Impressió

Els salaris de les persones amb discapacitat

Array
Array
Array
Array

Els salaris de les persones amb discapacitat  2018

La informació de la Mostra Contínua de Vides Laborals permet estimar el salari de les persones amb discapacitat a Barcelona en 22.481 €/any, una dada molt similar a la de l’any anterior. Com el salari de les persones sense discapacitat aquest any va augmentar, la bretxa per discapacitat s’ha ampliat fins el 27,5%. La major part dels treballadors i treballadores amb discapacitat tenen categoria d’auxiliar administratiu (un 65,1%, en front al 42,7% de la resta d’assalariats i assalariades). Més de la meitat de les persones amb discapacitat són contractades pel sector de l’Administració Pública, Educació, Sanitat i Serveis personals.

 Els salaris de les persones amb discapacitat  2017

Per segon any es presenten els salaris i el perfil dels treballadors i treballadores amb discapacitat a Barcelona. L’any 2017 el salari mitjà va ser de 22.767 €/any, el que suposa una bretxa salarial per raó de discapacitat del 25,2%. El perfil mostra que, en comparació a la resta dels treballadors, entre les persones amb discapacitat assalariades, predominen els homes grans (de més 45 anys), amb estudis fins a graduat escolar i amb categoria d’auxiliar administratiu o similar. Des del punt de vista de l’ocupador predominen els centres grans (de 200 treballadors i més) i les activitats de l’administració pública o els serveis de provisió mixta (educació, sanitat i serveis socials).

 Els salaris de les persones amb discapacitat  2016

L’objectiu d’aquest document és fer una aproximació al perfil dels assalariats i assalariades amb discapacitat a la ciutat de Barcelona i, de forma més detallada, estudiar els seus salaris segons diferents característiques: sexe, edat, nivell d’estudis, relació laboral i tipus d’empresa. De forma sistemàtica es presenten, a més dels salaris, la comparativa amb els salaris de les persones sense discapacitat, una comparativa que condueix a l’anomenada “bretxa per discapacitat”.

 

 
 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML