Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
4t.tr.2018 10,2 9,1 11,3 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,4 9,3 10,9 11,6
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les estimacions del primer trimestre d’enguany corregeixen l’incomprensible augment del nombre d’aturats barcelonins i de la corresponent taxa d’atur del darrer trimestre de 2018.

En l’anàlisi de l’atur hom disposa de dues possibles referències oficials. Una de registral de periodicitat mensual i l’estimativa trimestral de l’Enquesta de Població Activa. Els resultats no són ni és d’esperar que siguin coincidents en termes absoluts però sí que haurien de coincidir en l’evolució llevat de moments molt concrets que no és el cas. Exposant breument la situació, l’atur registrat pels serveis públics d’ocupació ha tancat el primer trimestre d’enguany mantenint la trajectòria baixista dels darrers anys i sense mostrar divergències entre els diferents àmbits territorials. Una evolució congruent amb la dinàmica expansiva que han mantingut els volums d’ocupació. En el cas de l’EPA, el nombre de desocupats també ha baixat a tot arreu, convertint en fet puntual el discrepant repunt del darrer trimestre de 2018 imputat a Barcelona. La taxa d’atur reprèn la trajectòria baixista iniciada a mitjan 2014.

El protagonisme del col•lectiu femení en l’evolució del mercat laboral barceloní durant els primers mesos d’enguany, creixent en població activa i ocupada, s’ha traduït en un moderat descens del nombre d’aturades i una taxa d’atur gairebé coincident amb la dels homes. Però potser el fet més il•lustratiu és que per primera vegada en els darrers deu anys, l’atur femení estimat a la capital se situa lleument per sota del registrat.   
    

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML