Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Dones Homes Total Total
4t.tr.2014 16,3 16,9 15,7 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 13,9 12,4 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,6 11,3 14,7 14,8
4t.tr.2017 10,0 9,6 10,3 12,1 12,6
4t.tr.2018 10,2 11,3 9,1 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,3 9,4 10,9 11,6
2n.tr.2019 9,7 10,1 9,4 10,9 11,2
3r.tr.2019 9,4 11,3 7,5 11,3 10,9
4t.tr.2019 8,5 7,8 9,1 10,5 10,4
1r.tr.2020 9,1 8,6 9,5 10,6 10,7
2n.tr.2020 11,2 9,0 13,2 12,4 12,8
3r.tr.2020 12,8 12,1 13,4 13,4 13,2
4t.tr.2020 12,3 12,1 12,6 13,7 13,9
1r.tr.2021 11,1 11,4 10,8 12,4 12,9
2n.tr.2021 10,6 11,0 10,2 12,2 12,3
3r.tr.2021 10,0 10,2 9,8 10,8 10,9
4t.tr.2021 6,6 7,2 5,9 9,6 10,2
1r.tr.2022 7,3 5,9 8,9 10,1 10,2
2n.tr.2022 6,6 7,4 5,8 9,2 9,3
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.


La taxa d’atur va a la baixa a la ciutat en el segon trimestre de l’any corregint el lleuger repunt del trimestre anterior i situant-se de nou al mateix nivell de final de 2021, el més reduït en gairebé quinze anys. Tanmateix, segons l’EPA, la millora només hauria afavorit al col·lectiu masculí, amb un registre que marca la cota mínima des de final de 2007.

Segons l’EPA, la població aturada a Barcelona ha tancat el segon trimestre d’enguany amb una xifra de 50.500 persones i un descens de 7.600 persones en relació amb el primer trimestre, assolint el registre més favorable en prop de quinze anys. Es tracta de xifres molt positives que a priori podrien reflectir les contractacions d’estiu. Tanmateix, tot i que les dades d’afiliacions a la Seguretat Social reflecteixen una notable creació de llocs de treball a la ciutat –de l’ordre del 5,5% a final del primer semestre d’enguany- segons l’EPA això no s’hauria traduït en un augment de l’ocupació de la població barcelonina. D’acord amb aquesta font, la reducció de la població aturada a la ciutat s’explicaria més aviat per l’abandonament del mercat de treball amb el pas a situacions d’inactivitat laboral com ara jubilacions o feines a la llar, així com també per la pèrdua de població de 16 i més anys, que retrocediria a nivells de final de 2015.

La reducció del nombre de persones aturades empeny a la baixa la taxa d’atur -tot i el descens que experimenta la població activa a la ciutat- i en el segon trimestre retrocedeix fins a situar-se en el 6,6%, com a final de 2021 i quatre punts per sota del valor d’un any enrere. Es tracta de la cota més baixa des de final de 2007, gairebé dos punts inferior al nivell d’abans de l’emergència sanitària i més de sis punts per sota del pic del tercer trimestre de 2020. La taxa es manté a la ciutat prop de tres punts percentuals per sota del valor registrat al conjunt de Catalunya, on per primera vegada des de l’estiu de 2008 ha baixat del 10%.

L’EPA atribueix la millora de la taxa d’atur de la ciutat en el segon trimestre de l’any a l’evolució del col·lectiu masculí, que corregeix el repunt del trimestre anterior i es torna a situar per sota del 6%, un nivell que no es veia des del darrer trimestre de 2007. La taxa d’atur femenina en canvi ha evolucionat en sentit invers i recupera nivells similars als del darrer trimestre de l’any passat, superiors al 7%. Tot i així, les taxes d’ambdós sexes es mantenen per sota dels registres d’abans de la pandèmia, especialment en el cas dels homes.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML