Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Dones Homes Total Total
4t.tr.2014 16,3 16,9 15,7 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 13,9 12,4 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,6 11,3 14,7 14,8
4t.tr.2017 10,0 9,6 10,3 12,1 12,6
4t.tr.2018 10,2 11,3 9,1 11,3 11,7
4t.tr.2019 8,5 7,8 9,1 10,5 10,4
4t.tr.2020 12,3 12,1 12,6 13,7 13,9
4t.tr.2021 6,6 7,2 5,9 9,6 10,2
1r.tr.2022 7,3 5,9 8,9 10,1 10,2
2n.tr.2022 6,6 7,4 5,8 9,2 9,3
3r.tr.2022 7,3 8,1 6,5 9,3 9,3
4t.tr.2022 9,0 8,8 9,2 10,2 9,9
1r.tr.2023 8,0 9,4 6,6 10,2 10,4
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

La taxa d’atur millora a Barcelona en relació amb el darrer trimestre de 2022 i es situa en el 8% a l’inici de 2023. Malgrat superar lleugerament el valor d’ara fa un any, la taxa es manté encara mig punt per sota del registre de final de 2019 i segueix sent bastant inferior a la del conjunt de Catalunya i d’Espanya. Segons l’EPA, els resultats són més favorables pel col·lectiu masculí.

La població a l’atur a Barcelona ha tancat el primer trimestre de 2023 amb una xifra de 65.700 persones d’acord amb l’EPA i un descens d’unes 2.400 persones en relació amb el darrer trimestre de 2022. Però en termes interanuals la població aturada ha augmentat i segons l’EPA hi ha unes 7.600 persones a l’atur més que en el primer trimestre de 2022. Aquest augment s’explicaria pel fet que ara hi ha més població activa, és a dir, més persones que busquen feina i es volen incorporar al mercat laboral. Tot i aquest repunt interanual, la població aturada es manté molt per sota dels registres d’abans de la pandèmia, com també mostren les dades d’atur registrat.

La tendència descendent del nombre de persones a l’atur des dels nivells assolits en plena pandèmia ha anat empenyent a la baixa la taxa d’atur a la ciutat, que es situa en el 8% en el primer trimestre d’enguany. La taxa s’ha reduït en un punt respecte al trimestre anterior i si bé és lleugerament més elevada que la del primer trimestre de 2022 es situa encara per sota del nivell d’abans de la pandèmia. A la vegada, el valor registrat a la ciutat segueix sent notablement més baix que el del conjunt de Catalunya i d’Espanya i es manté per sota del registre de la ciutat de Madrid, on supera el 10%.

L’EPA atribueix al col·lectiu masculí la millora de les xifres d’atur en relació amb els registres de prepandèmia i això es tradueix en una evolució de la taxa d’atur més favorable pels homes. Tot i superar a l’inici de 2023 el valor de final de 2021, la taxa masculina es manté en les cotes més baixes des de final de 2007 i es situa gairebé tres punts per sota de la taxa d’atur femenina, que ha tendit a l’alça des de 2021 i és més elevada que a final de 2019.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML