
3r.tr.2018 721,9 370,5 351,4 2.501,3 3.393,9
4t.tr.2018 732,1 374,3 357,8 2.523,3 3.391,1
1r.tr.2019 735,7 375,1 360,6 2.537,1 3.391,0
2n.tr.2019 747,1 383,2 363,9 2.541,4 3.431,2
3r.tr.2019 755,7 391,4 364,3 2.543,2 3.462,4
4t.tr.2019 760,3 388,5 371,8 2.569,7 3.478,1
1r.tr.2020 753,7 384,8 368,9 2.557,0 3.451,2
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.20/1r.tr.19 2,4 2,6 2,3 0,8 1,8
4t.tr.19/4t.tr.18 3,9 3,8 3,9 1,8 2,6
4t.tr.18/4t.tr.17 0,8 -1,4 3,1 2,1 2,3

Les variacions interanuals mostren que la població ocupada ha iniciat 2020 creixent a tots el àmbits però amb intensitats relatives diferents i, en el cas de la capital, a contracorrent de la conjuntura econòmica i del que revelen altres variables registrals.

Seguint l’estela de la població activa, les variacions interanuals transmeten un optimisme exagerat, especialment a Barcelona. Variant lleument l’enfocament, les dades absolutes apunten més aviat a una relativa estabilització del nombre de persones ocupades. Que és el mateix que, a grans trets, s’observa a la resta del país. Són matisos que la irrupció del coronavirus ha convertit en irrellevants. Sembla més rellevant interioritzar que els propers dos trimestres s’esperen davallades notables del nombre d’ocupats a tot el país. La paràlisi que ha patit una bona part de l’activitat econòmica durant gairebé dos mesos i les condicions restrictives amb les que s’intenta tornar a una certa normalitat, que no serà equiparable a l’existent abans del decret d’estat d’alarma, fan preveure una pèrdua quantiosa de llocs de treball a curt i mitjà termini. És prematur avançar escenaris però tot apunta a un retorn al moment inicial de la Gran Regressió de 2008-2009.

 

 

 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
1r.tr.2018 71,1 69,2 68,1
2n.tr.2018 71,9 69,7 69,1
3r.tr.2018 71,2 69,7 69,6
4t.tr.2018 70,9 70,0 69,2
1r.tr.2019 70,5 70,1 69,0
2n.tr.2019 71,2 69,9 69,6
3r.tr.2019 71,9 69,9 70,1
4t.tr.2019 73,1 70,7 70,3
1r.tr.2020 72,9 70,3 69,5
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML