Impressió

Mercat immobiliari

La consolidació de la trajectòria expansiva dels principals indicadors macroeconòmics els darrers anys i la progressiva normalització de l’accés al crèdit bancari en un context de tipus d’interès extraordinàriament baixos van afavorir la ràpida recuperació del mercat immobiliari residencial de la ciutat. Però davant de l’increment acumulat dels preus i dels senyals de refredament de la conjuntura la demanda s’afebleix.

El desequilibri entre una oferta disponible relativament escassa i una demanda tant per a ús residencial com per a inversió que creix habitualment amb molta més força, pressionen a l’alça de manera intensa i sostinguda els preus de tot el sector, tant al segment de lloguer –que concentra quatre de cada cinc operacions de l’immobiliari residencial a la ciutat- com al de compravenda.  A mesura que la fase més expansiva del cicle econòmic va quedant enrere, el constant creixement dels preus exclou del mercat bona part de la demanda potencial, especialment la població més jove.