Impressió

Mercat immobiliari

El mercat immobiliari residencial de la ciutat es va veure molt afectat per la pandèmia en un moment en que la fase alcista del cicle ja mostrava senyals d’esgotament. Però l’activitat es va recuperar amb escreix al llarg de 2021 amb un fort rebot alcista de les operacions, tant de compravenda com de lloguer.

El desequilibri entre una oferta disponible relativament escassa i una demanda tant per a ús residencial com per a inversió que tradicionalment ha crescut amb molta més força pressionen a l’alça els preus de l’habitatge a la ciutat. Així va ser en la darrera fase de recuperació econòmica prèvia a la pandèmia, en que els preus van créixer de manera intensa i sostinguda tant al segment de lloguer com al de compravenda, en un context de tipus d’interès baixos. Aquest ritme d’augment dels preus, molt superior al dels ingressos familiars, tendeix de forma estructural a deixar fora del mercat bona part de la demanda, especialment la població més jove.

L’increment acumulat dels preus en un context que en els anys immediatament anteriors a la pandèmia ja era de desacceleració econòmica va donar lloc a una frenada de l’activitat que es va intensificar amb l’esclat de la crisi sanitària. En aquest escenari de menor demanda i d’augment de l’oferta, els preus dels lloguers –que en els darrers anys concentren quatre de cada cinc operacions de l’immobiliari residencial a la ciutat- van anar moderadament a la baixa en bienni 2020-2021. Un fet que, combinat amb la recuperació de la renda de les llars, va suposar una millora de l’accessibilitat al lloguer en el 2021. Tanmateix, amb la tornada a la normalitat post pandèmia, la demanda ja torna a pressionar a l’alça tant les rendes mensuals com els preus de venda dels habitatges.