Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
4t.tr.2018 10,2 9,1 11,3 11,3 11,7
1r.tr.2019 9,4 9,4 9,3 10,9 11,6
2n.tr.2019 9,7 9,4 10,1 10,9 11,2
3r.tr.2019 9,4 7,5 11,3 11,3 10,9
4t.tr.2019 8,5 9,1 7,8 10,5 10,4
1r.tr.2020 9,1 9,5 8,6 10,6 10,7
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les taxes de l’atur estimat inicien 2020 girant lleument a l’alça en un moviment que va més enllà dels possibles efectes estacionals.

A mesura que la taxa d’atur estimat tendeix a convergir amb la resultant de l’atur registrat (actualment la diferència ja és només d’unes poques dècimes percentuals quan cinc anys enrere superava els quatre punts percentuals) la trajectòria descendent va perdent intensitat. Un escenari que és a punt de canviar radicalment posant punt i final a set anys de descens sostingut de les taxes d’atur. La causa: la ja esmentada pandèmia del Covid-19 que ha forçat una paràlisi de l’activitat econòmica i social mai vista ni patida per la immensa majoria de la població i que ens aboca a un futur com a mínim desconcertant.

 

    

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML