Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
4t.tr.2018 10,2 9,1 11,3 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,4 9,3 10,9 11,6
2n.tr.2019 9,7 9,4 10,1 10,9 11,2
3r.tr.2019 9,4 7,5 11,3 11,3 10,9
4t.tr.2019 8,5 9,1 7,8 10,5 10,4
1r.tr.2020 9,1 9,5 8,6 10,6 10,7
2n.tr.2020 11,2 13,2 9,0 12,4 12,8
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les taxes de l’atur estimat han girat clarament a l’alça en un moviment que es mantindrà i probablement s’accentuarà durant la segona meitat d’enguany. El punt i mig percentual que ha repuntat la taxa d’atur el darrer any és només el preludi del canvi de tendència iniciat.

Per raons estrictament metodològiques, ja exposades al comentari de la Població Activa, les xifres d’actius desocupats del darrer trimestre estan infravalorades. Molts actius sense feina que no poden buscar-ne activament per les restriccions de mobilitat imposades o el tancament de sectors productius, s’han comptabilitzat momentàniament com inactius. En conseqüència, l’augment del nombre d’aturats que reflecteix la darrera EPA no passa d’ésser una estimació molt prudent de l’impacte de la covid-19 en termes de llocs de treball arrasats. Novament, s’ha d’esperar als resultats dels propers trimestres.

 

    

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML