Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
4t.tr.2017 726,4 379,5 346,9 2.472,2 3.316,2
1r.tr.2018 719,7 375,4 344,3 2.468,7 3.303,3
2n.tr.2018 728,8 381,2 347,6 2.494,2 3.360,4
3r.tr.2018 721,9 370,5 351,4 2.501,3 3.393,9
4t.tr.2018 732,1 374,3 357,8 2.523,3 3.391,1
1r.tr.2019 735,7 375,1 360,6 2.537,1 3.391,0
2n.tr.2019 747,1 383,2 363,9 2.541,4 3.431,2
3r.tr.2019 755,7 391,4 364,3 2.543,2 3.462,4
4t.tr.2019 760,3 388,5 371,8 2.569,7 3.478,1
1r.tr.2020 753,7 384,8 368,9 2.557,0 3.451,2
2n.tr.2020 686,6 346,4 340,2 2.387,2 3.227,5
3r.tr.2020 722,3 368,2 354,1 2.442,6 3.323,9
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
3r.tr.20/3r.tr.19 -4,4 -5,9 -2,8 -4,0 -4,0
4t.tr.19/4t.tr.18 3,9 3,8 3,9 1,8 2,6
4t.tr.18/4t.tr.17 0,8 -1,4 3,1 2,1 2,3

La represa de l’activitat econòmica en diferents graus durant l’estiu explica la recuperació parcial de l’ocupació perduda durant els mesos de confinament de la població i paràlisi de l’activitat productiva no essencial. Tot i aquesta reacció, les darreres dades trimestrals presenten un saldo anual negatiu.

Les variacions interanuals del nombre d’ocupats a tots els àmbits geogràfics considerats s’han alineat en una trajectòria clarament baixista. Tot i la magnitud de la davallada, liderada en termes relatius per la capital, les xifres del tercer trimestre encara no reflecteixen la magnitud total del desastre gràcies a l’aplicació de mesures fiscals i financeres extraordinàries per intentar salvar empreses i llocs de treball teòricament viables en condicions normals de mercat però que difícilment haurien superat una situació tan extrema com la que ha provocat el coronavirus. Malgrat això, el nombre de barcelonins ocupats s’ha reduït més d’un quatre per cent, anul·lant l’augment acumulat el darrer bienni. Una evolució similar a la viscuda a la resta del país. És igualment remarcable que la pèrdua d’ocupats a Barcelona s’hagi fet notar especialment entre els homes. Fora de la capital, aquesta diferència és mínima i en surt perjudicat el col·lectiu femení. Pel que fa a les taxes d’ocupació, la caiguda és rellevant i ens retorna a valors d’un lustre enrere quan tot just afrontem l’inici de la segona onada de la covid-19.

 

 

 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
1r.tr.2018 71,1 69,2 68,1
2n.tr.2018 71,9 69,7 69,1
3r.tr.2018 71,2 69,7 69,6
4t.tr.2018 70,9 70,0 69,2
1r.tr.2019 70,5 70,1 69,0
2n.tr.2019 71,2 69,9 69,6
3r.tr.2019 71,9 69,9 70,1
4t.tr.2019 73,1 70,7 70,3
1r.tr.2020 72,9 70,3 69,5
2n.tr.2020 66,7 65,4 65,0
3r.tr.2020 69,7 66,8 66,9
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML