Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
4t.tr.2018 10,2 9,1 11,3 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,4 9,3 10,9 11,6
2n.tr.2019 9,7 9,4 10,1 10,9 11,2
3r.tr.2019 9,4 7,5 11,3 11,3 10,9
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

El fort increment de la població activa barcelonina es tradueix en un augment relatiu encara més intens del nombre d’aturats i un progressiu estancament de la taxa d’atur. Una evolució que contrasta amb el descens mantingut per l’atur registrat.

En l’anàlisi de l’atur hom disposa de dues possibles referències oficials. Una de registral de periodicitat mensual i l’estimativa trimestral de l’Enquesta de Població Activa. Els resultats no són ni és d’esperar que siguin coincidents en termes absoluts però sí que haurien de coincidir en l’evolució llevat de moments molt concrets que no és el cas. Exposant breument la situació, l’atur registrat pels serveis públics d’ocupació ha tancat els primers nou mesos de 2019 mantenint la trajectòria baixista dels darrers anys però perdent impuls i sense mostrar divergències entre els diferents àmbits territorials. Una evolució congruent amb la dinàmica expansiva que han mantingut els volums d’ocupació. En el cas de l’EPA, el nombre de desocupats també ha baixat o s’ha mantingut a tot arreu en relació al darrer trimestre de 2018, però ha augmentat en termes anuals a tots els àmbits. En aquestes circumstàncies, les taxes d’atur ofereixen un ampli ventall de variacions: moderadament baixistes les basades en l’atur registrat i relativament estancades o amb lleus repunts les estimades a partir de l’EPA.

El protagonisme del col•lectiu femení en l’evolució del mercat laboral barceloní durant el primer semestre de 2019, creixent en població activa i ocupada i que s’havia traduït en un moderat descens del nombre d’aturades i de la corresponent taxa d’atur en termes anuals, ha fet un tomb radical durant el trimestre estiuenc: s’ha mantingut l’augment intens del nombre d’actives alhora que es moderava el de les ocupades. Una combinació que explica el repunt, per segon trimestre consecutiu, de l’atur femení estimat.    

 

    

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML