Impressió

Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya

La davallada del nombre de transaccions d’habitatges de l’any 2018 a la capital no ha tingut continuïtat a l’inici de 2019. La compravenda d’habitatges es recupera moderadament a Barcelona impulsant els preus a l’alça mentre que a l’entorn metropolità, on la pressió inflacionista està sent encara més intensa, la demanda es comença a ressentir.

Després de cinc anys consecutius de creixement del nombre de compravendes d’habitatges –entre 2012 i 2017- i d’assolir el nombre de transaccions registrades a Barcelona més elevat de la darrera dècada l’any 2017 –sense arribar a superar els màxims d’abans de la crisi- les xifres del darrer trimestre de 2017 ja van començar a mostrar un retrocés de l’activitat que es va accentuar durant el 2018, amb una notable davallada de les operacions. A més de la situació d’incertesa política que va patir especialment la ciutat, la ràpida i contundent recuperació dels preus de venda va ser, sens dubte, un dels factors que va frenar el nombre de transaccions d’habitatges a Barcelona l’any 2018, allunyant a un segment dels inversors i alhora expulsant a la demanda menys solvent.

El context de tipus d’interès baixos, amb l’Euribor en negatiu, ha contribuït a impulsar la demanda en un moment en que l’activitat econòmica genera una intensa creació d’ocupació i els dubtes sobre la situació política han anat minvant. En aquest escenari, la compravenda d’habitatges recupera de nou el signe positiu de la variació anual, amb un lleuger repunt a Barcelona durant el primer trimestre de 2019. A la vegada, el creixement dels preus s’intensifica tant a la capital com especialment a la resta de l’AMB,  i també a Catalunya. Aquest rebot dels preus ha fet que, per primer cop després de tot un quinquenni d’expansió, el nombre d’operacions a l’AMB presenti un lleuger retrocés a l’inici de l’any.