Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2012 692,6 346,8 345,8 2.183,9 2.962,1
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
  
1r.tr.2017 734,3 369,2 365,1 2.402,5 3.197,9
2n.tr.2017 721,0 367,0 354,0 2.419,4 3.270,5
3r.tr.2017 724,5 382,8 341,7 2.447,1 3.316,6
4t.tr.2017 726,4 379,5 346,9 2.472,2 3.316,2
1r.tr.2018 719,7 375,4 344,3 2.468,7 3.303,3
2n.tr.2018 728,8 381,2 347,6 2.494,2 3.360,4
3r.tr.2018 721,9 370,5 351,4 2.501,3 3.393,9
4t.tr.2018 732,1 374,3 357,8 2.523,3 3.391,1
1r.tr.2019 735,7 375,1 360,6 2.537,1 3.391,0
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.19/1r.tr.18 2,2 -0,1 4,7 2,8 2,7
4t.tr.18/4t.tr.17 0,8 -1,4 3,1 2,1 2,3
4t.tr.17/4t.tr.16 0,2 3,6 -3,3 3,5 3,5

Es manté, alhora que es corregeix lleument, la tònica dels darrers dos anys que revela que el nombre d’ocupats creix amb molta més intensitat a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya que no pas a la capital.

És inevitable qüestionar-se els resultats de l’EPA referits a Barcelona. Ho hem fet de manera insistent en el passat i ho continuarem fent quan les dades resultants siguin tan escandalosament contradictòries amb les equivalents obtingudes de fonts registrals igualment oficials. No es pot acceptar sense més que, segons l’INE, el nombre de barcelonins ocupats durant el primer trimestre d’enguany sigui pràcticament el mateix que dos anys enrere quan a l’entorn metropolità i segons aquestes mateixes dades, ha crescut un vuit per cent. Uns resultats que difereixen excessivament dels que ofereixen els registres de la Seguretat Social, creixements a l’entorn del sis per cent als dos àmbits amb un biaix favorable a l’entorn metropolità. Una part de la resposta s’ha de buscar en la necessitat de corregir l’excessiu creixement imputat a Barcelona l’any 2016. Una correcció que, valorant l’agregat dels darrers tres anys, ja s’hauria completat.

 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2012 65,1 59,8 59,7
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
  
1r.tr.2017 71,4 67,8 66,6
2n.tr.2017 70,7 68,1 67,9
3r.tr.2017 71,1 68,9 68,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
1r.tr.2018 71,1 69,2 68,1
2n.tr.2018 71,9 69,7 69,1
3r.tr.2018 71,2 69,7 69,6
4t.tr.2018 70,9 70,0 69,2
1r.tr.2019 70,5 70,1 69,0
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML