Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
4t.tr.2018 10,2 9,1 11,3 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,4 9,3 10,9 11,6
2n.tr.2019 9,7 9,4 10,1 10,9 11,2
3r.tr.2019 9,4 7,5 11,3 11,3 10,9
4t.tr.2019 8,5 9,1 7,8 10,5 10,4
1r.tr.2020 9,1 9,5 8,6 10,6 10,7
2n.tr.2020 11,2 13,2 9,0 12,4 12,8
3r.tr.2020 12,8 13,4 12,1 13,4 13,2
4t.tr.2020 12,3 12,6 12,1 13,7 13,9
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les taxes de l’atur estimat continuen a l’alça després del gir iniciat a començament de 2020. Un moviment que probablement es mantindrà a curt termini.

L’augment del nombre de desocupats a mesura que l’activitat econòmica ha recuperat un cert pols i milers de treballadors han deixat d’estar a l’aixopluc dels ERTO’s, pressiona les taxes d’atur a l’alça. En només nou mesos s’ha desfet el camí recorregut el darrer quadrienni i s’ha retallat significativament el diferencial existent entre la capital i la resta del país pel que fa a la taxa d’atur estimat. L’evolució a millor del darrer trimestre a la capital s’ha de posar en quarantena perquè divergeix i molt de la resta del país i de les dades d’atur registrat.

 

 

    

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML