Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
4t.tr.2017 726,4 379,5 346,9 2.472,2 3.316,2
1r.tr.2018 719,7 375,4 344,3 2.468,7 3.303,3
2n.tr.2018 728,8 381,2 347,6 2.494,2 3.360,4
3r.tr.2018 721,9 370,5 351,4 2.501,3 3.393,9
4t.tr.2018 732,1 374,3 357,8 2.523,3 3.391,1
1r.tr.2019 735,7 375,1 360,6 2.537,1 3.391,0
2n.tr.2019 747,1 383,2 363,9 2.541,4 3.431,2
3r.tr.2019 755,7 391,4 364,3 2.543,2 3.462,4
4t.tr.2019 760,3 388,5 371,8 2.569,7 3.478,1
1r.tr.2020 753,7 384,8 368,9 2.557,0 3.451,2
2n.tr.2020 686,6 346,4 340,2 2.387,2 3.227,5
3r.tr.2020 722,3 368,2 354,1 2.442,6 3.323,9
4t.tr.2020 737,3 364,7 372,6 2.472,3 3.340,6
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
4t.tr.20/4t.tr.19 -3,0 -6,1 0,2 -3,8 -4,0
4t.tr.19/4t.tr.18 3,9 3,8 3,9 1,8 2,6
4t.tr.18/4t.tr.17 0,8 -1,4 3,1 2,1 2,3

La represa de l’activitat econòmica en diferents graus durant la segona meitat de l’any explica la recuperació parcial de l’ocupació perduda durant els mesos de confinament de la població i paràlisi de l’activitat productiva no essencial. Tot i aquesta reacció, les dades del darrer trimestre de 2020 presenten un saldo anual negatiu.

Les variacions interanuals del nombre d’ocupats a tots els àmbits geogràfics considerats s’han alineat en una trajectòria clarament baixista. Tot i la magnitud de la davallada, les xifres del quart trimestre continuen sense reflectir la magnitud total del desastre gràcies a l’aplicació de mesures fiscals i financeres extraordinàries per intentar salvar empreses i llocs de treball teòricament viables en condicions normals de mercat però que difícilment haurien superat una situació tan extrema com la que ha provocat el coronavirus. Així, segons aquestes dades, el nombre de barcelonins ocupats només s’ha reduït un tres per cent, menys que a la resta del país, on s’ha perdut l’augment acumulat el darrer bienni. És especialment remarcable i poc creïble que la pèrdua d’ocupats a Barcelona s’hagi focalitzat exclusivament en els homes. Fora de la capital, la pèrdua d’ocupació la pateixen els dos sexes més o menys per igual. Pel que fa a les taxes d’ocupació, la caiguda és rellevant i ens retorna a valors d’un lustre enrere quan tot just afrontem l’inici de la tercera onada de la covid-19.

 

 

 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
1r.tr.2018 71,1 69,2 68,1
2n.tr.2018 71,9 69,7 69,1
3r.tr.2018 71,2 69,7 69,6
4t.tr.2018 70,9 70,0 69,2
1r.tr.2019 70,5 70,1 69,0
2n.tr.2019 71,2 69,9 69,6
3r.tr.2019 71,9 69,9 70,1
4t.tr.2019 73,1 70,7 70,3
1r.tr.2020 72,9 70,3 69,5
2n.tr.2020 66,7 65,4 65,0
3r.tr.2020 69,7 66,8 66,9
4t.tr.2020 69,1 67,3 67,0
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML