Impressió

Els salaris del turisme a Barcelona

Array
Array

Els salaris del turisme a Barcelona  2018

Amb aquest informe sobre els salaris al sector del turisme de Barcelona s’inicia una nova línia d’anàlisi amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’estructura salarial de sectors considerats d’especial rellevància per a l’economia de la ciutat. El turisme ha estat clau durant els darrers anys per a l’activitat econòmica, pel seu dinamisme en la creació d’ocupació especialment en l’etapa de recuperació després de la darrera gran recessió econòmica. Tanmateix, les mesures per frenar l’expansió de la pandèmia del coronavirus han paralitzat al sector, que està sent un dels més afectats per l’actual situació de crisi econòmica i social derivada de l’emergència sanitària.
En un moment en que torna a estar sobre la taula el debat sobre el model turístic i en que la nova etapa post pandèmia es presenta com una oportunitat per rellançar un turisme sostenible i de més qualitat, l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona presenta aquest informe que aporta noves dades sobre els salaris de les persones que treballen al sector turístic de la ciutat.  A partir de l’explotació i anàlisi de la informació salarial provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL), s’ofereix, en primer lloc, una breu síntesi del perfil de les persones treballadores del sector. L’estructura salarial s’analitza en detall, en funció de les característiques personals dels treballadors/es i d’altres variables relacionades amb el lloc de treball que ocupen. També s’analitzen les diferències salarials entre dones i homes al sector, així com l’evolució de la capacitat adquisitiva dels assalariats entre 2010 i 2018, per finalitzar abordant breument el fenomen del mileurisme al turisme.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML