Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
4t.tr.2017 726,4 379,5 346,9 2.472,2 3.316,2
4t.tr.2018 732,1 374,3 357,8 2.523,3 3.391,1
1r.tr.2019 735,7 375,1 360,6 2.537,1 3.391,0
2n.tr.2019 747,1 383,2 363,9 2.541,4 3.431,2
3r.tr.2019 755,7 391,4 364,3 2.543,2 3.462,4
4t.tr.2019 760,3 388,5 371,8 2.569,7 3.478,1
1r.tr.2020 753,7 384,8 368,9 2.557,0 3.451,2
2n.tr.2020 686,6 346,4 340,2 2.387,2 3.227,5
3r.tr.2020 722,3 368,2 354,1 2.442,6 3.323,9
4t.tr.2020 737,3 364,7 372,6 2.472,3 3.340,6
1r.tr.2021 769,2 380,9 388,3 2.501,5 3.373,9
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.21/1r.tr.20 2,1 -1,0 5,3 -2,2 -2,2
4t.tr.20/4t.tr.19 -3,0 -6,1 0,2 -3,8 -4,0
4t.tr.19/4t.tr.18 3,9 3,8 3,9 1,8 2,6

L’EPA del primer trimestre d’enguany estima que els volums d’ocupació es recuperen lentament però encara estan per sota dels assolits un any enrere. Tant a la província com a Catalunya. Contràriament, segons la mateixa font, a la capital la crisi econòmica associada a la pandèmia ha impactat positivament en el mercat laboral.

Segons les dades de la darrera EPA, el nombre de barcelonins ocupats durant el primer trimestre d’enguany ha mantingut la trajectòria alcista de la segona meitat de 2020 assolint un nou màxim de la darrera dècada. Una fita que la resta del país ni s’atreveix a somiar. Un efecte gairebé miraculós amb un únic protagonisme: l’augment de l’ocupació femenina fins a un nou màxim històric. Davant d’aquestes dades és lícit preguntar-se: crisi?

La realitat sembla ser que passa per un altre camí. Les xifres de la província i de Catalunya revelen una lleu millora en relació al trimestre anterior però constaten igualment que s’està encara lluny de recuperar els volums d’ocupació d’abans de la pandèmia.

 

 

 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
4t.tr.2018 70,9 70,0 69,2
1r.tr.2019 70,5 70,1 69,0
2n.tr.2019 71,2 69,9 69,6
3r.tr.2019 71,9 69,9 70,1
4t.tr.2019 73,1 70,7 70,3
1r.tr.2020 72,9 70,3 69,5
2n.tr.2020 66,7 65,4 65,0
3r.tr.2020 69,7 66,8 66,9
4t.tr.2020 69,1 67,3 67,0
1r.tr.2021 71,1 68,1 67,6
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML