Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Dones Homes Total Total
4t.tr.2014 16,3 16,9 15,7 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 13,9 12,4 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,6 11,3 14,7 14,8
4t.tr.2017 10,0 9,6 10,3 12,1 12,6
4t.tr.2018 10,2 11,3 9,1 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,3 9,4 10,9 11,6
2n.tr.2019 9,7 10,1 9,4 10,9 11,2
3r.tr.2019 9,4 11,3 7,5 11,3 10,9
4t.tr.2019 8,5 7,8 9,1 10,5 10,4
1r.tr.2020 9,1 8,6 9,5 10,6 10,7
2n.tr.2020 11,2 9,0 13,2 12,4 12,8
3r.tr.2020 12,8 12,1 13,4 13,4 13,2
4t.tr.2020 12,3 12,1 12,6 13,7 13,9
1r.tr.2021 11,1 11,4 10,8 12,4 12,9
2n.tr.2021 10,6 11,0 10,2 12,2 12,3
3r.tr.2021 10,0 10,2 9,8 10,8 10,9
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les taxes d’atur continuaven orientades a la baixa en el tercer trimestre de l’any però encara superaven els valors previs a la pandèmia, en major mesura a la capital que a la resta del país.

La millora de les taxes d’atur estimat corresponents al tercer trimestre d’enguany respon a la reducció del nombre d’aturats en relació amb els trimestres anteriors. Segons l’EPA, la població que està a l’atur a Barcelona ha anat disminuint al llarg del darrer any i acumula quatre trimestres consecutius a la baixa. Una evolució descendent que va en la mateixa línia que les xifres d’atur registrat a les oficines d’ocupació. La situació ha anat millorant així que ha anat avançant la immunització de la població, amb el suport del manteniment de les mesures extraordinàries implementades per frenar la destrucció d’ocupació i de teixit productiu. Una millora que ha beneficiat ambdós sexes i ha tendit a escurçar la diferència entre les taxes femenina i masculina.

Malgrat la reducció del darrer any de prop de tres punts percentuals, la taxa d’atur a Barcelona es situa encara per sobre del valor registrat en el darrer trimestre de 2019. Durant el període més crític de la pandèmia, la taxa d’atur es va incrementar a la capital en major mesura que a la resta del país. I amb la millora dels darrers trimestres, la reducció de la taxa està sent més intensa a la resta de la província i al conjunt de Catalunya, on els resultats de la temporada turística –afectada en els mesos d’estiu per la cinquena onada de la pandèmia- han estat més positius que a la capital. Això ha afavorit la reducció del biaix en les taxes d’atur entre la ciutat i la resta del país, que ja és inferior a un punt.

 

 

 

    

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML