Impressió

Els salaris de les persones amb discapacitat

Array
Array
Array

 Els salaris de les persones amb discapacitat  2017

Per segon any es presenten els salaris i el perfil dels treballadors i treballadores amb discapacitat a Barcelona. L’any 2017 el salari mitjà va ser de 22.767 €/any, el que suposa una bretxa salarial per raó de discapacitat del 25,2%. El perfil mostra que, en comparació a la resta dels treballadors, entre les persones amb discapacitat assalariades, predominen els homes grans (de més 45 anys), amb estudis fins a graduat escolar i amb categoria d’auxiliar administratiu o similar. Des del punt de vista de l’ocupador predominen els centres grans (de 200 treballadors i més) i les activitats de l’administració pública o els serveis de provisió mixta (educació, sanitat i serveis socials).

 Els salaris de les persones amb discapacitat  2016

L’objectiu d’aquest document és fer una aproximació al perfil dels assalariats i assalariades amb discapacitat a la ciutat de Barcelona i, de forma més detallada, estudiar els seus salaris segons diferents característiques: sexe, edat, nivell d’estudis, relació laboral i tipus d’empresa. De forma sistemàtica es presenten, a més dels salaris, la comparativa amb els salaris de les persones sense discapacitat, una comparativa que condueix a l’anomenada “bretxa per discapacitat”.

 

 




 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML