Impressió

Mercat immobiliari

La consolidació de la trajectòria expansiva dels principals indicadors macroeconòmics i la progressiva normalització de l’accés al crèdit bancari en un context de tipus d’interès extraordinàriament baixos van afavorir la ràpida recuperació del mercat immobiliari residencial de la ciutat fins el 2017. Però el refredament de la conjuntura i l’increment acumulat dels preus han afeblit la demanda durant els dos darrers anys i actualment la crisi econòmica i social generada per la pandèmia del coronavirus accelera la tendència a la baixa del sector.

El desequilibri entre una oferta disponible relativament escassa i una demanda tant per a ús residencial com per a inversió que creix habitualment amb molta més força, han pressionat a l’alça de manera intensa i sostinguda els preus de tot el sector en la darrera fase de recuperació econòmica, tant al segment de lloguer –que concentra quatre de cada cinc operacions de l’immobiliari residencial a la ciutat- com al de compravenda. Ara que la fase expansiva del cicle econòmic ha anat quedant enrere i el constant creixement dels preus ha exclòs del mercat bona part de la demanda potencial, especialment la població més jove, s’obre una nova etapa de molta incertesa, com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària. De la seva evolució en els propers mesos en depenen la profunditat i la durada del deteriorament del mercat de treball i de l’activitat econòmica i per tant, la consolidació del gir a la baixa del cicle immobiliari.