Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
4t.tr.2018 10,2 9,1 11,3 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,4 9,3 10,9 11,6
2n.tr.2019 9,7 9,4 10,1 10,9 11,2
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

El fort increment de la població activa barcelonina es tradueix en un augment encara més intens del nombre d’aturats i un repunt atípic de la taxa d’atur. Una evolució que contrasta amb el descens que manté l’atur registrat.

En l’anàlisi de l’atur hom disposa de dues possibles referències oficials. Una de registral de periodicitat mensual i l’estimativa trimestral de l’Enquesta de Població Activa. Els resultats no són ni és d’esperar que siguin coincidents en termes absoluts però sí que haurien de coincidir en l’evolució llevat de moments molt concrets que no és el cas. Exposant breument la situació, l’atur registrat pels serveis públics d’ocupació ha tancat la primera meitat d’enguany mantenint la trajectòria baixista dels darrers anys i sense mostrar divergències entre els diferents àmbits territorials. Una evolució congruent amb la dinàmica expansiva que han mantingut els volums d’ocupació. En el cas de l’EPA, el nombre de desocupats també ha baixat a tot arreu en el saldo semestral, però ha augmentat en termes anuals a la capital i s’ha estancat en l’entorn metropolità i resta de Catalunya. En aquestes circumstàncies, les taxes d’atur ofereixen un ampli ventall de variacions: a la baixa les basades en l’atur registrat i relativament estancades les estimades a partir de l’EPA.

El protagonisme del col·lectiu femení en l’evolució del mercat laboral barceloní durant el primer semestre d’enguany, creixent en població activa i ocupada, s’ha traduït en un moderat descens del nombre d’aturades i de la corresponent taxa d’atur en termes anuals.   

    

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML